Міністерство юстиції україни н а к а з icon

Міністерство юстиції україни н а к а зНазваМіністерство юстиції україни н а к а з
Сторінка1/8
Дата конвертації04.07.2013
Розмір1.26 Mb.
ТипДокументи
скачать >>>
  1   2   3   4   5   6   7   8

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Н А К А З22.11.2007 N 1154/5

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 листопада 2007 р.
за N 1305/14572


Про внесення змін до Правил реєстрації
актів цивільного стану в Україні


У зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до
Сімейного та Цивільного кодексів України" від 22 грудня 2006 року
N 524-V ( 524-16 ) та відповідно до статті 19 Закону України "Про
органи реєстрації актів громадянського стану" ( 3807-12 )
Н А К А З У Ю:

1. Унести зміни до Правил реєстрації актів цивільного стану в
Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від
18 жовтня 2000 року N 52/5 ( z0719-00 ), зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за N 719/4940 (зі
змінами), виклавши їх у новій редакції, що додається.

2. Департаменту у справах цивільного стану громадян
(Кунда В.) довести цей наказ до відома Головного управління
юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим,
головних управлінь юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра юстиції України Ємельянову І. та директора Департаменту у
справах цивільного стану громадян Кунду В.

Міністр О.Лавринович


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
18.10.2000 N 52/5
( z0719-00 )
(у редакції наказу Мін'юсту
від 22.11.2007 N 1154/5)

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 листопада 2007 р.
за N 1305/14572


ПРАВИЛА
реєстрації актів цивільного стану в Україні
I. Загальні положення

1. Державна реєстрація актів цивільного стану здійснюється з
метою охорони особистих немайнових та майнових прав громадян, а
також в інтересах держави.

Акти цивільного стану реєструються у державних відділах
реєстрації актів цивільного стану районних, районних у містах,
міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь
юстиції, виконавчих органах сільських, селищних, міських (крім
міст обласного значення) рад, консульських установах та
дипломатичних представництвах України за кордоном.

2. Відповідно до Сімейного ( 2947-14 ) та Цивільного кодексів
України ( 435-15 ), Закону України "Про органи реєстрації актів
громадянського стану" ( 3807-12 ) державній реєстрації в органах
реєстрації актів цивільного стану з дотриманням вимог закону
підлягають народження фізичної особи та її походження, смерть,
шлюб, розірвання шлюбу, зміна імені.

Народження фізичної особи та її походження, усиновлення,
позбавлення та поновлення батьківських прав, шлюб, розірвання
шлюбу, зміна імені, смерть підлягають обов'язковому внесенню до
Державного реєстру актів цивільного стану громадян відповідно до
Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану
громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
22 серпня 2007 року N 1064 ( 1064-2007-п ).

3. Державні відділи реєстрації актів цивільного стану
районних, районних у містах, міських (міст обласного значення),
міськрайонних управлінь юстиції проводять реєстрацію народження
фізичної особи з одночасним визначенням її походження, а також
реєстрацію смерті, шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені, приймають
і розглядають заяви громадян про внесення змін, доповнень,
поновлення, а також анулювання актових записів цивільного стану та
в установленому порядку зберігають книги реєстрації актів
цивільного стану.

4. Виконавчі органи сільських, селищних, міських (крім міст
обласного значення) рад проводять реєстрацію народження фізичної
особи з одночасним визначенням її походження, а також реєстрацію
смерті, шлюбу.

5. Реєстрацію народження фізичної особи з одночасним
визначенням її походження, а також реєстрацію смерті, шлюбу,
розірвання шлюбу, зміни імені громадян України, які проживають за
кордоном, проводять дипломатичні представництва і консульські
установи України. Зазначені представництва та установи також
приймають і розглядають заяви громадян про внесення змін,
доповнень, поновлення та анулювання актових записів цивільного
стану, зареєстрованих в Україні.

6. Про кожний факт реєстрації акту цивільного стану органами
реєстрації актів цивільного стану видаються відповідні свідоцтва
про народження, смерть, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені на
бланках суворої звітності, виготовлених за єдиними зразками,
затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня
2002 року N 1367 ( 1367-2002-п ) "Про затвердження зразків книг
реєстрації актів цивільного стану та описів бланків свідоцтв, що
видаються державними органами реєстрації актів цивільного стану"
(зі змінами).

На бажання усиновлювача державний відділ реєстрації актів
цивільного стану на підставі рішення суду видає свідоцтво про
усиновлення.

Порядок обліку, зберігання та звітності про використання
бланків свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану
встановлюється Інструкцією з обліку, зберігання та витрачання
бланків свідоцтв, що видаються державними органами реєстрації
актів цивільного стану на підтвердження юридичних фактів в
Україні, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від
3 вересня 2002 року N 81/5 ( z0727-02 ), зареєстрованою в
Міністерстві юстиції України 3 вересня 2002 року за N 727/7015 (зі
змінами) (далі - Інструкція з обліку, зберігання та витрачання
бланків свідоцтв).

7. Працівники органів реєстрації актів цивільного стану у
своїй діяльності керуються законами України, постановами Верховної
Ради України, указами і розпорядженнями Президента України,
постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами
Міністерства юстиції України, а на території Автономної Республіки
Крим, крім того, - законодавством Автономної Республіки Крим.

При реєстрації актів цивільного стану працівники органів
реєстрації актів цивільного стану в установленому порядку та в
межах компетенції вирішують питання, що випливають з норм
міжнародного права, а також міжнародних договорів, згода на
обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Якщо в міжнародному договорі України, укладеному в
установленому порядку, містяться інші правила, ніж ті, що
встановлені відповідним актом сімейного законодавства,
застосовуються правила відповідного міжнародного договору України.

8. Реєстрація актів цивільного стану за заявами іноземців,
осіб без громадянства провадиться за законодавством України.

9. Працівники органів реєстрації актів цивільного стану
зобов'язані додержуватись таємниць реєстрації актів цивільного
стану. Відомості, які стали відомі працівнику органу реєстрації
актів цивільного стану у зв'язку з реєстрацією акту цивільного
стану, є конфіденційними, мають обмежений доступ і розголошенню не
підлягають.

Органи реєстрації актів цивільного стану повідомляють органам
праці та соціального захисту населення, територіальним органам
Пенсійного фонду України, державним податковим органам відомості
про померлих в установленому законодавством порядку.

Державні відділи реєстрації актів цивільного стану надають
органам ведення Державного реєстру виборців відомості в порядку,
передбаченому Законом України "Про Державний реєстр виборців"
( 698-16 ).

Органи реєстрації актів цивільного стану повідомляють районні
(міські) військові комісаріати про зміну призовниками і
військовозобов'язаними прізвища, власного імені, по батькові при
реєстрації зміни імені, шлюбу, розірванні шлюбу та при визнанні
батьківства відносно даних осіб, а також про їх смерть.

Повторні свідоцтва, довідки про реєстрацію актів цивільного
стану видаються відділами реєстрації актів цивільного стану при
підтвердженні права особи на отримання даних документів, та, в
окремих випадках, родинних відносин між заявником та особою, щодо
якої складено актовий запис.

Державний відділ реєстрації актів цивільного стану повідомляє
відомості про державну реєстрацію акту цивільного стану на
письмову вимогу суду (судді), прокуратури, органів Служби безпеки
України, органів дізнання чи слідства, у зв'язку зі справами, що
перебувають у їх провадженні, а також нотаріуса, у веденні якого
перебуває спадкова справа.

10. Діловодство в органах реєстрації актів цивільного стану
ведеться мовою, визначеною законодавством України про мови.

11. Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України
в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в
областях, містах Києві та Севастополі здійснюється перевірка
достовірності, належного оформлення, а також засвідчення
документів, які видаються органами реєстрації актів цивільного
стану для подальшого використання їх за кордоном.

II. Загальні норми реєстрації актів цивільного стану

1. Державна реєстрація акту цивільного стану провадиться
органом реєстрації актів цивільного стану шляхом складання
відповідного актового запису цивільного стану у присутності
заявника.

На підставі вчиненого актового запису цивільного стану у
повній відповідності до нього видається свідоцтво.

Заявник повинен бути ознайомлений з даними, унесеними до
актового запису, який засвідчується печаткою і підписом керівника
органу реєстрації актів цивільного стану та посадової особи, яка
провела реєстрацію акту цивільного стану.

2. Якщо до актового запису вносяться зміни, доповнення або
здійснюються інші відмітки (про розірвання шлюбу, усиновлення,
зміну імені, позбавлення чи поновлення батьківських прав тощо), то
на лицьовому боці актового запису зазначаються підстави їх
внесення: актовий запис, рішення суду, розпорядження голови
районної, міської державної адміністрації або рішення виконавчого
комітету міської, районної в місті ради про присвоєння або зміну
прізвища або власного імені малолітньої дитини, висновок відділу
реєстрації актів цивільного стану або інший документ, який є
підставою для внесення змін. Записи щодо внесених у актовий запис
цивільного стану змін, доповнень засвідчуються підписом посадової
особи та печаткою відділу реєстрації актів цивільного стану.

3. При державній реєстрації актів цивільного стану подаються
документи, які підтверджують факти, що підлягають реєстрації в
органах реєстрації актів цивільного стану, а також пред'являються
паспорти або паспортні документи, які посвідчують особи заявників.

Особи, які не досягли шістнадцяти років, пред'являють
свідоцтво про народження та довідку з місця проживання.

Особи, які досягли шістнадцятирічного віку, але не отримали
паспорт громадянина України, пред'являють свідоцтво про народження
та довідку з місця проживання за умови, якщо від дня досягнення
зазначеного віку минуло менше ніж один місяць.

4. Документи, складені іноземною мовою, подаються для
реєстрації актів цивільного стану разом з їх перекладами на
українську мову, засвідченими в установленому порядку.

5. Документи, видані компетентними органами іноземних держав
на посвідчення актів цивільного стану, здійснених поза межами
України за законами відповідних держав щодо громадян України,
іноземців і осіб без громадянства, визнаються дійсними в Україні
за наявності легалізації, якщо інше не передбачено міжнародними
договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною
Радою України.

6. При обчисленні строків, визначених Цивільним кодексом
України ( 435-15 ), необхідно керуватись такими правилами:

- строк, визначений роками, спливає у відповідні місяць та
число останнього року строку;

- строк, визначений місяцями, спливає у відповідне число
останнього місяця строку. Якщо закінчення строку, визначеного
місяцем, припадає на такий місяць, у якому немає відповідного
числа, строк спливає в останній день цього місяця.

Якщо останній день строку припадає на вихідний, святковий або
інший неробочий день, що визначений відповідно до закону у місці
вчинення певної дії, днем закінчення строку є перший за ним
робочий день.

Перебіг строку починається з наступного дня після відповідної
календарної дати або настання події, з якою пов'язано його
початок.

7. Працівники державних органів реєстрації актів цивільного
стану не мають права реєструвати акти цивільного стану, а також
уносити зміни, доповнення в актові записи цивільного стану,
поновлювати, анулювати актові записи цивільного стану щодо себе,
другого з подружжя, своїх дітей та близьких родичів. У цих
випадках реєстрація може бути проведена іншим працівником відділу
або в іншому відділі реєстрації актів цивільного стану за
погодженням з відповідним відділом реєстрації актів цивільного
стану Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в
Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях,
містах Києві та Севастополі. Про таку реєстрацію у складеному
актовому записі провадиться відповідна відмітка.

8. За реєстрацію актів цивільного стану, а також видачу
громадянам повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного
стану і свідоцтв, виданих у зв'язку зі зміною, доповненням і
поновленням актових записів цивільного стану, справляється
державне мито у розмірах і порядку, встановлених законодавством
України.

9. За надання працівниками відділів реєстрації актів
цивільного стану додаткових послуг правового і технічного
характеру, не передбачених Законом України "Про органи реєстрації
актів громадянського стану" ( 3807-12 ), справляється окрема плата
в розмірах, що встановлюються Головним управлінням юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та
Севастополі.

10. На всі види актових записів цивільного стану відділи
реєстрації актів цивільного стану ведуть алфавітні книги, а за
наявності автоматизованої системи дані актових записів також
уводяться до комп'ютерної бази даних.

III. Реєстрація окремих актів цивільного стану

1. Реєстрація народження
та визначення походження дитини

1. Реєстрація народження дитини провадиться державним органом
реєстрації актів цивільного стану з одночасним визначенням її
походження та присвоєнням прізвища, власного імені та по батькові.

2. Підставами для реєстрації народження є:

а) медичне свідоцтво про народження форми N 103/о,
затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від
08.08.2006 N 545 ( z1150-06 ), зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 25.10.2006 за N 1150/13024 (далі - форма N 103/о),
що видається закладами охорони здоров'я, незалежно від
підпорядкування та форми власності, де приймаються пологи;

б) медична довідка про перебування дитини під наглядом
лікувального закладу форми N 103-1/о ( z1151-06 ), затвердженої
наказом Міністерства охорони здоров'я України від 08.08.2006 N 545
( z1150-06 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
25.10.2006 за N 1150/13024 (далі - форма N 103-1/о), заява двох
свідків, присутніх при пологах, у разі народження дитини поза
закладом охорони здоров'я.

Медична довідка заповнюється лікарем, під наглядом якого
перебуває новонароджений, і засвідчується підписом керівника
закладу охорони здоров'я та круглою печаткою закладу.

При реєстрації народження дитини, народженої поза закладом
охорони здоров'я, на підставі документів, визначених у
підпункті "б" цього пункту, у графі 10 актового запису про
народження зазначаються номер, дата видачі медичної довідки про
перебування дитини під наглядом лікувального закладу форми
N 103-1/о ( z1151-06 ), а також прізвища, власні імена, по
батькові двох свідків, присутніх при пологах, їх власні підписи,
серії, номери їх паспортів або паспортних документів, яким органом
і коли вони видані, а також місце проживання свідків;

в) акт, складений відповідними посадовими особами (капітаном
судна, командиром, начальником потяга тощо) за участю двох свідків
і лікаря або фельдшера (якщо лікар або фельдшер були на
транспортному засобі), у випадку народження дитини на морському,
річковому, повітряному судні, у потязі або в іншому транспортному
засобі. У разі відсутності лікаря або фельдшера реєстрація
народження провадиться на підставі вказаного акта та медичної
довідки про перебування дитини під наглядом лікувального закладу
форми N 103-1/о ( z1151-06 );

г) лікарське свідоцтво про перинатальну смерть форми
N 106-2/о ( z1154-06 ), затвердженої наказом Міністерства охорони
здоров'я України від 08.08.2006 N 545 ( z1150-06 ), зареєстрованим
в Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за N 1150/13024 (далі -
форма N 106-2/о), у разі мертвонародження.

Ці документи подаються до органу реєстрації актів цивільного
стану, де реєструється народження. При відсутності підстав для
реєстрації народження, визначених у цьому пункті, реєстрація
народження провадиться на підставі рішення суду про встановлення
факту народження даною жінкою.

3. Реєстрація народження дитини провадиться державним органом
реєстрації актів цивільного стану за місцем народження дитини або
за місцем проживання її батьків чи одного з них.

Якщо батьки дитини не перебувають у шлюбі, то народження
дитини може бути зареєстроване за місцем проживання особи, яка
визнає себе батьком дитини, якщо з заявою про реєстрацію
народження ця особа одночасно подає заяву про визнання
батьківства.

4. Якщо реєстрація народження дитини провадиться за місцем
проживання батьків чи одного з них, то місцем народження дитини в
актовому записі про народження, на бажання батьків, може бути
зазначено фактичне місце народження дитини, яке підтверджується
документом, що посвідчує факт її народження, або місце проживання
батьків.

Якщо місцем народження зазначається фактичне місце народження
дитини, а не місце проживання її батьків, то про це робиться
відповідна відмітка в графі "Для відміток", яка під час реєстрації
скріплюється підписами батьків чи одного з них.

Під час реєстрації народження дитини за місцем її народження
в актовому записі вказується фактичне місце народження.

Зазначений порядок повинен бути роз'яснений особам, які
звернулись з питання реєстрації народження дитини.

Державний орган реєстрації актів цивільного стану не вправі
відмовити в реєстрації народження, мотивуючи відмову доцільністю
провести її в іншому державному органі реєстрації актів цивільного
стану.

5. Реєстрація народження дітей, які народилися в експедиції
або в іншій віддаленій місцевості, де немає органів реєстрації
актів цивільного стану, провадиться за місцем проживання батьків
чи одного з них не пізніше одного місяця з дня їх повернення. У
цих випадках, на бажання батьків, місцем народження дитини в
актовому записі про народження зазначається місце проживання
батьків або фактичне місце народження, якщо воно підтверджене
одним із документів, що посвідчує факт народження, визначених в
пункті 2 глави 1 розділу III цих Правил, про що робиться
відповідна відмітка в графі "Для відміток".

6. Якщо дитина народилася під час перебування матері на
морському, річковому, повітряному судні, у потязі або в іншому
транспортному засобі, то реєстрація народження провадиться за
місцем проживання батьків чи одного з них. Місцем народження
зазначається місце проживання батьків.

7. У разі народження дитини жінкою, яка тримається в установі
виконання покарань чи слідчому ізоляторі, реєстрація народження
проводиться в органі реєстрації актів цивільного стану за
місцезнаходженням цієї установи на підставі заяви матері та одного
із документів, що посвідчує факт народження, визначених в пункті 2
глави 1 розділу III цих Правил, уповноваженим представником
адміністрації установи чи слідчого ізолятора, який після
реєстрації отримує документ про народження, що надалі зберігається
в особовій справі жінки, про що робиться відповідна відмітка в
графі "Для відміток". У цьому разі паспорт або паспортний документ
матері подається тільки в тому разі, якщо він зберігається в її
особовій справі.

8. Реєстрація народження провадиться за усною чи письмовою
заявою батьків дитини чи одного з них, а в разі хвороби, смерті
батьків або з інших причин неможливості для них зареєструвати
народження - за заявою родичів, інших осіб, уповноваженого
представника закладу охорони здоров'я, в якому народилася дитина
або в якому на цей час вона перебуває.

Заяву про реєстрацію народження дитини батьки зобов'язані
подати невідкладно, але не пізніше одного місяця від дня
народження дитини.
  1   2   3   4   5   6   7   8Схожі:

Міністерство юстиції україни н а к а з iconМіністерство юстиції україни головне управління юстиції у м. Києві
Для недопущення в майбутньому нотаріусами помилок, виявлених в ході розгляду звернення, що надійшло з Міністерства юстиції України,...
Міністерство юстиції україни н а к а з iconМіністерство юстиції україни головне управління юстиції у м. Києві
Міністерства юстиції України від 31. 03. 2011 №48-32/56 «Щодо порядку використання спеціальних бланків нотаріальних документів та...
Міністерство юстиції україни н а к а з iconМіністерство юстиції україни
Міністерством юстиції України розглянуто ваше звернення і в межах компетенції повідомляється наступне
Міністерство юстиції україни н а к а з iconМіністерство юстиції україни головне управління юстиції у м. Києві
У зв’язку з надходженням подання слідчого в овс гсу мвс україни Є. Й. Костецького, в порядку ст. 23-1 кпк україни, про вжиття заходів...
Міністерство юстиції україни н а к а з iconМіністерство юстиції україни головне управління юстиції у м. Києві
Міністерства юстиції України від 25. 03. 2011 №912/5 «Про затвердження Методичних рекомендацій стосовно внесення записів до Реєстру...
Міністерство юстиції україни н а к а з iconМіністерство юстиції україни

Міністерство юстиції україни н а к а з iconМіністерство юстиції україни р о з'ясненн я від 01. 02. 98 м. Київ
Закону України "Про нотаріат", згідно з якою нотаріуси застосовують норми іноземного права, приймають документи, складені відповідно...
Міністерство юстиції україни н а к а з iconЗатверджу ю міського нотаріального округу Приватний нотаріус дата Номенклатура справ №03-07
Накази Міністерства юстиції України, Головного управління юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим, головних управлінь...
Міністерство юстиції україни н а к а з iconЗвітність про роботу державних та приватних нотаріусів за 2009 рік
Головному управлінню юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласним, Київському та Севастопольському...
Міністерство юстиції україни н а к а з iconМетодичні рекомендації щодо складення заяв при оформленні спадкових прав
України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, мм. Києві та Севастополі та Положення про районні, районні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib2.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов