Комплексно-цільовий проект «Енергозбереження – крок за кроком» icon

Комплексно-цільовий проект «Енергозбереження – крок за кроком»НазваКомплексно-цільовий проект «Енергозбереження – крок за кроком»
Дата конвертації16.06.2013
Розмір92.18 Kb.
ТипДокументи
скачать >>>
Комплексно-цільовий проект

«Енергозбереження – крок за кроком»

Сутність проекту: Проект зорієнтований на інтеграцію в систему освіти питань енергозбереження та залучення підростаючого покоління до навчально-практичної діяльності з питань ефективного використання енергоресурсів.

Виконавці проекту: учнівський, педагогічний колектив, технічний персонал КЦМЛ, батьківська громадськість.

Мета проекту: удосконалення системи роботи з питань інтеграції енергозбереження в навчально-виховний процес та придбання учнями, педагогами та батьками необхідного рівня побутових знань з енергозбереження для формування нового світогляду на проблему енергозбереження.

Завдання проекту:

 • Активізація участі підростаючого покоління у процесі енергозбереження у закладі та вдома.

 • Підвищення рівня інформованості учасників проекту в галузі енергозберігаючих технологій.

 • Усвідомлення учнями глобальної рівноваги та причетності кожного до проблем навколишнього середовища.

 • Формування у підростаючого покоління стійких енергозберігаючих врівноважених звичок і способу повсякденного життя.

 • Виховання свідомої особистості громадянина України, яка дбайливо ставиться до природних ресурсів.

 • Виявлення здатностей учнів до цілеспрямованої роботи з інформацією.

 • Розвиток здатності до творчої діяльності, толерантності, терпимості до чужої думки, уміння вести діалог, виступати перед колективом.

 • Скорочення споживання енергії в школі і в сім'ях учнів і вчителів.Напрямки реалізації:

1. Удосконалення управлінської діяльності з питань впровадження енергозбереження в навчально-виховний процес.

Для цього необхідно:


 • ознайомлення з нормативно-правовою базою та існуючими напрацюваннями по місту, області та державі;

 • проведення семінарів, науково-практичних конференцій з питань енергозбереження;

 • залучення батьківської громадськості до реалізації проекту.


2. Кадрове забезпечення.

Для оволодіння мінімумом знань, необхідних для формування навичок ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, необхідно створити систему підготовки вчителів з питань впровадження енергозбереження, а саме:

 • розробити програми щодо впровадження факультативів, курсів за вибором у ліцеї;

 • організувати для педагогів ліцею навчальні семінари з питань інтеграції енергозбереження в навчально-виховний процес;

 • ознайомлення з дослідженнями науковців щодо енергозбереження;

 • розробити методичні рекомендації для вчителів щодо організації заходів з енергозбереження.


3. Моніторинг використання енергетичних ресурсів


4.Організація інформаційно - роз’яснювальної роботи, зорієнтованої на пропаганду енергозбереження.

Успішність заходів щодо енергозбереження неможлива без масового поширення інформації про економію енергії серед широких мас населення. Тому необхідним є:

 • залучення уваги громадськості до проблем економного використання енергії та енергоресурсів через просвітницьку діяльність у мікрорайоні;

 • популяризація енергозбереження через проведення Тижнів енергозбереження;

 • розробка пам’яток, бюлетенів та інших видів наочності з енергозбереження;

 • розробка творчою групою навчально-методичних матеріалів інших навчальних закладів;

 • створення інформаційно-консультаційного центру, який сприятиме поширенню знань в сфері енергоефективності та енергозбереження;

 • видання міні-підручників для учнів;

 • створення навчальних та методичних відеофільмів, цифрових ресурсів.


5.Здійснення інтеграції теми енергозбереження у навчальну діяльність


 • впровадження в навчально-виховний процес інноваційних форм та методів освіти для стійкого розвитку (діяльнісний підхід, інтерактивні методи, проектна діяльність);

 • інтеграція знань з енергозбереження та відновлюваної енергетики у відповідні предмети;

 • впровадження факультативів, курсів за вибором у варіативну складову навчальних планів;

 • формування у учнів знань про екологічні проблеми регіону на уроках;

 • формування у учнів вміння самостійно оцінювати екологічну ситуацію та приймати правильне рішення;

 • формування комунікативних здібностей учнів, уміння працювати у групах і парах змінного складу;

 • розвиток здатності до творчої діяльності, толерантності, терпимості до чужої думки, уміння вести діалог, виступати перед колективом.


6. Проведення позакласних виховних заходів з питань раціонального використання енергоресурсів.

Важливо створити мотивацію для заощадження ресурсів і енергії, виховати навики екологічно стійкого і безпечного стилю життя, залучити їх в корисну діяльність з енерго- і ресурсозбереження.

Для цього заплановано:

 • проведення творчих конкурсів серед учнів;

 • організація науково-дослідницької діяльності учнів з питань енергозбереження;

 • організація практично значимих проектів з енергозбереження в ліцеї і вдома.


Очікувані результати:

   1. Удосконалення роботи за основними напрямками діяльності з енергозбереження.

   2. Охоплення максимальної кількості учасників роботою з енергозбереження.

   3. Сформованість свідомого ставлення до проблем економного енергоспоживання.

   4. Підвищення екологічної культури учнів.

   5. Формування екологічної свідомості та енергозберігаючого світогляду школярів.

   6. Використання набутих теоретичних знань з енергозбереження у реальних умовах.

   7. Економія енергоресурсів в школі та вдома за рахунок контролю енергоспоживання.

   8. Економія електроенергії у приміщеннях школи за рахунок контролю енергоспоживання.


Моніторинг проекту буде здійснюватися на підставі розробленого діагностичного інструментарію за двома напрямками:

 • якість роботи по реалізації проекту;

- рівень формування нового світогляду дітей на проблему енергозбереження.

Етапи реалізації проекту


Організаційний етап


1. Створення творчої групи «Енергоефективність в дії» з залученням педагогів, ліцеїстів, батьків учнів.

2. Визначення мети й завдань проекту. Обговорення та затвердження плану дій з виконання проекту.

3. Розподіл обов'язків серед членів творчої групи.

 • Енергетичний патруль. Мета та завдання: складання енергетичних паспортів приміщень школи; щоденний контроль енергозбереження у приміщеннях школи.

 • Служба енергоаудиту. Мета та завдання: облік споживання електроенергії, теплової енергії та води у школі.

 • Науково-дослідницьке відділення. Мета та завдання: науково-дослідницька діяльність із проблем раціонального використання енергоносіїв.

 • Прес-служба. Мета та завдання: проведення інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на активізацію процесу енергозбереження; створення служби зв'язків із громадськістю; висвітлення роботи у ліцейській газеті, на сторінках сайту ліцею.


Творчо-дослідницький етап


1. Енергоаудит приміщень школи:

щоденний - для визначення днів максимального та мінімального споживання електроенергії, складання графіка роботи енергопатруля;

2. Складання енергетичних паспортів приміщень школи.

3. Науково-дослідницька робота з питань енергозбереження (обґрунтування переваг енергозберігаючих пристроїв).

4. Проведення міського конкурсу проектів з енергозбереження «Інтел-Техно-Кривий Ріг»

5. Проведення веб-квесту «Енергоефективні технології»

6. Проведення Тижня енергоефективності


Практичний етап


Заходи з підвищення енергоефективності
Визначити відповідальних за енергозбереження та енергоефективність. Проводити консультації з відповідальними працівниками
Здійснити інвентаризацію енергетичного обладнання, встановлення регулятору напруги від надмірних і непотрібних навантажень
Провести енергоаудит у закладі, дані заносити в енергетичний журнал
Провести ревізію водозабезпечення та водопостачання з метою усунення самовиливу води.За необхідністю здійснити заміну запірної арматури, кранів, вентилів тощо. Замінити водопровідні крани на крани ричагового типу.
Скласти перелік обладнання, яке експлуатується з низьким значенням ККД, призводить до перевитрат паливно-енергетичних ресурсів та забруднення навколишнього середовища, визначитися з термінами його заміни
Проводити роботи по очищенню систем опалення, зовнішніх та внутрішніх мереж каналізації та водостоків на основі сучасних прогресивних методів очищення

Передбачити поступовий перевід з централізованого опалення на локальне, максимально уникнувши зовнішніх теплових мереж чи зменшення їх протяжності, ліквідувати пошкодження теплової ізоляції на тепломережах

Забезпечити надійність роботи силових кабелів, пристроїв захисту, електричних лічильників, вимикачів і заземлюючих пристроїв.
Закінчити роботу по обладнанню та заміні на сучасні прилади обліку тепла, води, електроенергії, своєчасно проводити повірки приладів обліку.

Встановити терморегулятори на опалювальних приладах систем опалення

Запровадити системи керування витратами тепла з регулюванням необхідного рівня температури у приміщеннях у залежності від погодних умов та у неробочий час
Здійснити заміну віконних блоків на склопакети, дверей на металопластикові.

Обладнати вхідні двері засобами автоматичного закриття
Провести заміну ламп розжарювання на енергозберігаючі лампи
Здійснити заміну старого енергоємного технологічного обладнання (електроплити, холодильники та інше) на сучасне менш енергоємне

Контроль за санітарно-гігієнічним станом приміщень (освітлення, вентиляція, фарбування у світлий колір стін)
Забезпечити виховання ощадливого ставлення до використання паливно-енергетичних ресурсів шляхом навчання та широкої популяризації, пропаганди економічних, екологічних переваг енергозбереження серед учнівської молоді. Забезпечити проведення навчальних курсів з питань енергозбереження.
Провести утеплення підлоги.
Проводити постійний моніторинг енергозбереження та енергоспоживання, ефективності впровадження заходів з енергозбереження, дотримуватись лімітів на споживання електричної, теплової енергії та води.
Вести претензійну роботу щодо неякісного постачання енергоносіїв, своєчасно повідомляти про аварії зовнішніх мереж у межах прилеглої території.
Застосовувати адміністративні засоби впливу за марнотратне витрачання енергії внаслідок бездоглядної або некомпетентної діяльності відповідальних осіб.
Здійснювати контроль за використанням додаткових електрообігрівальних приладів в приміщенні у разі невідкаладної необхідності.
Схожі:

Комплексно-цільовий проект «Енергозбереження – крок за кроком» iconПрограма «Крок за кроком»
Обладнання: Таблиця до теми, фото Італії, аудіозапис, роздатковий матеріал до теми
Комплексно-цільовий проект «Енергозбереження – крок за кроком» iconТематический день по программе «крок за кроком»
Доброго ранку, друзі! Приємно бачити на ваших обличчях усмішку, а це означає, що ви прийшли на зустріч з гарним настроєм. Гадаю,...
Комплексно-цільовий проект «Енергозбереження – крок за кроком» iconУрок по русскому языку и природоведению (5 класс) в рамках экспериментальной программы «Крок за кроком»
Свойствами воды, ее значением для развития живых организмов на нашей планете; углубить представление об основных особенностях научного...
Комплексно-цільовий проект «Енергозбереження – крок за кроком» iconВізит делегації керівного складу освітян із Республіки Таджикистан до Університету «Україна»
Лютого 2013 року, на прохання Фонду Відкритого Суспільства – Таджикистан та дирекції Всеукраїнського фонду „Крок за кроком”, відбувся...
Комплексно-цільовий проект «Енергозбереження – крок за кроком» iconХудик Любов Володимирівна. № п/п Зміст урок
В. п. – о с. 1- крок лівою назад, руки в сторони, прогнутися. 2- в п. 3- крок правою назад. 4- в п
Комплексно-цільовий проект «Енергозбереження – крок за кроком» iconЧернігівський р-н Кархівська зош і-ііст Використання традиційних І нових способів одержання енергії. Проблеми енергетики та енергозбереження Урок-семінар,9 клас Підготувала: вчитель географії Мірошниченко С. П
Тема уроку: Використання традиційних і нових способів одержання енергії. Проблеми енергетики та енергозбереження
Комплексно-цільовий проект «Енергозбереження – крок за кроком» iconПроект “ Крок до зірок” Одеська загальноосвітня школа №44 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області Керівник навчального закладу
Консультанти: Довгань Людмила Іванівна, заступник директора з нвр; Лазебна Тетяна Вікторівна, вчитель інформатики
Комплексно-цільовий проект «Енергозбереження – крок за кроком» iconСценарій проведення засідання євроклубу «Крок назустріч»
«Крок назустріч», «Іграшки дітей з бідних країн», «Акція милосердя», «Робота управління соціального захисту шкільного містечка»,...
Комплексно-цільовий проект «Енергозбереження – крок за кроком» iconЕтичні аспекти енергопостачання Ісакова І. С
Україні здатні забезпечити сталий розвиток суспільства за умови енергозбереження
Комплексно-цільовий проект «Енергозбереження – крок за кроком» iconПроект «Хліб усьому голова» Проект «Святиня»

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib2.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов