Програма навчання на короткотермінових курсах \"Основи педагогічного оцінювання та правила адміністрування моніторингових досліджень\" Автори програми icon

Програма навчання на короткотермінових курсах "Основи педагогічного оцінювання та правила адміністрування моніторингових досліджень" Автори програмиНазваПрограма навчання на короткотермінових курсах "Основи педагогічного оцінювання та правила адміністрування моніторингових досліджень" Автори програми
Кабан Л.В
Дата конвертації13.01.2013
Розмір122.27 Kb.
ТипПрограма
скачать >>>

Програма навчання на короткотермінових курсах

"Основи педагогічного оцінювання та правила адміністрування

моніторингових досліджень"


Автори програми:

Дем’яненко О.О., проректор з питань зовнішнього оцінювання і моніторингу якості освіти КОІПОПК, доцент кафедри управління освіти, кандидат педагогічних наук

Кабан Л.В., вчений секретар КОІПОПК, тренер-методист з педагогічного оцінювання, координатор міжнарожного проекту «Справедливе оцінювання» TRAST Програми TEMPUS/TACIS

Ревуцька Н. М. , методист центру моніторингу якості освіти, тренер з психологічного консультування педагогічних працівників

Мета програми. Здобуття знань для створення і використання тестів навчального призначення, набуття вмінь і навичок проведення інструктажу-підготовки педагогів до проведення моніторингових досліджень у галузі освіти.

Завдання програми.

1. Надати психолого-педагогічну, навчально-методичну і технологічну допомогу освітянам у проведенні моніторингу на місцях.

2. Координувати роботу в регіоні з підготовки адміністраторів моніторингових досліджень (інструкторів чи тренерів, які навчатимуть педагогів).

3. Формувати у педагогів навички створення критеріального навчального тесту «за матричним принципом» на основі змісту шкільних програм.

4. Засвоїти правила складання тестових завдань та їх використання в шкільній практиці.

Суб’єкти взаємодії. Педагоги, методичні працівники, працівники відділів освіти, які бажають отримати навички адміністрування та педагогічного оцінювання у ході проведення моніторингу.

За замовленнями формується 2 групи учасників програми занять (працюють паралельно):

група а) "адміністратори дослідження" - ті, хто проводять та інструктують моніторинг;

група б) "творці та користувачі тестів" - ті, хто використовують тестові завдання, складають предметні тести, аналізують навчальні досягнення, оцінюють результати.

^ 1. Змістові аспекти роботи в програмі.

Навчання складається з таких змістових блоків:

а) загальнодидактичні аспекти проведення моніторингових досліджень і формування національної системи моніторингу якості освіти;

Розглядаються нормативно-правові та змістові питання розвитку сучасної освіти в Україні, розбудови національної системи моніторингу якості освіти. Виокремлюються основні компоненти якості освіти та засоби їх аналізу. Визначаються рівні моніторингових досліджень у галузі освіти.

б) теоретичні аспекти педагогічного оцінювання;

Розглядаються основи сучасних досліджень з педагогічного оцінювання з метою підготовки освітян до використання тестових технологій контролю у навчально-виховному процесі. Пропонуються шляхи використання та інтерпретації міжнародного досвіду з педагогічного оцінювання в умовах функціонування української школи.

в) психолого-педагогічні особливості адміністрування моніторингових досліджень;

Пропонуються інтерактивні форми ознайомлення з особливостями роботи в групах, врахування стереотипних моделей поведінки особистості в колективі. Аналізуються важливі аспекти роботи інструктора в чисельних групах адміністраторів моніторингових досліджень, визначаються правила поведінки адміністратора-тренера. Проблеми для обговорення: психологія навчання у колективі, робота в групах, основи лідерства, способи управління персоналом у галузі освіти.

г) методика створення критеріальних (навчальних) тестів на основі структурування тестових завдань за рівнями пізнавальної діяльності;

Розглядаються практичні аспекти створення критеріальних тестів, які визначатимуть ступінь досягнення школярем поставленої навчальної мети. У ході роботи передбачено створення умов для реалізації набутого теоретичного досвіду: змодельовано педагогічні ситуації проведення тестування на основі авторських тестів навчального призначення. Педагоги матимуть змогу на основі аналізу програмного змісту матеріалу та вивчення освітніх вимог скласти навчальний тест за матричним принципом.

д) технологія проведення інструктажу в чисельних групах.

Передбачено створення інтерактивних умов діяльності: підготовка інструктажу та його проведення в групах освітян. Учасники матимуть змогу змоделювати ситуацію організації та проведення інструктажу у процесі підготовки адміністраторів моніторингового дослідження регіонального значення.

^ 2. Особливості форм і методів проведення занять з програми.

Заняття проходять у вигляді проблемного семінару-тренінгу, де відбувається чергування:

а) викладення проблемного матеріалу, його обговорення;

б) закріплення цього матеріалу у формі різноманітних тренінгових вправ.

До специфічних рис занять віднесено такі:

- використання навчальних відеоматеріалів, мультимедійних презентацій;

- використання роздавальних матеріалів, інструкцій тощо для проведення практичних етапів навчання.

На завершення семінару учасники отримають документ (посвідчення/сертифікат) про завершення навчання. Документом має бути зазначено, що учасники навчання пройшли спеціальну підготовку з основ педагогічного оцінювання та правил адміністрування моніторингових досліджень, відповідно мають право:

- долучатися до організацій і проведення моніторингових досліджень регіонального рівня, зовнішнього незалежного оцінювання, громадського спостереження, інструктування тощо;

- складати предметні тести для оцінювання якості знань учнів і здійснювати навчання педагогів з основ педагогічного оцінювання.

^ 3. Структурні компоненти занять.

Вся програма складається з 22 годин й трьох етапів навчання, причому кожен з них є відносно самостійним:

1 етап – інформаційно-роз’яснювальний, що передбачає ознайомлення із загальними положеннями про моніторингові дослідження міжнародного та державного значення, зовнішнє незалежне оцінювання в Україні та області тощо;

2 етап – навчальний, пов’язаний із засвоєнням нових знань щодо теоретичних засад педагогічного оцінювання, рівнів і різновидів моніторингових досліджень, способів організації моніторингу освітньої діяльності;

3 етап – тренувально-контрольний, який складається з комплексу тренінгових вправ за результатами проблемного навчання.


Структура програми занять складається з просвітницького і реалізаційного компонентів. Так, у просвітницькій частині видається певна інформація, закріплення й обговорення якої відбувається в реалізаційній частині заняття.


Завершується навчання створенням колективного (групового) проекту та його захисту.

^ 4. Програма занять:

Год.

Тренери-адміністратори

Тренери-тестологи

І день


2

Вхідне анкетування, знайомство, розподіл за групами – Актова зала

2

Методологія і нормативно-правове забезпечення проведення моніторингових освітніх досліджень в Україні. Система ЗНО: світовий досвід та результати впровадження в Україні (Дем.) – Актова

2

Психологічні аспекти підготовки адміністратора моніторингового дослідження (Рев.) – Актова зала

2

Ділова гра: «Робота в групах» (Рев.) – Актова зала

ІІ день

2

Оцінювання як категорія педагогічної діагностики (Каб.) 104 ауд.

2

Розвиток тестології як науки. Тестування як метод оцінювання (Каб.) 104 ауд.

Використання соціологічних методів дослідження (анкетування, інтерв’ювання, опитування тощо) у педагогічній практиці, кваліметричний аналіз результатів (Дем.) 201 ауд.

2

Використання соціологічних методів дослідження (анкетування, інтерв’ювання, опитування тощо) у педагогічній практиці, кваліметричний аналіз результатів (Дем.) 201 ауд.

Розвиток тестології як науки. Тестування як метод оцінювання (Каб.) 104 ауд.

2


Ділова гра: «Педагогічний моніторинг як сучасна технологія навчального контролю та інструмент вироблення плану дій» (Дем.) 104 ауд.

Тренінг: підготовка тестових матеріалів за результатами вивчення навчальної теми, розділу (Каб.) 201 ауд.

ІІІ день

2

Підготовка моніторингового дослідження та проведення інструктажу (Дем.) – Актова зала


Підготовка тестових матеріалів за результатами вивчення навчальної теми, розділу (Каб.) 104 ауд.


4

Захист групових проектів: «Конференція-інструктаж» – Актова зала

Захист групових проектів: «Представлення навчальних тестів» 104 ауд.

2

Вихідна діагностика. Сертифікація учасників – Актова залаДо програми додаються анотовані теоретичні та практичні матеріали навчання, роздатковий матеріал, схеми і таблиці, презентації тощо.


^ 6. Використана література та Internet-джерела з проблеми


 • Bloom, B.S. (Ed.) Taxonomy of educational objectives: Cognitive domain. – New York: Longmans Green. – 1956. – 128 p.

 • Linert G.A.Testaufbau und Testanalyse.// Wienheim. – Beltz 3, Auft. – 1969. – P.7-14.

 • Боровкова Т. И., Морев И. А. Мониторинг развития системы образования. В 2-х ч.: Учебное пособие. – Владивосток: Изд-во Дальневосточного университета, 2004.

 • Булах І.Є. Історія розвитку та сучасний стан педагогічної тестології. – К.: ЦМК МОЗ України, 1994. – 21с.

 • Булах І.Є., Мруга М.Р. Створюємо якісний тест: Навчальний посібник. – К.: Майстер-клас, 2006. – 160с.

 • Гронлунд, Норман Е. Оцінювання студентської успішності: Практичний посібник. – К.: Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2005. – 312 с.

 • Дем’яненко О.О., Татаринцева Т.В. Зміст та організація психолого-педагогічного моніторингу в початковій школі: Навчально-методичний посібник (з електронним додатком). – Біла Церква: Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів – 2007. – 68с.

 • Єрмола А.М. Технологія моніторингу якості освіти. Навчально-методичний посібник. – Х.: Курсор, 2008. – 173с.

 • Крушельницька О.В. Мельничук Д.П.Управління персоналом: Навчальний посібник. – К., "Кондор". – 2005. – 308с.

 • Михайлычев Е.А., Карпова Г.Ф., Леонова Е.Е. Тесты и опросные методики в педагогической диагностике за рубежом во ІІ половине ХХ века. Типология тестов и тенденции их разработки// Педагогическая диагностика. – 2007. - №4. – С.3-6.

 • Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи/ За заг.ред.О.І.Локшиної. – К.: «К.І.С.», 2004. – 128с.

 • Моніторинг якості освіти: становлення та розвиток в Україні: Рекомендації з освітньої політики/ Під заг. ред. О.І.Локшиної – К.: «К.І.С.», 2004. – 160с.

 • Новиков А.М. Развитие отечественного образования / Полемические размышления. – М.: Издательство «Эгвес», 2005. – 176 с.

 • Організація моніторингу якості освітньої діяльності у загальносвтіньому навчальному закладі: навчально-методичний посібник / автори та уклад. О.О.Дем’яненко, Н.М.Ревуцька. – Біла Церква: КОІПОПК. – 2009. – 72 с.

 • Система управління якістю медичної освіти в Україні: Монографія / І.Є Булах, О.П.Волосовець, Ю.В.Вороненко та ін.. – Д., «Арт-Прес», 2003. – 212с. [С.155 - 156].

 • Виступ начальника ГУ освіти і науки Вадима Лунячека на колегії ГУ 29.06.2006 р. на тему: "Удосконалення системи моніторингу загальної середньої освіти в регіоні як умова забезпечення якості освіти"// http://www.kharkivoda.gov.ua

^ Діагностичний пакет

Анкета

Шановні освітяни! Для виявлення Вашого ставлення до проведеного моніторингових досліджень в області пропонуємо Вам відповісти на запитання анкети. Визначтеся з відповідями на запропоновані запитання в будь-якій зручній для Вас формі (анонімно чи з вказуванням особистих даних).

^ Будь ласка, вкажіть наступне:

Район________________________ Місто _________________________

 • Сфера діяльності:

□ державний службовець

□ методичний працівник

□ керівник / заступник керівника закладу освіти

□ педагог

□ інше

 • Стаж роботи на посаді:

□ менше 5 років □ від 5 до10 років □ від 10 до 15 років □ більше 15 років

 • Населений пункт, де проживаєте (вкажіть потрібне):

□ місто □ село □ селище міського типу

 • Ступінь виявлення Вашого особистого зацікавлення проблемою курсів:

□ Виявив (ла) власну ініціативу

□ Пропозиція співпала з моїми професійними бажаннями

□ Запропонували у відділі (управлінні) освіти, закладі освіти

□ Проблема курсів співпадає з моїми обов’язками (моєю діяльністю, досвідом роботи)

□ Приїхав (ла) на курси примусово

____________________________________________________________________________

^ Доберіть відповідь до запропонованих варіантів (або обведіть їх кружечком):

 1. Ви вважаєте, що створення національної системи моніторингу в Україні насамперед сприятиме …_________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 1. Чи в достатній мірі освітяни отримують інформацію щодо практичних аспектів реалізації моніторингових досліджень на місцях?

А так, у повній мірі;

Б скоріше так, ніж ні;

В скоріше ні, ніж так;

Г ні.

 1. Як учаснику моніторингових досліджень (автору створених тестових завдань) чи повністю вдавалося слідувати наданим інструкціям і рекомендаціям?

А так, у повній мірі;

Б скоріше так, ніж ні;

В скоріше ні, ніж так;

Г ні.

Ваш коментар: ___________________________________________________________________

 1. У ході проведення дослідження (створення навчальних тестів) Ви зіткнулися з проблемами (кількість варіантів не більше 2):

А оцінювання робіт і виставлення тестових балів;

Б залучення інших педагогічних працівників до роботи;

В організації дослідження на місцях, у закладах освіти;

Г роз’яснення сенсу проведення дослідження освітянам і батькам, громадськості;

Д інше _____________________________________________________________

 1. Інформаційно-консультативну допомогу в організації моніторингових досліджень (створенні тестів навчального призначення) Ви отримали від (здобули з):

А Українського чи регіонального центру оцінювання якості освіти;

Б обласного органу управління освітою;

В районного (міського) органу управління освітою, методичних служб;

Г інституту післядипломної освіти;

Д спеціальних видань наукового і навчально-методичного змісту;

Е інше _____________________________________________________________

Дайте коротку та більш розгорнуту відповідь на такі запитання:

 1. Окресліть суттєві наслідки і позитивні результати проведення моніторингових досліджень на місцях:

І) ____________________________________________________________________

ІІ) ____________________________________________________________________

ІІІ)____________________________________________________________________

IV)____________________________________________________________________

 1. Укажіть виявлені вами у процесі роботи негативні сторони їх організації, а також пропозиції щодо їх усунення:
^ Вид моніторингу

Виявлені проблеми

Шляхи усунення 1. Ваші побажання щодо організації навчання:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Щиро вдячні Вам за проведену роботу й сподіваємося на відвертість!

База проведення: КОІПОПК.

Координатори: Дем’яненко О.О., Кабан Л.В.

Співучасники (за згодою) – представники ЦТТ, ЦІППО, УЦОЯО, КРЦОЯО.Схожі:

Програма навчання на короткотермінових курсах \"Основи педагогічного оцінювання та правила адміністрування моніторингових досліджень\" Автори програми iconВажливість моніторингових досліджень у школі
У статті висвітлені причини актуальності моніторингових досліджень та показані шляхи їх реалізації у звичайній сільській школі
Програма навчання на короткотермінових курсах \"Основи педагогічного оцінювання та правила адміністрування моніторингових досліджень\" Автори програми iconПрограма реалізації науково-педагогічного проекту "Дистанційне навчання учнів" на 2009-2011 рр
Загальна мета: відпрацювання сучасних дистанційних технологій навчання учнів із загальноосвітньої підготовкиN п/п Зміст роботи Термін...
Програма навчання на короткотермінових курсах \"Основи педагогічного оцінювання та правила адміністрування моніторингових досліджень\" Автори програми iconПрограма для проведення зовнішнього незалежного оцінювання з географії
Обсяг знань географічної номенклатури, термінів і понять визначається в межах діючої програми чинних підручників
Програма навчання на короткотермінових курсах \"Основи педагогічного оцінювання та правила адміністрування моніторингових досліджень\" Автори програми iconПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний, спортивний напрями
Зарубіжна література. 5–12 кла­си. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Автори Ю.І. Ковбасенко, Г. М. Гребницький,...
Програма навчання на короткотермінових курсах \"Основи педагогічного оцінювання та правила адміністрування моніторингових досліджень\" Автори програми iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи здоров’я. 5 9 класи
Вивчення предмета «Основи здоров’я» у 2012 2013 навчальному році здійснюватиметься за навчальною програмою: Програма для загальноосвітніх...
Програма навчання на короткотермінових курсах \"Основи педагогічного оцінювання та правила адміністрування моніторингових досліджень\" Автори програми iconЦікаво знати (матеріали для вчителя)
Поважаючі себе вищі навчальні заклади знову вводять до програми навчання лекції з етикету листування. А в паризькій Сорбоні цього...
Програма навчання на короткотермінових курсах \"Основи педагогічного оцінювання та правила адміністрування моніторингових досліджень\" Автори програми iconПрограма розвитку науково-педагогічного проекту «Інтелект України» на період до 2015 року
«Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки» і передбачає створення системи виховання інтелектуальної...
Програма навчання на короткотермінових курсах \"Основи педагогічного оцінювання та правила адміністрування моніторингових досліджень\" Автори програми iconПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям, профіль українська філологія
Міністерством освіти і науки України (лист №1/11-6611 від 23. 12. 2004 року): Українська мова. 5-12 класи /Автори Г. Т. Шелехова,...
Програма навчання на короткотермінових курсах \"Основи педагогічного оцінювання та правила адміністрування моніторингових досліджень\" Автори програми iconПрограма з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів
Навчальна програма з трудового навчання для 5 – 9 класів підготовлена робочою групою у складі
Програма навчання на короткотермінових курсах \"Основи педагогічного оцінювання та правила адміністрування моніторингових досліджень\" Автори програми iconКурс за вибором для учнів 8 9-х класів ( 35 год, з них 1 год резервні) Автори: Ковалюк В. Г., Бондарюк О
Програма є адаптованою для учнів 8-9-х класів. За основу взято програму гуртка юних лісівників-дендрологів, яка рекомендована Міністерством...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib2.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов