Рольова гра як засіб формування комунікативної компетентності учнів молодших класів з особливими освітніми потребами icon

Рольова гра як засіб формування комунікативної компетентності учнів молодших класів з особливими освітніми потребамиНазваРольова гра як засіб формування комунікативної компетентності учнів молодших класів з особливими освітніми потребами
Дата конвертації20.06.2013
Розмір49.18 Kb.
ТипДокументи
скачать >>>

Рольова гра як засіб формування комунікативної

компетентності учнів молодших класів

з особливими освітніми потребами.


Одним з головних завдань, що стоїть перед спеціальною загальноосвітньою школою на сучасному етапі, є підвищення ефективності навчання і виховання учнів на основі формування у них ключових компетентностей.

Комунікативна компетентність – одна з ключових складових соціально активної особистості, яка характеризується вміннями спілкуватися, вступати в діалог, ставити запитання і відповідати на них, відстоювати свою точку зору, тощо.

Сформованість вищезгаданих вмінь, значною мірою визначає об’єм і форми спілкування з іншими людьми і, як наслідок, сприяє кращому орієнтуванню у власному психологічному просторі, та соціальному оточенні.

Молодші школярі з особливими розумовими потребами, на відміну від однолітків із збереженим інтелектом, зазнають значних труднощів у спілкуванні, адже мова школяра з інтелектуальним недорозвиненням не може якісно забезпечувати комунікативну функцію, сприяти повноцінному формуванню навичок спілкування. Це пояснюється низкою причин. Насамперед тим, що мовлення у дитини з порушенням інтелекту з'являється не тільки значно пізніше, але і характеризується специфічними недорозвиненням всіх його компонентів від фонематичного до семантичного рівнів. Серед важливих факторів, які обумовлюють уповільнений і аномальний розвиток комунікативних умінь у дітей з обмеженими розумовими можливостями можемо виділити зниження потреби у мовленнєвому спілкуванні. Формування такої потреби нелегкий процес і пов’язаний з цікавістю до діяльності, що пропонується учневі.

Ідея про єдність спілкування і діяльності була запропонована Л.С.Виготским та А.Н.Леонтьєвим і полягає в тому, що будь-які форми спілкування включені в специфічні форми спільної діяльності: люди не просто спілкуються в процесі виконання ними різних функцій, але вони спілкуються в діяльності, «з приводу» неї.

Таким чином, спілкування - завжди діяльність осіб і має місце лише тоді, коли мотив, що його спонукає, не може бути задоволений іншим способом, крім мовного.

До методичних прийомів, які сприяють виникненню потреби у спілкуванні, які не просто формують уміння, але і компетенність, тобто вміння, безпосередньо пов'язані з практичною діяльністю , можемо віднести рольові ігри.

Рольова гра відноситься до активних методів навчання і представляє собою умовне відтворення практичної діяльності людей і створює ситуацію реального спілкування. В основі рольової гри лежить організоване мовленнєве спілкування учнів у відповідності з розподіленими між ними ролями та ігровим сюжетом.

Мотивами (потребами) до ігрової діяльності служать не скільки її практичні результати, скільки те емоційне задоволення, яке вона приносить її учасникам. У грі діти можуть обходитися без реальних предметів. Зате реальними і нерідко сильно діючими є почуття дітей, які викликаються вигаданими ситуаціями.

Однією із властивостей гри є те, що вона являє собою відображення трудової діяльності людини, а значить, вона готує дітей до життя. Рольові ігри відображають явища і процеси, які діти спостерігають або про які чують від старших. У цих іграх кожна дитина бере на себе певну роль. Наприклад, зображуючи лікаря, вчителя чи пожежника, дитина відтворює відповідну діяльність, а домігшись успіхів в мовній поведінці, вона зможе застосовувати отримані навички та вміння в новостворених або реальних ситуаціях.

До структури рольової гри як навчально – мовного процесу входять:

а) ролі, взяті на себе граючими;

б) вихідна ситуація;

в) ігрове використання предметів, тобто заміщення реальних речей ігровими, умовними;

г) реальні відносини між учасниами;

д) сюжет (зміст) - область дійсності, яка умовно сприймається в грі .

З позиції педагога рольову гру необхідно розглядати як форму організації навчального процесу. Рольова гра керована, її навчальний характер чітко усвідомлюється педагогом. Застосування рольової гри в навчанні - яскравий приклад двоплановості, коли педагогічна мета прихована і виступає в завуальованій формі (Г.А. Китайгородська) .

Можемо виділити три рівні навчально – мовних ситуацій у рольовій грі:

 • найповніший: вчитель докладно описує всі компоненти навчально-мовної ситуації;

 • проміжний: умови мовного акту домислюються самими учнями;

 • мінімальний: вказується тільки суб'єктно - об'єктні відношення.

Ступінь самостійності у рольовій грі молодших школярів з особливими розумовими потребами поступово збільшується, по мірі проходження вищевказаних рівнів навчально – мовних ситуацій.

Робота з формування комунікативної компетентності учнів з особливими потребами у ході рольової гри буде ефективною за умови дотримання наступних рекомендацій:

 • створення сприятливої, доброзичливої атмосфери під час ігор;

 • створення ігрової мовленнєвої ситуації адекватної реальній ситуації спілкування;

 • форма і зміст рольової гри мають бути переконливі, чітко організовані і підготовлені;

 • рольова гра повинна бути прийнята всією групою;

 • педагогом має бути створена ситуація успіху ( втому числі і мовленнєвого) для кожної дитини (чим краще відчуває себе дитина у рольовій грі, тим ініціативнішим він буде в спілкуванні, згодом у нього з'явиться почуття впевненості у своїх силах, підвищення мовної активності);

 • важливо спиратися на особистий досвід дитини (сформовані на його основі ігрові дії набувають особливого емоційного забарвлення, інакше навчання спілкуванню у грі стає механічним);

 • періодично необхідно змінювати ігрову обстановку і надавати можливість закріпити навички спілкування у різних ситуаціях;

 • залучати до ігор малоактивних учнів, надавати їм емоційну і психологічну підтримку;

Висновок.

Проблема пошуку найбільш ефективних методів формування комунікативної компетентності молодших школярів з обмеженими розумовими можливостями являється актуальною ще й тому, що саме в цей період відбувається формування особистості учнів. На це вказують Л.С. Виготський , А.А. Леонтьєв, В.Г. Перова. Те, наскільки легко дитина буде вміти спілкуватися з оточуючими людьми, налагоджувати взаємозв’язок, залежить її майбутня професія, доля і місце в житті. Адже саме в цей період формується навичка брати на себе відповідальність за своє мовлення, вміння правильно його організувати, щоб встановити відносини з оточуючими людьми.

Використані джерела:

 1. Выготский Л.С. Основы дефектологии: Собр. Соч. в 6 т./ АПН СССР. - М.: Педагогика, 1984. Т.4. - 432 с.

 2. Гнездилов М.Ф. Развитие устной речи умственно отсталых школьников. – М.-Л.: Государственное учебно-педагогическое издательство министерства просвещения РСФСР, 1990. - 175 с.

 3. http://www.bibliofond.ruСхожі:

Рольова гра як засіб формування комунікативної компетентності учнів молодших класів з особливими освітніми потребами iconРозвиток соціальної компетентності учнів початкових класів
Компетентнісний підхід до навчання передбачає формування в молодших школярів комунікативної компетентності. Це поняття ми розуміємо...
Рольова гра як засіб формування комунікативної компетентності учнів молодших класів з особливими освітніми потребами iconСоціальна інтеграція молодших школярів з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти
Одже й новий Державний стандарт початкової загальної освіти передбачає формування соціальної компетентності молодшого школяра, тобто...
Рольова гра як засіб формування комунікативної компетентності учнів молодших класів з особливими освітніми потребами iconНаказ №182 м. Київ Про стан навчання дітей з особливими освітніми потребами у системі освіти Київської області
Розглянувши та обговоривши матеріали про стан навчання дітей з особливими освітніми потребами у системі освіти Київської області,...
Рольова гра як засіб формування комунікативної компетентності учнів молодших класів з особливими освітніми потребами iconТема. Languages of the world Мета уроку
Навчальна мета – знайомство учнів з новою лексикою за темою; формування лінгвокраїнознавчих знань, формування лексичних та граматичних...
Рольова гра як засіб формування комунікативної компетентності учнів молодших класів з особливими освітніми потребами iconІнформація про проведення моніторингового дослідження стану інклюзивної освіти в Україні
Однією із соціальних проблем, яку потрібно розв’язати, є поліпшення умов рівного доступу до якісної освіти для дітей з особливими...
Рольова гра як засіб формування комунікативної компетентності учнів молодших класів з особливими освітніми потребами iconПро досвід роботи вчителя української мови і літератури Попільнянської гімназії №1 Шуляр Олени Іванівни Тема досвіду
Тема досвіду. Формування комунікативної компетентності учнів на уроках української мови і літератури
Рольова гра як засіб формування комунікативної компетентності учнів молодших класів з особливими освітніми потребами iconМетодичні рекомендації до етапів роботи над проектом. Додаток Зразок учнівського групового проекту
Використання методу проектів на уроках англійської мови як один із шляхів формування комунікативної компетентності учня
Рольова гра як засіб формування комунікативної компетентності учнів молодших класів з особливими освітніми потребами iconНаказ №395 м. Київ Про забезпечення рівного доступу до якісної освіти учням з особливими освітніми потребами у системі освіти Київської області
На виконання рішення колегії головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 24. 11. 2011 (протокол...
Рольова гра як засіб формування комунікативної компетентності учнів молодших класів з особливими освітніми потребами iconЗ тяжкими порушеннями мовлення в системі інклюзивної освіти Підготувала: вчитель – логопед вищої категорії логопедпункту №3 при гнвк «зош №65 1ст. –Бпг «Тріумф»
«Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання» передбачає широке охоплення дітей з особливими освітніми потребами. Акцент...
Рольова гра як засіб формування комунікативної компетентності учнів молодших класів з особливими освітніми потребами iconФормування продуктивно – творчої компетентності учнів на уроках природознавчих дисциплін. Слайд1
Використання мультімедії з метою вивчення нового, повторення, узагальнення та систематизації матеріалу сприяє формуванню інформаційної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib2.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов