План навчального проекту Автор навчального проекту icon

План навчального проекту Автор навчального проектуНазваПлан навчального проекту Автор навчального проекту
навчального проекту
Дата конвертації09.07.2013
Розмір196.92 Kb.
ТипДокументи
скачать >>>

План навчального проекту


Автор навчального проекту

Прізвище, ім’я та по-батькові:

Сушко Світлана Вікторівна

Місце роботи / Назва навчального закладу:

Українківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, вчитель української мови та літератури

Місце проживання автора проекту:

с.Українка Жовтневий район Миколаївська область

Опис проекту

Назва проекту:
Методичний коментар:

Робота над проектом – це практика особистісно орієнтованого навчання, що враховує у процесі навчання конкретного учня, його вільний вибір та особисті інтереси. Тому цей учень розуміє, навіщо йому знання і де їх застосувати. Щоб досягти таких результатів, педагог має знайти розумний баланс між академічними і прагматичними знаннями.

Навчальне проектування орієнтоване перш за все на самостійну роботу – індивідуальну, парну або групову, які учні виконують впродовж визначеного часу.

Результати виконання повинні бути «відчутні» як розв’язання педагогічної проблеми і конкретний результат, готовий до впровадження.

Проектна технологія передбачає використання педагогом сукупності дослідницьких, пошукових, творчих методів, прийомів, засобів.

Таким чином, суть проектної технології – стимулювати інтерес учнів до певних проблем, що передбачають володіння визначеною сумою знань, показати практичне застосування надбаних знань: від теорії до практики, гармонійно поєднуючи академічні знання з прагматичними, дотримуючись відповідного їх балансу на кожному етапі навчання.

Тип проекту за домінуючим видом проектної діяльності:

дослідницько-інформаційний, ігровий.

Тип проекту за предметно-змістовою галуззю:

міжпредметний.

За кількістю учасників:

груповий.

За тривалістю діяльності:

тривалий.

За характером координації:

із безпосередньою координацією.

Ключове питання:

Що являє собою постать Тараса Шевченка для українського народу?

Тематичні питання:

Змістові питання:

 1. Життя Шевченка – сила особистості

 2. У художньому світі Тараса Шевченка

 3. Знайомий-незнайомий Шевченко

 4. Шевченко і думка народу про нього.

Навчальні предмети:

 Основи економіки

 Українська мова і література

 Зарубіжна література

 Музика, образотворче мистецтво

 Інформатика

 Всесвітня історія

 Іноземна мова

 Людина і суспільство/Основи філософії

 Я і Україна/Довкілля/ Природознавство

 Фізика, астрономія

 Математика

 Фізична культура, ОБЖ, ДПЮ

 Біологія

 Географія

 Хімія

 Історія України

 Основи правознавства

 Трудове навчання

 Інше:

 Інше:

 інше:

Класи, яких стосується проект

 1–4

 5-7

 Інше:

 8-9

 10-11

 Інше:


Державні освітні стандарти та навчальні програми:


Освітня галузь "Мови і літератури"

Вміння і навички в усіх видах мовленнєвої діяльності: володіння різними типами і стилями мовлення з урахуванням ситуації спілкування, дотримання правил спілкування.

Уміння уважно слухати текст, розуміти, запам'ятовувати з одного прослухування його зміст, визначати тему та основну думку твору, оцінювати почуте, помічати особливості мовної форми

Уміння застосовувати основні загальнонавчальні, творчі вміння, використовувати їх у різних життєвих і навчальних ситуаціях спілкування.

Уміння користуватися основними комунікативними стратегіями.

Уміння сприймати новий досвід, аналізувати, узагальнювати, запам'ятовувати, адекватно діяти у навчальних та життєвих ситуаціях

Розуміння значення літератури та культури для духовного розвитку людства; про основні етапи розвитку культури, про спільні закономірності розвитку різних видів мистецтв та сучасні тенденції в національній та світовій культурі

Освітня галузь "Суспільствознавство"

підготовка учнів до взаємодії з соціальним середовищем, до самореалізації їх як особистостей в умовах багатоманітного світу через засвоєння комплексу знань, формування відповідних компетенцій;

формування в учнів національних та загальнолюдських цінностей, толерантного ставлення та поваги до інших народів, правової свідомості, економічного мислення;

формування в учнів критичного мислення, навичок оцінювання суспільних явищ і процесів, життєвих та прикладних особистісно-життєтворчих, соціалізуючих, комунікативних, інтелектуально-інформаційних навичок;

формування в учнів почуття власної гідності, відповідальності, собистого ставлення до подій і явищ суспільного життя, досвіду емоційно-оцінної діяльності, здатності визначати власну активну життєву позицію, робити свідомий вибір, встановлювати особисті цілі, спрямовані на розвиток суспільства,

держави, забезпечення власного добробуту та добробуту своєї родини.

Освітня галузь "Естетична культура"

виховання в учнів ціннісного ставлення до дійсності та творів мистецтва, збагачення емоційно-почуттєвої сфери;

набуття системи знань та уявлень про мистецтво, його значення в житті людини і суспільства;

розвиток художньо-творчого потенціалу особистості;

виховання здатності до художньої самореалізації, потреби в мистецькій самоосвіті.

Освітня галузь "Технологія"

Усвідомлення ролі проектної діяльності для розвитку сучасного техногенного середовища.

Знання про проектний пошук як основу творчого процесу;

ознак та характеристик досконалості результату проектної діяльності;

видів та змісту проектних документів і уміння користуватися ними;


Навчальні цілі та очікувані результати навчання:

Очікувані результати:

- учні набувають навичок проводити опитування та аналізувати його результати;

- вдосконалювати навички пошуку інформації в Інтернеті, літературі на задану тему, вміти аналізувати її;

- удосконалювати вміння працювати з програмами PowerPoint, Publisher для створення презентацій, публікацій, веб-сторінок;

- навчитися оформлювати проект (елементи дизайну);

- удосконалювати вміння працювати в групах, доводити власну думку, робити висновки;

- навчитися робити самооцінку та взаємооцінку своєї роботи та роботи своїх однолітків.


Діяльність учнів та запланований результат:

Складається з двох етапів - теоретичного та практичного.

Теоретичний:

- ознайомлюються з учительською презентацією, прикладами учнівських робіт та формами оцінювання публікації, презентації, веб-сайту;

- об’єднуються у групи за інтересами;

- обирають тему для дослідження;

- розподіляють обов’язки у групі;

- знаходять відповіді на тематичні питання, знайомляться з ними, узагальнюють та створюють звіт у вигляді публікації, веб-сторінки та презентації;


Практичний:

- збирають матеріали у Інтернет, літературі, проводять соціологічне опитування ;

- обробляють отриманий матеріал;

- використовують дидактичний матеріал;

- створюють діаграму, пишуть висновки, оформлюють звіт;

- доповнюють звіт практичної частини у свою веб-сторінку, публікацію або презентацію.

- оцінюють згідно з критеріями свою роботу та роботу своїх однокласників;

- презентують свою роботу на конференціїХто виконуєЯкі питання опрацювати


Результат

Біографи

Дослідити творчість Т.Г.Шевченка

Реферат, презентація

Мистецтвознавці

Досліджують мистецьку спадщину Кобзаря

Презентація

«У художньому світі Тараса Шевченка»

Кореспонденти

Провести опитування «Знакова постать літературного олімпу»»

Анкетування, оброблення результатів, бюлетень

Літератори

Скласти сценарій позакласного заходу

Провести літературну гру «Найрозумніший»Формою представлення результатів проектної діяльності була обрана колективна доповідь з використанням слайдової презентації.


Вхідні знання та навички:

Вхідні знання та навички.

- знання клавіатури та вміння користуватися мишкою; вміння друкувати, копіювати, вставляти, зберігати інформацію на комп’ютері.

- базові вміння роботи з програмами Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint та Publisher).

- початкові вміння працювати в Інтернеті

- аналізувати, порівнювати, вибирати, ілюструвати, робити висновки

- продукувати писемне повідомлення з дотриманням мовних правил

- формулювати думку у різних стилях і жанрах мовлення.

- підготувати виступ і виголосити його з урахуванням ситуації спілкування

- досвід групової роботи


Матеріали та ресурси:

Обладнання (відмітити необхідні прилади): Фотоапарат

 Принтер

 Цифровий фотоапарат

 Програвач DVD-дисків

 Засоби для зв’язку з Інтернетом

 Лазерний диск

 Відеокамера

 Проектор

 Сканер

 Телевізор

 Комп’ютер(и)

 Відеомагнітофон

 Обладнання для проведення відеоконференцій

 Інше:      

^ Програмне забезпечення (відмітити необхідні програми):

 Бази даних

 Табличний процесор

 Видавничі системи

 Програми для підтримки роботи з електронною поштою

 Енциклопедія на компакт-диску

 Програми опрацювання зображень

 Веб-браузер для перегляду веб-сайтів

 Програми для створення мультимедійних презентацій

 Програми для створення веб-сайтів

 Текстовий редактор

 Програми для створення публікацій

 Архіватори

 Інше:     Друковані матеріали:

Енциклопедії, довідники, додаткова література.

Додаткове приладдя та витратні матеріали:

Диски. Файли, папки, папір та інше.

Ресурси Інтернету:


Оцінювання знань та вмінь учнів:


Відбувається за допомогою спостереження за роботою учнів, ведення журналу, виконання завдань, а також створених ними кiнцевих продуктiв (презентацiй, публiкацiй, веб-сайтiв).

Працюючи над реалізацією проекту, учні мають підготувати звіт у вигляді буклету та презентації. По завершенні проекту учні обговорили результати своєї діяльності. Працюючи з листами самооцінки презентації, публікації, Web-сайта, створеними для цього проекту, кожний учень визначив свої навчальні досягнення, а також оцінив внесок свій власний та інших членів групи до реалізації проекту


^ Планування реалізації проекту

п/п

Що потрібно зробити перед початком проекту?

Хто це зробить або допоможе зробити?

^ Коли це слід зробити?Придбати/позичити необхідні пристрої, (камера, сканер, проектор, тощо)

Вчитель–предметник

Вчитель інформатики

За 2 тижні до початку проектуЗарезервувати час в комп’ютерному класі або бібліотеці

Адміністрація, вчитель інформатики

За 2 тижні до початку проектуЗнайти та зібрати книги/диски DVD/компакт-диски, що будуть використовуватись у вашому Проекті

Вчитель-предметник,

бібліотекар

За 3 тижні до початку проектуНалагодити зв’язок з класом-партнером (чи декількома класами) та обговорити умови та взаємодію для виконання спільного проекту

Вчитель-предметник

За 3 тижні до початку проектуПризначити спеціальний урочистий вечір для демонстрації закінчених учнівських робіт

Вчитель-предметник

За 2 тижні до початку проектуРозіслати інформаційний бюлетень чи статтю, в якій розміщено інформацію про майбутній проект, батькам з проханням про допомогу

Вчитель-предметник

За 1 тиждень до початку проектуЗапросити фахівців з даної теми для зустрічі з учасниками проекту

Вчитель-предметник

За 2 тижні до початку проектуРозподілити час роботи на комп’ютерах/визначити час роботи по змінах

Вчитель-предметник

Вчитель інформатики

За 2 тижні до початку проектуВизначити порядок зберігання учнівських файлів на шкільному комп’ютері та можливості доступу до них учнями

Вчитель-предметник

Вчитель інформатики

За 1 тиждень до початку проектуПереконатися, що учні попередньо мають відповідні навички роботи з комп’ютером, та забезпечити можливості навчання тих, хто таких навичок не має

Вчитель-предметник

Вчитель інформатики

За 2 тижні до початку проекту
^ Що потрібно зробити протягом проекту?

Хто це зробить або допоможе зробити?

Коли це слід зробити?Ознайомити учнів з критеріями оцінювання їх роботи в проекті

Вчитель-предметник


В 1 день проектуПроглянути разом з учнями відібраний для проекту матеріал, надати рекомендації для подальшої роботи

Вчитель-предметник


В 1 день проектуОрганізувати самостійну роботу учнів в проекті

Вчитель-предметник


В 1 день проектуОбговорити з учнями майбутню форму подання результатів проекту

Вчитель-предметник


В 1 день проектуЗапросити фахівців, батьків за кілька днів до того, як вони мають прийти до школи

Вчитель-предметник

учні

Протягом проектуЗробити фотографії учнів за роботою

Вчитель-предметник

учні

Протягом проектуОцінити учнівські проекти

Вчитель-предметник


Останнього дня проектуПровести оцінювання проекту в цілому, отримати відгуки про те, наскільки вдалим він був (ваші власні висновки, висновки учнів, батьків).

Вчитель-предметник

Батьки, адміністрація

Останнього дня проекту
^ Що потрібно зробити по завершенні проекту?

Хто це зробить або допоможе зробити?

Коли це слід зробити?Розіслати листи подяки фахівцям, батькам/особам, що допомогли у реалізації проекту своєю роботою та фінансуванням

Вчитель-предметник

адміністрація

По завершенню проектуПовернути обладнання, книги, приладдя

учні

По завершенню проектуПризначити презентацію для шкільної ради, батьківської ради, місцевої ради або спонсорів

Вчитель-предметник


По завершенню проектуВключити результати цього проекту в наступні уроки свого навчального предмету, для яких ці Ключове та Тематичні питання є також важливими

Вчитель-предметник


По завершенню проектуДодатки містять :


Критерії оцінювання

 • презентації,

 • публікації

 • бюлетенів.

Інструкції по створенню

 • презентації,

 • публікації

 • бюлетенів.

Контрольне опитування.

Картки:

 • самооцінювання

 • взаємооцінювання у групі (парі)


Критерії оцінювання для PowerPoint презентації

Група _____________________

_____________________

_____________________

_____________________Зразково

(10 - 12 балів)

^ Добре

(6 – 9 балів)

Задовільно

(0 - 5 балів)

Презентування матеріалу

Професійна подача матеріалу. Абсолютна увага аудиторії.

Подача матеріалу задовільна. Аудиторія не повністю організована.

Матеріал важко подається.
Якісний зміст слайдів

Слайди добре розкривають досліджувальну тему

Тема дослідження розкрита частково

Відсутній взаємозв’язок між темою дослідження і слайдами.
Наступність у подання презентації

Слайди ідеально зв’язані між собою.

В подачі слайдів спостерігається сумбур

Слайди не мають логічного зв’язку.
Дизайн презентації

Дизайн презентації. Доречно дібрані анімаційні, звукові ефекти.

Дизайн презентації достатньо добрий. Не завжди влучно дібрані звукові та анімаційні ефекти, фон, шрифти.

Презентація погано читається, відсутні звукові та анімаційні ефекти, не вдало підібрані шрифти, фонові зображення.
Творчість та оригінальність

Оригінальний підхід до оформлення презентації

Очевидні ознаки авторських задумок з елементами творчості

Відсутні творчість і оригінальність у оформленні презентації


_____________________

Прізвище, ім’я ___________________________________________________________________

Дата ___________________________________________________________________

 1. Брав(ла) активну участь у роботі групи ___________________________________________

 2. Висловлював(ла) власні міркування ___________________________________________

 3. Висував(ла) оригінальні ідеї ___________________________________________

 4. Обстоював(ла) особисту позицію ___________________________________________

 5. Брав(ла) участь у прийнятті рішень ___________________________________________

 6. Демонстрував(ла) предметні навички ___________________________________________

 7. Доповідав(ла) про результати групової роботи__________________________________________


Підсумковий середній бал ___________________________________________
Прізвище, ім’я ___________________________________________________________________

Дата ___________________________________________________________________
Критерії оцінювання

Оцінка членів групи

Середній бал

Підсумковий бал учителяРеально працював(ла) над завданням

Активно співпрацював(ла) з іншими під час обговорення

Аргументовано викладав(ла) інформацію

Висловлював(ла) цікаві ідеї, вносив(ла) пропозиції

Брав(ла) участь у прийняття рішення

Продемонстрував(ла) комунікативні вміння і навички, потрібні для спілкування

 1. Чітко визначати функції кожного і розподіляти обов’язки

 2. Працювати разом для досягнення спільної мети.

 3. Учитися слухати одне одного, враховувати різноманітні думки і пропозиції членів групи.

 4. Навчаючи інших, учитися самому.

 5. Виробляти вміння обстоювати власну позицію.

 6. Учитися робити правильний вибір і брати відповідальність за нього.

 7. Завжди пам’ятати: загальний успіх залежить од внеску кожного.


Схожі:

План навчального проекту Автор навчального проекту iconПлан проекту Автор навчального проекту: Мішукова Ніна Андріївна
Охтирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Охтирської міської ради Сумської області
План навчального проекту Автор навчального проекту iconПлан навчального проекту
Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи бажаєте ви, щоб було...
План навчального проекту Автор навчального проекту iconПлан навчального проекту
Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи бажаєте ви, щоб було...
План навчального проекту Автор навчального проекту iconПлан навчального проекту
Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи бажаєте ви, щоб було...
План навчального проекту Автор навчального проекту iconПлан навчального проекту
Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи бажаєте ви, щоб було...
План навчального проекту Автор навчального проекту iconПлан навчального проекту
Якщо ваш навчальний проект виберуть для збереження у базі даних програми „Intel® Навчання для майбутнього”, чи бажаєте ви, щоб було...
План навчального проекту Автор навчального проекту iconОдеса 2011 План проекту Автор проекту
«Коли душа наповнюється світлом» (робота шкільного народознавчого музею «Дідусева хата») (
План навчального проекту Автор навчального проекту iconПлан навчального проекту
Примітка: Набирайте текст в полі для відповіді. Клацніть мишею на тексті-інструкції
План навчального проекту Автор навчального проекту iconОпис навчального проекту Назва проекту:«Діти Великої вітчизняної війни»
В наш час досить модно і перспективно займатися проектною діяльністю. Проект – це розвивальний метод навчання дітей історії
План навчального проекту Автор навчального проекту iconПлан навчального проекту
Примітка: Набирайте текст в полі для відповіді. Клацніть мишею на тексті-інструкції і починайте набирати свій текст
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib2.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов