Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про внесення змін до Закону України “Про нотаріат” icon

Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про внесення змін до Закону України “Про нотаріат”НазваПорівняльна таблиця до проекту Закону України Про внесення змін до Закону України “Про нотаріат”
Дата конвертації02.06.2013
Розмір177.35 Kb.
ТипДокументи
скачать >>>Порівняльна таблиця до проекту Закону України

Про внесення змін до Закону України “Про нотаріат”
Реєстраційний

7304

Автор(и):

Кабінет Міністрів України

(Друге читання)
Автори остаточної редакції:

Народні депутати України - члени Комітету з питань правової політики^ Дата розгляду в комітеті:

16.02.2011


Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції

0.

ПроектПроект

1.

Закон України^ Закон України

2.

Про внесення змін до Закону України

Про нотаріат”^ Про внесення змін до Закону України

Про нотаріат”

3.

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

4.

1. Внести до Закону України “Про нотаріат” (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст. 383; 2009 р., № 13, ст. 161) такі зміни:

-- Н.д.Чуднов В.М. (Реєстр.картка №62)

З метою приведення у відповідність з вимогами законодавчої техніки пропоную статтю 1 законопроекту вважати розділом І, а цифру «1» замінити цифрою «І».

Враховано

І. Внести до Закону України “Про нотаріат” (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст. 383; 2009 р., № 13, ст. 161) такі зміни:

5.

1) статтю 10 викласти в такій редакції:1. Статтю 10 викласти в такій редакції:

6.

“Стаття 10. Вища кваліфікаційна комісія нотаріату та порядок її роботи“Стаття 10. Вища кваліфікаційна комісія нотаріату та порядок її роботи

7.

Для визначення рівня професійної підготовленості осіб, які мають намір займатися нотаріальною діяльністю, розгляду подання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю при Міністерстві юстиції України утворюється Вища кваліфікаційна комісія нотаріату.

-- Н.д.Мірошниченко Ю.Р. (Реєстр.картка №142)

У частині першій статті 10 слова «розгляду подання» замінити словами «та вирішення питань»


-- Н.д.Мірошниченко Ю.Р. (Реєстр.картка №142)

Доповнити частину першу новим реченням такого змісту:

«Персональний склад Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату затверджується наказом Міністерства юстиції України».


-- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)

Частину 1 статті 10 викласти в такій редакції: «Для визначення рівня професійної підготовленості осіб, які мають намір займатися нотаріальною діяльністю, розгляду подання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю утворюється Вища кваліфікаційна комісія нотаріату в кількості 15 осіб», вилучивши слова: «При Міністерстві юстиції України» і додавши слова «в кількості 15 осіб».Враховано


Враховано


Відхилено

(Поправкою не обґрунтовано необхідність встановлення чисельності Вищої кваліф. комісії нотаріату у кількості 15 осіб. Такі питання можуть вирішуватись у Положенні про ВККН, що не призведе у майбутньому до необхідності постійного внесення змін до цього закону. Крім того, вилучення з компетенції Мінюсту самої комісії створить проблеми у її статусі, оскільки в силу специфіки діяльності комісія не може бути центральним органом виконавчої влади при Кабінеті Міністрів України )

Для визначення рівня професійної підготовленості осіб, які мають намір займатися нотаріальною діяльністю, та вирішення питання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю при Міністерстві юстиції України утворюється Вища кваліфікаційна комісія нотаріату. Персональний склад Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату затверджується наказом Міністерства юстиції України.

8.

Строк повноважень Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату становить три роки починаючи з дня видання наказу про затвердження її персонального складу.

-- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)

Частину 2 статті 10 викласти в такій редакції: «Строк повноважень Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату становить три роки, починаючи з дня прийняття Кабінетом Міністрів України Постанови про затвердження її персонального складу».

Відхилено

(вилучення з компетенції Мінюсту повноважень по організації роботи комісії створить проблеми. Комісія не може бути центральним органом виконавчої влади при Кабінеті Міністрів України. Це потребуватиме додаткових коштів, оскільки вона працюватиме на постійній основі)

Строк повноважень персонального складу Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату становить три роки, починаючи з дня його затвердження.

Положення про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату затверджується Кабінетом Міністрів України.

9.

Після проходження стажування особи, які мають намір скласти кваліфікаційний іспит на право на зайняття нотаріальною діяльністю, допускаються Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату до такого складення на підставі подання Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.

-- Н.д.Мірошниченко Ю.Р. (Реєстр.картка №142)

У частині третій слово «такого» замінити словом «його»

Враховано

Після проходження стажування особи, які мають намір скласти кваліфікаційний іспит на право на зайняття нотаріальною діяльністю, допускаються Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату до його складання на підставі подання відповідно Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.

10.

Порядок внесення подання про допущення до складення кваліфікаційного іспиту та проведення такого іспиту Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату встановлюється Міністерством юстиції України.

На підставі позитивних результатів складеного кваліфікаційного іспиту Міністерство юстиції України приймає рішення про видачу свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

-- Н.д.Мірошниченко Ю.Р. (Реєстр.картка №142)

Частини четверту і п`яту статті 10 викласти в такій редакції:

«Порядок допуску до складення кваліфікаційних іспитів та їх проведення встановлюється Міністерством юстиції України.

На підставі позитивних результатів складеного іспиту Вища кваліфікаційна комісія нотаріату приймає рішення про видачу Міністерством юстиції України свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.».


-- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)

Частину 4 статті 10 викласти в такій редакції:

«Порядок внесення подання про допущення до складення кваліфікаційного іспиту та проведення такого іспиту Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату встановлюється Кабінетом Міністрів України».

Враховано


Відхилено

(поправка не обґрунтована, оскільки ні діючий закон про нотаріат, ні законопроект, не позбавляють Мінюст існуючого протягом останніх 20 років права встановлювати порядок допуску до кваліфікаційного іспиту. Водночас, Кабмін за правовим статусом є колегіальним органом, а тому не здатен самостійно усунути існуючі у цій сфері недоліки.)

Порядок допуску до складання кваліфікаційних іспитів та їх проведення встановлюється Міністерством юстиції України.

На підставі результатів складеного іспиту Вища кваліфікаційна комісія нотаріату приймає рішення про видачу (або відмову у видачі) Міністерством юстиції України свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

12.

Особи, які не склали кваліфікаційний іспит, допускаються до його повторного складення не раніше ніж через рік за поданням Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі. Особи, які не склали повторний кваліфікаційний іспит, можуть бути допущені до його складення після проходження стажування протягом одного року в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса на умовах, передбачених цим Законом.

-- Н.д.Чуднов В.М. (Реєстр.картка №62)

З метою уточнення змісту запропонованих проектом змін, друге речення частини 6 статті 10 проекту викласти в такій редакції:

«Особи, які не склали повторний та наступні кваліфікаційні іспити можуть бути допущені до складення нового кваліфікаційного іспиту після проходження додаткового стажування протягом одного року в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріус на умовах, передбачених цим Законом.»


-- Н.д.Мірошниченко Ю.Р. (Реєстр.картка №142)

У частині шостій слова «протягом року в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса на умовах, передбачених цим Законом» замінити словами «відповідно до вимог цього Закону»


-- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)

Частину 6 статті 10 викласти в такій редакції: «Особи, які не склали кваліфікаційний іспит, допускаються до його повторного складення не раніше ніж через рік за поданням Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі. Особи, які не склали повторний кваліфікаційний іспит, можуть бути допущені до його складення лише через 3 роки, і після проходження стажування протягом одного року в державній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса на умовах, передбачених цим Законом».Враховано

частково


Враховано частково


Відхилено

(поправкою пропонується запровадити допуск до складання повторного кваліфікаційного іспиту не через 1 рік, як передбачено законопроектом, а через 3 роки.

По перше, збільшення зазначеного строку не обґрунтовується автором.

По друге, згідно логіки поправки, особа, яка не склала повторний іспит буде змушена продовжувати працювати стажистом нотаріуса протягом 3 років, що за існуючої системи допуску до здійснення нотаріальної діяльності (шляхом проходження стажування) не сприятиме оновленню нотаріальних кадрів, покращенню якості їх підготовки, оскільки такі особи займатимуть місце стажиста, що зменшуватиме кількість вакансій на стажування.)

Особи, які не склали кваліфікаційний іспит, допускаються до його повторного складання не раніш як через рік за поданням відповідно Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі. Особи, які не склали повторний та наступні кваліфікаційні іспити, можуть бути допущені до складання нового кваліфікаційного іспиту після проходження додаткового стажування відповідно до вимог цього Закону.

13.

Особа, приватна нотаріальна діяльність якої протягом трьох років після отримання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю не зареєстрована і яка не працювала нотаріусом, консультантом державної нотаріальної контори чи помічником (консультантом) приватного нотаріуса, не була посадовою особою, що здійснює керівництво та контроль за діяльністю нотаріату, до подання заяви про реєстрацію нотаріальної діяльності повинна підтвердити свою кваліфікацію шляхом складення кваліфікаційного іспиту в порядку, встановленому Міністерством юстиції України.

-- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)

Частину 7 статті 10 викласти в такій редакції: «Особа, приватна нотаріальна діяльність якої протягом трьох років після отримання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю не зареєстрована і яка не працювала нотаріусом (за виключенням випадку, коли ці 3 роки особа знаходилася у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), консультантом державної нотаріальної контори чи помічником (консультантом) приватного нотаріуса, не була посадовою особою, що здійснює керівництво та контроль за діяльністю нотаріату, до подання заяви про реєстрацію нотаріальної діяльності повинна підтвердити свою кваліфікацію шляхом складення додаткового кваліфікаційного іспиту в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».


-- Н.д.Чуднов В.М. (Реєстр.картка №62)

Частину 7 статті 10 після слів «складення» доповнити словом «нового»

Відхилено

(Поправка є неприйнятною з таких підстав:

Перебування у відпустці по догляду за дитиною не може бути підставою для висновку про достатній професійний і практичний рівень знань особи, яка знаходиться у такій відпустці, на відміну від передбачених законом випадків, коли особа продовжує працювати у сфері нотаріату)


Враховано

Особа, приватна нотаріальна діяльність якої не здійснювалась протягом трьох років після отримання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю і яка не працювала нотаріусом, консультантом державної нотаріальної контори чи помічником (консультантом) приватного нотаріуса, не була посадовою особою, яка здійснює керівництво та контроль за діяльністю нотаріату, до подання заяви про реєстрацію нотаріальної діяльності повинна підтвердити свою кваліфікацію шляхом складання нового кваліфікаційного іспиту в порядку, встановленому Міністерством юстиції України.

14.

Розгляд питання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю здійснюється Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату за поданням Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.

-- Н.д.Мірошниченко Ю.Р. (Реєстр.картка №142)

Частину восьму статті 10 викласти в такій редакції:

«Питання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю розглядається Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату за поданням Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі у випадках, визначених цим Законом».

Враховано

Питання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю розглядається Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату за поданням відповідно Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі у випадках, визначених цим Законом.

15.

За результатами розгляду Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату подання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю Міністерство юстиції України приймає відповідне рішення.

-- Н.д.Мірошниченко Ю.Р. (Реєстр.картка №142)

Частину дев`яту статті 10 виключити.

Враховано
16.

Внесення Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі подання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю та їх розгляд Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату здійснюється в порядку, встановленому Міністерством юстиції України.

-- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)


Частину 10 статті 10 викласти в такій редакції: «Внесення Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі подання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю та їх розгляд Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».


-- Н.д.Мірошниченко Ю.Р. (Реєстр.картка №142)

Частину десяту статті 10 викласти в такій редакції:

«Порядок внесення Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі подання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю та його розгляд Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату встановлюється Міністерством юстиції України.»

Відхилено

(Поправка суперечить концепції як діючого закону, так і цього законопроекту, оскільки питання, пов`язані з видачею свідоцтва на право зайняття нотаріальною діяльністю, так само як і з припиненням такої діяльності, вирішуються виключно Міністерством юстиції України.)


Враховано

Порядок внесення відповідно Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі подання про анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю та його розгляд Вищою кваліфікаційною комісією нотаріату встановлюється Міністерством юстиції України.

17.

Рішення Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату може бути оскаржено до суду в місячний строк з дня вручення його копії заінтересованій особі.Рішення Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату може бути оскаржено до суду”.

18.

Положення про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату затверджується Кабінетом Міністрів України.”;

-- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)

Частину 12 вважати частиною 3, виклавши її в такій редакції: «Положення про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату та її персональний склад затверджується Кабінетом Міністрів України».


-- Н.д.Чуднов В.М. (Реєстр.картка №62)

Частину 12 статті 10 викласти в такій редакції: «Положення про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату та її склад затверджуються Кабінетом Міністрів України.»

Враховано

частково


Відхилено

(Поправка не відповідає концепції діючого закону України «Про нотаріат», оскільки Вища кваліфікаційна комісія нотаріату не є центральним органом виконавчої влади)
19.

2) частину першу статті 11 після слова “рішення” доповнити словом “Вищої”;2. Частину першу статті 11 після слова «рішення» доповнити словом «Вищої».

20.

3) пункт 2 частини першої статті 12 викласти у такій редакції:3. Абзац перший пункту 2 частини першої статті 12 викласти в такій редакції:

21.

“2) за рішенням Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату, прийнятим на підставі подання Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, у випадках:”.“2) за рішенням Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату, прийнятим на підставі подання Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, у випадках”.

22.

2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року.


-- Н.д.Чуднов В.М. (Реєстр.картка №62)

Нумерацію законопроекту привести у відповідність з вимогами законодавчої техніки (цифру «2» у назві розділу замінити на цифру «ІІ».


-- Н.д.Мірошниченко Ю.Р. (Реєстр.картка №142)

Прикінцеві а перехідні положення законопроекту викласти в такій редакції:

«ІІ. Прикінцеві та перехідні положення:

  1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.

  2. Кабінету Міністрів України та Міністерству юстиції України до 1 січня 2012 року:

забезпечити прийняття нормативних актів, необхідних для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.»Враховано


Враховано

ІІ. Прикінцеві положення

    1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування та вводиться в дію з 1 січня 2012 року.

    2. Кабінету Міністрів України на момент введення в дію цього Закону:

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.Схожі:

Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про внесення змін до Закону України “Про нотаріат” iconВідкритий лист народного депутата україни І. Г. Бережної
України про нотаріат. Саме законопроект «Про внесення змін до Закону «Про нотаріат», що був внесений до Парламенту Кабінетом Міністрів...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про внесення змін до Закону України “Про нотаріат” iconЗакон УкраЇни Про внесення змін до Закону України "Про нотаріат" Верховна Рада Українипостановля є
Внести до Закону України “Про нотаріат” (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., №39, ст. 383; 1998 р., №35, ст. 241; 2002 р.,...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про внесення змін до Закону України “Про нотаріат” iconЗакон україни "Про внесення змін до Закону України "Про нотаріат " Верховна Рада України постановляє
Внести зміни до Закону України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 39, ст. 383; 1998 р., N 35, ст. 241;...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про внесення змін до Закону України “Про нотаріат” iconШановний Просимо Вас звернути увагу на ситуацію, яка склалась з реформуванням нотаріату України!
Зараз до регламенту Верховної Ради України включено законопроект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про нотаріат”...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про внесення змін до Закону України “Про нотаріат” iconРішення Науково-експертної
Методичні рекомендації розроблені відповідно до пункту 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про внесення змін до...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про внесення змін до Закону України “Про нотаріат” iconЗакон україни про внесення змін до Закону України "Про нотаріат" (щодо недопущення позбавлення житла дітей)
Про внесення змін до Закону України “Про нотаріат” (щодо недопущення позбавлення житла дітей)
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про внесення змін до Закону України “Про нотаріат” iconПро затвердження Змін до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України
Закону України "Про нотаріат" щодо державного регулювання нотаріальної діяльності" та від 04 липня 2012 року n 5037-vi "Про внесення...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про внесення змін до Закону України “Про нотаріат” iconЗакон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України Верховна Рада Українипостановля є: I. Внести зміни до таких законодавчих актів України
Частину п’яту статті 10 Закону України „Про нотаріат” (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., №39, ст. 383) викласти у такій...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про внесення змін до Закону України “Про нотаріат” iconМетодичні рекомендації щодо вчинення нотаріальних дій, пов’язаних із вжиттям заходів щодо охорони спадкового майна, видачею свідоцтв про право на спадщину та свідоцтв про право власності на частку в спільному майні подружжя
Методичні рекомендації розроблені відповідно до пункту 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про внесення змін до...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України Про внесення змін до Закону України “Про нотаріат” iconАсоціація правників України
У верховній Раді України зареєстровано проект Закону України «Про внесення змін до статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України „Про...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib2.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов