Закон україни про дошкільну освіту (Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 49, ст. 259) icon

Закон україни про дошкільну освіту (Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 49, ст. 259)НазваЗакон україни про дошкільну освіту (Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 49, ст. 259)
Сторінка4/4
Дата конвертації18.01.2013
Розмір385.12 Kb.
ТипЗакон
скачать >>>
1   2   3   4

1. Штатні розписи державних і комунальних дошкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування і типу встановлюються відповідним органом управління освітою на основі Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки за погодженням з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі фінансів.

2. Штатні розписи приватних дошкільних навчальних закладів встановлюються власником (засновником) на основі Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів.

Розділ VIII

^ МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Стаття 40.

Міжнародне співробітництво у системі дошкільної освіти

1. Міжнародне співробітництво у системі дошкільної освіти здійснюється відповідно до Закону України "Про освіту" (1060-12), цього Закону, інших нормативно-правових актів, а також міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

2. Держава сприяє міжнародному співробітництву у системі дошкільної освіти.

Розділ IX

^ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ


Стаття 41.

Відповідальність за порушення законодавства про дошкільну освіту

1. Особи, винні у порушенні законодавства про дошкільну освіту, несуть відповідальність у порядку, встановленому законами України.

2. Невиконання приватними дошкільними навчальними закладами, юридичними чи фізичними особами, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти, завдань дошкільної освіти, вимог Базового компонента дошкільної освіти є підставою для позбавлення їх ліцензії.

3. Позбавлення ліцензії зумовлює ліквідацію чи реорганізацію дошкільного навчального закладу.

Розділ X

^ ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Закон України "Про дошкільну освіту" набирає чинності з дня його опублікування, крім абзацу другого частини п'ятої статті 35, який набирає чинності з 1 січня 2002 року.

2. Дія частини першої статті 30 цього Закону щодо обов'язковості відповідної вищої педагогічної освіти для педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів поширюється на осіб, які призначатимуться на посаду педагогічного працівника дошкільного навчального закладу, з дня набрання чинності цим Законом.

3. Кабінету Міністрів України протягом року з дня набрання чинності цим Законом:

підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону;

розробити і затвердити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

4. Внести зміни до таких законів України:

1) у Законі України "Про освіту" (1060-12) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст. 84):

статтю 34 викласти в такій редакції:

"Стаття 34. Дошкільні навчальні заклади

Дошкільними навчальними закладами є:

дошкільні навчальні заклади (ясла);

дошкільні навчальні заклади (ясла-садки);

дошкільні навчальні заклади (дитячі садки);

дошкільні навчальні заклади (ясла-садки) компенсуючого типу;

будинки дитини;

дошкільні навчальні заклади (дитячі будинки) інтернатного типу;

дошкільні навчальні заклади (ясла-садки) сімейного типу;

дошкільні навчальні заклади (ясла-садки) комбінованого типу;

дошкільні навчальні заклади (центри розвитку дитини);

дитячі будинки сімейного типу.

Прийом дітей у дошкільні навчальні заклади проводиться за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють";

частину п'яту статті 36 викласти в такій редакції:

"5. За рішенням місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для задоволення освітніх потреб населення можуть створюватися навчально-виховні комплекси "дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" або об'єднання з іншими навчальними закладами, а також загальноосвітні навчальні заклади та групи продовженого дня";

абзац другий статті 50 викласти в такій редакції:

"діти дошкільного віку, вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти";

2) пункт 40 статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (1775-14) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299, N 45, ст. 377; 2001 р., N 11, ст. 45, N 16, ст. 76, N 22, ст. 105) викласти в такій редакції:

"40) надання освітніх послуг";

3) пункт 30 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (280/97-вр) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170; 1998 р., N 48, ст. 292; 1999 р., N 41, ст. 372; 2001 р., N 32, ст. 172) доповнити абзацом такого змісту:

"Реорганізація або ліквідація діючих комунальних дошкільних навчальних закладів, а також дошкільних навчальних закладів, створених колишніми сільськогосподарськими колективними та державними господарствами, допускається лише за згодою територіальної громади (загальних зборів) села, селища, міста або на підставі результатів місцевого референдуму";

4) частину другу статті 6 Закону України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" (1286-12) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 33, ст. 443) доповнити словами "питання про реорганізацію або ліквідацію комунальних дошкільних навчальних закладів, а також дошкільних навчальних закладів, створених колишніми сільськогосподарськими колективними та державними господарствами".

 

Президент України

Л.КУЧМА

м. Київ, 11 липня 2001 року
     N 2628-III
1   2   3   4Схожі:

Закон україни про дошкільну освіту (Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 49, ст. 259) iconЗакон України "Про освіту " // Відомості Верховної Ради України. 1991.№34. С. 451 Державна національна програма "Освіта" Україна хх1ст. //Осіта. 1993.№44-46. С. 2-15
Закон України “Про освіту “ // Відомості Верховної Ради України. 1991.№34. С. 451
Закон україни про дошкільну освіту (Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 49, ст. 259) iconЗакон україни про освіту (Відомості Верховної Ради (ввр), 1991, n 34, ст. 451 ) (Вводиться в дію Постановою вр n 1144-xii (1144-12)
Освіта основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави
Закон україни про дошкільну освіту (Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 49, ст. 259) iconЗакон україни про дорожній рух ( Відомості Верховної Ради (ввр), 1993, n 31, ст. 338 ) ( Вводиться в дію Постановою вр n 2953-xii ( 2953-12 ) від 28. 01. 93, Ввр, 1993, n 31, ст. 339 )
Додатково див. Постанову вр n 3914-xii ( 3914-12 ) від 02. 02. 94, Ввр, 1994, n 22, ст. 146 )
Закон україни про дошкільну освіту (Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 49, ст. 259) iconЗакон України "Про дошкільну освіту" №2628-iii, із змінами вiд 1 січня 2009 р
Законодавство України про дошкільну освіту базується на Конституції України і складається із Закону України "Про освіту", цього Закону,...
Закон україни про дошкільну освіту (Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 49, ст. 259) iconЗакон України "Про внесення змін до Закону України "Про товарну біржу" та інших законодавчих актів України" Верховна Рада України постановляє
Закон України "Про товарну біржу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №10, ст. 139; 1993 р., №11, ст. 83; 2002 р., №16) викласти...
Закон україни про дошкільну освіту (Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 49, ст. 259) iconВерховна Рада України п о с т а н о в л я є : I. Внести зміни до таких закон
У законі України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-вр ) (Відомості Верховної Ради України
Закон україни про дошкільну освіту (Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 49, ст. 259) iconВідомості Верховної Ради України (ввр), 1996, №30, ст. 141)
Текст Конституції України відповідає тексту, що існував до внесення змін Законом "Про внесення змін до Конституції України" №2222-iv...
Закон україни про дошкільну освіту (Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 49, ст. 259) iconЗакон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України Верховна Рада Українипостановля є: I. Внести зміни до таких законодавчих актів України
Частину п’яту статті 10 Закону України „Про нотаріат” (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., №39, ст. 383) викласти у такій...
Закон україни про дошкільну освіту (Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 49, ст. 259) iconЗакон УкраЇни Про внесення змін до Закону України "Про нотаріат" Верховна Рада Українипостановля є
Внести до Закону України “Про нотаріат” (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., №39, ст. 383; 1998 р., №35, ст. 241; 2002 р.,...
Закон україни про дошкільну освіту (Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 49, ст. 259) iconЗакон україни "Про внесення змін до Закону України "Про нотаріат " Верховна Рада України постановляє
Внести зміни до Закону України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 39, ст. 383; 1998 р., N 35, ст. 241;...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib2.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов