Інформація інформація про проект «Доступ до публічної інформації в малих містах України» icon

Інформація інформація про проект «Доступ до публічної інформації в малих містах України»НазваІнформація інформація про проект «Доступ до публічної інформації в малих містах України»
Дата конвертації08.05.2013
Розмір100.54 Kb.
ТипІнформація
скачать >>>Фінансується Європейським Союзом

Проект

«Доступ до публічної інформації в малих містах України»


УМОВИ

КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ МІСТ

ДЛЯ УЧАСТІ У ПРОЕКТІ


Кінцева дата подання заявок:


3 червня 2013 року

17:00 за київським часом


^ 1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

1.1. Інформація про проект «Доступ до публічної інформації в малих містах України»


Проект «Доступ до публічної інформації в малих містах України» (далі – Проект) реалізується виконавчим комітетом Української міської ради в партнерстві з Асоціацією малих міст України за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Термін виконання Проекту – 2013-2014 роки


Загальна мета проекту: Сприяти впровадженню та забезпеченню прав громадян щодо доступу до публічної інформації у малих містах України.

Завдання проекту:

 • Створити належні умови для доступу до публічної інформації шляхом впровадження практики передових інформаційних технологій у муніципальному управлінні;

 • Посилити дієздатність та можливості органів місцевого самоврядування малих міст в області муніципальних послуг і доступу до публічної інформації;

 • Поширити позитивний досвід міст, що беруть участь у Проекті, щодо створення і функціонування механізмів доступу до публічної інформації.


У межах Проекту планується проведення семінарів, тренінгів для службовців органів місцевого самоврядування, представників громадських організацій та самоорганізованих спілок з метою отримання ними знань та навичок щодо створення умов для забезпечення доступу до публічної інформації в рамках нового законодавства.

Містам, які будуть відібрані для участі у Проекті, надаватиметься консультаційна підтримка для розвитку механізмів доступу до публічної інформації.

В рамках Проекту буде створено портал малих міст як ефективний інформаційний ресурс доступу до інформації. Кожне місто-учасник отримає власну веб-сторінку на порталі. Окрім цього, містам буде надано консультації щодо питань адміністрування та інформаційного наповнення веб-сторінки.

У кожному місті-учаснику буде створено точку доступу до публічної інформації – інформаційний кіоск, що забезпечуватиме доступ до мережі інтернет і до порталу малих міст. Це дасть змогу мешканцям, які не мають доступу до всесвітньої мережі, користуватися цим ресурсом. Інформаційні кіоски будуть також наповнені документами та зразками бланків для користування послугами.

Місто Українка (Київська область), реалізуючи концепцію «Місто-модель», разом з Асоціацією малих міст України планує не лише поділитися власним досвідом, але й розширити можливості інших малих міст задля їх сталого розвитку.

^ 1.2. Мета конкурсного відбору


У Проекті на конкурсних засадах для участі у проекті має бути відібрано 20 малих міст з України, які мають репрезентувати різні регіони країни.


Мета конкурсного відбору – відібрати на засадах прозорого конкурсу двадцять малих міст України для участі у проекті «Доступ до публічної інформації в малих містах України».


У межах цього Проекту до категорії «малих міст» відносять міські територіальні громади з чисельністю населення від 10 тис. до 50 тис.


Місто, яке претендуватиме на участь у Проекті, має взяти на себе зобов’язання впроваджувати принципи демократичного врядування.


ІІ. ПРАВИЛА КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ

^ 2.1 Географія конкурсного відбору

Конкурсний відбір поширюється всю територію України.

2.2 Хто може подавати заявку на участь у Проекті?

Щоб мати право брати участь у конкурсному відборі, місто-претендент повинно:

 • Мати статус малого міста з населенням від 10 тис. до 50 тис жителів;

 • Підтвердити готовність до впровадження принципів демократичного врядування;

 • Демонструвати прихильність та готовність до залучення місцевих громадських організацій до діяльності в рамках Проекту;

 • Мати достатню кількість активних та дієвих місцевих громадських організацій, груп самоорганізації населення;

 • Підтвердити готовність встановити та обслуговувати інформаційні кіоски для інформування громадськості;

 • Наявність сайту міської ради з організацією доступу до публічної інформації розглядатиметься як перевага;

 • Підготувати та надіслати організаторам конкурсного відбору заявку установленої форми.


Від імені міста заявку подає відповідно уповноважений орган місцевого самоврядування (міська рада або її виконавчий комітет).

^ 2.3. Подання документів на участь у конкурсному відборі та кінцеві терміни

2.3.1 Заявка

Заявка на участь у Проекті має бути заповнена (з урахуванням вимог цих Умов конкурсного відбору) та подана організаторам конкурсного відбору у встановлений кінцевий термін. Для цього місто-претендент має використовувати спеціально встановлену організаторами конкурсного відбору форму такої заявки.

Форму заявки можна отримати звичайною поштою або електронною поштою, звернувшись до контактної особи Проекту Антоніни Домікан.

Адреса: Асоціація малих міст України, вул. Соснова, 7, офіс 1, м. Українка, Обухівський район, Київська обл., 08720

E-mail: amuukrainka@gmail.com

Тел.: (+380 45 72) 6 85 81 або 6 80 14

Форму заявки також можна знайти на офіційному сайті Асоціації малих міст України:http://www.ammu.com.ua та порталі міста Українка www.ukrainka.org.

Заявки повинні бути написані українською мовою.

У разі, якщо інформація в заявці подана недостатньо повно, або Відбірковий комітет потребуватиме більш детальної інформації стосовно тих чи інших аспектів заявки, місту-претенденту буде надіслано лист з проханням надати таку додаткову інформацію.

Рукописні заявки не приймаються.

На розгляд Відбіркового комітету будуть передані лише повністю заповнені заявки

Заявки, які не містять всієї необхідної інформації, не підлягають розгляду.

2.3.2 Як і куди надіслати заявки

Заявка повинна бути

 • надіслана поштою або

 • доставлена кур’єром

за адресою:

Асоціація малих міст України, вул. Соснова, 7, офіс 1,

м. Українка, Обухівський район,

^ Київська обл., 08720


На конверті треба зазначити «Конкурсний відбір учасників проекту «Доступ до публічної інформації в малих містах України».

Заявки, надіслані іншими шляхами (факсом, електронною поштою), або надіслані на інші адреси, не будуть прийняті до розгляду.

Заявки мають бути подані в двох примірниках (один оригінал і 1 копія) на папері формату А4. Також має бути подана електронна версія заявки на CD-Rom.


2.3.3 Кінцевий термін подання заявки

Для того, щоб взяти участь у конкурсному відборі, заявка повинна надійти до офісу організаторів конкурсного відбору не пізніше 3 червня 2013 року, 17:00 за київським часом.

Документи, з тих чи інших причин отримані пізніше зазначеного часу, до розгляду прийматись не будуть.

Дата, вказана на поштовому штемпелі, братись до уваги не буде.


2.3.4 Консультації та інша інформація для міст-претендентів

З питаннями стосовно процедури участі, порядку подання заявки можна звертатися, надіславши відповідний лист електронною поштою на адресу: amuukrainka@gmail.com або факсом на номер +380 45 726 85 81 (з позначкою Проект «Доступ до публічної інформації в малих містах України»).

Питання можуть бути надіслані не пізніше ^ 17 травня 2013 року. Відповідь на Ваше питання буде надана не пізніше 3-х робочих днів з моменту отримання запиту, а також розміщена на сайті Асоціації малих міст України: (http://www.ammu.com.ua).


ІІІ. ФОРМА ЗАЯВКИ

При заповненні форми заявки необхідно дотримуватися конкретності та лаконічності. Великі обсяги тексту, позбавленого конкретного змісту, не підвищать конкурентоспроможність самої заявки.

При заповненні заявки необхідно використовувати шрифт Times New Roman 12, міжрядковий інтервал – 1,5 рядки.

Заявка має бути підписана міським головою або особою, що виконує його обов’язки.

Усі аркуші заявки мають бути скріплені та подаватися у папці-скорозшивачу (окремо кожний примірник).


^ IV. ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КОНКУРСУ ВІДБОРУ

Після отримання усіх заявок та проведення оцінки на їх технічну відповідність кожному місту-претенденту буде надіслано лист-підтвердження про отримання його заявки та рішення про допуск до подальшої розгляду Відбірковим комітетом.

^ 4.1. Оцінка та відбір

Перший етап. Встановлення технічної (формальної) відповідності заявки критеріям відповідності

На цьому етапі перевіряється, чи заявка є повною і її зміст відповідає контрольному переліку (2-а примірники заявки, наявність електронної форми заявки, дотримання термінів та часу подання, належність міста до категорії «малих міст»).

Другий етап. Оцінка заявки

Цей етап передбачає проведення членами Відбіркового комітету оцінювання заявки за встановленими критеріями:
Критерії

Макс. оцінка

1.

Наскільки місто-претендент відповідає критеріям «малого міста»

10

2.

Обґрунтованість необхідності участі міста у Проекті:
2.1.

Рівень готовності та усвідомлення необхідності впровадження принципів демократичного врядування

10

2.2.

Наявність активних місцевих організацій громадянського суспільства, груп самоорганізації населення

10

2.3.

Наявність сайту міської ради

15

2.4.

Рівень забезпеченості доступу до публічної інформації

15

3.

Рівень готовності влади підтримувати громадські ініціативи в межах Проекту

20

4.

Оцінка потенціалу громади забезпечити сталість очікуваних результатів участі міста у Проекті

20

^ Загальна оцінка

100

За результатами оцінювання будуть визначені міста-претенденти, до яких будуть здійснені ознайомчі візити представників Відбіркового комітету для прийняття остаточного рішення щодо відбору їх для участі у Проекті.

За результатами ознайомчих візитів Відбірковий комітет ухвалить остаточне рішення щодо відбору 20-ти міст для участі у Проекті.

Кожне місто-учасник буде письмово поінформовано про результати конкурсного відбору. Список відібраних міст буде оприлюднено через офіційний сайт Асоціації малих міст України (http://www.ammu.com.ua).

Претензії та скарги відносно результатів відбору розглядатися не будуть.

^ 4.2. Процедура підписання договору про участь відібраного міста у Проекті

Після ухвалення Відбірковим комітетом остаточного рішення з кожним із відібраних міст буде підписано окремий договір, в якому будуть визначені умови участі у Проекті та взаємні зобов’язання сторін.

^ 4.3 Орієнтовний календар подій


Орієнтовна дата

Подія

23 квітня 2013 р.

Оголошення конкурсного відбору

03 червня 2013 р.

Кінцева дата прийому заявок

04 червня 2013 р.

Встановлення технічної (формальної) відповідності заявок критеріям відповідності


05 - 20 червня 2013 р.

Робота експертів над оцінкою заявок

1 липня 2013 р.

Засідання Відбіркового комітету та остаточне ухвалення рішення

4 липня 2013 р.

Підписання договорів з відібраними містами про участь у Проекті

Звертаємо увагу, що цей графік є лише ОРІЄНТОВНИМ. У ньому можливі зміни


ДОДАТОК

Форма заявки


Проект реалізується виконавчим комітетом Української міської ради в партнерстві з Асоціацією малих міст України за фінансової підтримки Європейського Союзу
Схожі:

Інформація інформація про проект «Доступ до публічної інформації в малих містах України» iconІнформації в малих містах України Інформація про місто-претендент Назва міста-претендента Область Район
Адміністративний центр району (заповнюється у разі, якщо місто-претендент не є районним центром)
Інформація інформація про проект «Доступ до публічної інформації в малих містах України» iconУказ президента україни №547/2011 Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації з метою забезпечення безумовного виконання органами виконавчої влади Закону України «Про доступ до публічної інформації»
З метою забезпечення безумовного виконання органами виконавчої влади Закону України «Про доступ до публічної інформації», реалізації...
Інформація інформація про проект «Доступ до публічної інформації в малих містах України» iconУказ президента україни №548/2011
З метою забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» та керуючись частиною другою статті 102 Конституції...
Інформація інформація про проект «Доступ до публічної інформації в малих містах України» iconФорма письмового запиту на інформацію (для юридичних осіб)
Відповідно до статті 34 Конституції України та Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати
Інформація інформація про проект «Доступ до публічної інформації в малих містах України» iconФорма письмового запиту на інформацію (для фізичних осіб)
Відповідно до статті 34 Конституції України та Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати
Інформація інформація про проект «Доступ до публічної інформації в малих містах України» iconФорма письмового запиту на інформацію (для об’єднання громадян)
Відповідно до статті 34 Конституції України та Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати
Інформація інформація про проект «Доступ до публічної інформації в малих містах України» iconМіжшкільний навчально-виробничий комбінат Ленінського району м. Харкова
Відповідно до статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати мені (повідомити мене)
Інформація інформація про проект «Доступ до публічної інформації в малих містах України» iconДодаток 1 до наказу Золочівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 від 06. 09. 11 №130
Відповідно до статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати мені (повідомити мене)
Інформація інформація про проект «Доступ до публічної інформації в малих містах України» iconПроект “Чи руйнує електронна пошта мозок?” Оцінювальні рубрики для PowerPoint Презентації
Не чітко видні знання з теми. Інформація невірна, або такої інформації зовсім немає
Інформація інформація про проект «Доступ до публічної інформації в малих містах України» iconДовідка щодо підготовки проекту концепції „Програми розвитку малих міст України” на 2011-2015 роки Державна політика підтримки розвитку малих міст визначається Законом України „Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст”
Державна політика підтримки розвитку малих міст визначається Законом України „Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib2.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов