Офіційні умови проведення рекламної акції «Шопінгуй на максимум» icon

Офіційні умови проведення рекламної акції «Шопінгуй на максимум»НазваОфіційні умови проведення рекламної акції «Шопінгуй на максимум»
Дата конвертації10.05.2013
Розмір120.84 Kb.
ТипДокументи
скачать >>>

ОФІЦІЙНІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ

«Шопінгуй на максимум»

1. Терміни та визначення, використані в Офіційних умовах проведення рекламної акції «Купувати дешевше з картою, ніж за гроші» (надалі – Офіційні умови), мають такі значення:

Банк або Організатор – акціонерне товариство «РЕНЕСАНС КАПІТАЛ» місцезнаходження: 02002, м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 8б. Банківська ліцензія № 222, видана Національним банком України 17.10.2011 року.

Клієнт – повнолітній громадянин України, який уклав з Організатором Договір та який згідно з цими Офіційними умовами бере участь у Акції.

Винагорода – грошова сума у національній валюті України, що виплачується на картковий рахунок Клієнта, відкритий в рамках договору, відповідно до цих Офіційних умов.

^ Пільгові умови - умови обслуговування овердрафту, які встановлюються Клієнтам на період Акції.

Акція - рекламна Акція «Шопінгуй на максимум», що проводиться серед Клієнтів, в рамках якої Клієнтам за здійснену ними першу операцію зараховується Винагорода на їх картковий рахунок, відкритий в рамках Договору, у порядку визначеному цими Офіційними умовами, а також діють Пільгові умови обслуговування овердрафту.

Договір – договір про надання та використання платіжної картки, укладений між Банком та Клієнтом щодо надання платіжної картки з лімітом овердрафту, що включає в себе в якості складових та невід‘ємних частин Умови надання та обслуговування платіжних карток АТ «РЕНЕСАНС КАПІТАЛ» та тарифи по карткам Банку.

Операція – операція з безготівкового розрахунку за товари або послуги, виконана з ініціативи Клієнта за допомогою платіжної картки та за рахунок встановленого ліміту овердрафту в торгівельно-сервісних підприємствах на території України.

^ Платіжна картка – платіжна картка з встановленим лімітом овердрафту, емітована Організатором в рамках Договору.

Картковий рахунок – рахунок Клієнта, відкритий в рамках Договору.

^ 2. Мета Акції

Метою проведення Акції є збільшення популярності кредитних карток Організатора серед власників кредитних карток та заохочення Клієнтів до користування кредитними картками.

3. Терміни і територія проведення Акції

3.1 Акція проводиться на території України.

3.2 Акція діє в період з 26 березня 2013 року до 20 травня 2013 року.

^ 4. Загальні умови Акції

4.1 В період дії Акції Банком для клієнтів встановлюються Пільгові умови обслуговування овердрафту а саме комісія за обслуговування овердрафту - 0% щомісяця від суми заборгованості за овердрафтом станом на останній день розрахункового періоду, що виникла внаслідок здійснення клієнтом операцій за рахунок коштів овердрафту.

Пільгові умови діють для Клієнтів:

4.1.1. держателів Платіжних карток із встановленим лімітом овердрафту, випущених в рамках Договорів за одним із продуктів, наведених у Додатку 1 до цих Офіційних умов, які були укладені між Клієнтом та Організатором в період дії Акції;

4.1.2. держателів Платіжних карток із встановленим лімітом овердрафту, випущених в рамках Договорів за одним із продуктів, наведених у Додатку 2 до цих Офіційних умов, та Клієнта, держателя такої Платіжної картки, було проінформовано Організатором про можливість прийняти участь в акції одним з наступних каналів комунікації: SMS- повідомлення, лист-пропозиція або телефонний дзвінок представника Організатора у рамках телемаркетингової кампанії.

4.2 Організатор виплачує Винагороду Клієнтам, які за рахунок встановленого по Платіжній картці ліміту овердрафту здійснили першу Операцію , та така операція була відображена по Рахунку в період дії Акції. Винагорода виплачується тільки по Операціям, що були здійснені за допомогою:

4.2.1. Платіжних карток із встановленим лімітом овердрафту, випущених в рамках Договорів за одним із продуктів, наведених у Додатку 1 до цих Офіційних умов, які були укладені між Клієнтом та Організатором в період дії Акції;

4.2.2. Платіжних карток із встановленим лімітом овердрафту, випущених в рамках Договорів за одним із продуктів, наведених у Додатку 2 до цих Офіційних умов, та Клієнта, держателя такої Платіжної картки, було проінформовано Організатором про можливість прийняти участь в акції одним з наступних каналів комунікації: SMS- повідомлення, лист-пропозиція або телефонний дзвінок представника Організатора у рамках телемаркетингової кампанії.

4.3 Виплата Винагороди Організатором проводиться до 15 числа місяця наступного за місяцем, в якому в період дії Акції Клієнтом була проведена перша Операція, та така Операція була відображена по Рахунку.

4.4 Розмір Винагороди встановлюється Організатором та дорівнює 10% від суми першої Операції, яка була відображена на Рахунку в період дії Акції, та сумі податку на доходи фізичних осіб в розмірі, передбаченому чинним законодавством України на момент такої виплати.

4.5 Максимальна сума Винагороди, яку може отримати Клієнт лімітується Організатором та не може бути більшою за 100 (сто) гривень за весь період дії Акції. Винагорода у розмірі, що перевищую максимальну суму, встановлену цим пунктом Офіційних умов, на Рахунок клієнта не виплачується.

4.6 Виплата Винагороди Клієнту здійснюється в безготівковій формі в національній валюті України, шляхом зарахування Винагороди на Рахунок Клієнта.

4.7 Про зарахування Винагороди на Рахунок Клієнта буде повідомлено за допомогою надсилання останньому SMS-повідомлення на номер мобільного телефону, наданого Клієнтом під час оформлення Договору, та за умови підключення Клієнта до послуги «Мобільний банкінг».

4.8 Винагорода не виплачується:

4.8.1. по Операціях, відображених на Рахунку після закінчення терміну дії Акції;

4.8.2 по Операціях, які при здійсненні були скасовані Клієнтом;

4.8.3 по Операціях, які частково або повністю повернені Клієнтом, при цьому повернення грошових коштів відображено на Рахунку;

4.8.4 якщо перша операція за допомогою картки була зняття готівки в банкоматі, відділенні або пункті видачі готівки;

4.8.5 якщо перша Операція здійснена на суму меншою за 100 (сто) гривень;

4.8.6 у разі наявності простроченої заборгованості за Договором та/або якщо було розпочато процедуру дострокового розірвання Договору, належна до сплати Винагорода з моменту останньої виплати Винагороди, не виплачується.

4.9 Сума виплачуваної Винагороди обкладається податком на доходи фізичних осіб. У рамках Акції Організатор виступає податковим агентом Клієнтів. Виплата Винагороди здійснюється одночасно з утриманням та сплатою Організатором податку з доходів фізичних осіб в розмірі та в порядку, передбаченому чинним законодавством України на момент такої виплати.

4.10 Беручи участь в Акції, Клієнт підтверджує ознайомлення і згоду з умовами участі в Акції.

4.11 Офіційні умови Акції розміщені на офіційному сайті Організатора: www.rccf.ua.

4.12 Організатор має право змінити ці Офіційні умови, в тому числі термін дії Акції, розмір Винагороди, ліміти мінімальної та максимальної суми Винагороди, про що завчасно зобов’язується повідомити Клієнтів за 5 (п’ять)робочих днів, шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному сайті Банку www.rccf.ua. Клієнт приймає на себе обов’язок самостійно відстежувати наявність такого повідомлення на вищевказаному сайті Організатора.

4.13 Рішення Організатора щодо всіх питань, пов’язаних з проведенням Акції будуть розповсюджуватись на всіх Клієнтів.


Додаток 1

до Офіційних умов проведення Акції

«Купувати дешевше з картою, ніж за гроші»
^ Назва продукту

1

Кредитна картка "Стандарт" (стр.) (корп.) ліміт 10 000-15 000 грн.

2

Кредитна картка "Стандарт" (стр.) (корп.) ліміт до 10 000 грн.

3

Кредитна картка "Стандарт" (стр.) ліміт 10 000-15 000 грн.

4

Кредитна картка "Стандарт" (стр.) ліміт до 10 000 грн.

5

Кредитная карта "Mini"

6

Кредитная карта "Mini" (корп.)

7

Кредитная карта "Mini" (стр.)

8

Кредитная карта "Mini" (стр.) (корп.)

9

Кредитная карта "Mini" Purchase ONLY (SF)

10

Кредитная карта "Mini" Purchase ONLY (SF) (стр.)

11

Кредитная карта "Mini" Purchase ONLY Cash (SF)

12

Кредитная карта "Mini" Purchase ONLY Cash (SF) (стр.)

13

Кредитная карта "Лояльная" (стр.) ліміт 15 000 - 20 000 грн.

14

Кредитная карта "Лояльная" (стр.) ліміт до 15 000 грн.

15

Кредитная карта "Лояльная" Mini

16

Кредитная карта "Лояльная" Mini (стр.)

17

Кредитная карта "Лояльная" Mini 8

18

Кредитная карта "Лояльная" Mini 8 (стр.)

19

Кредитная карта "Лояльная" ліміт 15 000 - 20 000 грн.

20

Кредитная карта "Лояльная" ліміт до 15 000 грн.

21

Кредитная карта "Стандарт" (корп.) ліміт 10 000-15 000 грн.

22

Кредитная карта "Стандарт" (корп.) ліміт до 10 000 грн.

23

Кредитная карта "Стандарт" ліміт 10 000-15 000 грн.

24

Кредитная карта "Стандарт" ліміт до 10 000 грн.Додаток 2

до Офіційних умов проведення Акції

«Купувати дешевше з картою, ніж за гроші»
^ Назва продукту

1

Кредитна картка "Стандарт" (стр.) (корп.)

2

Кредитна картка "Стандарт" (стр.) (корп.) ліміт 10 000-15 000 грн.

3

Кредитна картка "Стандарт" (стр.) (корп.) ліміт до 10 000 грн.

4

Кредитна картка "Стандарт" (стр.) ліміт 10 000-15 000 грн.

5

Кредитна картка "Стандарт" (стр.) ліміт до 10 000 грн.

6

Кредитна картка "Стандарт" для корпоративних клієнтів (стр.) (Trial)

7

Кредитна картка "Стандарт" тріальна (стр.)

8

Кредитная карта "Express" (стр.) Cash and Purchase

9

Кредитная карта "Express" (стр.) Cash and Purchase (корп)

10

Кредитная карта "Express" (стр.) Purchase ONLY

11

Кредитная карта "Express" (стр.) Purchase ONLY (корп)

12

Кредитная карта "Express" (стр.) Purchase ONLY Cash

13

Кредитная карта "Express" (стр.) Purchase ONLY Cash (корп)

14

Кредитная карта "Express" Cash and Purchase

15

Кредитная карта "Express" Cash and Purchase (корп)

16

Кредитная карта "Express" Purchase ONLY

17

Кредитная карта "Express" Purchase ONLY Cash

18

Кредитная карта "Express" Purchase ONLY Cash (корп)

19

Кредитная карта "Mini"

20

Кредитная карта "Mini" (SF)

21

Кредитная карта "Mini" (SF) (стр.)

22

Кредитная карта "Mini" (корп.)

23

Кредитная карта "Mini" (стр.)

24

Кредитная карта "Mini" (стр.) (корп.)

25

Кредитная карта "Mini" Purchase ONLY (SF)

26

Кредитная карта "Mini" Purchase ONLY (SF) (стр.)

27

Кредитная карта "Mini" Purchase ONLY Cash (SF)

28

Кредитная карта "Mini" Purchase ONLY Cash (SF) (стр.)

29

Кредитная карта "Лояльная"

30

Кредитная карта "Лояльная" (стр.)

31

Кредитная карта "Лояльная" (стр.) ліміт 15 000 - 20 000 грн.

32

Кредитная карта "Лояльная" (стр.) ліміт до 15 000 грн.

33

Кредитная карта "Лояльная" Mini

34

Кредитная карта "Лояльная" Mini (стр.)

35

Кредитная карта "Лояльная" Mini 8

36

Кредитная карта "Лояльная" Mini 8 (стр.)

37

Кредитная карта "Лояльная" ліміт 15 000 - 20 000 грн.

38

Кредитная карта "Лояльная" ліміт до 15 000 грн.

39

Кредитная карта "Стандарт"

40

Кредитная карта "Стандарт" (Trial)

41

Кредитная карта "Стандарт" (корп.)

42

Кредитная карта "Стандарт" (корп.) ліміт 10 000-15 000 грн.

43

Кредитная карта "Стандарт" (корп.) ліміт до 10 000 грн.

44

Кредитная карта "Стандарт" (стр.)

45

Кредитная карта "Стандарт" (стр.) (Trial)

46

Кредитная карта "Стандарт" ліміт 10 000-15 000 грн.

47

Кредитная карта "Стандарт" ліміт до 10 000 грн.

48

ПРОМО Кредитна картка "Стандарт" для корпоративних клієнтів C та D (стр.)

49

ПРОМО Кредитна картка "Стандарт" для корпоративних клієнтів А та Б (стр.)Схожі:

Офіційні умови проведення рекламної акції «Шопінгуй на максимум» iconОфіційні умови проведення рекламної акції «Анулюємо кредит»
Банк або Організатор – ат «банк ренесанс капітал» місцезнаходження: 02002, м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 8б. Банківська ліцензія №222,...
Офіційні умови проведення рекламної акції «Шопінгуй на максимум» iconОфіційні правила рекламної акції “Скільки береш–скільки й виграєш!, що проходить в мережі цільового кредитування

Офіційні умови проведення рекламної акції «Шопінгуй на максимум» icon! 2013 (надалі – Акція) (надалі Правила) Замовник, Організатор та Партнери Акції
Рекламної акції «Відкриваймо Україну разом із MasterCard®! 2013» (надалі – Акція)
Офіційні умови проведення рекламної акції «Шопінгуй на максимум» iconНаказ № Про організацію та проведення щорічної Всеукраїнської акції "Живи, книго!"
Всеукраїнської акції «Живи, книго!», з метою популяризації позитивного досвіду роботи шкільних колективів з формування в учнівської...
Офіційні умови проведення рекламної акції «Шопінгуй на максимум» iconПро проведення Всеукраїнської акції «Щастя на крилах»
Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських...
Офіційні умови проведення рекламної акції «Шопінгуй на максимум» iconПро проведення Всеукраїнської акції «Щастя на крилах»
Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських...
Офіційні умови проведення рекламної акції «Шопінгуй на максимум» iconНаказ №289 м. Київ Про проведення Всеукраїнської акції "Живи, книго!"
...
Офіційні умови проведення рекламної акції «Шопінгуй на максимум» iconТема: Удосконалення системи освіти в умовах єдиного освітнього простору
Тема: Організаційно- педагогічні умови збереження і зміцнення здоров'я дітей в організованій та самостійній діяльності ( форма проведення...
Офіційні умови проведення рекламної акції «Шопінгуй на максимум» iconУмови та порядок проведення ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу “Учитель року – 2011”
Учитель року – 2011” від 03. 11. 2010 №1049 та головного управління освіти І науки Київської обласної державної адміністрації “Про...
Офіційні умови проведення рекламної акції «Шопінгуй на максимум» iconКонкурс на кращий малюнок, що має відношення до інформатики. Умови
Умови: !!!!!Кожен представник від класу може брати участь лише в одному конкурсі!!!!! (Беруть участь учні 5 – 11 класів)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib2.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов