Програма Шкільна бібліотека на 2007-2011 роки Обласна Програма «Шкільна бібліотека» icon

Програма Шкільна бібліотека на 2007-2011 роки Обласна Програма «Шкільна бібліотека»НазваПрограма Шкільна бібліотека на 2007-2011 роки Обласна Програма «Шкільна бібліотека»
Дата конвертації12.01.2013
Розмір98.87 Kb.
ТипПрограма
скачать >>>Програма

Шкільна бібліотека

на 2007-2011 роки


Обласна Програма «Шкільна бібліотека»

Київська обласна програма "Шкільна бібліотека" на 2007-2011 роки (далі Програма) спрямована на створення бібліотечно-інформаційних-медіа центрів та удосконалення комплектування бібліотек навчальних закладів області, створення умов для реалізації конституційного права громадян на отримання інформації, забезпечення рівного доступу до якісної освіти.

І.Загальні положення

Розвиток країни в цілому значною мірою визначається сьогодні динамікою її інформаційної сфери, до якої, крім інших чинників, належить бібліотека і школа.

Задоволення потреб в інформації та робота з нею є складовою частиною життя сучасного суспільства. Про потребу додаткових знань, умінь і навичок інформаційної культури учнів (пошук, аналіз, синтез інформації) засвідчують і основні положення Конституції України, Закон України «Про загальну середню освіту», «Про внесення змін до Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу». Все це спонукає до утворення в загальноосвітніх навчальних закладах бібліотечно-інформаційних медіацентрів. Комп’ютеризація бібліотек зумовлена процесами глобалізації та інформатизації суспільства.

Необхідність трансформації бібліотеки в бібліотечно-інформаційний медіацентр школи зумовлена відсутністю постійного комплектування фондів традиційними і нетрадиційними носіями інформації, низьким рівнем інформаційної культури учасників навчально-виховного процесу.

Фонди бібліотек закладів освіти застарілі (80% художньої літератури видання – 60-80 років ХХ століття), що не використовуються читачами, а літературні твори українських та зарубіжних письменників відсутні.

Окремі видання не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам (30% літератури зношеної, що не підлягає ремонту ).

Оновлення основних фондів бібліотек, придбання бібліотечної техніки не здійснюється з середини 90-х років ХХ століття внаслідок зменшення бюджетних асигнувань.


ІІ. Мета і основні завдання Програми

Головною метою Програми є: трансформація бібліотек закладів освіти у бібліотечно-інформаційні медіацентри, що відповідають потребам інформаційно-бібліографічного обслуговування учасників навчально-виховного процесу.

Основними завдання Програми є:

 1. Удосконалення матеріально-технічної бази шкільної бібліотеки.

 2. Комп’ютеризація бібліотек закладів освіти.

 3. Створення комп’ютеризованих індивідуальних робочих місць для самостійного пошуку і опрацювання учнями і вчителями інформації.

 4. Створення автоматизованого робочого місця бібліотекаря.

 5. Запровадження централізованого комплектування бібліотечних фондів.

 6. Підвищення інформаційної культури учасників навчально-виховного процесу.ІІІ. Система заходів з реалізації Програми

До системи входять комплексні заходи, що забезпечують реалізацію основних завдань Програми та досягнення очікуваних результатів за розділами тексту Програми.

Зміст Програми базується на баченні шкільної бібліотеки як бібліотечно-інформаційного медіацентру, що відповідає потребам інформаційно-бібліографічного обслуговування учасників навчально-виховного процесу

Програма включає 6 розділів:

Розділ 1. Інформаційно-організаційна діяльність

Розділ 2. Науково-методична діяльність

Розділ 3. Бібліотечно-бібліографічна діяльність

Розділ 4. Забезпечення фонду інформаційними засобами

Розділ 5. Створення єдиної бібліотечно-інформаційної мережі області

Розділ 6. Матеріально-технічне забезпечення бібліотеки

ІV. Очікувані результати реалізації Програми

 • Наявність в кожному закладі освіти бібліотечно-інформаційного медіацентру.

 • Створення єдиного освітньо-інформаційний простіру регіону.

 • Збільшення кількісті споживачів освітніх послуг.

 • Забезпечення рівного доступу до якісної освіти вчителів та учнів закладів освіти.

 • Забезпечення інформаційного супроводу навчально-виховного процесу.

 • Задоволення потреби педагогічних кадрів та учнівської молоді в самоосвіті.

 • Розв’язання окремих соціальні проблеми, зокрема забезпечення інформаційної підтримки й соціалізації обдарованих дітей та учнів з особливими потребами.

 • Вдосконалення науково-методичного супроводу підвищення фахового рівня бібліотечних працівників навчальних закладів.

 • Формування бібліотечно-бібліографічної та інформаційної культуру користувачів.

 • Оновлення матеріально-технічної бази бібліотеки.5. Фінансове забезпечення Програми

Для забезпечення діяльності бібліотеки закладу освіти необхідне поетапне бюджетне фінансування на основі діючого законодавства. Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок обласного бюджету.


^ Основні заходи Програми на 2007-20011 рокип/п

Заходи

Терміни

виконання

Відповідальні

виконавці

Обсяг

фінансування

1

2

3

4
^ Розділ 1. Інформаційно-організаційна діяльність
1.1

Створити міжвідомчу науково-координаційну раду з проблеми організації бібліотечно-інформаційних медіацентрів

2007

Управління освіти і науки облдержадміністрації
1.2

Розробити нормативно-правову базу функціонування бібліотечно-інформаційних медіацентрів

2007-2008

Управління освіти і науки облдержадміністрації
1.3

Провести моніторингові дослідження щодо діяльності шкільних бібліотек області

2007

Управління освіти і науки облдержадміністрації
1.4

Провести паспортизацію шкільних бібліотек закладів освіти

2007

Управління освіти і науки облдержадміністрації
1.5

Створити єдиний інформаційно-ресурсний банк даних діяльності шкільних бібліотек

2008

Управління освіти і науки облдержадміністрації
1.6

Ввести в штатний розпис загальноосвітнього навчального закладу посади бібліотекаря -медіаспеціаліста, а в штатний розпис районного (міського) методичного кабінету – посади бібліографа

2007-2008

Управління освіти і науки облдержадміністрації
^ Розділ 2. Науково-методична діяльність
2.1

Організувати безперервне підвищення кваліфікації бібліотечних працівників

Щорічно

Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів
2.2

Вивчати, узагальнювати та поширювати передовий досвід шкільних бібліотекарів

Щорічно

Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів
2.3

Проводити конкурси фахової майстерності бібліотечних працівників закладів освіти області

2009-2011

Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів
^ Розділ 3. Бібліотечно-бібліографічна діяльність
3.1

Складати бібліографічні покажчики, інформаційні і рекомендаційні списки літератури

Щорічно

Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів

Бібліотеки закладів освіти
3.2

Створити та використовувати повнотекстові бази даних

Щорічно

Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів

Бібліотеки закладів освіти
3.3

Створити електронні каталоги фондів шкільних бібліотек

2007-2011

Бібліотеки закладів освіти
Розділ 4. Забезпечення фонду інформаційними засобами
4.1

Запровадити централізоване комплектування бібліотечних фондів як традиційними, так і нетрадиційними (відеоматеріалами, комп’ютерними програмами, базами даних, СD- та RV-дисками) інформаційними засобами2007- 2011Управління освіти і науки облдержадміністрації
4.2

Поповнити фонди бібліотек педагогічними виданнями, навчально-методичною та науково-методичною літературою

2007-2011

Управління освіти і науки облдержадміністрації
4.3

Удосконалити комплектування художньої, довідкової, енциклопедичної літератури

2007 - 2011

Управління освіти і науки облдержадміністрації
4.4

Здійснити поступову заміну та оновлення фонду галузевої літератури з урахуванням сучасних вимог

2007-2011

Управління освіти і науки облдержадміністрації
4.5

Здійснювати передплату на основні періодичні видання

Щорічно

Облдержадміністрація
Розділ 5. Створення єдиної інформаційно-бібліографічної мережі області
5.1

Забезпечити бібліотеки закладів освіти комп’ютерною технікою та телекомунікаційним обладнанням

2007- 2010

Облдержадміністрація
5.2

Створити єдину локальну мережу області

2008-2009

Облдержадміністрація
5.3

Створити автоматизовані робочі місця бібліотекаря та користувача в бібліотеках закладів освіти

2007-2010

Облдержадміністрація
5.4

Забезпечити підключенням до інформаційної мережі Інтернет бібліотечно-інформаційних медіацентрів

2008-2011

Облдержадміністрація
^ Розділ 6 . Матеріально-технічне забезпечення бібліотеки
6.1

Забезпечити шкільні бібліотеки окремими приміщеннями, меблями і обладнанням

2008-2009

Управління освіти і науки облдержадміністрації
6.2

Забезпечити бібліотечною документацією (сумарні та інвентарні книги, індивідуальні картки обліку, щоденники роботи) бібліотечно-інформаційні медіацентри

2007

Управління освіти і науки облдержадміністрації


Схожі:

Програма Шкільна бібліотека на 2007-2011 роки Обласна Програма «Шкільна бібліотека» iconТехнологія роботи з електронною базою даних «ібмц. Шкільна бібліотека» зміст
Робота з бд «ібмц. Шкільна бібліотека» розширена інструкція для користувачів та адміністраторів 14
Програма Шкільна бібліотека на 2007-2011 роки Обласна Програма «Шкільна бібліотека» iconНаказ №347 м. Київ Про організацію та проведення ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу "Шкільна бібліотека" На виконання наказу Міністерства освіти І науки України від 02.
Організувати та провести у 2010/2011 навчальному році в загальноосвітніх навчальних закладах та закладах освіти обласної комунальної...
Програма Шкільна бібліотека на 2007-2011 роки Обласна Програма «Шкільна бібліотека» iconПодивимось, яка ж бібліотека у цій школі
Бо якщо продовжувати працювати по-старому, шкільні бібліотеки будуть порожні, до них не зайде жодний читач, а виходячи з того, що...
Програма Шкільна бібліотека на 2007-2011 роки Обласна Програма «Шкільна бібліотека» iconНавіщо потрібна веб-сторінка «Шкільна бібліотека»?
Відповідати вимогам часу — це втілювати інновації, застосо­вувати на практиці досягнення бібліотечної галузі, використову­вати стратегічне...
Програма Шкільна бібліотека на 2007-2011 роки Обласна Програма «Шкільна бібліотека» iconПрограма інноваційної діяльності загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 «Шлях до успіху через самоосвітню діяльність» на 2011- 2015 роки І етап. Підготовчий ( січень травень, 2011 рік)
Програма інноваційної діяльності загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 «Шлях до успіху через самоосвітню діяльність» на 2011-...
Програма Шкільна бібліотека на 2007-2011 роки Обласна Програма «Шкільна бібліотека» iconПроект з проблеми «Шкільна бібліотека центр інформаційної і методичної роботи в школі»
Такий центр потребує додаткових технічних засобів, приміщень, штату. Інший варіант центр створюється окремо від бібліотеки і знаходиться...
Програма Шкільна бібліотека на 2007-2011 роки Обласна Програма «Шкільна бібліотека» iconКатерина Приступа, тижневик "Сім днів"
Не буду обманювати, з біологією я "розпрощалася" всього шість років тому. Важко сказати, що являли собою тести для випускників шкіл,...
Програма Шкільна бібліотека на 2007-2011 роки Обласна Програма «Шкільна бібліотека» iconНаказ №211 м. Київ Про підсумки проведення ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу "Шкільна бібліотека" На виконання наказу головного управління освіти І науки Київської обласної державної адміністрації від 17.
На виконання наказу головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 17. 11. 10 №347
Програма Шкільна бібліотека на 2007-2011 роки Обласна Програма «Шкільна бібліотека» iconУніверситет «Україна» Фундаментальна бібліотека університету Інститут філології та масових комунікацій Кафедра сходознавства Наукові читання
Місце проведення: Фундаментальна бібліотека Університету «Україна»: читальна зала, ауд. 201, корп. 1
Програма Шкільна бібліотека на 2007-2011 роки Обласна Програма «Шкільна бібліотека» iconДніпровська цбс бібліотека №134 для юнацтва
Це видання присвячується геніальному російському портретисту В. О. Сєрову. У 2010 році виповнилося 145 років від дня народження митця....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib2.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов