Программа для 5-12 классов общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения / Н. Ф. Баландина и др icon

Программа для 5-12 классов общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения / Н. Ф. Баландина и дрНазваПрограмма для 5-12 классов общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения / Н. Ф. Баландина и др
Дата конвертації13.01.2013
Розмір55.58 Kb.
ТипПрограмма
скачать >>>

Методичні рекомендації щодо проведення Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови і літератури у 2012/2013 н.р.


У 2010/2011 навчальному році в Україні було започатковано проведення IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови і літератури. Її результати зумовили внесення коректив до процесу організації та проведення II й III етапу зазначеної олімпіади.

У 2012/2013 навчальному році пропонуватиметься тільки один варіант завдань, спільний для всіх представників кожної паралелі, незалежно від того, в якому класі (з українською чи російською мовою викладання) навчаються учасники олімпіади. Тому кожний регіон може бути представлений тільки одним учасником від паралелі (крім тих, де були учні, які посіли перше місце у попередньому навчальному році). Це пояснюється тим, що на IV етапі не передбачено номінацій «Класи з російською мовою навчання», «Класи з українською мовою навчання».

З 2011/2012 навчального року в олімпіаді з російської мови і літератури на III та IV етапі беруть участь учні 9-11 класів.

Навчання російської мови в школах області здійснюється за різними програмами. Для класів з російською мовою навчання (5-9 класи) чинною є програма «Русский язык: программа для 5-12 классов общеобразовательных учебных заведений с русским языком обучения / Н.Г. Озерова, Г.А. Михайловская, Л.В. Давидюк и др.». Учні класів з українською мовою навчання (інваріантна складова, 5-9 класи: 5 клас – перший рік навчання) навчаються за «Программами для общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения. Русский язык. 5-12 классы / И.Ф. Гудзик, В.А. Корсаков». Для учнів, які вивчають російську мову з 1 (2)-го класу (інваріантна складова, 5-9 класи), чинною є програма «Русский язык: программа для 5-12 классов общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения / Н.Ф. Баландина и др.».

Програми для 10-11 класів шкіл з російською й українською мовами навчання розміщено на сайті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Окремими виданнями вони не виходили.

Якщо викладання російської мови починається з 5, 6, 7, 8 класу (курс за вибором), то необхідно користуватися «Программой для средних общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения. Русский язык (курс по выбору) / Т.Я. Фролова». Акцентуємо увагу на тому, що навчальний матеріал у цій програмі розміщено відповідно до року, з якого починається вивчення курсу (1-ий рік навчання, 2-ий рік навчання і т.д.). Чинною є програма, затверджена у 2010 році (лист МОН України №1/II- 7504 від 06.08.2010), програму розміщено на освітньому порталі КОІПОПК (сторінка кабінету іноземних мов, рубрика “Учителю російської мови і літератури»).

Крім того, російська мова в деяких загальноосвітніх навчальних закладах вивчається факультативно за оновленими «Программами для средних общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения. Русский язык. Факультативный курс. 5-9 классы / Л.В. Давидюк» (Протокол науково-методичної ради МОН №6 від 28.10. 2010). Програму розміщено на освітньому порталі КОІПОПК (сторінка навчально-методичного кабінету іноземних мов, рубрика “Учителю російської мови і літератури»).

Кожна програма розрахована на різну кількість годин і має свою змістову і структурну специфіку. Це враховувалось у процесі складання олімпіадних завдань, але за основу було взято програму Н.Ф. Баландіної та інш. Рекомендуємо вчителям, які працюють у класах з українською мовою навчання, під час підготовки учнів до олімпіади орієнтуватись на зміст саме цієї програми, а також на роботу за підручниками, які забезпечують викладання російської мови за зазначеною вище програмою:

Русский язык. 5, 6, 7, 8, 9, 10 класс / Н.Ф. Баландина и др. – К.: Знання України, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.

Русский язык. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классы / Н.А. Пашковская и др. – К.: Освіта, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.

Русский язык. 8 класс / Л.В. Давидюк и др. – К.: Освіта, 2008.

Русский язык. 8, 9, 10, 11 классы / А.Н. Рудяков и др. – К.: Грамота, 2008, 2009, 2010, 2011.

Олімпіадні завдання на II та III етапі структуровано у два блоки: перший блок – 6 завдань з російської мови; другий блок – 2 завдання з російської літератури.

Завдання з російської мови дібрано таким чином, щоб охопити матеріал різних розділів програми («Фонетика», «Лексикологія», «Фразеологія», «Орфографія», «Будова слова», «Словотвір», «Морфологія», «Синтаксис», «Культура мовлення» та інш.), який вивчався не тільки у цьому навчальному році, але і в попередні роки. Пропонуються лінгвістичні задачі з метою перевірки не лише знань учнів, але й умінь логічно мислити, аналізувати, зіставляти мовні та мовленнєві явища.

Повторення орфографічних тем можна здійснювати за такими посібниками:

Фролова Т.Я. Мы пишем без ошибок. 5 класс. – Симферополь, 2011.–

144 с.

Фролова Т.Я. Мы пишем без ошибок. 6 класс. – Симферополь, 2011. – 64 с.

Фролова Т.Я. Русский язык: практикум. 10-11 классы. – Симферополь,

2006. – 104 с.

Фролова Т.Я. Грамотность за 12 занятий. – Симферополь, 2011. – 64 с.

Фролова Т.Я. 20 ступенек грамотности. – Симферополь, 2010. – 60 с.

Фролова Т.Я. Русский язык в схемах и рисунках. – Симферополь, 2011. –

52 с.

Фролова Т.Я. Русский язык в рифмованных алгоритмах. – Симферополь,

2011. – 32 с.

Митюшкина Н.В. Русский язык: орфография (Формирование орфографических навыков конкретно-образным методом. 3-5 классы, ч. 1) – Харьков, 2009. – 52 с.

Митюшкина Н.В. Русский язык: орфография (Формирование орфографических навыков конкретно-образным методом. 5 класс, ч. 2) – Харьков, 2009. – 52 с.

Митюшкина Н. В. Нормы произношения и ударения. – Черкассы, 2010. – 36 с.

Літературний блок містить два завдання. Перше завдання – письмовий коментар запропонованого поетичного твору з елементами аналізу. Друге передбачає перевірку знань і вмінь, які учні отримали, вивчаючи твори російських письменників у курсі світової літератури. В деяких класах у програмі курсу світової літератури твори російських письменників взагалі не представлені або будуть вивчатися тільки наприкінці навчального року, тому завдання зорієнтовані на твори, які вивчалися в попередніх класах.

Теми, що передбачають знання текстів художніх творів, які вивчаються за програмою «Литература (русская и зарубежная). Интегрированный курс: программа для 5-12 классов общеобразовательных учебных заведений с русским языком обучения / Л.А. Симакова, В.В. Снегирева», на цьому етапі пропонуватися не будуть, оскільки тільки в 10 навчальних закладах області є класи з російською мовою навчання. Але деякі завдання спрямовані не тільки на перевірку знання програмових творів, а й на загальну ерудицію, читацькі смаки, культуру читання, оскільки такі завдання пропонувалися на IV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови і літератури.

Під час складання завдань для проведення II та III етапу олімпіади враховувалася практика проведення IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови і літератури. Завдання цього етапу структуровано у 2 блоки: російська мова – 8 завдань; російська література – 6 завдань. Така кількість завдань зумовлена тим, що IV етап олімпіади проводився у два тури (перший – російська мова; другий – російська література) упродовж двох днів. Оскільки II і III етап олімпіади проводяться упродовж одного дня, кількість завдань у порівнянні з IV етапом суттєво зменшена. Із завданнями IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови і літератури та орієнтовними варіантами відповідей на них можна ознайомитися на освітньому порталі КОІПОПК (на сторінці навчально-методичного кабінету іноземних мов, рубрика “Учителю російської мови і літератури»).

Варто відзначити, що у 2011/2012 навчальному році два представники Київської області посіли треті місця на IV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови і літератури, яка проходила у м. Севастополі. Це Костенко Яна, учениця 9 класу НВК «Міцва-613» м. Білої Церкви (вчитель – Двухбабна А.О.) та Павленко Анастасія, учениця 10 класу Броварської гімназії ім. С. Олійника (вчитель – Завадська О.М.). Переможці III етапу (перші місця) та переможці IV етапу, яким виповнилося 15 років, були нагороджені поїздкою за екскурсійними маршрутами «Санкт-Петербург» та «Золотое кольцо». Переможці III етапу учнівської олімпіади (перші місця) 2011/2012 навчального року за ініціативи та підтримки Київської обласної державної адміністрації мали можливість відпочивати на острові Крит.

Кірнасовська Р.В., методист

навчально-методичного кабінету

іноземних мов КОІПОПКСхожі:

Программа для 5-12 классов общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения / Н. Ф. Баландина и др iconУчебник для 11кл общеобразов учебных заведений с рус яз обучения./ под ред. Ю. И. Корзова. К.: Освіта, 2002
Литература: Учебник для 11кл общеобразов учебных заведений с рус яз обучения./ под ред. Ю. И. Корзова. – К.: Освіта, 2002
Программа для 5-12 классов общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения / Н. Ф. Баландина и др iconПрограмма занятий секций и спортивных кружков для юношей и девушек 4-11 классов в общеобразовательных учебных заведениях
Одним из основных преимуществ ручного мяча является его простота. Эту игру можно организовать для мальчиков и девочек как в зале...
Программа для 5-12 классов общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения / Н. Ф. Баландина и др iconПоложение о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и xi(XII) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации
Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX и xi(XII) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации, независимо...
Программа для 5-12 классов общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения / Н. Ф. Баландина и др iconНормативно-правовое обеспечение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов в 2012-2013 учебном году
Классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации...
Программа для 5-12 классов общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения / Н. Ф. Баландина и др iconСложносочинённое предложение
...
Программа для 5-12 классов общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения / Н. Ф. Баландина и др iconПрограмма Учебник
В. В. Еремин, Н. Е. Кузьменко «Программа курса химии для 8-11 классов оу», Москва, Дрофа, 2008 г
Программа для 5-12 классов общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения / Н. Ф. Баландина и др iconЭлектронные адреса сайтов, рассматривающих проблемы коррекционной педагогики
Материалы для родителей, подростков, врачей, учителей: профилактика и лечение психических заболеваний у подростков; коррекционные...
Программа для 5-12 классов общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения / Н. Ф. Баландина и др iconПротокол от 2011 №8 гоу уфимская школа-интернат№13 VI вида Ю. Ф. Вяткина
Образовательная программа разработана учреждением на основании программ специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений...
Программа для 5-12 классов общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения / Н. Ф. Баландина и др iconПрограмма вступительных испытаний
Программа тестирования по русскому языку разработана с учетом действующей программы по русскому языку для 5-9 классов (письмо Министерства...
Программа для 5-12 классов общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения / Н. Ф. Баландина и др iconУрок «Я и Украина» ( гражданское образование) во 2 классе школ с русским языком обучения
Открытый урок «Я и Украина» ( гражданское образование) во 2 классе школ с русским языком обучения
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib2.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов