Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту УкраїниНазваМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Сторінка1/11
Дата конвертації03.07.2013
Розмір0.69 Mb.
ТипПротокол
скачать >>>
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Департамент з питань освіти і науки, сім’ї та молоді Львівської обласної державної адміністрації

Управління професійно-технічної освіти, координації діяльності вищих навчальних закладів та науки

Бориславський професійний ліцей


Методична розробка:

«Формування вмінь і навичок макетування на уроках виробничого навчання при вивченні теми «Основи технічного редагування та оформлення тексту»


Укладач: майстер виробничого навчання Паращак Іванна Богданівна


Розглянуто на засіданні методичної комісії

Протокол № 7 від “8” лютого 2013 р.

Голова методкомісії _________ Андрухів Р.М.


Борислав, 2013

Зміст

Вступ 3

1. Характеристика і навчально-виховні задачі теми. 4

2. Розбивка теми на заняття. 8

3. Обладнання та оснащення робочих місць. 12

3. Методичні рекомендації з проведення вступного інструктажу. 16

4. Методичні рекомендації з організації самостійної роботи учнів та поточного інструктажу майстра в/н 21

5. Методичні рекомендації з прийому учнівських робіт 25

6. Методичні рекомендації з проведення підсумкового інструктажу. 28

7. Методичні рекомендації з домашнього завдання. 29

Висновок 31

Список використаної літератури 32

Додаток 1 33

Додаток 2 39

Додаток 3 43

Додаток 4 45

Додаток 5 47

Додаток 6 50

Додаток 7 52

Додаток 8 55Вступ


Головне завдання сучасної системи професійно-технічної освіти – підготовка кваліфікованого та конкурентоспроможного фахівця, який не лише володіє певним рівнем знань, умінь і навичок, але й може практично та творчо застосовувати їх в своїй професійній діяльності.

Кваліфікаційна характеристика оператора комп’ютерного набору І категорії відрізняється від кваліфікаційної характеристики ОКН ІІ категорії лише вимогами до роботи в текстовому редакторі із введенням 10-пальцевим методом текстів, які містять спеціальну термінологію, формули, інші абетки тощо. Проте навчальний план для ОКН І категорії містить спецпредмет «Основи технічного редагування та оформлення тексту», теми якої відповідно відтворюються у типовій навчальній програмі виробничого навчання. Даний предмет вивчає історію та види поліграфії, ознайомлює з пакетами для верстки, вивчає основи роботи з видавничою системою та техніку роботи при виконанні різноманітної видавничої продукції.

Знання отримані при вивченні даного предмету і відповідної теми виробничого навчання близькі для оператора комп’ютерної верстки ІІІ та ІІ категорії. Саме у кваліфікаційних характеристиках даних професій висвітлюються вимоги до знань прийому шрифтового оформлення тексту; технічних правил набирання і верстки книжково-журнальної та газетної продукції; поліграфічних правил оформлення текстів з використанням текстового редактора і прикладних програм верстки.

Проте комп’ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації входить до сфери професійного використання випускника з професії ОКН І категорії. Тому вивчення предмету, а відповідно і теми виробничого навчання «Основи технічного редагування та оформлення тексту» є доцільним, оскільки розширює можливості ОКН І категорії. А це відповідно збільшує процент працевлаштування випускників, оскільки дає можливість підприємствам та організаціям самостійно створювати видавничі групи і відділи для підготовки рекламної та внутрішньо-фірмової друкованої продукції.
^

1. Характеристика і навчально-виховні задачі теми.


Ще 10-15 років назад випуск літератури могли виконувати тільки великі видавництва і типографії, які займали цілі будівлі, а тиражі випускалися сотнями і мільйонами екземплярів. Від здачі рукопису до виходу у світ книги могли проходити місяці і навіть роки. І тільки після появи комп’ютерів відбувся якісний стрибок у розвитку поліграфії. Сучасне обладнання дає можливість оперативно друкувати як великі, так і малі тиражі, потреба в яких постійно росте. Поява настільних видавничих комплексів здійснила справжню революцію в додрукарській підготовці. Це, має позитивний ефект, так як замовник може швидко отримувати необхідну продукцію, не звертаючись у спеціальні компанії. Проте широкий асортимент різної техніки і програм для комп’ютерної обробки тексту і графіки вимагає глибоких знань в цій області. Розвиток нових технологій друку і програмного забезпечення відбувається настільки швидкими темпами, що навіть досвідченим користувачам необхідно постійно підвищувати свою кваліфікацію, щоб не відставати від конкурентів.

Процес компонування текстового і графічного матеріалу для публікації в друкарській або електронній формі представляє собою комп’ютерну верстку. Верстальник великих видавництв отримує уже набраний текст і графіку, підготовлену дизайнерами. Його завдання − розмістити матеріал на смузі у відповідності з макетом. В деяких випадках в обов’язки верстальника входить розробка макету, в інших − цим займається дизайнер, а верстальнику потрібно тільки розмістити матеріал. Порядок підготовки видання до публікації складається з таких кроків:

  • ^ Підготовка вихідних матеріалів – включає набір тексту авторського рукопису, підготовка зображення, таблиць і графіків у відповідності до вимог публікації.

  • Вичитка редактором – виконується для загальної оцінки представлених матеріалів, узгодження з автором необхідних виправлень.

  • Розробка макету – виконується дизайнером (верстальником) після узгодження з автором і редактором.

  • Вичитка коректором – проводиться для виправлення граматичних, орфографічних помилок і опечатків. Всі виправлення вносяться оператором або верстальником паралельно з розробкою макету.

  • Верстка – вичитаний і відкоригований матеріал надходить до верстальника, який виконує верстку видання відповідно до макету, після чого виконується друк публікації.

  • ^ Повторна вичитка коректором – призначена для виявлення помилок, пропущених при першому друці, а також для виправлення помилок верстки. Всі виправлення внесені коректором, на даному етапі вносяться в публікацію верстальником.

Наступні три етапи виконуються, якщо вивід відбувається в редакції.

  • ^ Вивід плівок – відбувається після внесення в макет всіх виправлень верстальником.

  • Перевірка плівок коректором – отримані плівки ще раз перевіряються коректором і верстальником для усунення помилок, пропущених на попередніх етапах роботи.

  • ^ Передача плівок в типографію – на цьому закінчується робота організацій, які займаються додрукарською підготовкою.

За допомогою сучасного обладнання та програмного забезпечення навіть один-єдиний спеціаліст, достатньо кваліфікований, може професійно підготувати до друку видання довільної складності, затративши на це набагато менше часу і сили, ніж це вимагалося раніше.

Кваліфікований оператор комп’ютерного набору ІІ категорії володіє знаннями і вміннями роботи в текстовому редакторі з введенням тексту та його реда­гуванням, внесен­ням об’єктів та малюнків у текст, роботи в графічних редакторах з створення малюнків та обробки фотографій, роботи в локальній та глобальній мережах. Це дає можливість такому спеціалісту підготувати весь матеріал до верстки.

При вивченні теми «Основи технічного редагування та оформлення тексту» учень засвоює основні поняття видавничих систем, виробляє вміння і навички роботи з видавничою програмою, удосконалює техніку роботи при виконанні різноманітної видавничої продукції (статті, буклети, брошури, газети). У процесі виконання робіт учні засвоюють основі правила макетування:

1. Збирати банк зразків: постійно аналізувати будь-яку дизайнерську роботу, яка опиняється в полі зору з метою добору вдалих і невдалих рішень і виявлення закономірностей сприйняття візуальної інформації.

2. ^ Складати чіткий план майбутнього видання: необхідно мати чітке уявлення про цілі видання та його головної ідеї, що дозволить створити єдиний стиль оформлення.

3. ^ Уникати складних рішень: дотримуватися принципу «чим простіше, тим краще». Прості макети, як правило, легше читаються і добре сприймаються. Крім того, у разі створення простого макету менша імовірність помилок.

4. ^ Прагнути до досягнення відповідності між формою і змістом документа: пам'ятати про те, що головним завданням є, як можна більш ефективно піднести зміст видання.

5. ^ Враховувати можливості друкарні: на якому обладнанні буде проводитися друк і які прийоми можна застосовувати.

При виконанні видавничої продукції використовується великий об’єм текстової та графічної інформації. Текстова інформація, яка буде використовуватися при макетуванні бажано підготувати заздалегідь. Це можна зробити на заняттях виробничого навчання з теми «Оволодіння технікою професійної роботи з клавіатурою». Під час вибору тексту потрібно враховувати:

 • складність форматування – не всі можливості текстового редактора прийнятні для видавничої програми;

 • розмір і структура – залежать від типу видавничої продукції (великі об’єми для статей, газет, брошур)

 • зміст – бажано, щоб був пізнавальний, виховний, розвиваючий.

Процес макетування не тільки дозволяє здійснювати всебічний розвиток учнів, розвивати в них уміння сконцентрувати свою увагу, аналізувати інформацію, порівнювати її, висловлювати свої думки, а й формує в учнів пізнавальний інтерес, самостійність, творчу активність та відповідальне ставлення до праці, вимагає акуратності та терпіння.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11Схожі:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України головне управління освіти І науки київської обласної державної адміністрації київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів
Департамент загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Головне управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України iconПідготувала Чикальська О. Д
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Управління науки і освіти Закарпатської облдержадміністрації Міжгірський професійний...
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Управління освіти і науки Луганської облдержадміністрації Луганське вище професійне училище №47
Обладнання: мультимедійний проектор, комп’ютер, малюнки, тексти для читання, відеоролик
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України iconУрок з російської мови
Міністерство освіти І науки молоді та спорту україни луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації Відділ освіти Васильківської районної адміністрації
Ведучий Сьогодні в цьому залі зібралися ті, хто по-справжньому закоханий у літературу. Вітаємо вас!
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib2.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов