Зміст програми розділ вступ. Дизайн як вид проектної діяльності: становлення, розвиток, перспективи icon

Зміст програми розділ вступ. Дизайн як вид проектної діяльності: становлення, розвиток, перспективиНазваЗміст програми розділ вступ. Дизайн як вид проектної діяльності: становлення, розвиток, перспективи
Дата конвертації05.07.2013
Розмір60.81 Kb.
ТипПрограма
скачать >>>

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Для прийому осіб, які на основі базової вищої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, Правилами прийому до Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» передбачений конкурсний відбір за результатами фахового вступного випробування.

Програма фахового вступного випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»за спеціальністю 7.02020701 «Дизайн» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» має комплексний характер, створена у відповідності зі змістом основних профільних дисциплін напряму в частині фундаментальної та професійно-практичної підготовки.

У процесі підготовки до фахового вступного випробування рекомендується користуватися основною літературою, яку подано наприкінці програми.

Фахове вступне випробування проводиться у формі тестування. Програма містить критерії оцінювання результатів тестування. Конкурсний бал обчислюється за п’ятибальною шкалою.


^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ


Розділ 1. ВСТУП. ДИЗАЙН ЯК ВИД ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: СТАНОВЛЕННЯ, РОЗВИТОК, ПЕРСПЕКТИВИ

Матеріальна культура в етнографічних дослідженнях. Декоративно-прикладне мистецтво – основа сучасного етнографічного дизайну. З історії розвитку: ремесло, дизайн і технології в Україні та за кордоном. Художньо-промислові центри в Україні. Особливості українського національного дизайну. Дизайн як навчальне проектування.


^ Розділ 2. ЗАСОБИ ВИРАЗНОСТІ У ДИЗАЙН-ПРОЕКТАХ

Візуальне мислення: зображувальні елементи, знаки, символи, колір, тон. Композиційне мислення: розташування елементів у зображувальному полі.

Відображення спонтанних емоційних станів (ескізування олівцем, виконання експозиційного варіанта графічними техніками в кольорі).

Відображення протилежних настроїв. Напрацювання досвіду самоорганізації, саморегуляції, самонастрою на певний емоційний стан та адекватне відображення його (ескізування олівцем, виконання експозиційного варіанта графічними техніками в кольорі).

Вербальна українська мова як візуальний засіб виразності дизайну. Порівняльна характеристика та взаємодоповнення знакових вербальних носіїв української мови і візуальних носіїв мови дизайну.

Сфери застосування візуальних носіїв. Загальні й конкретні вимоги, що виникають у процесі їх застосування.

Композиція як засіб гармонізації об’єктів дизайну. Роль і значення композицій у професійній діяльності дизайнера. Сфери застосування графічних композицій.

Види композиції в дизайні. Площинна. Площинно-фронтальна. Об'ємна. Об'ємно-просторова.

Засоби візуалізації композиції. Крапка, лінія, пляма, площина, об'єм, тон, колір, світлотінь, освітлення, матеріал, фактура, текстура.

Композиційні засоби виразності. Статика, динаміка, симетрія, асиметрія, контраст, нюанс, рівновага, неврівноваженість, ритм, метр, модуль, домінанта, акцент, пропорції і масштаб.

Категорії композиції. Основні закони композиції.

Закон цілісності, супідрядності, міри. Об'ємно-просторова структура, тектоніка.


^ Розділ 3. ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН

Знакові зображення та закономірності їх утворення. Стилізація і формалізація як способи отримання знакових зображень.

Принципи утворення знаків на основі відібраних та свідомо виявлених характеристик об’єктів у графічних зображеннях.

Види знаків.

Візуальні носії знакової мови та використання знаків у сучасній промисловій графіці і рекламі.

Історичні умови виникнення писемності і встаткування різних типів шрифтів. Залежність вимог до якості і способів передачі інформації від технічного і культурного рівня розвитку суспільства. Зв`язки між розвитком писемності і суспільства у різні історичні епохи. Основні види історично сформованих шрифтів.
^

Сфери та раціональне застосування сучасних друкованих засобів поширення рекламної інформації.


Умови формування серійних об`єктів графічного дизайну і потреби застосування означеної сукупності умов.

Виконання серії вітальних листівок (за вибором – до одного зі свят: Новий Рік, Різдво, Великдень. Вправляння у використанні сталих композиційних складових та комбінаційних можливостей їх поєднання. Практичне засвоєння вимог до якості виконання вітальних листівок).

Структурування змісту в рекламно-поліграфічній продукції та вибір образно-графічної мови для асоціативного спрямування візуальної інформації.

Розробка і виконання макета рекламного буклету для серійного ряду продукції одного виробника з обґрунтуванням застосованих кольорів, їх асоціативних властивостей та пропорційного поєднання.


Розділ 4. WEB – ДИЗАЙН

Завдання предмету Web-дизайн. Сфера життєдіяльності „Знаки інформації”. Графічний дизайн. Рекламне мистецтво. Web-дизайн. Сучасні тенденції у розвитку Інтернет-технологій. З історії розвитку: дизайн в інформаційних технологіях України, в інших країнах світу. Сайтобудівництво в Україні. Особливості українського національного графічного дизайну, Web-дизайну. Web-дизайн як навчальне продуктивне проектування комунікаційних технологій у процесі профільного навчання. Професійні комунікаційні технології, їх типи і функції. Електронні комунікаційні технології як сучасний засіб спілкування, передачі та прийому інформації. Web-будівництво. Його напрямки, складові. Професії Web-будівників. Функціональні здібності професійних напрямів у Web-будівництві.

Етапи побудови сайтів.

Процес проектування Web-інформаційного середовища – сайту.

Основи проектування інформаційних технологій. Етапи проектної діяльності та стадії складання структури побудови інформації.

Структура побудови інформації на Web-сторінці.

Психологічне підґрунтя сприйняття схем розміщення й організації інформації на Web-сторінці.

Потенційні можливості різновидів інформаційного середовища.

Модульні сітки у проектуванні.

Растрова та векторна графіка.

Формати графічних файлів для Інтернету. Формат GIF. Формат JPEG. Оптимізація графіки для WEB.

Комп’ютерні моделі кольорів: RGB та СMYK.

Робота з моделлю кольорів RGB: з’ясування кольору в форматі RGB, поєднання кольорів різної інтенсивності у графічному редакторі Paint, робота з інструментом „з’ясування кольору” в графічному редакторі Paint, малювання заданим кольором у графічному редакторі Paint.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


1. Джонс Дж. Инженерное и художественное конструирование. – М.: Мир, 1996. – 374 с.

2. Куленко М.Я. Основи композиції в образотворчому мистецтві. – К.: КНУБА, 2001. – 88 с.

3. Розенблюм Е.А. Художник в дизайне. – М.: Искусство, 1984. – 175 с.

4. Шорохов Е.В. Основы композиции. – М.: Просвещение, 1989. – 303 с.

5. Шпаков А.Л. Художник і книга. – К.: Мистецтво, 1993. – 186 с.

6. Куценко М. Авторська накладна графіка. – К.: КНУБА, 2001. – 124 с.

7. Севастьянов Е.И. Изобразительность и выразительность в искусстве. – М.: Изобразительное искусство, 1970. – 233 с.

8. Валуєнко Б.В. Архітектура книги. – К.: Мистецтво, 1996. – 336 с.

9. Ванслов В.В. Прогресс в искусстве. – М.: Искусство, 1973. – 255 с.

10. Куценко М.Я. Графіка шрифту. – К.: КНУБА, 2004. – 194 с.

11. Ноумен У. Графическое представление информации. – М.: Мир, 1991. – 225 с.

12. Волкобруб И.Т. Основы художественного конструирования. – К.: Вища школа, 1982. – 151 с.

13. Штанко О. Мистецтво плаката і графічний дизайн. – К.: УАМ., 1998. – Вип.5. – С.70-73.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ ВСТУПНИКА


Вступнику пропонується 25 тестових завдань, що відповідають програмі фахового вступного випробування.


^ Кількість правильних відповідей

Критерії оцінювання

Оцінка

0-12

Абітурієнт володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, об'єктів

Не задовільно

13-17

Абітурієнт володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину матеріалу

Задовільно

18-22

Абітурієнт володіє матеріалом, проте припускається незначних помилок при відтворенні

Добре

23-25

Абітурієнт відтворює матеріал, виявляє ґрунтовні знання і розуміння основних положень

ВідмінноСхожі:

Зміст програми розділ вступ. Дизайн як вид проектної діяльності: становлення, розвиток, перспективи iconКонстантинова леся миколаївна соціально-педагогічні технології у діяльності соціального педагога зміст вступ
Висновки до першого розділу Розділ технології соціального проетування в діяльності соціального педагога
Зміст програми розділ вступ. Дизайн як вид проектної діяльності: становлення, розвиток, перспективи iconЗміст вступ Розділ I
Бабусин рушник, батьківський поріг, мамина пісня – мої обереги
Зміст програми розділ вступ. Дизайн як вид проектної діяльності: становлення, розвиток, перспективи iconРозділ 2 Культурно просторове оточення
Фітодизайн як вид мистецтва. Зміст фітодизайну, основні принципи аранжування, символіка кольору і рослин, особливості композиції...
Зміст програми розділ вступ. Дизайн як вид проектної діяльності: становлення, розвиток, перспективи iconБарч Оксани Іванівни розділ загальні відомості про майстра в/н розділ результати педагогічної діяльності розділ науково – методична діяльність розділ поза навчальна методична діяльність розділ навчально – матеріальна база прізвище,
Розділ поза навчальна методична діяльність розділ навчально – матеріальна база
Зміст програми розділ вступ. Дизайн як вид проектної діяльності: становлення, розвиток, перспективи iconПрограмовий зміст розділ вступ. Проектно-графічна культура
Правилами прийому до Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» передбачений конкурсний відбір за результатами...
Зміст програми розділ вступ. Дизайн як вид проектної діяльності: становлення, розвиток, перспективи iconІ. Вступ Серед сучасних можливостей подальшого удосконалення реабілітаційних технологій належна увага надається арт-терапії. Арт-терапія це лікування за допомогою залучення дитини до мистецтва. При цьому дит
Через малюнок або інший вид творчої діяльності дитина може «виплеснути» негативні та поділитися позитивними емоціями
Зміст програми розділ вступ. Дизайн як вид проектної діяльності: становлення, розвиток, перспективи iconКритерії оцінювання проектної діяльності

Зміст програми розділ вступ. Дизайн як вид проектної діяльності: становлення, розвиток, перспективи iconА в деяких випадках і в пояснювальну записку до програми. Вивчи матеріал цього розділу, питання, теми. Сформуй задум урок
Вчитайся у розділ програми, який потрібно вивчити на уроці, а в деяких випадках — і в пояснювальну записку до програми
Зміст програми розділ вступ. Дизайн як вид проектної діяльності: становлення, розвиток, перспективи iconНавчання грамоті І розвиток навичок читання молодших школярів
Пріоритетом моєї педагогічної діяльності є учень як особа, а тому головне у роботі пошук нових форм і методів навчання, сприяючих...
Зміст програми розділ вступ. Дизайн як вид проектної діяльності: становлення, розвиток, перспективи iconТрансформація традиційного бісероплетіння в сучасні види бісерних виробів. Вступ. Бісер — як шлях до прикрашення побуту
Вступ. Бісер як шлях до прикрашення побуту Розділ І. Європейське бісероплетіння І склоробна справа за часів Київської Русі
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib2.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов