Програма морально духовного виховання icon

Програма морально духовного вихованняНазваПрограма морально духовного виховання
Сторінка1/4
Дата конвертації02.07.2013
Розмір0.58 Mb.
ТипПрограма
скачать >>>
  1   2   3   4

Красилівський районний Будинок творчості

дітей та юнацтва
Програма

морально - духовного виховання

ДЮО «Країна маленьких Чародіїв»

Красилівського районного Будинку творчості дітей та юнацтва


Ковтун Ірина Володимирівна –

методист РБТДЮ
Програма морально - духовного виховання ДЮО «Країна маленьких Чародіїв» Красилівського районного Будинку творчості дітей та юнацтва адаптована до Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів ЗНЗ України». Методична рада Красилівського РБТДЮ пропонує її для використання під час організації виховної діяльності з дітьми педагогам-позашкільникам, класним керівникам, педагогам-організаторам.

Запропоновані форми роботи щодо морально-духовного становлення особистості допоможуть урізноманітнити виховну діяльність, зробити її більш корисною, цікавою, насиченою різноманітними заходами.


«Країна Маленьких Чародіїв»Саме так жителі міста називають Красилівський районний Будинок творчості дітей та юнацтва. Це заклад, в якому панують доброзичливі, толерантні взаємини між учасниками навчально-виховного процесу, де завжди відчувається дух творчості, де щодня можна бачити привітні усміхнені дитячі очі. З року в рік він наповнюється голосами дітлахів, які із задоволенням поспішають на зустріч із прекрасним. Навчання тут є радісним та бажаним, воно викликає позитивні емоції. Кожен вихованець оцінюється відповідно до своїх здобутків і будь-яка творча діяльність приносить успіх. Це місце, де дають відповіді на питання, які викликають інтерес, де вчать головному предмету, що зветься Життя. Тільки тут кожна дитина має унікальну можливість розкритися, самореалізуватися і зберегти у собі таке ще маленьке, але таке вже по-дитячому велике «Я»:

«Я – особистість, Я – Людина».


Основою діяльності Будинку творчості є свобода вибору для його вихованців. Він приваблює їх і різноманітністю навчальних дисциплін, і неформальним особистісним спілкуванням дітей та педагогів, і цікавим , наповненим казкою та незабутніми враженнями, життям.

Педагоги закладу ведуть постійний пошук нових форм та методів роботи. В центрі уваги тут завжди стоїть особистість вихованця з його інтелектуальним, фізичним і творчим потенціалом. Використання різноманітних програм дозволяє забезпечити якісний навчально-виховний процес, який направлений на облагородже­ння душі та серця дитини, збагачення її духовного світу.

Програма виховання «Прикраси світ собою» ДЮО «Країна Маленьких Чародіїв» спрямована на морально-духовний розвиток особистості з активною громадянською позицією і почуттям відповідальності за долю України.

ЗМІСТ

 1. Вступ

 2. Пояснювальна записка

 3. Зміст виховної діяльності

 4. Розділ І «Я – частинка Всесвіту»

напрямок «Я - Лідер»

напрямок «Я - інтелектуал»

напрямок «Я – обираю здоров’я»

 1. Розділ ІІ «Ми – знаємо, ми – вміємо, ми – зможемо!»

напрямок «Професії від А до Я»

напрямок «Ми - професіонали»

 1. Розділ ІІІ «Людина починається з добра»

напрямок «Я мої друзі»

напрямок «Я та інші «Я» у цьому світі»

напрямок «Я і моя родина»

 1. Розділ ІV «Себе я бачу в дзеркалі природи»

напрямок «Барви рідного краю»

напрямок «В гармонії з природою»

 1. Розділ V «Я у світі мистецтва»

напрямок «Перлини мистецтва»

напрямок «Хвилини натхнення – хвилини творчості»

напрямок «Моє дозвілля»

 1. Розділ VІ «Я – суспільство - держава»

напрямок «Я – громадянин України»

напрямок «Красо України, Поділля…»

напрямок «Невичерпне народне джерело»

напрямок «Від права сили до сили права»

 1. ^ Список використаних джерел та літератури

ВСТУП

«Сфера духовного життя людини – це розвиток, формування і задоволення його моральності, інтелектуальних і естетичних запитів й інтересів у процесі активної діяльності. Джерелом духовного світу людини є матеріальний світ, об’єктивна дійсність і особливо такі важливі її сфери, як громадське життя людини, його соціальний і моральний досвід».

В.А.Сухомлинський

У сучасному світі, де відбувається прискорений розвиток науки і техніки, особливо непривабливим і навіть страхаючим здається стан духовності людини, стан моральних стосунків у сучасному суспільстві. Відчуженість, грубість, невміння, небажання зрозуміти іншого, проявити повагу, толерантність, співчутливість, милосердя, справедливість – незаперечні докази дефіциту моральності, гуманності, який, на жаль, все частіше проявляється у поведінці дітей, підлітків, молодих людей. Усе це дало поштовх до створення програми морально-духовного виховання гуртківців у Красилівському РБТДЮ, до пошуку методичних прийомів, які б дозволили гуртківцям: відкрити шлях до дослідження власної душі; оволодіти практичними навичками й уміннями; розкрити можливості їхнього розуму та творчих обдарувань.

Загальновизнано, що духовність – це головне, що складає фундамент людини як особистості; це - гармонійна єдність морального, естетичного, інтелектуального і емоційного компонентів розвитку особистості, це формування загальнолюдських цінностей. Саме тому, одним із першочергових завдань закладу є посилення уваги до проблем духовного та морального виховання підростаючого покоління, утвердження нової системи духовних цінностей, серед яких найвищою є Людина.

Метою виховного процесу позашкільного закладу є формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал.

Основними принципами виховання в закладі є:

 • принцип національної спрямованості;

 • принцип культуровідповідності;

 • принцип цілісності;

 • акмеологічний принцип;

 • принцип суб'єкт-суб'єктної взаємодії;

 • принцип адекватності виховання до психологічних умов розвитку особистості;

 • принцип особистісної орієнтації;

 • принцип превентивності;

 • принцип технологізації.

Ці принципи складають певну систему. Кожний принцип як важлива складова системи, взаємопов'язаний з іншими, їх гармонійне поєднання є запорукою ефективного виховного процесу.

^ Основна парадигма, за якою працює заклад, – гармонія духовного, психічного і фізичного з метою виховання творчої, високо інтелектуальної, життєво компетентної особистості.

Мета педагогів Красилівського РБТДЮ - допомогти становленню особистості кожного вихованця, забезпечити умови для постійної праці душі, яка є особистим осмисленням себе, своєї сім'ї, свого народу, держави, людства. Формування духовного світу дитини знаходиться у тісному зв’язку як із розумовим, так і з моральним, естетичним та творчим розвитком.

Духовно багата людина завжди живе в гармонії із собою і світом, у неї сформовані духовні цінності. Тому, педагоги прагнуть навчити вихованців моделювати духовний досвід, усвідомлювати, що ж це таке - "Я". Організовуючи процес духовно-морального виховання, велика увага звертається і на те, що розвиток особистості відбувається під впливом багатьох факторів (родина, школа, Будинок творчості, середовище однолітків, засоби масової інформації…).

Виховання в закладі базується на ініціативі, вільному виборі напрямів і видів діяльності, на саморозвитку й самовираженні особистості.

Ступінь сформованості духовних, моральних, громадянських якостей вихованців виявляється через їхню свідому участь у різноманітних заходах.


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Метою духовного самовдосконалення є досягнення гармонії між власним життям і навколишнім світом.

Корені духовного розвитку виходять з дитинства. Це надзвичайно важливий період у процесі духовного становлення особистості, оскільки закладається фундамент для сприйняття оточуючої дійсності, свого місця і ролі в ній.

Виховання духовної і моральної культури сприяє розвитку у вихованців Людини, закладення в них механізму самореалізації, саморозвитку, саморегуляції, самозахисту, самовиховання, необхідних для становлення самобутнього особистісного образу і гідного людського життя, для діалогічної взаємодії з людьми, природою, культурою, цивілізацією.

Програма «Прикраси світ собою» адаптована до програми Міністерства освіти і науки України «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх закладів України»; розроблена відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про позашкільну освіту», «Декларації прав людини», «Конвенції ООН про права дитини», «Концепції національно-патріотичного виховання молоді».

В основу програми покладено дієвий підхід до дитини, ставлення до гуртківця як суб’єкта виховання, обов’язкове звернення до досвіду дитини, світу її почуттів.

Програмою передбачено поступово вести вихованців до осмислення духовно-моральних етичних категорій та поступового накопичення власного досвіду моральних виявлень, комплексний вплив на розум, почуття, волю в поведінці.

Реалізація програми проходить із врахуванням вікових особливостей і потреб кожного вихованця гуртка, студії, клубу. Програмою передбачається залучення гуртківців до різних форм творчої та суспільно-корисної діяльності, зокрема: пізнавальної, оздоровчої, ігрової, культурної, художньо-естетичної.

Діяльність за програмою «Прикраси світ собою» передбачає створення і реалізацію навчально-виховного середовища, всередині якого відбувається вихід на духовно багату, соціально зрілу, компетентну, творчу особистість з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної свідомості; прищеплення морально-етичних та естетичних навичок бережливого ставлення до власного здоров’я.

Провідною ідеєю реалізації програми духовно-морального виховання є виховна діяльність під час навчання в закладі, робота з батьками, організація педагогічної підтримки дитини у вирішенні виникаючих проблем.

^ Мета програми:

 • виховати духовно багату, високоморальну, освічену особистість шляхом формування гуманістичних ідеалів і цінностей, моральних принципів, культурно-етичних норм;

 • сформувати у вихованців загальнолюдські якості, ціннісні орієнтири, які ведуть людину шляхом пізнання Істини, Добра, Справедливості, Краси;

 • навчити гуртківців заглядати в глибину свого «Я», замислюватись про своє буття, сім'ю, свої стосунки у родині та з навколишнім світом;

 • формувати прагнення проявляти себе у творчості.


Завдання програми:

 • виховання духовної культури вихованців;

 • допомогти гуртківцям збагнути цінності та зміст життя;

 • здобуття та закріплення на­вичок спілкування, поваги до самого себе, до родини, ровесників, навколишнього світу;

 • побудова взаємостосунків: педагоги — батьки —діти;

 • формування зацікавленості у живому спілку­ванні, в розвиткові комунікативних навичок, в творчій самореалізації;

 • створення мотивації до колективної творчості;

 • формування вміння створювати свої вироби, які б відображали їх внутрішній світ та їх ставлення до оточуючого;

 • залучення вихованців до пізнання духовної спадщини українського народу;

 • виховання гуртківців на основі загальнолюдських гуманістичних цінностей: ідеалів добра, правди, свободи, любові, справедливості, совісті, людської гідності;

 • виховання високоморального ставлення до людей, правдивості і скромності, сміливості і мужності, товариськості і дружби;

 • виховання почуттів толерантності та поваги до прав іншого;

 • формування культури життєдіяльності особистості, яка здатна протистояти проявам бездуховності.Програма складається з шести розділів, які поєднують всі можливі джерела морально-духовного розвитку особистості вихованця позашкільного навчального закладу: науку, мистецтво, народні звичаї, історію, реальну дійсність.

Розділ 1 «Я – частинка Всесвіту»

Розділ 2 «Ми – знаємо, ми – вміємо, ми – зможемо!»

Розділ 3 «Людина починається з добра»

Розділ 4 «Себе я бачу в дзеркалі природи»

Розділ 5 «Я у світі мистецтва»

Розділ 6 «Я - суспільство - держава»

Організація роботи за даними напрямками та використання педагогами закладу різноманітних методів та форм позашкільної освіти допомагає вирішити наступні педагогічні завдання:

а) структуровано за основними напрямами формувати особистість вихованця в у мовах позашкільного освітнього процесу;

б) активізувати пізнавальну активність гуртківців;

в) підвищувати ефективність гурткових занять з метою виховання духовності, моральності, толерантності, патріотизму, громадянських якостей, активної життєвої позиції кожної дитини.

Через реалізацію завдань програми морально-духовного виховання

^ ДЮО «Країна маленьких Чародіїв» «Прикраси світ собою» досягається результат формування моделі випускника Красилівського РБТДЮ – духовно багатої, високоморальної, творчої, компетентної, соціально–адаптованої особистості, професіонала, патріота.

РозділІ


Виховна діяльність за розділом «Я – частинка Всесвіту» передбачає формування у зростаючої особистості вміння цінувати себе як носія духовно-моральних, фізичних та соціальних сил. Воно є важливою умовою формування у вихованців активної життєвої позиції.

^ Ціннісне ставлення до свого фізичного "Я" - це вміння особистості оцінювати свою зовнішність, розвиток рухових здібностей, фізичну витривалість, високу працездатність, вольові риси, статеву належність, гігієнічні навички, корисні звички, стан свого здоров’я та турбуватися про безпеку власної життєдіяльності, здоровий спосіб життя, активний відпочинок.

^ Ціннісне ставлення до свого психічного "Я" передбачає виховання у гуртківців культури пізнання власного внутрішнього світу - думок, переживань, станів, намірів, прагнень, цілей, життєвих перспектив, ідеалів, цінностей, ставлень; вдосконалення вміння керуватися свідомо поставленою метою; розвиток організаторського, лідерського та творчого потенціалу. Важливо навчити зростаючу особистість сприймати себе такою, якою вона є, знати свої позитивні і негативні якості, сприяти формуванню з неї реалістичної Я-концепції, готовності та здатності до самовдосконалення, самореалізації, конструктивної самокритичності.


^ Ціннісне ставлення до свого соціального "Я" виявляється у: - - здатності орієнтуватися та пристосовуватися до нових умов життя, конструктивно на них впливати;

 • вмінні приймати рішення, виконувати соціальні ролі та відповідати за свої вчинки й дії;

 • визначенні свого статусу в соціальній групі, налагодженні спільної праці з дорослими та однолітками;

 • вмінні запобігати конфліктам, справедливому і шляхетному ставленні до інших людей.


Напрямки розділу:

1. «Я - лідер»

2. «Я - інтелектуал»

3. «Я обираю здоров’я!»

Прогнозований результат виховної діяльності

Початковий рівень навчання

Виховні досягнення

Сформованість основ духовно-морального та фізичного розвитку особистості:

 • усвідомлення цінності власного життя і збереження здоров’я (фізичного, психічного, соціального, духовного, культурного) кожної людини;

 • адаптація до змін навколишнього середовища, пізнання прекрасного у собі, основ самооцінювання, самоконтролю, саморегуляції, самоповаги, почуття гідності, безпеки власної життєдіяльності;

 • знання та навички ведення здорового способу життя (дотримання правил гігієни, рухового режиму).


Основний рівень навчання

Виховні досягнення

Усвідомлення основних засад «Я – концепції» особистості:

 • норм власної поведінки;

 • прагнення бути фізично здоровою людиною;

 • знань та вмінь оцінювати свій фізичний та психічний стан, своє здоров’я;

 • наслідків негативного впливу шкідливих звичок на здоров’я людини;

 • конструктивний підхід до вирішення різних життєвих ситуацій.


Сформованість основних засад «Я-концепції» особистості:

 • вміння цінувати себе як унікальну і неповторну особистість;

 • вміння визначати свій соціальний статус у соціальній групі, уникати конфліктних ситуацій, адаптуватися в різних життєвих ситуаціях, коректувати та регулювати власну поведінку;

 • власної культури самопізнання.


Вищий рівень навчання

Виховні досягнення

Сформованість життєвих компетенцій, активної життєвої позиції:

 • розуміння та реалізація «Я – концепції» особистості;

 • імунітету до асоціальних впливів, готовності до виконання різних соціальних ролей;

 • уміння орієнтуватися та адаптуватися у складних життєвих ситуаціях, розв’язувати конфлікти на основі принципів толерантності;

 • навичок самопізнання, самовизначення, самореалізації, самовдосконалення, самоствердження, самооцінки;

 • життєвих пріоритетів, цілей та ідеалів;

 • особистої культури здоров’я.


Напрямок

«Я – Лідер»


Мета: створення умов для формування таких якостей особистості вихованців, як самооцінка, самовдосконалення, самореалізація свого творчого потенціалу, відповідальності за себе, за своє життя.


Форми роботи


 • Колективне спілкування: «Мета твого життя», «Юність - час для самовизначення»

 • Самотестування «Чи вмію я повести за собою?», «Лідер у мені»

 • Творчий портрет «Сучасний лідер. Хто він?»

 • Диспути: «Портрет сучасної культурної людини», «Якщо не я, то хто?»,

«Створи себе сам. Система самовдосконалення особистості лідера»

 • Тематичний діалог «Освічена людина. Видимість, сутність, імідж»

 • КТС «Розробка кодексу честі духовно багатої особистості»

 • Конкурси-презентації креативних лідерських проектів:

«Я дію», «Добро починається з тебе»

 • Ток-шоу «Лідер серед людей»

 • Організаційно–діяльнісна гра «Гонка за лідером»

 • Районний зліт лідерів учнівського самоврядування «Від ініціативи – до дії!»

 • Перегляд фільму «Молодіжні течії та субкультури»

 • Лідерська гра «Квест»

 • Складання індивідуальних програм саморозвитку «Шлях до свого майбутнього», «Я – реальне, я –ідеальне»

 • Експрес-гра «Лідер»

 • Конкурс малюнків «За чим я сумую, чому я радію»

 • Ділові ігри: «Моделювання ООН», «Стілець лідерства», «Місце»

 • Уявна гра-мандрівка «Краса імені мого»

 • Колективна творча гра «Парад лідерських кольорів»

 • Конкурс ораторів

 • Колективно - ігрове спілкування «Театр-експромт», «Кошик»

 • Інсценізація та обговорення ситуацій «Завтрашній характер - у сьогоднішньому вчинкові»

 • Інтерактивне заняття «Креативність у діяльності лідера»

 • Конкурси «Лідер року», «Лідер гуртка»

 • Тренінгові заняття за темами: «Лідерство –запорука успіху. Джерела лідерства», «Секрети сучасного лідерства», «Лідерство в дії. Функції прийняття рішень», «Імідж, культура та ціннісні орієнтації лідера», «Лідер і команда», «Працюємо в команді», «Вчимося ставити мету та її досягати»

 • Інтерактивні заняття для лідерів творчих центрів (за окремим планом)


Напрямок
«Я – інтелектуал»


Мета: розвиток розумових здібностей вихованців, формування інтелектуальних почуттів, пов'язаних із потре­бою в пізнанні, пошуками істини та розв'язанням різного роду мисленнєвих завдань.


Форми роботи


 • Години спілкування: «Вчитись – це здорово!», «Розум – великий скарб»,

«Умій мислити, умій думати…»,

 • Дискусія «Навіщо потрібно вчитись?»

 • Пізнавальна програма «Розумники й розумниці»

 • Експрес-гра «Подорож країною Інтелектуалів»

 • Інтелектуальна гра «Брейн-ринг»

 • Конкурсно-розважальна гра «Чарівний світ музики»

 • Конкурс юних знавців української мови «О, слово рідне…»

 • Інтелектуальний марафон «Зоряний шлях»

 • Турніри знавців математики, історії, фізики

 • Ігровий космодром «Подорож на планету інтелектуалів»

 • Ігрова програма «Дім без книги, як день без сонця»

 • Турнір ерудитів «Еврика!»

 • Турніри інтелектуалів: «На казковому полі»;

«Три мудреці»;

«Склади слово»

 • Гра-експрес «Веселі перегони»

 • Інтерактивне заняття «Інтелектуальний розвиток особистості»

 • Вікторина «Ерудит-тир»

 • Інтелектуальні ігри: «Таємниці та пригоди слова», «Кулінарний калейдоскоп», «Збережи себе», «Наші обереги»

 • Ігри: «Погоня в лабіринті», «Історико-географічний хокей»

 • Свято у гуртку «Мій друг - книга»

 • Марафон ерудитів «Кмітливі, вперед!»


Напрямок


«Я обираю здоров'я!»


Мета: пропагування здорового способу життя; проведення оздоровчо-профілактичної роботи серед вихованців; формування усвідомлення ролі фізичної досконалості у гармонійному розвиткові особистості, мотивація здорового способу життя; виховання відповідального ставлення до влас­ного здоров'я.


Форми роботи


 • Бесіди: «Береженого Бог береже», «Сам вдома: безпечні ігри», «Ти - пішохід», «Чистота - запорука здоров'я», «До Країни здоров'я», «Парад корисних порад для дорослих і малят», « Знай та виконуй правила дорожнього руху», «Правила особистої гігієни»

 • Диспут «Здоров'я - це спадщина чи власне надбання?»

 • Усні журнали: «Здоров`я головне багатство» «Таємниці людського життя»

 • Конкурс тематичних плакатів «Здоров'я - мудрих гонорар»

 • Колективна творча справа «Складання особистої карти цінностей»

 • Перегляд відеофільмів: «Правда про наркотики», «Наближення», «Віртуальна агресія»

 • Молодіжні фестивалі: «Мистецтво – за здоров’я!», «Молодь Красилівщини обирає здоров’я!», «Повір у себе»

 • Створення проекту особистісного росту «Я та моє здоров'я»

 • Рольові ігри: «Я на вулиці», «Суд над ворогами здоров'я»

 • Розробка творчого проекту «Вдосконалюю спосіб життя»

 • Конкурс фото-колажів «Моє здоров’я»

 • Малі олімпійські ігри «Спортивна надія»

 • КТС «Шлях до перемоги над собою»

 • Ведення щоденника «Мій день. Хороше і погане»

 • Молодіжна dance-акція «Бути здоровим – модно!»

 • Конкурс малюнка «Найцінніше в моєму житті»

 • Тренінгові заняття: «Моє життя – мій вибір»;«Ні - шкідливим звичкам!»

 • Пізнавальна гра «Абетка здоров'я»

 • КТС у гуртку «Мої кроки до здоров'я»

 • Тиждень здоров’я у закладі

 • Уроки «Заради життя»

 • Спортивне свято «Три С»

 • Інтерактивна гра «Як залишатись здоровим»

 • Виставка творчих робіт «Я дбаю про своє здоров'я»


Розділ ІІ


Сьогодні на перший план висувається ідеал успішної людини, що володіє значним потенціалом знань, умінь, навичок та життєвих компетентностей. Організація виховного процесу за розділом

«Ми – знаємо, ми – вміємо, ми – зможемо!» - виховання успішної молодої людини, професіонала; формування в особистості ціннісного ставлення до праці. Воно передбачає усвідомлення дітьми та учнівською молоддю соціальної значущості праці, розвинену потребу в трудовій активності, ініціативність, схильність до підприємництва; розуміння економічних законів і проблем суспільства та засобів їх розв’язання, готовність до творчої діяльності, конкурентоспроможності й самореалізації за умов ринкових відносин, сформованість працелюбності як базової якості особистості.

Трудове виховання є системою виховних впливів, мета яких полягає у морально-психологічній підготовці вихованців до майбутньої професійної діяльності. Високий рівень її розвитку передбачає оволодіння особистістю вмінням ставити мету, планувати її досягнення, організовувати своє робоче місце, раціонально розподіляти сили і засоби досягнення бажаного результату, аналізувати процес і наслідки власних трудових зусиль, виконувати необхідні корективи.

Мета виховної діяльності розділу:

 • формування працелюбності як базової якості особистості;

 • виховання успішної особистості, здатної до професійного самовизначення;

 • формування уявлення про важливість праці для кожного і для суспільства в цілому;

 • виховання свідомого та поважливого ставлення до праці, ініціативності, готовності до творчої діяльності;

 • формування вміння ставити мету, планувати її досягнення;

 • навчити працювати у колективі.

Основні завдання розділу:

 • ознайомлення вихованців з різними видами праці, із світом професій;

 • формування життєвих компетентностей, орієнтованих на досягнення професійного успіху;

 • становлення професійних інтересів, творення реального образу "Я";

 • формування у гуртківців здатності до усвідомленого вибору майбутньої професії, підготовка до майбутньої професійної діяльності;

 • розвиток у вихованців готовності вільно обирати той чи інший варіант свого професійного майбутнього;

 • розвиток загально трудових та професійно важливих якостей особистості, потрібних сучасному працівникові.


Напрямки розділу:

1. «Професії від А до Я»

2. «Ми – професіонали»


^ ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ НАВЧАННЯ

Виховні досягнення

Сформованість понять та уявлень про важливість

праці в житті людини:

 • уявлення про типи професій;

 • вміння і навички самообслуговуючої праці;

 • поваги до людини праці;

 • почуття відповідальності, вимогливості до себе, охайності, дбайливості, дисциплінованості, старанності, наполегливості.


^ ОСНОВНИЙ РІВЕНЬ НАВЧАННЯ

Виховні досягнення
  1   2   3   4Схожі:

Програма морально духовного виховання iconВиховання і освіти
В епоху державного й духовного відродження України пріоритетна роль належить розвитку національної системи освіти і виховання, яка...
Програма морально духовного виховання iconШляхи виховання духовного світу школярів
Як виховувати духовну культуру учнів? Це питання хвилює педагогів, батьків, громадськість
Програма морально духовного виховання iconТ. Г. Шевченка факультет фізичного виховання програма
Фаховий вступний іспит із фізичного виховання проводиться у вигляді спортивного багатоборства, складеного з п’яти вправ – видів спорту...
Програма морально духовного виховання iconНапрями виховної роботи Єнової О. А
Патріотичне виховання це сфера духовного життя, яка проникає в усе, що пізнає, робить, до чого прагне, що любить і ненавидить людина,...
Програма морально духовного виховання iconРідна мова – життя духовного основа
Мета. Подати учням відомості про походження Всесвітнього Дня рідної мови, актуалізувати знання школярів про мову як джерело духовного...
Програма морально духовного виховання iconВимоги до письмового оформлення програми виховної роботи Програма виховної роботи
Програма виховання розробляється на весь період виховної роботи з учнями з урахуванням їхніх вікових, індивідуальних та психолого-педагогічних...
Програма морально духовного виховання iconКонспект заняття з правового виховання (для дітей 6-го року життя) Тема: „ Права та обов’язки дитини в сім`ї
Виховувати любов та повагу до своєї сім`ї, високі морально-естетичні якості, навчати висловлювати свої думки, переконання, діяти...
Програма морально духовного виховання iconПозакласний захід з фізичної культури Конкурс- змагання для учнів початкових класів „котигорошко”
Мета: Формування в учнів потреби у фізичному вдосконаленні; активізації до занять фізичною культурою і спортом; пропаганда фізичної...
Програма морально духовного виховання iconТема уроку: Підготовка до написання твору – роздуму на морально етичну тему: «Жінка прикраса роду людського» Мета уроку
Мета уроку: навчити учнів писати твори роздуми морально етичної тематики, добираючи мовні засоби відповідно до задуму і форми висловлювання,...
Програма морально духовного виховання iconПрограма факультативного курсу «Музеєзнавство І екскурсійна справа»
Пріоритетним завданням сучасної освіти є виховання особистості громадянина із загальнолюдською та національною духовно-ціннісною...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib2.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов