Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до icon

Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому доНазваПояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Дата конвертації05.07.2013
Розмір64.82 Kb.
ТипПояснювальна записка
скачать >>>

Пояснювальна записка


Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» передбачений конкурсний відбір за результатами фахового вступного випробування.

Програма фахового вступного випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»за спеціальністю 7.01020302 «Фізична реабілітація» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» має комплексний характер, створена у відповідності зі змістом основних профільних дисциплін напряму в частині фундаментальної та професійно-практичної підготовки.

У процесі підготовки до фахового вступного випробування рекомендується користуватися основною літературою, яку подано наприкінці програми.

Фахове вступне випробування проводиться у формі тестування. Програма містить критерії оцінювання результатів тестування. Конкурсний бал обчислюється за п’ятибальною шкалою.


^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ


Тема 1. Загальні відомості про фізичну реабілітацію.

Реабілітація та її різновиди. Загальні відомості про фізичну реабілітацію. Етапи підготовки фахівця з реабілітації. Етичний кодекс фахівця з фізичної реабілітації. Методи вимірювання основних життєвих показників. Фактори, які можуть впливати на життєві показники. Принципи надання першої медичної допомоги при нещасних випадках та різних екстрених станах.

Тема 2. Обстеження опорно-рухового апарату.

Будова та функції м’язово-скелетної системи. Особливості фізичного розвитку дітей із порушенням органів опорно-рухового апарату. Принципи і методи обстеження опорно-рухового апарату. Основні положення обстеження амплітуди руху. Обстеження м’язової системи. Функціональне обстеження постави і ходи. Визначення рухових проблем.

Тема 3. Засоби і методи фізичної реабілітації при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату.

Опорно-руховий апарат людини, його складові, функції. Види переломів кісток, їх класифікація, надання першої допомоги. Особливості методів і засобів фізичної реабілітації при переломах у шийному відділі хребта. Особливості методів і засобів фізичної реабілітації при порушеннях постави. Особливості проведення масажу при сколіотичній хворобі. Поняття про ДЦП. Рухова реабілітація ДЦП і профілактика супутніх захворювань. Фізичне виховання дітей із ДЦП. Профілактика порушень опорно-рухового апарату засобами фізичного виховання. Переломи верхніх та нижніх кінцівок: клінічні прояви, лікування, завдання і методи реабілітації. Переломи тазу і хребта. Фізична реабілітація при захворюваннях суглобів. Фізична реабілітація при захворюваннях хребта.

Тема 4. Фізична реабілітація при ампутаціях та термальних травмах.

Медичні та біомеханічні проблеми, пов’язані з ампутацією. Етапи реабілітаційної програми при ампутації. Види і ступені опіків. Реабілітація на різних етапах опікової хвороби. Реабілітація при відмороженнях.

Тема 5. Фізична реабілітація при порушеннях діяльності органів дихання.

Дихальна недостатність. Порушення альвеолярної вентиляції. Порушення регуляції зовнішнього дихання, задишка. Вплив недостатності дихання на організм людини. Обструктивні патології. Рестриктивні патології. Цілі та задачі, показання та протипоказання до занять з фізичної реабілітації. Дихальні вправи та ЗРВ. Постуральні дренажі. Реабілітаційні маніпуляційні втручання. Загартовування. Складання програми з фізичної реабілітації. Особливості методів і засобів фізичної реабілітації хворих на пневмонію залежно від періоду відновлення. Засоби фізичної реабілітації при бронхіальній астмі.

Тема 6. Фізична реабілітація при порушеннях діяльності серцево-судинної системи.

Поняття «артеріальний тиск». Особливості регуляції судинного тонусу. Особливості методів і засобів фізичної реабілітації при порушеннях рухових функцій після інсульту. Лікувальна гімнастика при гіпертонічній хворобі. Особливості фізичної реабілітації при варикозній хворобі.

Тема 7. Фізична реабілітація при інших захворюваннях органів і систем.

Періоди застосування лікувальної фізичної культури у фізичній реабілітації при ожирінні. Методи, засоби та етапи фізичної реабілітації при гастритах. Особливості фізичної реабілітації при дискінезіях жовчовивідних шляхів. Особливості фізичної реабілітації при захворюваннях обміну речовин.

Тема 8. Значення і можливості рухової активності у фізичній реабілітації (фізичні вправи).

Особливості використання засобів лікувальної фізичної культури. Методика фізичного виховання осіб із порушенням опорно-рухового апарату при навчанні у ВНЗ. Спорт вищих досягнень людей із травмами і захворюваннями опорно-рухового апарату. Особливості сімейного фізичного виховання дітей із порушеннями в розвитку. Особливості фізичного виховання при загальних захворюваннях.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Аносов І.П., Хоматов В.Х. Анатомія людини у схемах : Навч. наоч. посіб. – К.: Вища шк., 2002. – 191 с.

 2. Алексанянц Г.Д. Спортивная морфология : Учеб.пособие / Г. Д. Алексанянц, В. В. Абушкевич, Д. Б. Техас, А. М. Жиленко, И. Н. Ананьев, Т. Г. Гричанова. – М.: Советский спорт, 2005. – 92 с.

 3. Атлетизм та методика його викладання : Метод. вказівки до вивч. курсу для студ ф-ту фіз. виховання і спорту всіх форм навчання / Уклад.: С. О. Сичов, Ю. А. Попадюха. – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка»», 2003. – 12 с.

 4. Башкин И.Н. Современные подходы к развитию физической реабилитации / И. Н. Башкин, В. Н. Мухин, В. А. Сорокин // Тезисы IX межд. науч. конгресса «Олимпийский спорт и спорт для всех». – К.: Олимпийская литература, 2005. – С. 763.

 5. Біологія : Навч. посібник / А. О. Слюсарєв, О. В. Самсонов, В. М. Мухін та ін.; за ред. В. О. Мотузного. – 4-те вид. – К.: Вища шк., 2003.

 6. Брэгг П. Позвоночник – ключ к здоровью. – СПб.: ИД «Невский проспект», 2007. – 96 с. (Сер.: Классики естественной медицины)

 7. Булич Е.Г. Здоровье человека: Биологическая основа жизнедеятельности и двигательная активность в ее стимуляции / Е. Г. Булич, И. В. Муравов. – К.: Олимп. литература, 2003. – 424 с.

 8. Буш-Остерманн Э. Гимнастика для позвоночника / Пер. с нем. В. Малахова. – М.: Олимпия Пресс, 2005. – 56 с.

 9. Валеологія : Навч. посіб. / М. Ф. Хорошуха, В. П. Мурза, М. П. Пушкар. – К.: Університет «Україна», 2006. – 620 с.

 10. Верхало Ю.Н. Тренажеры и устройства для восстановления здоровья и рекреации инвалидов. – М.: Советский спорт, 2004. – 536 с.

 11. Виконання комплексних фізичних вправ з атлетизму : Метод. вказівки до самост. роботи студ. усіх форм навчання / Уклад.: С. О. Сичов, Ю. А. Попадюха. – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2003. – 20 с.

 12. Грибан В. Г. Валеологія. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 215 с.

 13. Гурвич М.М. Лечебное питание при сердечно-сосудистых заболеваниях. – М.: Советский спорт, 2001. – 304 с.

 14. Доленко Ф.Л. Спорт и суставы. – М.: Физкультура и Спорт, 2005. – 288 с.

 15. Долженков А.В. Остеохондроз. – Екатеринбург: У-Фактория, 2006. – 205 с. (Серия «Ключ к здоровью»).

 16. Дубровский В.И. Спортивная физиология : Учебник для вузов по физической культуре / В. И. Дубровский. – М.: Гуманитар. изд. центр «ВЛАДОС», 2005. – 462 с.

 17. Епифанов В.А. Лечебная физическая культура и массаж : Учеб. пособие для вузов. – М.: ГЭТААМЕД, 2004. – 560 с.

 18. Заболевания сердца и реабилитация / Под общей редакцией М. Л. Поллока, Д. Х. Шмидта. – К.: Олимпийская литература, 2000. – 406 с.

 19. Комплексная реабилитация в профилактике больных и инвалидов : Учеб. пособие / под. ред. С. П. Евсеева. – М.: Советский спорт, 2001. – 320 с.

 20. Лисовский В.А., Евсеев С.П., Голофеевский В.Ю., Мироненко А.Н. Комплексная профилактика заболеваний и реабилитация больных и инвалидов : Учебн. пособие / Под редакцией проф. С. П. Евсеева. – 2-е изд., стереотип. – М.: Советский спорт, 2004. – 320 с.

 21. Мухін В.М. Фізична реабілітація / В. М. Мухін. – К.: Олімпійська література, 2005. – 472 с.

 22. Неумывакин И.П. Резервные возможности организма. Дыхание. Сознание. Мифы и реальность / И. П. Неумывакин, Л. С. Неумывакина. – СПб.: Издательство ДИЛЯ, 2009. – 336 с.

 23. Порада А.М. Основи фізичної реабілітації / А. М. Порада, О. В. Солодовник, Н. Є. Прокопчук. – К.: Медицина, 2006. – 248 с.^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ ВСТУПНИКА


Вступнику пропонується 25 тестових завдань, що відповідають програмі фахового вступного випробування.

^ Кількість правильних відповідей

Критерії оцінювання

Оцінка

0-12

Абітурієнт володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, об'єктів

Не задовільно

13-17

Абітурієнт володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину матеріалу

Задовільно

18-22

Абітурієнт володіє матеріалом, проте припускається незначних помилок при відтворенні

Добре

23-25

Абітурієнт відтворює матеріал, виявляє ґрунтовні знання і розуміння основних положень

ВідмінноСхожі:

Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до iconПояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до
Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib2.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов