Пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» icon

Пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»НазваПояснювальна записка для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
Дата конвертації05.07.2013
Розмір88.83 Kb.
ТипПрограма
скачать >>>
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», Правилами прийому до Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» передбачений конкурсний відбір за результатами фахового вступного випробування.

Програма фахового вступного випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» має комплексний характер, створена у відповідності зі змістом основних профільних дисциплін спеціальності в частині фундаментальної та професійно-практичної підготовки.

У процесі підготовки до фахового вступного випробування рекомендується користуватися основною літературою, яку подано наприкінці програми.

Фахове вступне випробування проводиться у формі тестування. Програма містить критерії оцінювання результатів тестування. Конкурсний бал обчислюється за п’ятибальною шкалою.


^

Зміст ПРОГРАМИРозділ 1. Основи організації обслуговування споживачів.


Тема 1.1. Вступ. Основи функціонування організаційно-обслуговуючої системи.

Організаційно-обслуговуюча система у закладах ресторанного господарства.

Маркетинговий підхід до обслуговування споживачів

Організаційно-обслуговуюча система як комплекс управління сервісом.

Головні цілі та принципи організаційно-обслуговуючої системи.

Попит і реклама, послуги закладів ресторанного господарства.

Попит на продукцію і послуги закладів ресторанного господарства.

Значення вивчення попиту.

Види попиту.

Фактори, що впливають на формування попиту на продукцію і послуги закладів ресторанного господарства.

Методи вивчення попиту споживачів: безпосередній контакт зі споживачами, анкетне опитування.

Реклама, її значення у формуванні попиту споживачів.

Рекламні засоби в закладах ресторанного господарства.

Вимоги до рекламних засобів у закладах ресторанного господарства.

Дієвість різних видів реклами.


^ Тема 1.2. Моделювання процесу обслуговування.

Структура організаційно-обслуговуючої системи при різних методах обслуговування.

Види, форми, методи обслуговування.

Особливості організації обслуговування, їх вплив на структуру організаційно-обслуговуючої сиcтеми.

Обслуговування безпосередньо у закладах ресторанного господарства, у місцях тимчасового перебування споживачів (зона відпочинку тощо), зі вживанням продукції вдома.

Структури організаційно-обслуговуючої системи при самообслуговуванні, при обслуговуванні офіціантами.

Етичні норми поведінки обслуговуючого персоналу.

Вплив способу розрахунку зі споживачами на структуру організаційно-обслуговуючої ситеми.

Культура, якість обслуговування, фактори якості обслуговування.

Раціональна організація обслуговування споживачів.

Послуги закладів ресторанного господарства. Види послуг. Загальні вимоги до них.


^ Тема 1.3. Характеристика МТБ для різних видів обслуговування.

Загальна характеристика МТБ закладів ресторанного господарства.

Засоби і предмети праці, які використовують для обслуговування споживачів.

Підбір предметів матеріально-технічної бази для різного виду обслуговування.

Сучасний підхід до вибору предметів МТБ.

Вимоги до підготовки штату для різних видів обслуговування.

Підготовка до обслуговування.

Розрахунок предметів МТБ для закладів ресторанного господарства, що відкриваються або які діють.

Особливості підготовки предметів матеріально-технічного забезпечення для бенкетів, прийомів, спеціальних форм обслуговування.

Вимоги до інтер’єру.

Складові дизайну зали.


Тема 1.4. Характеристика організації процесу обслуговування.
^

Порядок обслуговування споживачів.


Правила обслуговування.

Організація обслуговування у загальнодоступних закладах ресторанного господарства.

Порядок обслуговування офіціантами. Розподіл обов’язків.

Підготовка столів (досервіровка, пересервіровка).

Послідовність, підготовка та техніка виконання замовлення.

Пропозиція та відпуск різних видів прдукції, напоїв.

Додаткові послуги у залах ресторану.

Види, техніка прибирання місць обслуговування споживачів.

Розрахунок відвідувачів.

Особливості організації роботи, обслуговування споживачів у підприємствах швидкого обслуговування.

Методи подачі продукції.

Правила, що встановлюють порядок і черговість обслуговування в залежності від виду обслуговування.

Особливості обслуговування спеціальних заходів.


Розділ 2. Організація банкетів, прийомів.


Тема 2.1. Види банкетів, прийомів.

Класифікація банкетів і прийомів за різними ознаками.

Поняття “банкет”, “прийом”.

Загальні рекомендації з організації банкетів, прийомів.

Особливості дипломатичних прийомів.

Особливості видів банкетів.

Характеристика різних видів банкетів.

Види прийомів, їх характеристика. Прийом “сніданок”, “обід”, “вечеря”, “бокал вина”, “жур фікс”, ін.

Прийом замовлення.

Розрахунок і забезпечення МТБ.

Підготовка до обслуговування.

Загальні рекомендації з обслуговування банкетів.

Вимоги до персоналу.

Кейтерінг сервіс, його види.


^ Тема 2.2. Організація банкетів за столом.

Організація підготовчої роботи до проведення банкетів.

Організація банкетів: із повним обслуговуванням офіціантами, з частковим обслуговуванням офіціантами.

Розрахунок МТБ.

Особливості підготовки зали, розташування меблів, сервіровка, обслуговування.

Розташування столів, розміщення гостей. Час проведення. Особливості, черговість обслуговування.

Спеціалізовані банкети: банкет-чай, банкет-кава.

Банкети за межами ресторану.

Організаційні, санітарно-гігієнічні вимоги до робіт з організації і проведення банкетів.

Вимоги до штату.


^ Тема 2.3. Організація банкетів біля столу.

Види банкетів, їх призначення.

Характеристика банкетів: банкет-фуршет, банкет-коктейль, комбіновані банкети.

Особливості в організації підготовчої роботи.

Складення меню, прийом замовлення.

Види предметів МТБ для обслуговування.

Розрахунок МТБ, кількості персоналу.

Підготовка приміщення, штату.

Особливості сервіровки столів.

Порядок, правила обслуговування.

Обслуговування споживачів під час презентацій, ділових зустрічей тощо.


^ Тема 2.4. Організація спеціальних форм обслуговування.

Обслуговування за попереднім замовленням.

Обслуговування заходів, присвячених окремим датам.

Обслуговування проживаючих у готелях, учасників конференцій, фестивалів тощо.


^ Тема 2.5. Організація обслуговування за місцем роботи, навчання, відпочинку.

Характеристика типів підприємств громадського харчування за місцем роботи, навчання споживачів. Вимоги до режиму роботи підприємств громадського харчування, особливості асортименту продукції та обслуговування контингенту споживачів. Рекомендовані форми обслуговування споживачів.

Особливості організації обслуговування студентів, учнів шкіл та інших учбових закладів. Характеристика контингенту споживачів.

Організація обслуговування школярів та особливості обслуговування різних вікових груп.

Особливості розрахунку за харчування в їдальнях, що обслуговують студентів вищих та середніх спеціальних учбових закладів, шкіл, спеціальних професійних училищ.

Фактори впливу на формування мережі підприємств громадського харчування за місцем навчання.

Обслуговування за місцем відпочинку.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Основна література

 1. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства: Підручн. для ВУЗів / За ред. проф. Н.О. П’ятницької. – К.: КНТЕУ, 2007.

 2. Карпенко В.Д. та ін. Організація виробництва та обслуговування на підприємствах громадського харчування. – К.: Укоопосвіта, 2003.

 3. Организация производства и обслуживания в общественном питании
  /Под ред. М.И.Беляева. – М.: Экономика, 1986.

 4. Пивоваров В.И. Научно-технический прогресс в общественном питании.
  – М.: Экономика, 1989.

 5. Пятницкая Н.А. Организация производства и обслуживания в обществен-
  ном питании. Практикум: Учеб. пособие для вузов - К.: Высш. шк.,1990.

 6. Захарченко М.Н., Кучер Л.С. Обслуживание в предприятиях обществен-ного питания. – М.: Экономика, 1986.

 7. Усов В.В. Организация обслуживания в ресторанах. – М.: Высш. шк., 1990.


Допоміжна література

 1. Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення: Закон України від 24.02.1994 р. №4004-ХП.

 2. Про захист прав споживачів: Закон України від 15.12.93 р. №3682-ХП.

 3. Сборник рецептур блюд для предприятий общественного питания. – М.: Экономика, 1989.

 4. СанПиН 42-123-5777-91. Санитарные правила для предприятий общественного питания, включая кондитерские цеха и предприятия, вырабатывающие мягкое мороженое.

 5. СанПиН 42-123-4117-86. Санитарные правила. Условия, сроки хранения особо скоропортящихся продуктов.

 6. Періодичні видання: “Питание и общество”, “Готельно-ресторанний бізнес”, “ПИР. Питание и развлечения”, “КаБаРе. Кафе, бары, рестораны”, “Магазины, рестораны, отели”, “Ресторанные ведомости”, “Drink”, “Торговля за рубежом”.

 7. Услуги общественного питания: Сб. нормат. док. / Харьк. гос. центр стандартизации, метрологии и сертификации. – Х., 1997.

 8. Станкович Г.П., Дунцова К.Г. Справочник молодого официанта. – М.: Высш. шк., 1989.

 9. Тимофеев В.М., Воронин В.В. Торговый инвентарь, посуда : Справочник. – М.: Экономика, 1988.

 10. Послуги громадського харчування : Зб. нормат. док. / Харк. держ. центр стандартизації, метрології та сертифікації. – Харків, 1997.

 11. Организация производства полуфабрикатов в общественном питании : Практ. пособие / В. И. Пивоваров и др. – К.: Высш. шк., 1989.

 12. Азбука ресторатора. Все, что нужно знать, чтобы преуспеть в ресторанном бизнесе. – М.: Изд-во Жигульского, 2003.

 13. Барановский В.А. Справочник официанта-бармена. – Ростов на/Д.: Феникс, 2003.

 14. Богушева В.И. Организация обслуживания посетителей ресторанов и баров. – Ростов на/Д.: Феникс, 2002.

 15. Браймер Роберт А. Основы управления в индустрии гостеприимства / Пер. с англ. Е. Б. Циганова. – М.: Аспект Пресс, 1995.

 16. Дюбу М., Дюбу Ж.-П. Словарь ресторанной лексики. Немецкий, французский, английский, русский с указателями. – М.: РУССО, 2003.

 17. Ресторанный сервис. Основы международной практики обслуживания для профессионалов и начинающих / С. и Л. Зигель, Х. и Р. Ленгер, Г. Штиклер, В. Гутмайер. – М.: ЗАО «Изд-во «Центрополиграф».

 18. Коршунов Н.В. Организация обслуживания в ресторанах. – М. Экономика, 1980.

 19. Масилюне Н. Просим к столу. – Рига: Авоте, 1983.

 20. Обслуживание на предприятиях общественного питания : Учеб. пособие для колледжей, профессионально-технических училищ. – Ростов на/Д: Феникс, 2001.

 21. Палли М. Справочник совершенного хозяина ресторана. 100 идей для достижения превосходства в конкурентной борьбе. – М.: Изд-во Жигульского, 1999.

 22. Развитие сети фуд-кортов «Марше» // Торговля за рубежом. – 1991. - №4.

 23. Сорокина С. Вспоминайте иногда вашего студента. Социальное питание // Питание и общество. – 1999. - №5.

 24. www.lunch.ru^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ ВСТУПНИКА

Вступнику пропонується 25 тестових завдань, що відповідають програмі фахового вступного випробування.

^ Кількість правильних відповідей

Критерії оцінювання

Оцінка

0-12

Абітурієнт володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, об'єктів

Не задовільно

13-17

Абітурієнт володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину матеріалу

Задовільно

18-22

Абітурієнт володіє матеріалом, проте припускається незначних помилок при відтворенні

Добре

23-25

Абітурієнт відтворює матеріал, виявляє ґрунтовні знання і розуміння основних положень

ВідмінноСхожі:

Пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» iconПояснювальна записка для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
«молодший спеціаліст» вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», Правилами прийому до Відкритого міжнародного...
Пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» iconПояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
«молодший спеціаліст» вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», Правилами прийому до Відкритого міжнародного...
Пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» iconПояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
«молодший спеціаліст» вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», Правилами прийому до Відкритого міжнародного...
Пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» iconПояснювальна записка для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
«молодший спеціаліст» вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», Правилами прийому до Відкритого міжнародного...
Пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» iconПояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
«молодший спеціаліст» вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», Правилами прийому до Відкритого міжнародного...
Пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» iconПояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
«молодший спеціаліст» вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», Правилами прийому до Відкритого міжнародного...
Пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» iconПояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
«молодший спеціаліст» вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», Правилами прийому до Відкритого міжнародного...
Пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» iconПояснювальна записка для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
«молодший спеціаліст» вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», Правилами прийому до Відкритого міжнародного...
Пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» iconПояснювальна записка для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
«молодший спеціаліст» вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», Правилами прийому до Відкритого міжнародного...
Пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» iconВідкритий міжнародний університет пояснювальна записка для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
«молодший спеціаліст» вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», Правилами прийому до Відкритого міжнародного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib2.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов