Державна інспекція навчальних закладів україни icon

Державна інспекція навчальних закладів україниНазваДержавна інспекція навчальних закладів україни
Дата конвертації20.05.2013
Розмір307.22 Kb.
ТипДокументи
скачать >>>

ЗАТВЕРДЖЕНо

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

_______2013 № ________


Державна інспекція НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ

03065, м. Київ, вул. Метробудівська, 5а, тел., факс - (044) 239-16-82, www. dinz. gov.ua, ел.пошта: dinzu@ukr.net

____________________________________________________________________________________


Акт

Перевірки додержання суб’єктами господарювання, що надають послуги в сфері дошкільної освіти (далі - ДНЗ),

вимог законодавства про дошкільну освіту




___________________________________________________________________________________,

(найменування суб’єкта господарювання/ П.І.Б. фізичної особи-підприємця)


код за ЄДРПОУ ___________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

(місцезнаходження/місце проживання, телефон)


___________________________________________________________________________________.

Вид суб’єкта господарювання:  навчальний заклад;  інше ______________________________;

(вказати)

Підпорядкованість:  відсутня;  має місце ___________________________________________________________________________________.

(вказати, кому підпорядковується)


Загальна кількість оформлених працівників станом на день перевірки становить   осіб.

Загальна кількість дітейучнів станом на день перевірки становить   осіб^ Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки

^ Тип здійснюваної перевірки

Наказ від .. № 

Направлення на перевірку від .. № 

 планова

 позапланова

 комплексна

 вибіркова

 виїзна

 невиїзна (у класифікації зазначені види перевірки як за часом так і змістом, формою) Можливо по-іншому?
^ Початок перевірки

Завершення перевірки





















число

місяць

рік

години

хвилини

число

місяць

рік

години

хвилини
^ Особи, що беруть участь у перевірці:

Голова комісії – _____________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові, назва посади)

Члени комісії: _______________________________________________________

____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові, назва посади)


Керівник суб’єкта господарювання, що перевіряється, та/або уповноважені особи суб’єкта господарювання, треті особи::

____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові, назва посади)

__________________________________________________________________________________________________________^ Дані щодо останніх проведених перевірок:

Планова

Позапланова

 не було взагалі

 не було взагалі

 була з .. по ..

Акт перевірки № .

Розпорядження (можливо розпорядчий документ?) щодо усунення порушень:

 не видавалося;  видавався;

його вимоги:  виконано;  не виконано


 була з .. по ..

Акт перевірки № .

Розпорядження щодо усунення порушень:

 не видавалося;  видавалося;

його вимоги:  виконано;  не виконано


^ Питання, що підлягають перевірці додержання (далі у заголовку дотримання) законодавства про дошкільну освіту


з\п

Питання з дотримання законодавства про дошкільну освіту

Так

Ні

НВ

НП

Нормативне обґрунтування

 1. ^ Загальна характеристика та організаційно-правові засади діяльності
1.1

Нормативно-правові підстави для провадження діяльності з надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти

1.1.1

ДНЗ має Статут, який затверджений засновником (власником) погоджений з відповідним органом управління освітою та зареєстрований місцевим органом виконавчої влади

абзац 2 частини 2 статті 13

ЗУ № 2628,

пункт 4 ПКМУ № 305

а якщо це Центр розвитку дитини, то можливо вказати постанову КМУ

1.1.2

Зміст Статуту не суперечить вимогам законодавства про дошкільну освіту

абзац 2 частини 2 статті 13

ЗУ № 2628,

пункт 4 ПКМУ № 305

1.1.3

ДНЗ створено (реорганізовано) відповідно до встановленого порядку

стаття 16

ЗУ № 2628, ПКМУ

№ 228

1.1.4

Наявність ліцензії на право надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти (для ДНЗ, заснованих на приватній формі власності)

частина 3 статті 11 ЗУ № 2628

1.1.5

Наявність установчих документів та дозволів органів державного нагляду (санітарно-епідеміологічної служби, пожежної охорони, інспекції з охорони праці) на здійснення освітньої діяльності

пункт 3.1. Ліцензійних умов

1.1.6

ДНЗ укомплектований працівниками відповідно до штатного розпису

стаття 39

ЗУ № 2628, ПКМУ № 1122,

ПКМУ № 963, наказ № 1055

^ 2. Формування дитячого контингенту

2.1

Прийом дітей до ДНЗ здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження (ДО ПОСТАНОВИ КМУ ВНЕСЕНО ЗМІНИ)пункт 6 ПКМУ № 305

2.2

Комплектування груп ДНЗ здійснюється за віковими, сімейними, родинними ознаками

частина 1 статті 14

ЗУ № 2628,

пункт 8 ПКМУ № 305, наказ № 128

2.3

Наповнюваність груп не суперечить вимогам законодавства про дошкільну освіту

частина 2 статті 14 ЗУ

№ 2628, наказ № 128

2.4

Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у ДНЗ з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють (можливо пункти 2.2-2.4 об’єднати?)

абзац 4

пункту 8 ПКМУ № 305

2.5

Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень)

пункт 10 ПКМУ № 305

2.6

У ДНЗ відрахування дітей здійснюється в установленому порядку

пункт 12 ПКМУ № 305

^ 3. Дотримання вимог Базового компонента дошкільної освіти

Організація навчально-виховної, навчально-методичної і науково-дослідницької та експериментальної роботи

3.1

ДНЗ забезпечує виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти (незалежно від підпорядкування, типу і форми власності, інших форм здобуття дошкільної освіти)

абзац 2 частини 1 статті 22 ЗУ № 2628

3.2

ДНЗ працює за навчальними програмами, навчально-методичними посібниками, затвердженими МОНмолодьспорту (я б не уточняла, оскільки програми для днз можуть називатися по-різному: програма навчання і виховання, програма розвитку тощо)

частина 2 статті 23 ЗУ № 2628,пункт 20 ПКМУ № 305, пункт 4.1 Ліцензійних вимог

3.3

Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, введені за згодою батьків дитини (дітей) або осіб, які їх замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та ДНЗ у межах гранично допустимого навантаження дитини

частина 4 статті 23 ЗУ № 2628, пункт 26 ПКМУ № 305

3.4

План роботи державного та комунального ДНЗ затверджено керівником ДНЗ і погоджено з відповідним органом управління освітою

частина 2 статті 24 ЗУ № 2628

3.5

План роботи ДНЗ на оздоровчий період додатково погоджено з територіальною санітарно-епідеміологічною службою

пункт 24 ПКМУ № 305

3.6.

План роботи приватного ДНЗ затверджено засновником (власником) і погоджено з відповідним органом управління освітою

частина 3 статті 24 ЗУ № 2628

3.7

ДНЗ організовує освітній процес

 • за одним напрямом;

 • кількома пріоритетними напрямами;

 • провадить інноваційну діяльність

відповідно до програм, затверджених МОНмолодьспорту (якщо говорити про інноваційну діяльність, то програми, затверджені МОН не підходять)

пункт 22 ПКМУ № 305,

наказ № 1352

3.8

Навчально-виховний процес (перед цим був освітній процес) у спеціальному ДНЗ спеціального типу здійснюється за окремими програмами і методиками, навчально-методичними посібниками розробленими на основі Державної базової програми та (видалити, оскільки зараз вносяться зміни до ЗУ «Про дошкільну освіту», є відповідний лист МОН про види програм тощо) затвердженими в установленому порядку

пункт 23 ПКМУ № 305

3.9

Режим роботи ДНЗ незалежно від підпорядкування, типу і форми власності погоджено з відповідним органом управління освітою та відповідними органами управління охорони здоров’я

частина 4 статті 11 ЗУ № 2628, абзац 2 пункту 14 ПКМУ № 305

3.10

У режимі роботи ДНЗ компенсуючого типу передбачено проведення корекційно-відновлювальної та соціально-реабілітаційної роботи

пункт 15 ПКМУ № 305

3.11

Навчальний рік у дошкільному навчальному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період - 1 червня по 31 серпня А якщо сезонний ДНЗ?

пункт 25 ПКМУ № 305

3.12

У ДНЗ не утворені і не діють організаційні структури політичних партій та релігійних організації

частина 6 статті 11

ЗУ № 2628

3.13

ДНЗ здійснює інноваційну діяльність відповідно до затвердженого порядку (для ДНЗ, які мають статус експериментального)

частина 5 статті 11

ЗУ № 2628, наказ № 1352

^ 4. Ефективність використання педагогічного (кадрового) потенціалу

4.1

ДНЗ забезпечений педагогічними кадрами відповідно (можливо з урахуванням норм) до норм тижневого педагогічного навантаження в межах штатного розпису, затвердженого засновником (власником)

частина 2 статті 16 ЗУ

№ 2628, ПКМУ № 963, пункт 2.1. Ліцензійних умов,

наказ № 1055

4.2

Усі педагогічні працівники ДНЗ мають відповідну педагогічну (фахову) освіту

частина 1 статті 30

ЗУ № 2628, пункт 2.1. Ліцензійних умов

4.3

ДНЗ забезпечений технічними працівниками

пункт 2.2. Ліцензійних умов,

наказ № 1055

4.4

Фізичні особи, що надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти, мають відповідну фахову освіту, пройшли атестацію, мають медичні довідки (у разі надання послуг ФОП)

ПКМУ № 963, пункт 2.3. Ліцензійних умов

4.5

Розмір педагогічного навантаження педагогічних працівників відповідає встановленим вимогам

частина 3 статті 30 ЗУ № 2628,

4.6

Педагогічне навантаження педагогічних працівників ДНЗ обсягом менше тарифної ставки (у разі наявності таких випадків) встановлено за їх згодою

абзац 12 частини 3 статті 30

ЗУ № 2628

4.7

Призначення педагогічних працівників здійснюється в установленому порядку

стаття 31

ЗУ № 2628

4.8

Вимоги щодо атестації педагогічних працівників дотримуються

стаття 32 ЗУ № 2628, пункт 35 ПКМУ № 305, наказ № 930

4.9

Працівники ДНЗ проходять періодичні медичні огляди в установленому порядку

пункт 40 ПКМУ № 305

^ 5. Забезпечення розвитку та ефективність використання матеріально-технічної та навчально-методичної бази

5.1

Майно ДНЗ належить йому на правах, визначених законодавством України

частина 1 статті 38 ЗУ № 2628

5.2

Навчальні, (групові) побутові, та інші приміщення, спортивні, ігрові майданчики та інші приміщення і, споруди ДНЗ відповідають санітарним нормам і правилам, установленим Міністерством охорони здоров'я України та Міністерством освіти і науки України, а також заявленому установчими документами типу закладу ТЕРИТОРІЯ

пункт 3.2 Ліцензійних умов

5.3

Матеріально-технічна база для організації харчування дітей відповідає санітарним правилам і нормам, установленим для ДНЗ

пункт 3.3 Ліцензійних умов

зазначити Інструкцію з організації харчування дітей

5.4

Матеріально-технічна база ДНЗ відповідає будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами, а також Типовим перелікам обов'язкового обладнання ДНЗ, у тому числі:

 • корекційного;

 • навчально-наочних посібників;

 • іграшок;

 • навчально-методичної літератури;

 • художньої та іншої літератури

частина 2 статті 38

ЗУ № 2628

5.5

Матеріальна база для здійснення медичного обслуговування дітей у наявності

пункт 3.4 Ліцензійних умов

Порядок медичного обслуговування

5.6

У ДНЗ забезпечено:

 • природне та штучне освітлення;

 • повітряно-тепловий режим;

 • вентиляція і опалення;

 • водопостачання і каналізація;

 • пожежне обладнання приміщень відповідно до санітарних правил і норм утримання ДНЗ

пункт 3.5 Ліцензійних умов

Держсанпіни

5.7

ДНЗ залучаються додаткові джерела фінансування

частина 3 статті 38 ЗУ № 2628

5.8

Отримання благодійних внесків та пожертв здійснюється ДНЗ у встановленому порядку

ПКМУ № 1222

5.10

ДНЗ надає додаткові освітні платні послуги відповідно до встановленого порядку

ПКМУ № 796, наказ №736/902/758

^ 6. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я дітей. Охорона праці і безпека життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу

6.1

У ДНЗ забезпечені безпечні та нешкідливі умови для дітей

абзац 4 статті 11 ЗУ № 2628

6.2

ДНЗ сприяє збереженню та зміцненню здоров'я, розумовому, психологічному і фізичному розвитку дітей

абзац 6 статті 11 ЗУ № 2628, наказ № 486

6.3

У ДНЗ забезпечується постійне медичне обслуговування дітей

частина 2 статті 34 ЗУ

№ 2628, ПКМУ № 826

6.4.

У ДНЗ здійснюється контроль:

- за організацією та якістю харчування,

- за дотриманням раціонального режиму навчально-виховної діяльності (прийняти одне визначення), навчального навантаження (можливо допустимого, не навчального однозначно);

- медичний контроль (прибрати)за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму

частина 2 статті 34 ЗУ № 2628, ПКМУ

1243, ПКМУ 1591,

пункт 30 ПКМУ № 305, наказ

№ 298/227

6.5

ДНЗ забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначених МОЗ спільно з МОНмолодьспорту

частина 2 статті 35

ЗУ № 2628, ПКМУ 1243, ПКМУ 1591, пункт 27 ПКМУ № 305, наказ

№ 298/227

^ 7. Управління дошкільним навчальним закладом

7.1

Керівник ДНЗ:

 • є громадянином України,

 • має відповідну вищу педагогічну освіту не нижче освітнього кваліфікаційного рівня "спеціаліст",

 • стаж педагогічної роботи у сфері дошкільної освіти не менш як три роки;

 • фізичний і психічний стан якого не перешкоджає виконанню професійних обов'язків

частина 2 статті 31 ЗУ № 2628,

пункт 43 ПКМУ № 305

7.2

Керівник ДНЗ та його заступники призначені на посади в установленому порядку

частини 3, 4 статті 31

ЗУ № 2628

7.3

Загальні збори (конференція) колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють скликаються не рідше одного разу на рік

пункт 45 ПКМУ № 305

7.4

На загальних зборах (конференції) заслуховується: звіт керівника з питань статутної діяльності закладу, розглядаються питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності ДНЗ; затверджуються основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного навчального закладу

абзац 2 частини 3 статті 20

ЗУ № 2628, пункт 46 ПКМУ № 305

7.5

У ДНЗ за рішенням загальних зборів створена і діє з дотриманням вимог Рада дошкільного навчального закладу, діяльність якої регулюється Статутом ДНЗ (може діяти), а також може діяти піклувальна рада

пункти 47, 48 ПКМУ № 305

7.6

ДНЗ забезпечує реалізацію планів заходів щодо усунення порушень вимог законодавства і недоліків у роботі, виявлених під час заходів державного контролю (атестація, інспектування)

стаття 21

ЗУ № 2628, ПКМУ № 353

^ 8. Якість надання дошкільної освіти

8.1

ДНЗ реалізує виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти

частина 1 статті 22 ЗУ № 2628,

8.2

Рівень розвиненості, вихованості та навченості дітей відповідає вимогам Базового компонента дошкільної освіти, як дДержавного стандарту дошкільної освіти

частина 1 статті 23 ЗУ № 2628

8.3

У ДНЗ реалізується принцип наступності і перспективності між дошкільною та початковою загальною освітою

абзац 7 статті 6 ЗУ № 2628


^ Порушення вимог законодавства, виявлені під час перевірки


з/п

НА5, вимоги якого порушено

Детальний опис виявленого порушення

реквізити правової норми

позначення НА6


УВАГА!

^ Ця частина Акта перевірки (обведена чорною товстою лінією) заповнюється виключно керівником та/або уповноваженими ним особами суб’єкта господарювання!
Перелік питань для контролю дій державних інспекторів праці

з\п

Питання, що підлягають контролю з боку суб’єкта господарювання

Так1

Ні2

НВ3

Нормативне обґрунтування

1

Про проведення планової перевірки суб’єкт господарювання письмово попереджений не менше ніж за 10 календарних днів до її початку


частина четверта статті 5 Закону України „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”

2

Направлення на перевірку та службові посвідчення, що засвідчують особи осіб, які здійснюють перевірку, пред’явлено


пункт 5 статті 7, частина третя статті 10 Закону України „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”

3

Копію направлення (посвідчення) на перевірку надано


частина п’ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 Закону України „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”

4

Перед початком здійснення перевірки внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб’єкта господарювання (за його наявності)


частина дванадцята статті 4 Закону України „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”

5

Під час позапланової перевірки з'ясовувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У направленні (посвідченні) на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки


частина перша статті 6 Закону України „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”


^ Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки

та складеного Акта перевірки, що мають місце з боку суб’єкта господарювання

з/п

Опис пояснень, зауважень або заперечень

Цей Акт перевірки складено у 3-х примірниках, один з яких надано під підпис про отримання керівнику або уповноваженій ним особі суб’єкта господарювання (ДНЗ), другий – місцевому органу управління освітою


(назва)

третій – залишено на зберігання в Державній інспекції навчальних закладів України


Підписи осіб, які брали участь у перевірці


Голова комісії ___________ ________________ ______________;

посада (підпис) (прізвище та ініціали)


Члени комісії ___________ ________________ _______________;

посада (підпис) (прізвище та ініціали)

___________ ________________ _______________;

посада (підпис) (прізвище та ініціали)


Керівник та/або уповноважені ним особи суб’єкта господарювання, треті особи:

______________ _________________ ________________;

посада (підпис) (прізвище та ініціали)

______________ ________________ __________________;

посада (підпис) (прізвище та ініціали)

______________ _________________ __________________;

посада (підпис) (прізвище та ініціали)


Примірник цього Акта перевірки на  сторінках отримано ..:
(посада)
(підпис)
(прізвище, _м.’я та по батькові)


Відмітка про відмову від підписання керівником та/або уповноваженими ним особами суб’єкта господарювання, третіми особами цього Акта перевірки

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1 «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє.

2 «Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє.

3 «НВ» – не вимагається від ЗНЗ, що перевіряється/ осіб, що здійснюють перевірку.

4 «НП» – не перевірялося у цьому ЗНЗ суб’єкті.

5 «НПА» – нормативно-правовий акт.

6 «Позначення НПА» – умовне позначення нормативно-правового акта, яке має відповідати позначенню, вказаному у розділі «Нормативно-правові акти, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені цим Актом перевірки».
^ Нормативно-правові акти, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені цим Актом перевірки


з/п

Позначення

^ Назва НПА5

Затверджено

вид НПА5 та назва органу

дата та номер НПА5

А

1

2

3

4

1

Закони України

1.1

ЗУ №1060

Про освіту

Закон України

23 травня 1991 року

 1060-XII

1.2

ЗУ № 2628

Про дошкільну освіту

Закон України

11 липня

2001 року  

 2628-III

1.3

ЗУ № 877
^

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності


Закон України

05 квітня

2007 року

№ 877-V

2

Постанови Кабінету Міністрів України

2.1

ПКМУ

№ 305

Положення про дошкільний навчальний заклад

Додати ПОЛОЖЕННЯ про центр розвитку дитини (постанова КМУ)

пПостанова Кабінету Міністрів України

12 березня

2003 р.

№ 305-2003-п (із змінами)

2.2

ПКМУ

№ 963

Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників

постанова

Кабінету Міністрів України

14 червня

2000 р.

№ 963

2.3

ПКМУ

1243

Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів

постанова

Кабінету Міністрів України

26 серпня

2002 р. № 1243

2.4

ПКМУ

1591

Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах

постанова

Кабінету Міністрів України

22 листопада 2004 р. № 1591

2.5

ПКМУ

№ 826

Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі

постанова

Кабінету Міністрів України

14 червня

2002 р. № 826

2.6

ПКМУ

№ 228

Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів

постанова

Кабінету Міністрів України

5 квітня

1997 р.№ 228

2.7

ПКМУ

№ 796

Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись навчальними закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності

Постанова Кабінету Міністрів України

27 серпня

2010 р. № 796

2.8

ПКМУ

№ 1222

Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від фізичних та юридичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування

Постанова Кабінету Міністрів України

4 серпня

2000 р.

№ 1222

2.9

ПКМУ

№ 1122

Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів

Постанова Кабінету Міністрів України

5 жовтня

2009 р.

№ 1122

3.

Накази органів державної виконавчої влади,

інші нормативно-правові акти

3.1

Ліцензійні умови

Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти


наказ

МОН України

24.12.2003

№ 847

3.2

наказ

№ 930

Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників

наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

06.10 2010

№ 930 (із змінами)


3.3

наказ

№ 128

Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел - садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах
^

наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України


20.02.2002

№ 114

3.4

наказ

№ 1055

Про затвердження типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів

наказ

МОН України

04.11.2010

№ 1055

3.5

наказ

№ 1352

Про внесення змін до положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності

наказ

МОН України

30.11.2012

№ 1352

3.6

наказ №736/902/ 758

Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами

наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України

23.07.2010

№ 736/902/758

3.7

наказ

№ 298/227

Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах

спільний наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України

17.04.2006

№ 298/227 (із змінами)

3.8

наказ

№ 486

Про Систему організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладах

наказ

МОН України

21.07.2003

№ 486Бажано додати Положення про навчально –виховний комплекс (постанова КМУ від 12.03.2003 № 306 (із змінами), Порядок комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсую чого типу (наказ МОН, МОЗ від 27.03.2006 № 240/165 (Мінюст 11.04.2006 № 414/12288), наказ МОЗ, МОН «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах» від 01.06.2005 № 242/329 (Мінюст 15.06.2005 № 661/10941), наказ МОН «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах» від 21.11.2002 № 667 (Мінюст 06.12.2002 № 953/7241)Схожі:

Державна інспекція навчальних закладів україни iconНаказ №07 м. Київ Про проведення паспортизації бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів
України, Академії педагогічних наук від 16 липня 2009 року №662/53"Про проведення паспортизації бібліотек загальноосвітніх навчальних...
Державна інспекція навчальних закладів україни iconПро затвердження Календарного плану підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2013 році
України в 2013 році, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10. 09. 2012 за №1558/21870, з метою належної організації та...
Державна інспекція навчальних закладів україни iconУчні 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, вихованці позашкільних, професійно-технічних, вищих (І-ІІ рівня акредитації) навчальних закладів, які відповідно до Умов проведення виставки подали заявки для участі у заході
«Мала академія наук України» спільно з Національним технічним університетом України «кпі» та Київським національним університетом...
Державна інспекція навчальних закладів україни iconВимоги до письмового оформлення авторських навчальних програм гуртків, творчих об’єднань позашкільних навчальних закладів Авторська навчальна програма
Типових навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти...
Державна інспекція навчальних закладів україни iconДо відома керівників загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів!
Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України (лист від 13. 09. 10 №1/9-625) просимо забезпечити участь учнів загальноосвітніх...
Державна інспекція навчальних закладів україни iconВитяг з протоколу n 6 засідання Комісії з інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи загальноосвітніх навчальних закладів Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти І науки України від 23 вересня 2009 року
Провадження в практику роботи загальноосвітніх навчальних закладів науково-педагогічного проекту "Дистанційне навчання учнів" науковий...
Державна інспекція навчальних закладів україни iconПро затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня На виконання статті 15 Закону України
Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. №1392, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 19. 01...
Державна інспекція навчальних закладів україни iconНаказ №371 м. Київ Про запровадження щоденної ранкової гімнастики у дошкільних навчальних закладах та фізичної зарядки у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів Київської області
Запровадити щоденну ранкову гімнастику у дошкільних навчальних закладах та фізичну зарядку у початкових класах загальноосвітніх навчальних...
Державна інспекція навчальних закладів україни iconДержавна податкова адміністрація україни лист від 24. 05. 2007 р. N 2485/К/17-0715
Державна податкова адміністрація України розглянула питання щодо оподаткування доходу, отриманого за договором довічного утримання...
Державна інспекція навчальних закладів україни iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib2.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов