Навчання у грі icon

Навчання у гріНазваНавчання у грі
Дата конвертації21.06.2013
Розмір275.52 Kb.
ТипДокументи
скачать >>>

НАВЧАННЯ У ГРІ


Гра не є пустою забавою, це зміст життя дитини, и творча діяльність, потрібна для її розвитку. У грі дитина живе, і сліди цього життя глибше залишаються в ній, ніж сліди дійсно життя.

К. Ушинський


«Яка дитина в грі,— писав А. С. Макаренко,— така з багатьох поглядів вона буде і в роботі, коли виросте».

Працюючи з учнями початкових класів та маючи досвід багаторічної пра­ці, ми, вчителі, звернули увагу на те, що гра — провідний вид діяльності, що визначає розвиток дитини. Це зу­мовлено особливостями психічного та фізіологічного розвитку дитини.

Основне завдання, яке ми ставимо перед собою: навчання дітей прово­дити в цікавій формі. Адже практика свідчить, що найефективніше діти мо­лодшого шкільного віку сприймають навчальний матеріал, що був поданий цікаво і нестандартно у вигляді гри.

Гра для дітей є настільки природ­ною, що вони ладні гратися й гра­тися, приймаючи всі умови з вдяч­ністю, зачаровані видовищністю, перебігом дій, можливістю рухати­ся, мати успіх серед однолітків. За­хопившись нею, дитина не помічає, що вчиться, запам'ятовує нове, орі­єнтується у незвичайних ситуаціях; поповнюється запас її понять, уяв­лень, розвивається фантазія.

Ігрові елементи дають змогу нам за­цікавити учнів і протягом досить три­валого часу підтримувати їхній інте­рес до складних питань, властивостей і явищ, на яких у звичайних умовах зосередити увагу дітей не завжди вда­ється. Більше ніж у будь-якій іншій діяльності, у колективній грі вияв­ляються особливі якості кожного, формуються стосунки з однолітками.

Сучасний навчально-виховний про­цес неможливо уявити без гри. На уроках, у позакласній роботі гра — незамінний помічник. Саме тому ми прагнемо розширити, збагатити ар­сенал ігор, що використовуємо у сво­їй практиці.

Ігри в школі І ступеня дуже різнома­нітні за змістом, формами організа­ції, правилами, впливом на дитину, за видами використаних матеріалів.
^ Рухливі ігри

Рухливих ігор є багато, але кожна має однакове значення. Одні ігри розви­вають переважно увагу, пам'ять, мов­лення, кмітливість, наполегливість, витривалість; інші спрямовані на ви­ховання узгодженості рухів, на по­долання перешкод, на формування почуття дружби, товаришування, ви­явлення творчої ініціативи. Є ігри, що впливають на розвиток і зміцнення м'язів рук, ніг, тулуба; на виховання правильної осанки, удосконалюють нервову систему, поліпшують діяль­ність внутрішніх органів, посилюють обмін речовин, зміцнюють кістково-м'язову систему.

Та цінність всіх цих ігор полягає в тому, що вони викликають радісні переживання, задоволення, життєрадісність, активність. Веселий сміх, бадьорий настрій під час ігор — запорука доб­рого здоров'я.


^ ВОВК ТА ЗАЙЦІ

Хід гри

Усі діти — «зайці». Вони стоять на лі­нії з одного боку майданчика. З про­тилежного боку майданчика – дитина-«вовк». Діти-«зайці» говорять:

Ось біленькі зайчики стоять,

Вони вушками ворушать —

Ось так, ось так.

Діти піднімають руки до голови і ворушать пальчиками та кистями рук..

Та їм холодно сидіти,

Треба лапоньки погріти —

Ось так, ось так.

Діти плещуть у долоні.

Та набридло їм стояти,

Треба трохи пострибати —

Стриб, стриб, стриб,

Треба трохи пострибати.

«Зайчики» стрибають до «вовка». Дострибавши на потрібну відстань і слухають ко­манду вчителя.

Зайчики, поспішайте,

Вовк за деревом — тікайте!

«Зайці» тікають, а «вовк» ловить. Кого «вовк» зловив, той стає на його місце.


^ КУРОЧКА РЯБА

Хід гри

Учитель виконує роль курочки, яка стоїть у колі. Один учень — «кіт», який сидить на стільчику, а решта дітей — «курчата».

Учитель та учні

Вийшли крихітки-курчата,

З ними курочка чубата. —

Ко-ко-ко,— засокотіла,—

Не відходьте дітки милі!

Учитель і діти підходять до «кота».

А в дворі, біля воріт,

Спав на лаві кіт-воркіт.

Очі витріщив: «Няв!»

Доганять курчаток став.

На ці слова діти з учителем біжать у коло — «курник», а «кіт» доганяє їх.

Учитель.

Геть, кішко, не віддам тобі курчаток!

(Гра проводиться вдруге.)


^ ВЕДМІДЬ КОСОЛАПИЙ

Хід гри

Усі діти утворюють коло на витягну­ті руки. Посередині стоїть учень, який грає роль ведмедя.

Діти йдуть по колу, тримаючись за руки, а «ведмідь» присідає посередині кола і вдає, що спить.

Он там у лісі хтось лежить,

Це, напевно, ведмідь спить.

Ми тихенько обійдем,

До ведмедя підійдем.

Діти зупиняються. Потім маленькими кроками наближаються до «ведмедя», змикаючи коло пліч-о-пліч.

Тихше, тихше не кричіть,

Косолапого не розбудіть,

А то прокинеться ведмідь,

Переловить нас умить.

Учитель.

Ведмідь прокинувся!

Діти розбігаються майданчиком, «ведмідь» їх ловить, поки вчитель не промо­вить слова:

«Гей, ведмеде косолапий,

Швидко до барлогу спати!»


^ ВОРОНЯТА І ЗОЗУЛЯ

Хід гри

Діти-«воронята» присіли кожний у сво­єму накресленому колі. «Зозуля» сидить на протилежному боці майданчика.

Воронята міцно сплять,

В своїх гніздах всі сидять.

А проснуться на зорі —

Будуть каркать у дворі.

Діти підводяться, махають руками-«крильцями» і біжать до «зозулі».

Полетіли-полетіли,

Всі присіли на пеньок,

Щоб послухать голосок.

Діти стають навколо «зозулі».

Зозуля.

Ку-ку! Ку-ку! Я гніздо собі знайду!

Після цих слів діти і «зозуля» біжать до «гнізд», утворюють кола. Той хто зали­шився без «гнізда» стає «зозулею».


^ ЖАБКИ І ЖУРАВЕЛЬ

Хід гри

Широко одна від одної проведено дві па­ралельні лінії — два «береги річки».

Гравці-«жабки» стоять всі на одному «бе­резі». «Журавель» стоїть у «річці» на «острівці», на певній відстані від «жабок».

Він має ловити їх, але під час того, як вони стрибатимуть на протилежний бік «річки».

Жабки

Жабки-квакушки по бережку гуляють,

Різних комарів, мошок збирають.

Стрибають на місці.

Журавель

А журавель, як корабель над річкою літає,

Здобич собі на сніданок старанно шукає.

Крокує на місці, високо піднімаючи ноги і махаючи руками-«крилами».

Учитель

Жабки-квакушки, швидко стрибайте,

На той бережок мерщій, від журавля ховайтесь!

Раз, два, три, почали!

«Жабки» стрибають на протилежний «берег» річки, а «журавель» намагається їх зловити.


^ ВЕСЕЛИЙ М'ЯЧИК

Хід гри

Діти утворюють коло на відстані витягнутих рук, передають м'ячик одне одно­му, можна змінювати напрямок його руху, промовляючи слова:

М'ячик, м'ячик, не спиняйся,

Куди хочеш повертайся.

А ти, дивись, не прозівай,

Знову нам його кидай.

Раз, два, три,

М'яч ловити будеш ти...

Дитина, у якої на слові «ти» зупинився м'яч, підкидає його високо вгору, нази­ваючи ім'я будь-якого гравця, який стоїть у колі. Той, кого назвали, повинен упій­мати м'яч, потім стати на місце. Гра роз­починається спочатку.


^ КАРАСІ ТА ЩУКИ

Хід гри

Квадрат — «озеро», в якому «плава­ють» діти-«карасі», а на протилежних сторонах квадрату знаходяться двоє учнів — «щуки», які мають один м'яч. Завдання «щук» — виловити за допо­могою м'яча всіх «карасів», кидаючи м'яч одне одному, вибиваючи «кара­сів». Двоє останніх «карасів», яких не вдалося вибити, стають «щуками» і гра починається спочатку.


^ Українські дитячі народні ігри

У розвитку дітей значну роль відігра­ють народні ігри, завдяки чому діти не лише привчаються до узгоджених спільних дій, а й прилучаються до не­вичерпної скарбниці знань.

Багато ігор супроводжуються при­співками чи примовками, що задають ритм. Є ігри-хороводи, де приспівки стали складовою частиною колектив­ного дійства учасників. Наприклад, ігри «Подоляночка», «Ами просо сі­яли» та інші передбачають спів і та­нець, тобто діти ритмічно пританцьо­вують під мелодію приспівок.

Ритмічні рухи є природною потребою дитини в період опанування мовлення.

Недарма дітлахи так полюбляють тво­ри «малого жанру»: приповідки, потішки, дражнилки, лічилки, приспів­ки, примовки.

На уроках у молодших класах значна увага приділяється висловлюванням школярів. І ось тут народна гра свої­ми примовками і приспівками допо­магає закріпленню навичок вимови слів, правопису.


ДО МЕНЕ

Хід гри

У кімнаті на лаві чи стільцях сідають кілька хлопців та дівчат. Один гравець бере до рук у стулені долоні квасолину і, просуваючи між долоні інших свої, удаючи, що залишив там квасолину. А сам непомітно опускає її до рук сво­го обранця. Після короткої паузи дає команду: «До мене!»

Той, у кого виявляється квасоли­на, мав спритно вискочити з ряду, щоб його не встигли затримати су­сіди. Тоді він ставав «роздавачем» квасолі.

До того часу, поки не пролунає: «До мене!», ніхто не мав права розтуляти долоні, хапати сусідів за одяг чи руки.


ЗАЙЧИКУ

Хід гри

Діти утворюють коло, узявшись за руки. Одну дитину обирають «зайчиком». Він ховається в кущі, а решта його просять:

Зайчику, йди до нас,

Сіренький, йди до нас.

Ой да, кося, йди до нас.

«Зайчик» виходить і стає у коло. Діти зно­ву починають співати:

Зайчику, лягай спать,

Сіренький, лягай спать.

Ой да, кося, лягай спать.

«Зайчик лягає», а гравці продовжують:

Зайчику, вставай,

Сіренький, вставай,

Ой да, кося, вставай.

Він підводиться. Тоді «зайчика» просять умитися, узутися, розчесатися. Він робить усе, що йому загадують. І нарешті кажуть:

Зайчику, гопачка,

Сіренький, гопачка.

Ой да, кося, гопачка.

«Зайчик» танцює та обирає замість себе когось із дітей, а сам стає на його місце.


НА ТОЧКУ

Хід гри

Діти сідають на стільчики, що розташо­вані по колу, спинками в середину. Одна дитина стоїть осторонь. Вона підходить до того, хто сидить, і питає:

На чім сидиш?

На точку.

Що продаєш?

Красну дочку.

Що за неї хочеш?

Сім кіп гречаних сніп, черепок бобу, черепок маку.

Після цих слів гравці, які вели діалог, біжать навколо стільчиків і намагають­ся якнайшвидше зайняти порожній сті­лець. Хто залишився без місця, починає гру спочатку.


КАЛАЧ

Хід гри

Збирається кілька дітей. Один гравець лягає долілиць, а решта присідають нав­коло нього. Кожен кладе один палець на спину того, хто лежить, так, щоб вийшов кружок. Хтось із дітей злегенька торка­ється перетнем руки кожного і приспівує:

Угадай, Ганно,

Пристойна панно,

На чиїй руці

На мереженці

Перстень упав.

І запитує того, хто лежить: «На чиїй?» Як не угадав, то знову торкається по черзі пальців гравців і співає:

Не вгадала Ганна,

Пристойная панна,

На чиїй руці

На мереженці

Перстень упав

Бух, бух на калач,

Та встань, та не плач.

На слова «Бух, бух!» усі легенько б'ють у спину того, хто лежить, а він намага­ється підвестися. На його місце лягає той, кому на руку впав перстень. Усі знову сіда­ють навколо, і гра починається спочатку.


^ Дидактичні ігри

Оцінюючи дидактичну гру та її роль у системі навчання А. П. Усова пи­сала: «Дидактична гра, ігрові завдан­ня і прийоми дозволяють підвищити сприйняття дітей, урізноманітнити навчальну діяльність дитини, вне­сти зацікавленість».

У загальній системі навчання ди­дактична гра набуває самостій­ність та існує поряд із навчанням на уроках. Навчання та ігрова діяль­ність у школі спрямована на розви­ток у дітей уваги, спостережливості, запам'ятовування, порівняння, пер­винних форм аналітико-синтетичної діяльності, діяльності уяви, розвиток цікавості та пізнавальних інтересів.

Виховна і розвивальна мета навчан­ня в ігровій формі полягає в змісті та спрямованості її на розв'язання за­вдань морального виховання — ви­ховання позитивного ставлення ді­тей до явищ навколишнього світу, до праці, взаємини людей, традицій українського народу, виховання по­ваги до сім'ї, до старших.

Психолог А. В. Запорожець, оціню­ючи роль дидактичної гри, справед­ливо зазначив: «Нам потрібно домог­тися того, щоб дидактична гра була не тільки формою засвоєння окре­мих знань і умінь, а й сприяла б за­гальному розвитку дитини, служила б формуванню її здібностей».

Є дуже багато видів дидактичних ігор, ми ж проводимо ті види дидактичних ігор, що найбільш підходять для дітей молодшого шкільного віку.

Ігри-подорожі.

Ігри-доручення.

Ігри-припущення («Що було б...?»)

Ігри-загадки.

Ігри-бесіди.


ГРА-ПОДОРОЖ

Хід гри

Учитель. Усі діти люблять подо­рожувати. Подорожувати можна за допомогою різних транспортних за­собів: машини, літака, автобуса, ко­рабля...

Але подорожувати можна і подумки. Тільки для цього потрібно бути уважними, спостережливими, уміти своєчасно прийти на допомогу, ви­користавши знання, здобуті на уроках української мови.

Головний герой Хлопчик — вирушає в подорож мовними стежинами, шу­каючи кращої долі та нових друзів так, як його життя здається йому сумним і безбарвним. На своєму шляху він зу­стрічає нових друзів: Іменника, При­кметника, Дієслово, Прийменника, Сполучника. Усі вони розповідають про свою роль і значення у сучасній українській мові. Таким чином будується художній твір, у якому по­ширюються речення за допомогою різних частин мови і життя Хлопчи­ка стає вже не таким і сірим та неці­кавим, як раніше, а навпаки — весе­лим, сповненим радості.

Необхідно зробити гру, схожу на каз­ку чи цікаву пригоду, щоб вона відо­бражала реальні факти або події, але надавала їм загадковості, підвищува­ла сприймання пізнавального змісту.


^ ГРА-ПОДОРОЖ «НА ПОВІТРЯНІЙ КУЛІ»

Хід гри

Учитель. Вирушимо сьогодні в ці­каву подорож Містечкознавством на повітряній кулі. Уперед до пригод!

Завдання 1

У небі над нами птахи літали.

(А ви здогадайтесь, як кожного звали.)

Несли ті птахи нам від когось привіт,

Ім'я ви його прочитайте, як слід:

Позичте по букві у кульок легеньких...

Неважко це навіть для діток маленьких.
^ Відгадка: АЛІСА

Завдання 2

Над озером ми пролітали, малята,

Там мешканців різних зустріли багато.

Густий очерет, прохолодна водиця...

В клітинки всіх риб запишіть, як годиться.

Розглянь картинки і впиши назви риб в клітинки.Зроби звукові схеми слів, що вписа­ні у клітинки.

Завдання З

На шляху нам млин зустрівся

І тихо він нам проспівав:

«Я зерно молоти вмію!

Працювати я люблю:

Все мелю, мелю, мелю...»

На крилах вітряка написані частини прислів'їв, що перемолов вітряк. Збе­ріть їх, виразно прочитайте і поясніть, як зрозуміли.

Лежачи на печі —

гуляй сміло!

Молодець проти овець —...

а він у ліс дивиться

Скільки вовка не годуй —...

не будеш їсти калачі

Зробив діло —...

а проти молодця і сам вівця.

(Завдання можна змінювати, доповню­вати, збільшувати їх обсяг.)

^ ГРА «ДОРУЧЕННЯ ЧОМУЧКИ»

Хлопчик Чомучка з планети ЯКА отримав завдання: прилетіти на Землю і дізналися, чи є на цій планеті слова, що мають спільну частину.

^ Доручення команді № 1 Дібрати слова, що мають частин­ку КАР.

Доручення команді № 2 Допомогти Чомучці знайти назви де­рев, що заховались в реченнях. Іду берегом річки, (дуб) Я маю свій буквар, (бук) Гра була дуже цікава, (граб)

Доручення команді № З Знайдіть слова, що загубились, і по­ставте їх на те місце, де вони, були раніше.

Є слова, шо білі, білі,

Як-

Лагідні, як

Ніжносяйні, як

Є слова, як , пекучі

І отруйні, наче

В чарівне якесь

Ти нанизуєш їх в ряд.

(конвалії квітки, усміх ранку, зірки, жар, чад, намисто)

Завдання 4

Додайте назви нот у вірш, щоб утво­рилася музична поезія.

В теплий _щик че_паха

Пара_ не відкриває,

Че_паха під _щик

Панцир підстав_є.

{до, ре, мі, фа, соль, ля, сі)

Завдання 5

Дослідити і повідомити на планету ЯКА:

Де?

Співає

Хто?
ЖивеСтрибаєСпитьСтукає
^ Підбиття підсумків гри проводить учитель, дякуючи дітям за допомо­гу Чомучці.


ГРА-ЗАГАДКА

Завдання гри: ознайомити дітей із різ­ними видами транспорту за допомо­гою загадок.

Хід гри

Завдання 1

Не птах він, а має крила і хвіст.

Пробігся — всіх нас до неба поніс.

Не голка, а хмару зустрічну прошив

І нитку білясту позаду лишив. {Літак)

Дві змії на землі лежать,

Табуни по них біжать.

Змії в променях блискочуть,

Розбігатися не хочуть. (Залізниця)

Двоє ніг у швидкого коня,

Має він одне око і роги.

Я катаюсь на ньому щодня,

Хоч і добре натомлюю ноги. (Велосипед)

Один із трубою

Тягне всіх за собою. (^ Паровоз і вагони)

Для збирання урожаю

Я на поле виїжджаю

І за декілька машин

Там працюю я один. (Комбайн)

По дорозі летить,

Що є сили, тріскотить.

Крил нема, а роги є,

Має він ім'я своє. (Мотоцикл, мопед)

Я не їм вівса і сіна,

Дайте випити бензину —

Усіх коней обжену,

Куди хочеш побіжу. (Автомобіль)

Полотно, а не доріжка,

Біжить кінь, за ним — стоніжка. (Потяг)

Дивоптиця, хвіст горить,

До зірок вона летить. (Ракета)

У залізного коня

З-під копит летить земля.

П'є солярку і бензин,

Оре він за клином клин. (Трактор)

Маленькі будиночки по місту біжать,

Хлопчики й дівчатка

в будиночках сидять. (Трамвай)

В рот каміння набирає

Без усяких перешкод,

Будувать допомагає

Довгу греблю і завод. (Екскаватор)

Завдання 2

Відшукайте вивчене слово з теми, яку ми обговорювали.

Брате, глянь,— кричить сестричка, —

Мчить на мене електричка,

А тепер повзе в кімнату

Величезний екскаватор.

І. Січовик

Їде зайчик у трамваї

І довкола позирає.

Раз, два, три!

Їдуть трактори.

На переднім — тато з братом

Їдуть з плугом степ орати.

П. Воронько

Хочеш — вір, не хоч — не вір;

Привезли ракету в двір.

Помітите машину.

Мопед, велосипед —

Праворуч по доріжці

Всі можуть йти — вперед!

Лелека ластівку питає:

Хто вище від усіх літає?

Літають люди вище всіх

На літаках своїх легких.

Н. Забіла


ГРА-ПРИПУЩЕННЯ

^ Завдання гри: учити дітей фантазува­ти, висловлювати свою думку, пра­вильно будувати речення та доводи­ти свою точку зору.

Хід гри

Учитель дає учням тему, наштовхує на хід думок, і дає їм можливість ви­словити свої припущення.

Наприклад:

1. Якби на світі стало так, щоб зник­ли книги назавжди, то...

Якби я зловив золоту рибку, я б попрохав її...

Якби я міг чаклувати, то...

Якби я був президентом, то я б... тощо.


^ ГРА-БЕСІДА «ЩО БУЛО Б, ЯКБИ...»

Хід гри

Учитель ознайомлює учнів з казкою К. Чуковського «Федорине горе». На основі цього ведеться обговорення твору та ставляться запитання, що по­требують відповіді дітей, у якій буде відображене бачення світу, вихід із життєвої ситуації, передбачення на­слідків різних вчинків та дій.

— Чому всі речі втекли від Федори?

— Що було б, якби ви залишили свої підручники розкиданими по всій кімнаті?

— Що було б, якби ви розкидали весь свій одяг?

— Що було б, якби ви поставили по­суд на край вікна, замість того, щоб вимити, і в цю мить подув сильний вітер?

(Питання можна продовжувати.)

— А чому до Федори повернулись усі її речі?

— Що потрібно зробити нам, щоб і нашим речам із нами добре жилося?

(Діти роблять висновки.)


Інтелектуальні ігри

В. О. Сухомлинський писав: «Дити­на має справжнє емоційне й інтелек­туальне життя тільки тоді, коли вона живе у світі ігор, музики, фантазії, творчості. Без цього вона не краща за зів'ялу квітку».

Прийшовши до школи, дитина всту­пає в найсприятливіший для її інте­лектуального та соціального розвитку період. Соціальний інтелект охоплює навички спілкування та готовності дитини до взаємодії з однолітками і дорослими, розуміння емоцій, по­чуттів, думок, поведінки (власної та інших людей), усвідомлення репер­туару своїх основних соціальних ро­лей (учень, син, дочка, друг, подру­га, хлопчик, дівчинка).

Загальновідомо, що школярі не люб­лять наводити приклади до правил, намагаються пригадати приклад із підручника чи той, що навів на уро­ці вчитель. Але, якщо їм запропону­вати наводити приклади під час гри, то цей вид роботи стане бажаним, а відтак ефективнішим. Щоб своє­часно запобігти перевтомленню ді­тей, підтримувати їхню активну увагу, ми використовуємо під час навчан­ня інтелектуальні ігри. Ці ігри мають безперечний успіх у педагогічному процесі, їх можна використовува­ти з метою повторення і закріплен­ня вивченого матеріалу. Ці ігри ми добираємо на власний розсуд, ком­бінуємо зміст, добираємо практич­ний матеріал.


^ СЕМИБАРВНА КВІТКА

Хід гри

Чи ви, дітки, знаєте, що влітку Бджілки не минають жодну квітку? То ж на квіточку сідайте І склади мерщій складайте.

Завдання:

Дитина-«бджілка» бере літери, що означають приголосні звуки, підбі­гає до «квітки-семицвітки», на пе­люстках якої прикріплені літери, що позначають голосні звуки, й утворює склади. Прочитавши, передає естафе­ту наступній «бджілці». Склади можна утворювати як відкриті, так і закриті.

ДІД

Хід гри

Один учень грає роль діда. На відста­ні десяти метрів від хатинки «діда» стоять гравці, які починають його дражнити.

Іде, іде, дід, дід.

Несе, несе, міх, міх.

Ось такий дідище,

Ось такий, старище,

Ось такий окатий,

Ось такий вусатий,

Ось такий бородатий.

Ось такий плечистий.

Тьфу його, нечистий!

Після цих слів діти розбігаються навсібіч, а «дід» повинен догнати кого-небудь. Кого впіймав, той отри­мує завдання.

Завдання:

Відшукати слова, якими описа­но «діда». Яким ви його собі уяв­ляєте?

Дібрати до слів, що описують «діда», спільнокореневі слова, визначи­ти корінь.


^ НА ГОРОДІ

Хід гри

На городі бараболя,

Кабаки,буряки,

Редька, морква, огірки,

Пастернак, повний мак.

А ми кошики візьмем

Та повненькі наберем.

Діти об'єднані у дві команди, збира­ють овочі, що розкидані по підлозі у класі. Команда, яка назбирала біль­ше овочів, перемогла.

Завдання:

- написати назви овочів, які зібрали;

- поставити питання;

- визначити, яка це частина мови;

- визначити число та рід.


^ СЛОВО ЗАБЛУКАЛО

Хід гри

Діти виходять по черзі до «мовного дерева», зривають листочок, на яко­му записане завдання.

Який предмет зайвий?

Шуба, зимова шапка, теплі чобо­ти, шарф, солом'яний капелюх.

Хліб, сир, вершкове масло, моро­зиво, кефір, сметана.

Стіл, стілець, дерев'яна лінійка, шпаківня, настільна лампа.

Розгорнута книга, альбом для ма­лювання, блокнот, зошит, зошит для нот.

Слива, яблуко, вишня, абрикос, помідор.

Кіт, лисиця, заєць, лисиця, рись.

Пляшка, каструля, банка, склян­ка, графин.

Пензлик, олівець, мольберт, кар­тина, аркуш паперу.

Торт портфель, сумка, валізка, рюкзак.

Кінь, корова, олень, баран, заєць.


ВІДГАДАЙ

Хід гри

У кожного учня на парті лежить карт­ка із зображеним предметом (ручка, ялинка, автомобіль).

Учень повинен описати цей предмет за допомогою прикметників, не на­зиваючи його.

Клас повинен відгадати. Підтвер­дженням буде демонстрація картки.


СЕКУНДА

Хід гри

Учитель демонструє різні предме­ти або 'їх зображення, а учні миттє­во повинні дібрати прикметник. Від­повідає той, кого викликає вчитель.

^ Завдання гри:

Учні повинні швидко називати сло­ва, не роблячи пауз.


ШИФРУВАЛЬНИК

Хід гри

Учні повинні прочитати текст, у 1 чи 2 реченнях передати його зміст, так, як це роблять розвідники у пригод­ницьких фільмах. Кращого шифру­вальника визначає вчитель.


^ ПОВЕРТАЙ І ДОПОВНЮЙ

Хід гри

Діти утворюють коло. Учитель — у центрі з м'ячем. Учитель кидає м'яч учневі (вибірково), називає слово, а учень, повертаючи м'яч, повинен назвати спільнокореневе. Хто по­милився, залишає гру. Завдання гри можна змінювати.


^ СЛОВО В КАПЕЛЮСІ

Хід гри

Клас об'єднано у дві команди.

Капітан кожної команди з капелюха дістає 10 карток, на яких записані лі­тери, і повертається назад. Усі учасни­ки команди складають слово, запису­ють його на папері. Капітан повертає картки, учитель перемішує їх, і знову все починається спочатку.

Перемагає команда, яка складе біль­ше слів за відведений час.


^ СПЛЕТИ ВІНОЧОК

Хід гри

Учитель називає речення. З його остан­нім словом учні придумують наступ­не речення тощо.

Наприклад:

Книга лежить на столі. Стіл мій чис­тий. Чисті руки — це здоров'я. Здоров'я тобі бажаю....


Ігри з логічним навантаженням

З давніх-давен уважається, що мате­матика — точна наука. Тому, на пер­ший погляд, може здатися, що в ній немає місця для ігор. Але це не так. Спираючись на власний досвід з упев­неністю хочу сказати, що саме гра є важливим засобом щодо розвитку інтересу дітей до цього предмета. Але добирати ігри потрібно так, щоб вони займали небагато часу на підготовку, а математичний зміст гри був посиль­ним для кожного учня. Готуючись до проведення гри, учитель обов'язково повинен продумати, які математич­ні вміння і навички він хоче сформу­вати у дітей.


РУКАВИЧКИ

Цю гру можна проводити на уроці під час закріплення вивченого ма­теріалу та під час фізкультхвилинки, між письмом.

Хід гри

На «пальчиках» кожного «макета»-руки написані числа. Діти повинні відповідним пальчиком закрити пра­вильну відповідь виразу, який дик­тує вчитель.


^ МАТЕМАТИЧНІ КЛАСИКИ

Цю гру можна використовувати під час вивчення додавання та відніман­ня в 1 класі та під час вивчення табли­ці множення в 2 та 3 класах.

Хід гри

На підлозі накреслені «класики», у яких записані відповіді (наприклад таблички множення на 2).

Учитель називає вирази в різному порядку, а учні стрибають у той ква­дратик, у якому написана правиль­на відповідь.

Ігри з віршованими завданнями

Мабуть, немає жодноїдитини, яка б не любила гратися. Особливу увагу дітей привертають ігри, що містять у собі невеличкі віршовані рядки, які дають змогу організувати увагу дітей, зада­ють потрібний ритм грі, дають змогу почуватися невід'ємним ланцюжком колективу та непомітно для самих ді­тей розвивають їхню пам'ять, дикцію, інтонацію, уміння на слух відчувати ритм та риму віршів, що обов'язково стане в пригоді на уроках літератури. Ігри з віршованими завданнями не потребують наочності, але мають не менший результат. їх можна викори­стовувати на всіх уроках, фізкультхви- линках та під час відпочинку.

^ МИ ТУПАЄМ

Хід гри

Діти стають біля парт і виконують рухи, про які йдеться у вірші.

Ми тупаєм ногами,

Ми плескаєм руками,

Хитаєм головою,

Хитаєм головою.

Ми руки піднімаєм,

Ми руки опускаєм,

І бігаєм і бігаєм,

І бігаєм гуртом.

(Бігати можна, виконуючи різні завдан­ня: високо піднімаючи ноги, не згина­ючи ніг у колінах, закидаючи ноги на­зад тощо.)


ВЕДМЕЖАТА

Хід гри

Діти стоять біля парт і виконують рухи, описані у вірші.


Ведмежа­та в лісі жили,


(Переступають із ноги на ногу, наслідують ходу ведмедя.)

Головою так крутили,

Ось так, ось так,

Головою так крутили.


(Повороти голови.)


Ведмежата мед шукали,

Дружно дере­во хитали,

Ось так, ось так.


(Переступають із ноги на ногу, наслідують ходу ведмедя.)


Дружно дере­во хитали.


(Хитають рука­ми над головою, імі­туючи рух дерева.)

Ведмежата по лісі ходили,

Та із річки воду пили,

Ось так, ось так.

(Переступають із ноги на ногу, насліду­ють ходу ведмедя.)

Та із річки воду пили.

(Нахиляються впе­ред, опускаючи одну руку та піднімаючи другу, рухи нагадують зачерпування води.)


Ведмежата тан­цювали,

Ну а потім всі стрибали,

Ось так, ось так.


(Переступають із ноги на ногу, насліду­ють ходу ведмедя.)


Ну а потім всі стрибали.


(Діти стрибають.)


^ ДЛЯ КМІТЛИВИХ

Маленьке курчатко на ліжку сидить

Й тихенько, щоб квочка не чула, бурчить:

Ще сонечко красне за хмаркою спить,

А півень-татусь що є сили кричить.

Тож скільки потрібно таких крикунів,

Щоб враз розбудити аж двадцять синів.


Півень голосно кричить,

Сто душ може розбудить.

Скільки треба півнів взяти,

Щоб іще сто душ підняти?


Івана вчили рахувать.

Скільки буде п'ять і п'ять?

Іван наш вчиться залюбки.

І каже: «Буде дві руки».


Два брати борсучки грядки посадили,

У обох восени бурячки вродили.

Не прості,— вам скажу, малята:

Тільки той збере їх, хто вміє рахувати.


От і просять борсучки: —

Зберіть нам, діти, бурячки.

Бо самі ми не зумієм.

Рахувати ще не вмієм.

(Порядкова і кількісна лічба.)


Як пригріло землю сонячне проміння,

Сіяла Марина в горщику насіння.

Сходи поливала і бур'ян зривала,

Ще й щоразу горщик носила під дошик.


І розквітли нині квіти білі, сині,

Жовті та червоні, як щічки у доні.

Поможіть Маринці, дружні наші діти,

В вазу синю-синю зібрати ці квіти.

(Порядкова і кількісна лічба.)


Попросив Івась Яринку

Дати кульок на ялинку:

Дев'ять кульок червоненьких,

Ще дві кульки голубенькі.

Хлопчик вигукнув «Ого!»

Скільки кульок усього?


Біля річки на галявці

Знайшли моркву сірі зайці.

Вісім морквин — це немало,

Одну з'їли. Скільки стало?


Палички в пучки в'язали

І тихенько рахували:

Два десятки й ше пучок,

Скільки буде паличок?


За селом, там, де ставок,

Садимо гуртом садок.

Аж годину ми саджали,

Ще годину поливали.

Знаєм скільки це годин,

Та не знаємо хвилин.


^ ВИВЧАЄМО МОВУ ГРАЮЧИСЬ

Завдання ігор: вивчати основні правила граючись, із цікавістю, не докладаючи великих зусиль.


Основа слова та закінчення

Якщо змінюєш ти слово,

То незмінна там основа.

Ту частину, що міняли,

Ми закінченням назвали.


^ Спільнокореневі слова. Корінь слова

У дерева могутнього,

У лагідної квітки

Обов'язково корінь є.

Запам'ятайте, дітки!

Та якщо корінь відірвати, чи шкоду з ним зробити,

Не буде дерево стояти,

Не буде квітка жити!

Не тільки корінь у рослин —

У слові теж він є...

Через слова, через віки

Несе він значення своє:

Батьків, батько, Батьківщина;

Діти, діточки, дитина;

Ось росте, рости, зростив;

Веселився, звеселив.


^ Префікси роз -, без-

Префікс РОЗ- і префікс БЕЗ-

Ти пиши без букви «ес».

Тільки «зе», ти добре знай,

РОЗ- і БЕЗ-, запам'ятай.


Префікс з с-

«Зе» чи «ес»? Не поспішай!

Правило скоріш згадай:

Якщо X, П, Т, Ф, К

Після префікса стоїть,

То нехай твоя рука

Префікс «ес» напише вмить.

А якщо їх там нема,

«Зе» — вагатися дарма.


Апостроф після префіксів

Якщо префікс у кінці

Має звук не голосний

Перед Я, Ю, Є та Ї,

Став апостроф там мерщій.


^ «МИ ВСІ - ПРИРОДА, МИ - ЖИВІ!»

Завдання гри: виховувати бережливе ставлення до природи.

Хід гри

Дерево, квітка та птиця

Не завжди може захиститься.

Якщо будуть знищені вони,

На землі залишимось лиш ми самі.

Я — дерево. Хочу сказати… (діти ви­словлюють прохання дерева, можна у віршованій формі)

Я — квітка. Хочу прохати... і т. д.


Ігри-драматизації

Гра-драматизація — цікавий різно­вид театралізованого дійства. У сво­їй роботі ми її часто використовує­мо як синтетичний вид естетичної діяльності дітей.

Результати наших досліджень свід­чать, що під час підготовки до ігор-драматизацій за сюжетами українських народних казок у вихованців успішно формуються гуманні почуття та вміння їх виражати з допомогою засобів емо­ційної виразності (інтонації, міміки, жестів, характерних рухів, пози, ходи) через систему спеціально розробле­них вправ. За основу беруться укра­їнські народні казки саме тому, шо їм притаманні: динамізм сюжету, вираз­ність образів, доступність мови тво­ру. Утілення в них доброти і зла про­буджують емоційну активність дітей,

спрямовуючи їх на співпереживання, співчуття, внутрішню співдію.


^ ГРА-ДРАМАТИЗАЦІЯ ЗА КАЗКОЮ «ІВАСИК-ТЕЛЕСИК»

Завдання гри: вправляти дітей у відтво­ренні різної ходи позитивних і нега­тивних персонажів казки; показати, як іде добрий старий дідусь (Телесиковий батько), як ідуть бабуся (мати Телесика), Івасик-Телесик, як ідуть зла, недобра Змія, зміючка Оленка, їхні гості — змії.

Хід гри

Гра виконується як загадка в рухах. Для показу рухів викликають одно­го або кілька учнів, які за допомогою жестів і міміки передають характер персонажу. Глядачі визначають, кого з героїв їм показали.

Наприкінці гри вчитель аналізує, хто з дітей найкраще впорався із завдан­ням, кому найкраще вдалося відобра­зити образ.


^ ГРА-ДРАМАТИЗАЦІЯ ЗА КАЗКОЮ «КОЗА-ДЕРЕЗА»

Завдання гри: поєднати рухи, міміку, жести дітей із тембром голосу, інто­нацією, які б найточніше передавали характер дійових персонажів: веред­ливої кози, вайлуватого ведмедя, хи­трої лисички, відважного рака та ін.

Хід гри

У лісі на галявині стоїть зайчикова хатка, але її захопила «Коза-Дереза».

Дітям пропонується передати радість «кози» і горе «зайчика», передати жа­лість і співчуття «звірів» до «зайчи­ка». Вони бажають допомогти у біді. Далі пропонується відтворити радість «зайчика», «рака» та інших звірів від перемоги над козою.


^ ГРА-ДРАМАТИЗАЦІЯ ДО КАЗКИ «СОЛОМ'ЯНИЙ БИЧОК»

Завдання гри: дітям самим пропону­ється обрати фрагмент казки, у яко­му найбільше виявляються харак­терні властивості та дії персонажів: показати клопітку, турботливу, не­посидючу бабу.

Хід гри

Діти розігрують обрану сцену. Учи­тель аналізує (критикує) побачене. Відзначає моменти, що мали успіх, і ті, над якими потрібно ще попрацю­вати, вносить свої корективи.


^ ЛЯЛЬКОВА ТЕАТРАЛІЗАЦІЯ ДО КАЗКИ «РІПКА»

Підготовча робота:

Слухання грамзапису української народної казки «Ріпка» у профе­сіональному виконанні.

Бесіда щодо передачі голосом усіх характерних рис головних героїв.

Розподіл ролей казкових персо­нажів.

Вивчення слів обраних персонажів.

Вправи на формування виразності.

Хід гри

Лялькова театралізація української народної казки «Ріпка».

Література

1. Гуцан Л. Гра як засіб пропедевтич­ної профорієнтаційної роботи // Початкова школа. — 2005.— № 9. — С. 51-53.

2. Захаренко О. А. Слово до нащадків. — К.: СПД Богданова А. М., 2006. — 216 с.

3. Илларионова Ю. Г. Учите детей отгадывать загадки. — М., 1976. — 27 с.

4. Король Я. А. Ігрові ситуації на уроках математики у 1 класі чотирирічної початкової школи. — К.: Радянська школа, 1988. — 32 с.

5. Кочіна Л. П. Уроки з математики в під­готовчих класах. — К.: Радянська шко­ла, 1979. — 97 с.

6. Сухомлинский В. А. Сердце отдаю де­тям. — К.: Радянська школа, 1988. — 272 с.

7. ТихенкоЛ. Інтерактивний підхіддо на­вчання дітей здорового способу жит­тя // Початкова школа. — 2007. — № 6. - С. 33-36.

8. УсоваА. П. Обучение в детском саду. 3-е изд. –М., 1981.- 170 с.

9. Уиіинський К. Д. Собрание сочине­ний. – М., 1950.-Т. 10.-516с.

10. ШвйкоМ. К. Рухливі ігри дошкільни­ків. — К.: Радянська школа, 1972. — 252 с.Схожі:

Навчання у грі iconПравила гри у грі беруть участь учні 3-4 класів. Спочатку кожен з учасників розповідає про себе, свої уподобання (1 хв.) Гра складається з трьох турів. 1-й тур (12 учасників)
У грі беруть участь учні 3-4 класів. Спочатку кожен з учасників розповідає про себе, свої уподобання (1 хв.)
Навчання у грі iconДистанційне навчання в школі
На рівні загальноосвітніх навчальних закладів дистанційна форма навчання справа нова. Впровадження елементів дистанційної форми навчання...
Навчання у грі iconТрудове навчання (технології). Креслення
Особливістю сучасного уроку трудового навчання є навчання учнів не лише конкретним трудовим операціям але й підготовка їх до життя,...
Навчання у грі iconМетодика навчання учнів
Але дещо залишається незмінним в силу того, що існує державний стандарт щодо цілей навчання математики. Навчання математики в основній...
Навчання у грі iconІндивідуально-розвивальна діяльність учнів у системі реалізації компетентнісно орієнтованого навчання
У процесі навчання урок відіграє інтегруючу роль. Організація індивідуального навчання потребує розробки та комплексу сучасних методик...
Навчання у грі icon«активізація розумової діяльності учнів на уроках спецдисциплін» зміс т
Ось чому в процесі навчання необхідно систематично збуджувати, розвивати і зміцнювати пізнавальний інтерес учнів і як важливий мотив...
Навчання у грі iconКонспект уроку закріплення знань, умінь І навичок для 1 класу з навчання грамоти за методикою розвивального навчання вчителя початкових класів Гарматюк Олени Валентинівни
Діти, на уроці навчання грамоти у нас будуть присутні гості! Давайте посміхнемося їм в знак подяки за те, що вони прийшли! Сідайте,...
Навчання у грі iconКонспект уроку закріплення знань, умінь І навичок для 1 класу з навчання грамоти за методикою розвивального навчання вчителя початкових класів Гарматюк Олени Валентинівни
Діти, на уроці навчання грамоти у нас будуть присутні гості! Давайте посміхнемося їм в знак подяки за те, що вони прийшли! Сідайте,...
Навчання у грі iconУрок многогранники І тіла обертання
У грі беруть участь дві команди: α і β. Капітани по черзі називають членів своїх команд, вибираючи їх з учнів класу
Навчання у грі icon9. Проаналізуйте головні ознаки програмованого навчання (ПН) і визначте його позитивні та негативні сторони в навчанні школярів. Охарактеризуйте алгоритмізацію та комп'ютерне навчання
Спробою усунути один з істотних недоліків традиційного навчання – неможливість враховувати під час уроку індивідуальний темп засвоєння...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib2.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов