Пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» icon

Пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»НазваПояснювальна записка для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
Дата конвертації05.07.2013
Розмір43.39 Kb.
ТипПрограма
скачать >>>

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», Правилами прийому до Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» передбачений конкурсний відбір за результатами фахового вступного випробування.

Програма фахового вступного випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.020207 «Дизайн» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» має комплексний характер, створена у відповідності зі змістом основних профільних дисциплін спеціальності в частині фундаментальної та професійно-практичної підготовки.

У процесі підготовки до фахового вступного випробування рекомендується користуватися основною літературою, яку подано наприкінці програми.

Фахове вступне випробування проводиться у формі тестування. Програма містить критерії оцінювання результатів тестування. Конкурсний бал обчислюється за п’ятибальною шкалою.


^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ


Розділ 1. ЗАСОБИ ВИРАЗНОСТІ У ДИЗАЙН-ПРОЕКТАХ

Візуальне мислення: зображувальні елементи, знаки, символи, колір, тон. Композиційне мислення: розташування елементів у зображувальному полі.

Вербальна українська мова як візуальний засіб виразності дизайну. Порівняльна характеристика та взаємодоповнення знакових вербальних носіїв української мови і візуальних носіїв мови дизайну.

Композиція як засіб гармонізації об’єктів дизайну. Роль і значення композицій у професійній діяльності дизайнера. Сфери застосування графічних композицій.

Композиційні засоби виразності. Статика, динаміка, симетрія, асиметрія, контраст, нюанс, рівновага, неврівноваженість, ритм, метр, модуль, домінанта, акцент, пропорції і масштаб.

Категорії композиції. Основні закони композиції.

Закон цілісності, супідрядності, міри. Об'ємно-просторова структура, тектоніка.


^ Розділ 2. ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН

Знакові зображення та закономірності їх утворення. Стилізація і формалізація як способи отримання знакових зображень. Види знаків.

Візуальні носії знакової мови та використання знаків у сучасній промисловій графіці і рекламі.

Історичні умови виникнення писемності і встаткування різних типів шрифтів. Залежність вимог до якості і способів передачі інформації від технічного і культурного рівня розвитку суспільства. Зв`язки між розвитком писемності і суспільства у різні історичні епохи. Основні види історично сформованих шрифтів.
^

Сфери та раціональне застосування сучасних друкованих засобів поширення рекламної інформації.


Виконання серії вітальних листівок (за вибором – до одного зі свят: Новий Рік, Різдво, Великдень. Вправляння у використанні сталих композиційних складових та комбінаційних можливостей їх поєднання. Практичне засвоєння вимог до якості виконання вітальних листівок).

Структурування змісту в рекламно-поліграфічній продукції та вибір образно-графічної мови для асоціативного спрямування візуальної інформації.


Розділ 3. WEB – ДИЗАЙН

Завдання предмету Web-дизайн. Сфера життєдіяльності „Знаки інформації”. Графічний дизайн. Рекламне мистецтво. Web-дизайн. Сучасні тенденції у розвитку Інтернет-технологій. З історії розвитку: дизайн в інформаційних технологіях України, в інших країнах світу. Сайтобудівництво в Україні. Особливості українського національного графічного дизайну, Web-дизайну. Web-дизайн як навчальне продуктивне проектування комунікаційних технологій у процесі профільного навчання. Професійні комунікаційні технології, їх типи і функції. Електронні комунікаційні технології як сучасний засіб спілкування, передачі та прийому інформації.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


1. Джонс Дж. Инженерное и художественное конструирование. – М.: Мир, 1996. – 374 с.

2. Куленко М.Я. Основи композиції в образотворчому мистецтві. – К.: КНУБА, 2001. – 88 с.

3. Розенблюм Е.А. Художник в дизайне. – М.: Искусство, 1984. – 175 с.

4. Шорохов Е.В. Основы композиции. – М.: Просвещение, 1989. – 303 с.

5. Шпаков А.Л. Художник і книга. – К.: Мистецтво, 1993. – 186 с.

6. Куценко М. Авторська накладна графіка. – К.: КНУБА, 2001. – 124 с.

7. Севастьянов Е.И. Изобразительность и выразительность в искусстве. – М.: Изобразительное искусство, 1970. – 233 с.

8. Валуєнко Б.В. Архітектура книги. – К.: Мистецтво, 1996. – 336 с.

9. Ванслов В.В. Прогресс в искусстве. – М.: Искусство, 1973. – 255 с.

10. Куценко М.Я. Графіка шрифту. – К.: КНУБА, 2004. – 194 с.

11. Ноумен У. Графическое представление информации. – М.: Мир, 1991. – 225 с.

12. Волкобруб И.Т. Основы художественного конструирования. – К.: Вища школа, 1982. – 151 с.

13. Штанко О. Мистецтво плаката і графічний дизайн. – К.: УАМ., 1998. – Вип.5. – С.70-73.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ ВСТУПНИКА


Вступнику пропонується 25 тестових завдань, що відповідають програмі фахового вступного випробування.


^ Кількість правильних відповідей

Критерії оцінювання

Оцінка

0-12

Абітурієнт володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, об'єктів

Не задовільно

13-17

Абітурієнт володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину матеріалу

Задовільно

18-22

Абітурієнт володіє матеріалом, проте припускається незначних помилок при відтворенні

Добре

23-25

Абітурієнт відтворює матеріал, виявляє ґрунтовні знання і розуміння основних положень

ВідмінноСхожі:

Пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» iconПояснювальна записка для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
«молодший спеціаліст» вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», Правилами прийому до Відкритого міжнародного...
Пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» iconПояснювальна записка для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
«молодший спеціаліст» вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», Правилами прийому до Відкритого міжнародного...
Пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» iconПояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
«молодший спеціаліст» вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», Правилами прийому до Відкритого міжнародного...
Пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» iconПояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
«молодший спеціаліст» вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», Правилами прийому до Відкритого міжнародного...
Пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» iconПояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
«молодший спеціаліст» вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», Правилами прийому до Відкритого міжнародного...
Пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» iconПояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
«молодший спеціаліст» вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», Правилами прийому до Відкритого міжнародного...
Пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» iconПояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
«молодший спеціаліст» вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», Правилами прийому до Відкритого міжнародного...
Пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» iconПояснювальна записка для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
«молодший спеціаліст» вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», Правилами прийому до Відкритого міжнародного...
Пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» iconПояснювальна записка для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
«молодший спеціаліст» вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», Правилами прийому до Відкритого міжнародного...
Пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» iconВідкритий міжнародний університет пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
«молодший спеціаліст» вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», Правилами прийому до Відкритого міжнародного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib2.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов