Закон України \"Про дошкільну освіту\" №2628-iii, із змінами вiд 1 січня 2009 р icon

Закон України "Про дошкільну освіту" №2628-iii, із змінами вiд 1 січня 2009 рНазваЗакон України "Про дошкільну освіту" №2628-iii, із змінами вiд 1 січня 2009 р
Сторінка2/3
Дата конвертації11.01.2013
Розмір431.24 Kb.
ТипЗакон
скачать >>>
1   2   3

Розділ IV
^ ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ


Стаття 22.
Базовий компонент дошкільної освіти


1. Базовий компонент дошкільної освіти - державний стандарт, що містить норми і положення, які визначають державні вимоги до рівня розвиненості та вихованості дитини дошкільного віку, а також умови, за яких вони можуть бути досягнуті.

Виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти є обов'язковим для усіх дошкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форми власності, інших форм здобуття дошкільної освіти.

Базовий компонент дошкільної освіти розробляється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки спільно з Академією педагогічних наук України, затверджується в установленому порядку і переглядається не рідше одного разу на десять років. Зміна змісту і обсягу Базового компонента дошкільної освіти не допускається.

2. Програмно-методичне забезпечення реалізації Базового компонента дошкільної освіти здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки спільно з Академією педагогічних наук України.

Стаття 23.
Вимоги до змісту дошкільної освіти, його реалізація


1. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти, який передбачає:

 • формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;

 • виховання елементів природодоцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

 • утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;

 • розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

2. Дошкільна освіта у межах Базового компонента дошкільної освіти здійснюється за Державною базовою програмою та навчально-методичними посібниками, затвердженими спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.

3. Здобуття дошкільної освіти дітьми, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації, здійснюється за окремими програмами і методиками, розробленими на основі Державної базової програми спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки, за погодженням з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров'я.

4. Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та дошкільним навчальним закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини.

^ Стаття 24.
Планування роботи дошкільного навчального закладу


1. Діяльність дошкільного навчального закладу регламентується планом роботи, який складається, як правило, на навчальний рік та оздоровчий період.

2. План роботи державного та комунального дошкільного навчального закладу затверджується керівником дошкільного навчального закладу і погоджується з відповідним органом управління освітою.

3. План роботи приватного дошкільного навчального закладу затверджується засновником (власником) дошкільного навчального закладу і погоджується з відповідним органом управління освітою.

Розділ V
^ НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ


Стаття 25.
Науково-методичне забезпечення системи дошкільної освіти


Науково-методичне забезпечення системи дошкільної освіти здійснюють:

 • спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки, підпорядковані йому науково-методичні установи та вищі педагогічні навчальні заклади, а також науково-дослідні установи Академії педагогічних наук України та Національної академії наук України;

 • Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти Академії педагогічних наук України;

 • Кримський республіканський інститут післядипломної освіти, обласні, Київський і Севастопольський міські інститути післядипломної педагогічної освіти;

 • методичні кабінети та інші науково-методичні установи, підпорядковані місцевим органам управління освітою.

Стаття 26.
Завдання науково-методичного забезпечення системи дошкільної освіти


Завданнями науково-методичного забезпечення системи дошкільної освіти є:

 • розроблення та впровадження програмно-методичної бази дошкільної освіти;

 • створення навчально-виховних програм, навчально-методичних та навчально-наочних посібників;

 • узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду;

 • організація співпраці з іншими навчальними закладами для підвищення ефективності програмно-методичного забезпечення;

 • аналіз стану освітньої роботи та рівня розвитку дитини відповідно до завдань дошкільної освіти, Базового компонента дошкільної освіти;

 • підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації педагогічних працівників системи дошкільної освіти;

 • пропаганда просвітницької діяльності у засобах масової інформації.Розділ VI
^ УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У СФЕРІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ


Стаття 27.
Учасники навчально-виховного процесу


Учасниками навчально-виховного процесу у сфері дошкільної освіти є:

 • діти дошкільного віку, вихованці, учні;

 • директори (завідуючі), заступники директора (завідуючого) з навчально-виховної (виховної) роботи, вихователі-методисти, вихователі, старші вихователі, вчителі (усіх спеціальностей), вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди, практичні психологи, соціальні педагоги, інструктори з праці, інструктори з фізкультури, інструктори слухового кабінету, музичні керівники, керівники гуртків, студій, секцій, інших форм гурткової роботи та інші спеціалісти;

 • помічники вихователів та няні у будинках дитини, яслах та яслах-садках;

 • медичні працівники;

 • батьки або особи, які їх замінюють;

 • батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу;

 • фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії.

Стаття 28.
Права дитини у сфері дошкільної освіти


1. Права дитини у сфері дошкільної освіти визначені Конституцією України, Законом України "Про освіту", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

2. Дитина має гарантоване державою право на:

 • безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних дошкільних навчальних закладах;

 • безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

 • захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;

 • безоплатне медичне обслуговування у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах;

 • захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності;

 • здоровий спосіб життя.

Стаття 29.
Права та обов'язки педагогічних працівників у сфері дошкільної освіти


Права та обов'язки педагогічних працівників у сфері дошкільної освіти визначаються Законом України "Про освіту", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

^ Стаття 30.
Педагогічне навантаження, оплата праці, відпочинок педагогічних та інших працівників у сфері дошкільної освіти


1. Педагогічний працівник дошкільного навчального закладу - особа з високими моральними якостями, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

2. Педагогічне навантаження педагогічного працівника у сфері дошкільної освіти - час, призначений для здійснення навчально-виховного процесу.

3. Педагогічне навантаження педагогічного працівника дошкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності відповідно становить:

 • (Дію абзацу другого частини третьої статті 30 зупинено на 2004 рік згідно із Законом №1344-IV від 27.11.2003) (Дію абзацу другого частини третьої статті 30 зупинено на 2003 рік згідно із Законом №380-IV від 26.12.2002) вихователя групи загального типу - 30 годин; (Установити, що у 2002 році положення і норми, передбачені абзацом другим частини третьої статті 30 реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2002 рік згідно із Законом №2905-III від 20.12.2001) (Установити, що у 2004 році положення і норми, передбачені абзацом другим частини третьої статті 30 реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України, в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2004 рік згідно із Законом №1344-IV від 27.11.2003)

 • вихователя групи компенсуючого типу - 25 годин;

 • соціального педагога - 40 годин;

 • практичного психолога - 40 годин;

 • практичного психолога дошкільного навчального закладу (ясел-садка) компенсуючого типу - 20 годин;

 • музичного керівника - 24 години;

 • інструктора з фізкультури - 30 годин;

 • вчителя-дефектолога, вчителя-логопеда - 20 годин;

 • вихователя-методиста - 36 годин на тиждень, що відповідає тарифній ставці.

Розміри тарифних ставок інших педагогічних працівників дошкільного навчального закладу встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Оплата праці педагогічних працівників, спеціалістів, обслуговуючого персоналу та інших працівників дошкільних навчальних закладів здійснюється згідно з Кодексом законів про працю України та іншими нормативно-правовими актами.

Педагогічне навантаження педагогічного працівника дошкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності обсягом менше тарифної ставки, передбаченої частиною першою цієї статті, встановлюється лише за його письмовою згодою у порядку, передбаченому законодавством України.

4. Педагогічні працівники мають право на додаткову оплачувану відпустку. Тривалість відпустки помічників вихователів дошкільних навчальних закладів становить 28 календарних днів. Окремим категоріям працівників дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним навантаженням, надається щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці тривалістю до 35 календарних днів за Списком виробництв, робіт, професій і посад, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

^ Стаття 31.
Трудові відносини у системі дошкільної освіти


1. Трудові відносини у системі дошкільної освіти регулюються законодавством України про працю, Законом України "Про освіту", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них.

2. На посаду керівника дошкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності призначається особа, яка є громадянином України, має відповідну вищу педагогічну освіту не нижче освітнього кваліфікаційного рівня "спеціаліст", стаж педагогічної роботи у сфері дошкільної освіти не менш як три роки, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов'язків.

3. Керівника та заступника керівника державного і комунального дошкільного навчального закладу призначає на посаду та звільняє з посади відповідний орган управління освітою.

Педагогічних та інших працівників державного і комунального дошкільного навчального закладу призначає на посади та звільняє з посад його керівник.

4. Керівника та заступника керівника приватного дошкільного навчального закладу призначає на посаду та звільняє з посади його засновник (власник) за погодженням з відповідним органом управління освітою.

Педагогічних працівників приватного дошкільного навчального закладу призначає на посади та звільняє з посад його керівник за погодженням з відповідним органом управління освітою.

Інших працівників приватного дошкільного навчального закладу призначає на посади та звільняє з посад його керівник.

^ Стаття 32.
Атестація педагогічних працівників дошкільного навчального закладу


1. Атестація педагогічних працівників дошкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типів і форми власності є обов'язковою і здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.

2. За результатами атестації педагогічних працівників дошкільного навчального закладу визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, встановлюється його кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої категорії, спеціаліст першої категорії, спеціаліст вищої категорії), може бути присвоєно відповідне педагогічне звання вихователям - "Вихователь-методист", а вихователям-методистам - "Старший вихователь", учителям усіх спеціальностей - "Старший вчитель", "Вчитель-методист".

^ Стаття 33.
Соціальний захист дітей дошкільного віку


1. Держава забезпечує соціальний захист, підтримку дітей дошкільного віку, особливо дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації, а також дітей із малозабезпечених та багатодітних сімей.

2. Дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, гарантовано право на збереження родинних стосунків, утримання у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах за рахунок держави, а також на захист їх особистих, майнових і житлових прав згідно із законодавством України.

3. Грудним дітям та дітям другого року життя, які входять до складу малозабезпечених сімей, а також грудним дітям та дітям раннього віку, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за рахунок держави гарантується забезпечення дитячим харчуванням у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України. (Частина третя статті 33 в редакції Закону №142-V від 14.09.2006)

4. Дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації, гарантовано право на відвідування державних і комунальних дошкільних навчальних закладів з гнучким режимом роботи та їх утримання у цих закладах за рахунок держави. Направлення дітей до дошкільного навчального закладу (ясел-садка) компенсуючого типу здійснює відповідна психолого-медико-педагогічна консультація, діяльність якої регламентується Положенням про психолого-медико-педагогічну консультацію, затвердженим спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров'я.

5. Діти, які потребують корекції зору, слуху, опорно-рухового апарату, забезпечуються засобами пересування, протезування, орієнтації і сприйняття інформації, а також іншими засобами індивідуальної корекції за рахунок держави у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

^ Стаття 34.
Медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі


1. Організація безоплатного медичного обслуговування в системі дошкільної освіти забезпечується місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування і здійснюється закладами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі охорони здоров'я відповідно до законодавства України.

2. У дошкільному навчальному закладі незалежно від підпорядкування, типу і форми власності діти забезпечуються постійним медичним обслуговуванням на безоплатній основі, що здійснюється медичними працівниками, які входять до штату цього навчального закладу або відповідних закладів охорони здоров'я, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

3. Органи охорони здоров'я, заклади охорони здоров'я разом з органами управління освітою здійснюють контроль за дотриманням санітарного законодавства у дошкільних навчальних закладах, щорічно забезпечують безоплатний медичний огляд дітей, моніторинг і корекцію стану їх здоров'я, несуть відповідальність за додержання санітарно-гігієнічних норм, проведення лікувально-профілактичних заходів у дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типу і форми власності.

^ Стаття 35.
Організація харчування дітей у дошкільному навчальному закладі


1. Натуральний набір продуктів для харчування дітей дошкільного віку визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров'я спільно з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки за погодженням з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі фінансів.

2. Організація та відповідальність за харчування дітей у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах покладаються на Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації, районні державні адміністрації та підпорядковані їм органи управління, у сфері управління яких перебувають дошкільні навчальні заклади, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки, інші центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані дошкільні навчальні заклади, органи місцевого самоврядування, а також на керівників дошкільних навчальних закладів.

3. Організація харчування дітей у приватних дошкільних навчальних закладах покладається на власників та керівників дошкільних навчальних закладів.

4. Контроль і державний нагляд за якістю харчування у дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності покладаються на засновників (власників) цих закладів, відповідні органи управління охорони здоров'я та відповідні органи управління освітою.

5. Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у державному та комунальному дошкільному навчальному закладі у розмірі, що не перевищує 50 відсотків (у міській місцевості) та 30 відсотків (у сільській місцевості) від вартості харчування на день.

Від сплати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які їх замінюють, у сім'ях, в яких сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал з урахуванням індексу зростання цін не перевищував прожиткового мінімуму.

(Установити на 2003 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах у сумі 80 гривень у розрахунку на одну особу згідно із Законом N 380-IV (380-15) від 26.12.2002) ( Установити на 2004 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах у сумі 85 гривень у розрахунку на одну особу згідно із Законом N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003 ) ( Знизити на 2005 рік рівень прожиткового мінімуму, що припадає на одного члена сім'ї, для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах з 382 до 90 гривень згідно із Законом N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004 ) ( Установити на 2005 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах у сумі 110 гривень у розрахунку на одну особу згідно із Законами N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004 N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 ) ( Установити на 2006 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах у сумі 121 гривня у розрахунку на одну особу згідно із Законом N 3235-IV ( 3235-15 ) від 20.12.2005 ) (Установити на 2007 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах у сумі 173 гривень у розрахунку на одну особу згідно із Законами N 489-V ( 489-16 ) від 19.12.2006, N 749-V ( 749-16 ) від 15.03.2007) (Установити на 2008 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах відповідно до зростання прожиткового мінімуму на 17,2 відсотка до затвердженого на 2007 рік згідно із Законом N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007) { Установити на 2009 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах відповідно до зростання прожиткового мінімуму на 3 відсотки до затвердженого на 2008 рік згідно із Законом N 835-VI ( 835-17 ) від 26.12.2008 }

6. Порядок встановлення плати за харчування дитини у державному та комунальному дошкільному навчальному закладі визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 36.
Права та обов'язки батьків або осіб, які їх замінюють


1. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:

 • вибирати дошкільний навчальний заклад та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;

 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного навчального закладу;

 • звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

 • захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

2. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

 • виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

 • забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою;

 • постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;

 • поважати гідність дитини;

 • виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної і рідної мови, до народних традицій і звичаїв.


1   2   3Схожі:

Закон України \"Про дошкільну освіту\" №2628-iii, із змінами вiд 1 січня 2009 р iconЗакон україни про дошкільну освіту (Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 49, ст. 259)
Законодавство України про дошкільну освіту базується на Конституції України (254к/96-вр) І складається із Закону України "Про освіту"...
Закон України \"Про дошкільну освіту\" №2628-iii, із змінами вiд 1 січня 2009 р iconНаказ №1473 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 року за №14/20327
Про загальну середню освіту", статті 25 Закону України "Про позашкільну освіту", частини четвертої статті 45 Закону України "Про...
Закон України \"Про дошкільну освіту\" №2628-iii, із змінами вiд 1 січня 2009 р iconЗакон України № 1702-vі «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю» (далі Закон № 1702-vі), який в частині набув чинності 10 грудня 2009 року,
України було прийнято Закон України № 1702-vі «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття...
Закон України \"Про дошкільну освіту\" №2628-iii, із змінами вiд 1 січня 2009 р iconЗакон України «Про освіту». Закон України «Про загальну середню освіту». Національна доктрина розвитку освіти (затверджено Указом Президента України від 17 квітня 2002 року №347/2002)
Нормативно-правові акти щодо реалізації Загальнодержавної програми забезпечення профілактики віл-інфекції, лікування, догляду та...
Закон України \"Про дошкільну освіту\" №2628-iii, із змінами вiд 1 січня 2009 р iconЗакон України «Про освіту». Закон України «Про загальну середню освіту». Концепція профільного навчання в старшій школі (лист млну від 30. 03. 2003р. №1/9-273) Концепція загальної середньої освіти (12- річної школи)
Національна доктрина розвитку освіти, затверджена Указом Президента України від 17 квітня 2002 року №347/2002
Закон України \"Про дошкільну освіту\" №2628-iii, із змінами вiд 1 січня 2009 р iconЗакон України "Про освіту " // Відомості Верховної Ради України. 1991.№34. С. 451 Державна національна програма "Освіта" Україна хх1ст. //Осіта. 1993.№44-46. С. 2-15
Закон України “Про освіту “ // Відомості Верховної Ради України. 1991.№34. С. 451
Закон України \"Про дошкільну освіту\" №2628-iii, із змінами вiд 1 січня 2009 р iconПро затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами Відповідно до статті 61 Закону України " ", статей 64 та 65 Закону України "
Відповідно до статті 61 Закону України "Про освіту", статей 64 та 65 Закону України "Про вищу освіту", постанови Кабінету Міністрів...
Закон України \"Про дошкільну освіту\" №2628-iii, із змінами вiд 1 січня 2009 р iconЗакон про переказні векселі та прості векселі (далі Уніфікований закон), з урахуванням застережень, обумовлених додатком II до цієї Конвенції
Згідно із ст. 1 Закону України «Про обіг векселів в Україні» від 05. 04. 2001 року №2374-iii законодавство України про обіг векселів...
Закон України \"Про дошкільну освіту\" №2628-iii, із змінами вiд 1 січня 2009 р iconПро навчальну програму розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»
На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», рішення колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 01. 03. 2012...
Закон України \"Про дошкільну освіту\" №2628-iii, із змінами вiд 1 січня 2009 р iconПро затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)
На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», рішення колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 04. 05. 2012...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib2.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов