I. Організація навчальної діяльності учнів icon

I. Організація навчальної діяльності учнівНазваI. Організація навчальної діяльності учнів
Дата конвертації02.07.2013
Розмір134.69 Kb.
ТипДокументи
скачать >>>

Роль фразеологізмів у мовленні.

Стилістичні засоби лексикології та фразеології


Мета:

 • виробити систему поглядів щодо вживання фразеологізмів у мовленні, їх стилістичних засобів;

 • розвивати комунікативні навички учнів, уміння мислити, аргументовано доводити свою думку, оперувати лінгвістичними поняттями й категоріями;

 • формувати навички ведення дослідження, обговорення;

 • виховувати любов до української мови, прагнення підвищувати рівень мовленнєвої культури учнів.


Тип уроку: нестандартний, урок-дослідження.


Епіграфи до уроку:

У мові — чари барвінкові:

Печаль і радість в ріднім слові.

В джерелах слова — душі криниця,

А рідна мова — як чарівниця.

Д. Білоус

Кожен вираз рідної мови має своє обличчя. Як у квітки, у них свій відтінок барви,а цих відтінків кожна барва має тисячі.

В. О. Сухомлинський


^ ХІД УРОКУ


I. Організація навчальної діяльності учнів


Розміщення учнів по групам та вибір експертної комісії.


II. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності


1. Повідомлення теми й мети уроку.


Сьогодні наше завдання – дослідити фразеологічне багатство мови, різновиди фразеологізмів, роль фразеологізмів у мовленні, стилістичних засобів фразеології. Життя підтверджує, що емоційне благодійництво і виразність нашої мови залежить від доречного вживання фразеологізмів з їх неповторністю, зашифрованістю образів, стислістю, влучністю, грою звуків, мальовничістю метафор.


^ 2. Вступне слово вчителя (керівника творчої лабораторії).


Сьогодні завдання нашого уроку – дослідити цікаву мовну проблему – роль фразеологізмів у мовленні.

Вам потрібно продемонструвати вміння творчо мислити, всебічно аналізувати мовні поняття та явища, висловлювати власні думки й аргументовано переконувати інших у правильності обраної позиції, дотримуючись при цьому високого рівня культури ведення дискусії.


^ 3. Постановка проблемних завдань.


Кожен з вас буде сьогодні у ролі дослідника, який буде працювати в складі своєї лабораторії: творчої, дослідницької, лінгвістичної, пошукової, перекладацької та лабораторії наукового практикуму. Кожній групі надано об’єкти дослідження, з якими ви працювали вдома.


І група

 1. Що вивчає фразеологія?

 2. Чим відрізняється фразеологізми від слова, словосполучення, речення?

 3. За якими синтаксичними моделями будуються фразеологізми?


ІІ група

 1. На які групи поділяються стійкі словосполучення?

 2. Які ознаки властиві фразеологізмам?

 3. На які групи поділяються фразеологізми за семантичною злитністю компонентів?


ІІІ група

 1. Що являють собою фразеологічні зрощення (ідіоми)?

 2. Що являють собою фразеологічні єдності?

 3. Що являють собою фразеологічні сполуки і вирази?


ІV група

 1. З якими розділами мовознавства пов’язана фразеологія?

 2. У висловлюваннях якого стилю фразеологізми вживаються найчастіше?

 3. Яку синтаксичну роль виконують фразеологізми за семантичною злитністю компонентів?


4. Теоретичне дослідження питання виникнення й уживання фразеологізмів.


Усне повідомлення членів творчої лабораторії.

Українська мова багата на виражальні засоби, що дають змогу змалювати образ, відтворити пейзаж, історичну добу, передавати переживання, радість, смуток, возвеличити людину, засудити й викрити негативні її риси.

Серед численних перлин — синонімів, антонімів, метафор,— що роблять мову красивою, образною, гнучкою та експресивною, передають найменші порухи нашого серця, виділяють стійкі сполуки — фразеологізми, що виражають думку й сподівання людей, їх побут, культуру, історію, єднають різні покоління.

^ Головні ознаки фразеологізмів — влучність, крилатість, дотепність, цілісність, відтворюваність.

Фразеологія як наука — порівняно молода галузь. Загальнослов'янська фразеологія представлена в дослідженнях О. Потебні, Ф. Буслаєва, В.Виноградова, Б. Ларіна, Л. Булаховського, Г. Удовиченка.

Вагомий внесок у розробку проблем фразеології сучасної української літературної мови зробили Л. Булаховський, І. Білодід, М. Жовтобрюх, І.Чередниченко, А. Коваль, Л.Скрипник.


^ 5. Формування проблемного запитання:


Чи повністю вивчені проблеми семантики, структури, становлення та історичного розвитку фразеології?


6. Висновок членів творчої лабораторії


Ні, фразеологія цікава й досить складна наука, яка ще глибоко не вивчена, потребує дослідження.


^ 7. Відкритий діалог-дослідження.


Незважаючи на те що є цілий ряд публікацій, але й досі недостатньо вивчені проблеми семантики, структури, становлення та історичного розвитку фразеології. Немає навіть чіткого визначення фразеологізмів. Наприклад, О.Шахматов називав фразеологізми нерозкладними сполуками, що складаються з двох або кількох слів, становлять собою граматичне ціле, але виступають у такій формі, що включає можливість визначити їх взаємну залежність і не дає також можливості визначити яке-небудь із них самостійним членом речення.

 1. За визначенням В. Виноградова, фразеологічна одиниця (такий термін увів сам науковець) — це сполука, яка не утворюється в процесі мовлення, а відтворюється за традицією.

 2. І. Білодід дає таке визначення: «Фразеологічною одиницею звичайно називають лексико-граматичну єдність двох і більше нарізно оформлених компонентів, граматично організованих за моделлю словосполучення чи речення, які, даючи цілісні значення, відтворюються в мові за традицією автоматично».

 3. Загального значення в науковій літературі набула семантична класифікація В. Виноградова, в основу якої покладено принцип нерозкладності семантики фразеологічних одиниць. На цій підставі виділяють три типи одиниць:

 • фразеологічні зрощення (стійкі, нероздільні сполучення слів, компоненти яких втратили лексичне значення й ніяк не пояснюють значення вислову, наприклад: дати гарбуза (відмовити тому, хто сватається), пекти раків (червоніти від сорому));

 • фразеологічні єдності (стійкі, нероздільні сполучення слів, але, на відміну від фразеологічних зрощень, компоненти мотивують значення цього вислову, бо складові фразеологізму зберігають своє первинне лексичне значення, наприклад: вітер у кишенях гуде (немає грошей), крутити носом (відмовлятися, вередувати));

 • фразеологічні сполучення (стійкі, неподільні сполучення слів, компоненти яких зберігають лексичне значення; виділяється в них стрижневе слово, воно незмінне й фразеологічно зумовлене, а залежний компонент може змінюватись або підставлятися, наприклад: відбити охоту (позбавити бажання робити що-небудь), ставити на ноги (зміцнюватися)).

 1. М. Шанський виділяє ще й фразеологічні вислови (стійкі вислови, що складаються зі слів з вільним значенням, але через те, що вони легко відтворюються, не змінюються, не "створюються за законами мови заново, ці вислови звичайно відрізняються від синтаксично вільних словосполучень). Наприклад: сила та розум — краса людини; сім раз одміряй, а раз одріж; як дбаєш, так і маєш; добрими намірами вимощене пекло; практика — критерій істини; прийшов, побачив, переміг.


^ 8. Висновки експертної комісії.


Спираючись на дослідження науковців, можна стверджувати, що фразеологізми мають свою форму, зміст, ознаки:

а) фразеологічні значення;

б) компонентний склад;

в) граматичні категорії;

г) відтворюваність;

д) емоційність, образність, експресивність, оцінність.


Проаналізувавши фразеологізми з погляду структури, робимо такі висновки:

а) значну групу фразеологізмів становлять фразеологізми, співвідносні з реченнями: вовків боятися – в ліс не ходити; сила та розум — краса людини; що було, то загуло;

б) фразеологізми, що співвідносні зі сполученнями слів сурядними чи підрядними (за структурою), але за семантикою наближаються до слова: по всіх усюдах (кругом); і так і сяк (по-різному);

в) фразеологізми, співвідносні зі сполучниками: на сміх; не з медом.


9. Прийом «Незакінчені речення».


Метод «Мікрофон».

 • Фразеологія – це… (розділ мовознавчої науки, що вивчає фразеологізми.)

 • Фразеологізми будуються за моделлю … (словосполучення чи речення, яке, маючи цілісне значення, відтворюється в мові за традицією, автоматично.)

 • Стійкі словосполучення поділяються на … (термінологічні і фразеологічні.)

 • Термінологічні стійкі сполучення – це назви … (певних понять науки, техніки, мистецтва: торічелієва пустота (вакуум), дзвінкі приголосні.)

 • Фразеологізми – це … (стійкі, неподільні сполучення, що складаються з двох і більше слів, існують у мові в готовому вигляді і здатні відтворюватися у свідомості людей, як і слово.)

 • Фразеологізми від слів, словосполучень, речень відрізняються тим, що … (семантична неподільність, відтворюваність у готовому вигляді, наявність емоційно-експресивного забарвлення.)

 • За семантичною злитістю компонентів фразеологізми поділяються на … (фразеологічні зрощення (ідіоми); фразеологічні сполучення; фразеологічні вирази.)

 • Фразеологічні зрощення (ідіоми) – це … (найстійкіші, семантично неподільні сполучення слів, загальне значення яких не випливає із значення їхніх компонентів (пекти раків – червоніти.)

 • Фразеологічні єдності – це … (семантично неподільні фразеологізми, цілісне значення яких умотивоване значенням компонентів: біла ворона, прикусити язика, дихати на ладан.)

 • Фразеологічні сполучення – це … (фразеологізми, до складу яких входять слова, з яких одне є вільним, а друге – з так званим зв’язаним значенням, причому цілісне значення фразеологізму випливає із значення компонентів: брати участь, насупити брови, покласти край.)

 • Фразеологічні вирази – це … (стійкі за своїм складом і значенням одиниці, які складаються із слів з вільним лексичним значенням і відтворюються в мові.)


10. Дослідницька лабораторія.


Дослідити морфологічне вираження фразеологізмів:

  • Іменникові: судний день, страшний суд, велика цяця.

  • Прислівникові: далі нікуди, і сяк і так, так і треба.

  • Дієслівні: врізати дуба, дерти носа.

  • Прикметникові: великий розумом, битком набитий.

  • Займенникові: я не я, ні се ні те.


11. Лінгвістична лабораторія.


Зробити мовне спостереження за двома групами словосполучень, виділивши характерні ознаки кожної. Скласти кілька речень із фразеологізмами. Зробити висновки.

  • Бити молотком — бити чолом (кланятись).

  • Зелений гай — зелена вулиця (відкрито, без перешкод).

  • Дати книгу — дати перцю (дорікати, карати).

  • Гаряча страва — гаряча голова (запальна, нестримна людина).

Висновки (для фразеологічних одиниць)

 1. Втрата компонентами первинного значення, яке не пов'язане зі значенням вислову.

 2. Легко відтворюються як цілісні одиниці мови.

 3. Синтаксично нерозкладні й лексично не членуються.

 4. Зміна одного з компонентів призводить до втрати семантики всього вислову.

 5. У реченні виступають одним членом.


12. Пошукова лабораторія.


1) Дібрати фразеологізми до слів:

  • далеко (за тридев'ять земель, у чорта на куличках);

  • осоромитися (пошитися в дурні, вскочити в халепу);

  • ніколи (тоді, як рак свисне, тоді, як довбня зацвіте).


2) Замінити один фразеологізм іншим, схожим за значенням:

  • у рот води набрати (прикусити язика);

  • ґаву упіймати (ловити вітер, лічити ворон);

  • ляси точити (теревені правити);

  • п'ятами накивати (намазати салом п'яти).


3) Поясніть значення фразеологічних зворотів. Визначте, якими членами речення вони є.

 • Романові дома в перший раз довелось покуштувати березової каші... (С. Васильченко).

 • Усі ці суперечки й незгоди видаються мені бурею в склянці води (Л.Забашта).

 • Брати жили, як-то кажуть, душа в душу (М. Рильський).

 • З ним панькались, дивились крізь пальці на його витівки (Д.Бедзик).

 • Йому вже минуло двадцять шість років, і він не міг знайти собі дівчину до душі (І. Нечуй-Левицький).

 • Ударили лихом об землю чумаки, воліють дати лиха закаблукам (М.Коцюбинський).


13. Перекладацька лабораторія.


Перекласти українською мовою. Пояснити значення. Скласти два-три речення.

 • Большая шишка (велике цабе).

 • Бередить душу (ятрити серце).

 • Не в своей тарелке (ні в сих ні в тих).

 • Легок на помине (про вовка промовка, а він назустріч).

 • Было, да сплыло (було та загуло).

 • Терпение лопнуло (терпець увірвався).

 • Глуп, как пробка (дурний, аж крутиться).

 • Два сапога пара (обоє рябоє).

 • Задирать нос (кирпу гнути).


14. Лабораторія наукового практикуму


 1. Прочитати народні прислів’я, вказати вжиті в них фразеологізми. Розкрити зміст кожного з фразеологізмів, склавши словничок. Яку людську рису характеризує кожне з прислів’їв? Визначити типи фразеологізмів.

 • Йому розуму не позичати.

 • У нього в голові не всі дома.

 • Думає, що Бога за бороду спіймав.

 • Корчить із себе Лазаря.

 • Цей знає, де раки зимують.

 • Не доглянув оком, то вилізло боком.

 • У нього щоразу з переляку душа в п’яти втікає.

Словник

 • Розуму не позичати (фразеологічна єдність) – хто-небудь дуже розумний, тямущий.

 • У голові не всі дома (фразеологічна єдність) – бути нерозумним , нерозсудливо міркувати, діяти.

 • Бога за бороду спіймав (фразеологічна єдність) – досяг у чомусь особливих успіхів.

 • Корчить Лазаря (фразеологічна єдність) – прикинутися безталанним, нещасним.

 • Знає, де раки зимують (фразеологічне зрощення (ідіома)) – маючи неабиякий досвід, вміти добре розбиратися в ситуації, бути хитрим, спритним.

 • Не доглянув оком (фразеологічне сполучення) – не пильнувати когось або щось, не встерегти.

 • Вилізло боком (фразеологічна єдність) – мати погані наслідки.

 • Душа в п’яти тікає (фразеологічне зрощення (ідіома)) – дуже злякатися.
 1. Графічний диктант Переписати речення. Підкреслити фразеологізми. Визначити, яку синтаксичну роль у реченні вони виконують. Пояснити значення фразеологізмів. Визначити усно типи фразеологізмів.
  • І ця тиха, до краю довірлива розповідь перевернула чоловікові душу (М. Стельмах). Перевернути душу (фразеологічна єдність) – викликати у когось якесь особливе почуття занепокоєння, хвилювання , тривоги чи радості, захоплення.

  • З вами хоч на край світу . На край світу (фразеологічне сполучення) – дуже далеко.

  • Гори педагогічної літератури написано про таких, про те, як підбирати ключі до їхніх розхристаних душ… (Юрій Збанацький) Підбирати ключі до душ (фразеологічна єдність) – знаходити підхід до кого-небудь.

  • Вам, дівчата, уже час їхати, і так затрималися біля мене. – От що, Юрію, я одного Вас тут не маю права залишити, Ви в такому стані… Клятва Гіппократа живе у мені…(Василь Сологуб) Клятва Гіппократа (фразеологічна єдність) – клятва, яку дають лікарі: допомагати усім хворим.

  • Я, дядечку, добре бачу, але вам з великого голоду трохи баки забило. Баки забивати (фразеологічне зрощення (ідіома)) – заморочувати голову кому-небудь, відвертати увагу від чогось.


^ 15. Підсумок уроку-дослідження.


Під час дослідницької роботи ви продемонстрували вміння творчо мислити, всебічно аналізувати мовні поняття та явища, висловлювати власні думки, аргументовано переконувати інших у правильності обраної позиції.


^ 16. Визначення найсильнішої малої групи.


III. Оцінювання навчальних досягнень учнів


Взаємооцінювання в малих групах. Погодження з експертною комісією на чолі з керівником (учителем).


IV. Домашнє завдання


 • Провести пошукову роботу й скласти «індивідуальний проект» на тему «Розмовно-побутові фразеологізми».

 • Записати фразеологізми про українські символи та обереги, свята й традиції на основі художньої літератури та власних життєвих спостережень.

 • Побудувати діалог на будь-яку тему так, щоб жодна репліка не обходилася без діалогу.Схожі:

I. Організація навчальної діяльності учнів iconАктивізація логічного мислення учнів на уроках математики
Розділ Організація навчальної діяльності школярів під час розв’язування логічних задач
I. Організація навчальної діяльності учнів iconІ. Організація навчальної діяльності
Мета: перевірити знання учнів з теми «Найдавніші міфи про створення світу, людей та тварин» та «Стародавня міфологія»; формувати...
I. Організація навчальної діяльності учнів iconЗвіт про роботу методоб’єднання серпень 2008 Формування педагогічної культури та створення умов для професійного самовизначення індивідуалізації та професіоналізації навчання квітень 2009 Гармонійні контакти вчителя з учнями
Організація навчальної діяльності учнів з низьким рівнем успішності вересень 2007 Звіт про роботу методоб’єднання
I. Організація навчальної діяльності учнів iconЗасідання педагогічної ради
Формування позитивної мотивації до навчальної діяльності учнів в умовах особистісно-зорієнтованого навчання
I. Організація навчальної діяльності учнів iconПовідомлення на тему «Роль ООН у сучасному світі»; окремим учням підготувати інформаційні проекти «оон», «нато», «овд». Цільовий план дій
Зазначаються цілі заняття, відбувається проектування навчальної діяльності, формуються мотивації до навчальної роботи, організується...
I. Організація навчальної діяльності учнів iconТема. Зима білосніжка. Мета
Мотивація навчальної діяльності учнів Учитель ставить запитання, учні, передаючи уявний
I. Організація навчальної діяльності учнів iconІ. Організація класу Доброго ранку, ліси І поля, Доброго ранку, планета Земля! Щастя, здоров’я всім людям бажаєм з радістю цей урок починаєм. ІІ. Мотивація навчальної діяльності
Тема уроку. Додавання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Розв’язування задач
I. Організація навчальної діяльності учнів iconН. М. Бігма Уроки-тренінги як засіб активізації навчальної діяльності учнів м. Дніпропетровськ 2013 Урок
Сучасні психологічні та дидактичні дослідження підтверджують важливість питання активізації навчального процесу, де навчання виступало...
I. Організація навчальної діяльності учнів iconСпеціальність 05130109
Предметна галузь діяльності: організація технологічного процесу діяльності виробництва тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів...
I. Організація навчальної діяльності учнів iconДержавний навчальний заклад Одеське Вище професійне училище торгівлі та технологій харчування методична розробка з предмету «Організація виробництва закладів ресторанного господарства»
Тема: Організація діяльності торгової частини підприємства та оперативне планування роботи
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib2.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов