Конспект уроку у вигляді телепередачі, 6 кл icon

Конспект уроку у вигляді телепередачі, 6 клНазваКонспект уроку у вигляді телепередачі, 6 кл
Дата конвертації03.07.2013
Розмір148.78 Kb.
ТипКонспект
скачать >>>
Спиридон Черкасенко. «Маленький горбань». Краса зовнішня і внутрішня, душевна

(конспект уроку у вигляді телепередачі, 6 кл.)


Підготувала та провела

вчитель української мови та літератури

Гвардійського НВК «загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів - гімназія»

Попкова О. І.


2012


Розділ « Крокує осінь золота»

Клас. 6-ий.

Зло нічого не дає, крім зла

Вмій прощати, як прощає мати,

За добро добром спіши воздати, -

Мудрість завше доброю була.

М. Луків

Спиридон Черкасенко. «Маленький горбань». Краса зовнішня і внутрішня, душевна

Мета уроку:

поглибити знання учнів про життєвий і творчий шлях Спиридона Черкасенка, розкрити духовний світ головного героя оповідання, конфлікт між добром і злом; розвивати вміння самостійно характеризувати героїв твору, давати оцінку їх поведінці та вчинкам; формувати усвідомлення неповторності й багатства внутрішнього світу людини;

продовжити формування навичок виразного читання, переказування твору; розвивати вміння самостійно працювати з додатковою літературою та Інтернет-потенціалом; розвивати комунікативну культуру учнів, уміння вести дискусію, грамотно аргументуючи свої думки, вислуховувати і брати до уваги думки інших;

виховувати високі моральні якості; критичне ставлення до власних вчинків.

Розвиток компетентностей учнів на уроці.

Художньо-читацька, літературознавча, ціннісно-світоглядна компетентності

Компетенції (індикатори сформованості компетентності)

^ Знання, розуміння

Уміння

Ціннісні орієнтири

- життєпису письменника;

- художньо-естетичної унікальності його оповідання «Маленький горбань»;

- структурно-композиційних особливостей твору;

- функцій засобів художньої виразності.


- вдумливо читати оповідання;

- визначати, як у творі відображено взаємостосунки між людьми;

- проводити паралелі між подіями, зображеними в творі, та подіями реального життя;

- визначати ключові слова й фрази, пояснювати доцільність їхнього обрання;

- формулювати тему та ідею твору;

- визначати проблеми, порушені автором;

- виявляти і пояснювати причинно-наслідкові зв’язки в оповіданні між діями героїв, їхніми висловленнями й подальшим розвитком подій.


- виховування високих моральних якостей;

- осмислення та сприйняття морально-етичних уроків доброти, турботи на прикладі вчинків героїв оповідання;

- виховання почуття відповідальності, здатності до співпереживання, вияву милосердя;

- сприйняття надбань української культури як особистісно значущих.


^ Мовленнєво-комунікативна компетентність

Компетенції (індикатори сформованості компетентності)

^ Знання, розуміння

Уміння

Ціннісні орієнтири

- основних правил комунікації і українського мовленнєвого етикету;

- граматично правильної побудови речень та збагачення лексикону учнів.

- формулювати власні запитання до тексту, автора;

- брати активну участь у бесіді;

- готувати діалогічне (запитання для інтерв’ю з письменником, діалог учня-вчителя з однокласниками);

- виділяти й виразно читати найбільш вражаючі епізоди з оповідання, аргументувати свій вибір;

- установка до творчості у висловлюваннях;

- установка до самостійності й неупередженості висловлювань.

Інформаційно-комунікаційна компетентність

Компетенції (індикатори сформованості компетентності)

^ Знання, розуміння

Уміння

Ціннісні орієнтири

- програм Microsoft Word, Internet Explorer, Opera, Nero.

- користуватися комп’ютером;

- шукати й добирати потрібну інформацію в книгах, мережі Інтернет;

- створювати власні медіатексти (мультимедійні презентації).


- розвиток самостійності, креативності, відповідальності.


Устаткування уроку. Підручник (Гуйванюк Н., Бузинська В.,

Тодорюк С. Українська література: Підручн.для 6 кл. загальноосвітніх навч. закладів з навчанням російською мовою. – Львів: Світ, 2006.-228с.),


Тип уроку . Узагальнення і систематизація вивченого матеріалу.


Форма уроку. Урок-телепередача.


Міжпредметні зв’язки. Українська мова, образотворче мистецтво, біологія, етика, інформаційні комп’ютерні технології.


Методи. Комбінований метод творчого читання і рецепції, тренінговий метод, метод евристики, метод ейдетики, проблемно-пошуковий (з елементами критичного мислення).


Прийоми. Вибіркове читання, творчої рецепції (висловлення власної емоційної оцінки прочитаного), ототожнення, евристична бесіда, резюмування, ігровий прийом, мультимедійні презентації.


Попередня підготовка.

На попередньому уроці учням задавали прочитати твір С.Черкасенка «Маленький горбань», самостійно опрацювати за підручником і, за бажанням, іншими джерелами біографію письменника.


^ Структура уроку

І. Психологічна постанова. Аутотренінг.

1. Оголошення концепту теми .

2.Цілевизначення, планування уроку.

ІІ. Домашнє завдання.

ІІІ. Перевірка раніше засвоєних учнями знань.

 1. Колективна робота.

 2. Телепередача «Знайди помилку».

 3. Інтерв’ю з Павликом і Захарком.

 4. Міні – дослідження «Краса зовнішня і внутрішня».

 5. Асоціативний диктант.

 6. Фізкультхвилинка.

ІV. Осмислення, узагальнення і систематизація знань.

 1. Цитатна характеристика.

 2. Розгадування кросворда.

 3. Виставка дитячих ілюстрацій.

 4. Тестування.

V. Підсумок уроку

1. Взаємооцінювання учнів.

2. Рефлексія «Засіємо планету радістю».

3. Заключне слово вчителя.


^ ХІД УРОКУ

І. Психологічна постанова щодо вивчення теми. Внутрішня мотивація навчально– розвивальної діяльності.

 • Доброго дня!

Погляньте один на одного й подаруйте посмішку. Візьміться за руки, відчуйте дотик тепла товариша й побажайте йому всього найкращого.


В епоху спорту і синтетики

Людей велика ряснота.

Нехай тендітні пальці етики

Торкнуть вам серце і вуста.

Л. Костенко

Прошу визначити, які емоції зараз переважають, обираючи серце, що відповідає вашому внутрішньому стану: червоний – позитивний, рожевий - хвилювання, жовтий – неспокій, і в кінці ми перевіримо, чи змінився він.

А щоб декому надати впевненості, проведемо аутотренінг

Аутотренінг:

Я школяр

Я думаю, замислююся

Я хочу знати


А я хочу знати ціле покладання.


1. Оголошення концепту теми .

2.Цілевизначення, планування уроку.

А наш герой вам від щирого серця підготував подарунки, а які саме ми дізнаємось після плідної роботи.

ІІ. Домашнє завдання.

Завдання. Ознайомся з переліком домашніх завдань для учнів різних рівнів навченості, обери одне, яке тобі під силу виконати.


^ Тип домашнього завдання

Коментар учителя

Обов’язкове завдання

Переказувати близько до тексту оповідання Спиридона Черкасенка «Маленький горбань».


Поділити текст на уривки;

вдумливо й уважно прочитати уривок;

визначити у ньому головне та другорядне;

спочатку вголос, а потім подумки переказати один уривок, потім інший і т.д.

Додаткове завдання

Для учнів середнього рівня навченості:

скласти план твору.Поділити текст на частини;

визначити у них мікротеми;

сформулювати речення;

оформити їх письмово.

Для учнів достатнього рівня навченості:

1) детальніше ознайомитися з матеріалами про життя і творчість

С.Черкасенка, користуючись додатковою літературою.


2) усно охарактеризувати один з образів оповідання, опираючись на текст та висловлюючи власне ставлення до нього.
уважно прочитати матеріали про життя і творчість письменника;

визначити у них нову інформацію, тобто ту, яка не прозвучала на попередньому уроці;

коротко занотувати той матеріал, з яким ви б хотіли поділитись наступного уроку.


Визначити, ким у творі є аналізований персонаж;

підібрати з художнього тексту матеріал для характеристики цього персонажа (зовнішність, вчинки, ставлення до людей, які його оточують тощо);

Для учнів високого рівня навченості:

1) підготувати тестові завдання до теми «Спиридон Черкасенко. «Маленький горбань»;


Добре опрацювавши біографію С.Черкасенка, зміст оповідання «Маленький горбань», сформулювати запитання та варіанти відповідей до них;Учитель. Запишемо число і тему уроку.

Наш урок буде проходити у формі телепередачі.

Діти, я знаю, що кожен із вас мріє стати дорослим. А чи розумієте ви, як це бути дорослим?

Так, правильно! А я доповню ваші відповіді: бути дорослими, значить - розмірковувати над важливими, серйозними проблемами життя, такими, як: для чого прийшла людина в цей світ, якою вона повинна бути, як ставитися до оточуючих, що таке людське щастя. І сьогодні ми з вами на деякий час станемо дорослими. У будь - якій країні світу, у кожного народу існує ціла низка спільних загальнолюдських понять, порядність, чесність, доброта. Усі ці риси закладаються в людину з дитинства та розвиваються протягом всього життя й вони не залежать від походження. Кожна людина – неповторна особистість. Свідченням цього є слова В. Симоненка:

Ти знаєш, що ти людина?

Ти знаєш про це чи ні?

Усмішка твоя – єдина,

Очі твої – одні.

А які вам відомі прислів’я, висловлювання про добро?

Я теж із вами попрацювала і пропоную свій варіант, згодні?

Епіграфом уроку є слова Миколи Луків.

І на сьогоднішньому уроці ми спробуємо поринути у внутрішній світ головних героїв твору.


ІІІ. Перевірка раніше засвоєних учнями знань.

Слово вчителя. Кожна людина – це частина колективу, соціуму, людства. Це частина Добра на Землі. Так повинно бути за всіма законами природи й життя. Але ми знаємо, що не все так правильно. Напевно, не так уже й багато людей на світі, які живуть лише для блага інших.

Сьогодні перед нами постає образ непростого хлопчика Павлика, який є взірцем справжньої краси. А наше завдання протягом уроку навчитися розрізняти у вчинках людей добро і зло, правду і брехню, справедливість, милосердя і черствість, бездушність.

 1. Колективна робота.

Зараз попрацюємо колективно.

Діти, які б ви написали вади та чесноти?

Запишіть на листочках вибрані чесноти та вади і приліпіть на дошку, а чи співпадають вони з моїми асоціативними малюнками, подивимось?
^ Слово вчителя.

Звернемо увагу на чесноти та вади, записані на дошці. Які слова відповідають поняттям «Світло» й «Темінь».

У душі кожної людини є світлий і темний бік, які завжди співіснують, їх ми називаємо

добром і злом.Хто уособлює «Світло» й «Темінь» у творі?

Отже, добро-світло уособлюють Павлик, мати, дід Антип, а зло – темінь- батько Павлика, Захарко. А кого б ви не віднесли до жодної із груп? Чому? (дівчата, хлопці). Якщо ви опинилися на місці хлопців,щоб ви робили, як себе повели? Діти, а що означає байдужість? зло-темінь

Спираючись на схему-опору, зробіть висновок, що ж є головним конфліктом у творі? (боротьба добра зі злом, добре і прекрасне протиставляється поганому, злому)

2. Телепередача «Знайди помилку»

Завдання. Дивлячись на інтерактивну дошку, на окремих аркушах занотувати помилкові твердження, у дужках зазначити правильні. Картки із записами здати вчителю на перевірку.


1. Спиридон Черкасенко народився 24 квітня (грудня) 1876 року.

2. Навчався у Новобузькій докторській (вчительській) семінарії.

3. Наприкінці 20-х років письменник переїхав до Києва (Праги).

4. Творчий доробок письменника 15 (понад 30) книг.

5. Павлик з оповідання «Маленький горбань» грався здебільшого з хлопцями (дівчатами).

6. Мати розповідала Павликові казку про Колобка (Козу – Дерезу).


А зараз уявіть, що ви односельці наших персонажів і завітали до них у гості. А самі герої прийшли до нас в клас. Давайте подивимося на хлопців і послухаємо, що вони нам про себе розкажуть.

Є групові види роботи, але через велику кількість учнів, ми сьогодні зможемо попрацювати лише в парах. Усі ми Павлики і Захарки. Уявіть, що ми знімаємо кінострічку, і ми з вами актори.


 1. Інтерв'ю з Павликом і Захарком.

Інтерв'ю з Павликом.

- Павлусю, в якій сім'ї ти живеш?

 • Чи любиш свою неню й дідуся? Які вони в тебе?

 • Павлусю, чому ти граєшся тільки з дівчатами?

 • Чому так часто плачеш?

 • Павлику, чому ти не оборонявся, коли на тебе напав Захарко?

Інтерв'ю з Захарком.

 • Шановний Захарко, в якій сім'ї ти живеш?

 • Чи здатний піклуватися про рідну людину, робити для неї добро?

 • Чому бояться тебе діти? Як саме ти доводиш свою перевагу й силу?

 • Захарку, чи мав ти моральне право карати слабенького, беззахисного Павлика?

 • Чи зрозумів ти свою провину перед Павликом і який висновок зробив для себе?4.Міні-дослідження «Краса зовнішня і внутрішня».

Слово вчителя. Що ж таке краса? А якою вона буває у людини? (зовнішня, внутрішня).

Давайте визначимо, кого ж із героїв твору ми можемо назвати духовно красивою людиною, а кого духовно нікчемною?

Діти, так яка ж краса стоїть на першому місці – зовнішня чи внутрішня?

Діти, а хіба можна сказати, що Захарко зовсім духовно нікчемна людина?

5. Асоціативний диктант

Записати у 2 колонки: 1 – слова, що асоціюються з Павликом, 2 – із Захарком.


Павлик

Захарко
Добрий, черствий, чесний, безсердечний, ласкавий, підлий, справедливий, пихатий, зарозумілий, боягуз, мужній, відчайдушний, милосердний, терпимий до образ, дволикий, гордий, неслухняний, веселий, чуйний, фантазер, духовно багатий, прагне лідерства.

6.Фізкультхвилинка


ІV. Осмислення , узагальнення і систематизація знань.

 1. Цитатна характеристика.

Учитель зачитує рису характеру, а учні мають знайти цитату, яка доводить цю рису.

 • вміння спілкуватися з дітьми: «… слухали його поважну, навчаючу мову, коли він що розповідав їм або роз’яснюючи, як треба гратись, або розказуючи якусь цікаву побрехеньку чи довгу заплутану казочку»;

 • самотність: «Через його страшний горб товариші цурались його, й він звик бути здебільшого самотнім, на самоті зі своїми думками, жив ними, тішився, розважався ними»;

 • любов до природи: «…любив звірят, любив пташок і плакав, навіть зомлів, коли при нім хто з хлопців розбив пташині яєчка або скручував голови горобеняткам».

 • доля хлопця (думки діда): «З їхньою долею далеко не заїдеш. Живе ненька,живе дід, то й доля жива, а помрем…», «Ех, дала серце, та не дала вроди… А нема вроди, нема й щастя. І за що покарав Господь?»
 1. Розгадування кросворда.

Давши правильні відповіді на запитання кросворда, ви отримаєте ключове слово народного прислів’я «Так треба жити, щоб нікому зла не чинити та завжди … творити»


  1. Він любив Павлика більше свого життя.

  2. Гніздо якої пташки знайшли хлопці.

  3. Ця книга стала вчителем для С.Черкасенка.

  4. Ім’я автора оповідання «Маленький горбань».

  5. Ім’я героя оповідання, який найбільше знущався над Павликом.
1.Д

і

д
2.ж

а

й

в

О

р

о

н

о

к

3.к

о

Б

з

а

р
4.С

п

и

Р

и

д

о

н
5.З

а

х

а

р

к

О


3. Виставка дитячих ілюстрацій.

Виставка дитячих малюнків до твору, їх обговорення.

 1. Тестування
V. Підсумок уроку.

 • Чому вчить нас оповідання С. Черкасенка «Маленький горбань»?

 • Доведіть, що Павлик – душевно красивий і щедрий хлопчик.

 • Чи змінилися ви після прочитання оповідання? У який бік?

 • Чи можна по зовнішності судити про людину?

 • Так що ж таке щастя?
 1. Взаємооцінювання знань учнів.

 2. Рефлексія. Телепередача «Засіємо планету радістю»


Учитель.

Нічого немає простішого, як на зло відповідати злом. Проте так чинять слабкі духом, безсердечні. І ніхто не знає, як поверне життя і кому більше буде потрібна допомога!

Пам’ятаймо: до всього живого треба ставитися милосердно, доброзичливо. Спілкуючись із людиною, важливо не підкреслювати її вади, а давати зрозуміти, що вона така ж, як і інші.

Оберіть сердечко, яке зараз відповідає вашому внутрішньому стану.


Завдання. Написати на сердечку фломастерами одним реченням відповідь на питання, чим сподобався урок?

Після цього один з учнів, зачитуючи записи, підбиває підсумки уроку.


 1. Заключне слово вчителя.

Поспішаймо робити добро!


Ось обіцяні подарунки – цукерки!
Схожі:

Конспект уроку у вигляді телепередачі, 6 кл iconМетодичні рекомендації до уроку, конспект уроку
Керування мультимедійною презентацією починається з команди «показ слайдів» є детальна розробка уроку для вчителя, яку треба роздрукувати....
Конспект уроку у вигляді телепередачі, 6 кл iconВчитель методист Косовської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №1
Обладнання: мультимедійні засоби, тестові завдання для перевірки домашнього завдання, квіточки, чисті аркуші для групової роботи,...
Конспект уроку у вигляді телепередачі, 6 кл iconКонспект уроку з образотворчого мистецтва в 5 класі на тему : " Композиція у графіці : шрифтова композиція, монограма, декор літери, буква образ, буква символ, характер і написання шрифту. Написання ініціалів у вигляді монограми "
Композиція у графіці : шрифтова композиція, монограма, декор літери, буква образ, буква – символ, характер і написання шрифту. Написання...
Конспект уроку у вигляді телепередачі, 6 кл iconГавриш Руслана Миколаївна, вчитель початкових класів, вчитель вищої категорії, вчитель-методист Косівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №1, Косівської районної ради, Івано – Франківської області
Обладнання: мультимедійні засоби, тестові завдання для перевірки домашнього завдання, квіточки, чисті аркуші для групової роботи,...
Конспект уроку у вигляді телепередачі, 6 кл iconГавриш Руслана Миколаївна, вчитель початкових класів, вчитель вищої категорії, вчитель-методист Косівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №1, Косівської районної ради, Івано – Франківської області
Обладнання: мультимедійні засоби, тестові завдання для перевірки домашнього завдання, квіточки, чисті аркуші для групової роботи,...
Конспект уроку у вигляді телепередачі, 6 кл iconКонспект уроку з фізичної культури для учнів 5-го класу. Тема уроку : Дружимо з баскетболом. Завдання уроку: Повторити техніку виконання подвійного кроку
Шикування, привітання, рапорт, повідомлення завдань уроку. Техніка безпеки на уроці
Конспект уроку у вигляді телепередачі, 6 кл iconКонспект уроку фізичної культури з елементами футболу для учнів 4-го класу. Тема уроку : Чарівний світ футболу. Завдання уроку
Шикування, привітання, рапорт, повідомлення завдань уроку. Техніка безпеки на уроці
Конспект уроку у вигляді телепередачі, 6 кл iconКонспект уроку в 7 класі. (Michael Harris, David Mower, Anna Sikazzynska. New Opportunities (pre-intermediate)) Тема уроку: Food Підтема: Fruit and Vegetables Цілі уроку

Конспект уроку у вигляді телепередачі, 6 кл iconМ. С. Вашуленка та Н. Ф. Скрипченко. За цим конспект
Конспект уроку навчання грамоти 1 клас взято з посібника “Мій конспект” (упорядник Полєвікова О. Б) за Букварем М. С. Вашуленка та...
Конспект уроку у вигляді телепередачі, 6 кл iconКонспект уроку Урок№14 2) Тема уроку
Тема уроку: Стискання, архівування та розархівування даних. Архіватори та операції з архівами. Практична робота №6
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib2.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов