Затверджую: Ректор Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів А. М. Зубко погоджено icon

Затверджую: Ректор Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів А. М. Зубко погодженоНазваЗатверджую: Ректор Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів А. М. Зубко погоджено
Сторінка1/5
Дата конвертації02.07.2013
Розмір0.49 Mb.
ТипПрограма
скачать >>>
  1   2   3   4   5


ЗАТВЕРДЖУЮ:


Ректор Південноукраїнського

регіонального інституту

післядипломної освіти

педагогічних кадрів

________________ А.М. Зубко


ПОГОДЖЕНО:


Директор Бериславського міжшкільного навчально-виробничого комбінату

___________В.Т.Шевченко
ПРОГРАМА

допрофесійної підготовки

з напрямку

КОРИСТУВАЧ

ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМП’ЮТЕРА


^ Програма затверджена Південноукраїнським регіональним інститутом післядипломної освіти педагогічних кадрів


Рецензенти:

кандидат педагогічних наук, доцент В.П.Вишневський,

завідувач науково-методичною лабораторією

трудового навчання та безпеки життєдіяльності РІПО Г.М.Гаврилюк,

завідувач кафедри теорії і методики викладання

природничо-математичних і технологічних дисциплін Г.С.Юзбашева


Укладачі:

вчителі Бериславського міжшкільного

навчально-виробничого комбінату Вовк І.А., Вовк О.Ю.


Програма містить:

 • пояснювальну записку;

 • освітньо–кваліфікаційну характеристику випускника міжшкільного навчально-виробничого комбінату;

 • тематичний план допрофесійної підготовки з професії «Користувач ПК»;

 • навчальні плани предметів;

 • зміст навчального матеріалу;

 • критерії оцінювання навчальних досягнень учнів;

 • список використаної літератури.


^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Програма призначена для загальноосвітніх навчальних закладів. Вивчається базовий курс інформатики за рахунок годин трудового навчання.


Метою базового курсу МНВК є забезпечення набуття учнями теоретичних знань з основ інформатики та практичних навичок використання сучасних інформаційних технологій у повсякденній практичній, зокрема навчально-пізнавальній діяльності.

Мета курсу досягається шляхом практичного опанування учнями навичок роботи з основними складовими сучасного програмового забезпечення комп’ютерів, ознайомлення школярів з функціональним призначенням основних пристроїв комп'ютера і принципами їх будови та дії.


Завдання курсу:

 • формування та розвиток в учнів просторового мислення, що є одним із важливих показників інтелектуального розвитку;

 • розвиток позитивних якостей особистості (розумової активності, логічного мислення, пізнавального інтересу, здатності до творчості тощо);

 • формування в учнів наукового світогляду, потреби в самоосвіті, ініціативи;

 • організація профорієнтаційної роботи з учнями, забезпечення їх професійного самовизначення.


Формування в учнів відповідних навичок здійснюється шляхом опанування теоретичним матеріалом і виконання практичних робіт.

Загальна кількість годин програми з предмету «Користувач персонального комп’ютера» 310 годин за два роки навчання з розрахунку: перший рік навчання – 34 тижні по п’ять годин на тиждень, другий рік навчання – 35 тижнів по чотири години на тиждень.

Запропонований зміст, структурування матеріалу та розподіл навчальних годин курсу комп’ютерно-інформаційних технологій має орієнтовний характер. Залежно від наявності програмового забезпечення викладач самостійно добирає методичні шляхи вирішення освітніх завдань курсу, вносить необхідні корективи в термін та порядок вивчення тем програми. Відповідно до обраної методики викладання курсу викладач добирає відповідні навчальні посібники та дидактичне забезпечення. Окремі питання програми можуть вивчатися тільки в порядку ознайомлення.

Навчальна програма курсу «Користувач персонального комп’ютеру» передбачає систематичне оновлення навчального матеріалу відповідно до розвитку інформаційних технологій, технічних і програмових можливостей персональних комп’ютерів та своєчасне вилучення застарілих даних, термінів та стандартів.


^ Освітньо–кваліфікаційна характеристика випускника міжшкільного навчально-виробничого комбінату


Допрофесійна підготовка – Користувач ПК


^ Повинен знати: правила експлуатації комп’ютерної техніки і систем зв’язку; технологію опрацювання даних, робочі інструкції, програмове забезпечення, що використовується; послідовність виконання операцій у комп’ютерних системах (мережах); діловодство; правила орфографії та пунктуації; технічні вимоги до магнітних дисків, паперу, витратних матеріалів для принтера; основи організації праці; основи законодавства про працю; правила захисту інформації.

^ Повинен уміти: виконувати операції з базами даних на комп’ютерному устаткуванні (введення, опрацювання, накопичення, систематизація та виведення інформації) відповідно до затверджених процедур та інструкцій з використанням периферійного обладнання, систем передавання (приймання) даних; працювати в текстовому редакторі з введенням тексту та його редагуванням; оперувати з файлами, записувати текст на дискету або переносити на папір за допомогою друкувальних пристроїв; виконувати інші операції технологічного процесу опрацювання інформації (приймати і контролювати вхідні дані, готувати, виводити та передавати вихідні тощо); керувати режимами роботи периферійного обладнання згідно із робочими завданнями (підготовка текстів і графічних документів, розрахунків таблиць, переліків, списків тощо); доповідати відповідальному працівникові про виявлені відхилення від установлених норм функціонування комп’ютерного устаткування; здійснювати передавання (приймання) інформації по мережах відповідно до вимог програмного забезпечення; постійно вдосконалювати уміння та навички роботи з клавіатурою. У разі необхідності виконувати обов’язки секретаря керівника (організації, підприємства, установи), вести діловодство.

Вимоги до випускника:

 • раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;

 • дотримуватись норм технологічного процесу;

 • не допускати браку в роботі;

 • знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

 • використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

 • знати інформаційні технології.


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
ДОПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ З ПРОФЕСІЇ «КОРИСТУВАЧ ПК»
з/п

^

Розділи і теми програми


Кількість годин

Всього

З них на практичні роботи

1.

Загальнопрофесійна підготовка1.1.

Основи галузевої економіки і підприємництва

8

4

1.2.

Основи правових знань

12
1.3.

Техніка пошуку роботи

6
2.

Професійно-теоретична підготовка2.1.

Основи роботи на ПК

15

8

2.2.

Машинопис

18

15

2.3.

Основи діловодства

25

12

2.4.

Основи роботи в Internet

15

8

2.5.

Охорона праці

5
2.6.

Технології комп'ютерної обробки інформації2.6.1.

Текстовий редактор Word

32

18

2.6.2.

Електронна таблиця Excel

34

20

2.6.3.

Графічні редактори (CorelDraw, Potoshop,

3Ds Max, PowerPoint)

102

59

2.7.

Робота з офісною технікою

14

7

2.8.

Програма для запису СD і DVD дисків Nero

12

6

3.

Професійно-практична підготовка3.1.

Виробниче навчання

12

12

4.

Консультації

4
5.

Державна кваліфікаційна атестація

4
6.

Загальний обсяг навчального часу (без п.4 та п.5)

310

169

Навчальний план з розділу
«Основи галузевої економіки та підприємництва»
з/п
Тема

Кількість годин

Всього

З них на практичні роботи

1.
^

Вступ. Основні поняття галузевої економіки та підприємництва


1
2.

Ринок та ринкові відносини

3

2

3.

Системи підприємництва

4

2
Всього годин:

8

4


Навчальний план з розділу
«Основи правових знань»
з/п
Тема

Кількість годин

Всього

З них на практичні роботи

1.

Конституційні основи України

2
2.

Цивільне право і відносини, що ним регулюються

2
3.

Праця, закон і ми

2
4.

Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність

2
5.

Злочин і покарання

2
6.

Правова охорона природи. Охорона природи – невід’ємна умова економічного та соціального розвитку України

2Всього годин:

12  1   2   3   4   5Схожі:

Затверджую: Ректор Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів А. М. Зубко погоджено iconЗатверджую: Ректор Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів А. М. Зубко погоджено
Програма затверджена Південноукраїнським регіональним інститутом післядипломної освіти педагогічних кадрів
Затверджую: Ректор Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів А. М. Зубко погоджено iconДодаток 1 затверджено наказ головного управління освіти І науки Київської обласної державної адміністрації
Клокар Наталія Іванівна – ректор Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, кандидат педагогічних...
Затверджую: Ректор Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів А. М. Зубко погоджено iconПлан роботи київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів на 2011 рік
Про виконання плану науково-дослідної роботи за 2010 рік та напрями наукових досліджень Київського обласного інституту післядипломної...
Затверджую: Ректор Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів А. М. Зубко погоджено iconПлан роботи київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів на 2011 рік Інформаційно-освітній путівник інституту
Загальна координація стратегічних І поточних питань роботи інституту на рівні головного управління освіти І науки кода, мон україни,...
Затверджую: Ректор Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів А. М. Зубко погоджено iconНаказ №184 м. Київ Про надання статусу обласного опорного закладу освіти та обласної школи передового педагогічного досвіду
Київ­ського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів (про­токол №2 від 27. 04. 2010) та науково-методичної ради...
Затверджую: Ректор Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів А. М. Зубко погоджено iconПлан роботи київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів на 2011 рік
Курси підвищення кваліфікації педагогічних, методичних і керівних працівників освіти
Затверджую: Ректор Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів А. М. Зубко погоджено iconПлан роботи київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів на 2011 рік
Про атестаційні матеріали (залікові книжки) педагогічних працівників-претендентів на підтвердження педагогічних звань
Затверджую: Ректор Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів А. М. Зубко погоджено iconЗвіт про роботу кафедри педагогіки і психології Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів за 2010 рік Основними напрямами діяльності
Основними напрямами діяльності кафедри педагогіки і психології Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних...
Затверджую: Ректор Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів А. М. Зубко погоджено iconПоложення про Вчену раду Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів Загальні положення Призначення Вченої ради інституту
...
Затверджую: Ректор Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів А. М. Зубко погоджено iconПлан-графік проведення курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2012/2013 навчальному році на базі Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib2.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов