Навчальний посібник містить цікавий матеріал стосовно уроку як форми організації навчально-виховного процесу icon

Навчальний посібник містить цікавий матеріал стосовно уроку як форми організації навчально-виховного процесуНазваНавчальний посібник містить цікавий матеріал стосовно уроку як форми організації навчально-виховного процесу
Н.М.Борівська
Дата конвертації23.06.2013
Розмір274.11 Kb.
ТипНавчальний посібник
скачать >>>Методичний посібник «Навчаємо залюбки. Кожний етап уроку з поетичних рядків»

Автор-упорядник Н.М.Борівська


Навчальний посібник містить цікавий матеріал стосовно уроку як форми організації навчально-виховного процесу.

У посібнику розкривається погляд на сучасний урок у початковій школі, методичну та педагогічну структуру уроку: початок уроку, мотивацію навчальної діяльності, оцінку та цінування на уроці, новаторські способи закінчення уроку та задавання домашнього завдання; підкреслюється важливість використання фізкультхвилинок та поетичних рядків на різних етапах уроку.

Для вчителів початкових класів, керівників методичних об’єднань, студентів педагогічних закладів.


ЗМІСТ


ПЕРЕДМОВА……………………………………………………………….3

Урок як форма організації навчально-виховного процесу в школі….7

Методична структура уроку…………………………………………….....8

Педагогічна структура уроку……………………………………………...9

Початок уроку………………………………………………………………10

Дитячі молитви та поетичні рядки на початку уроку…………………11

Вірші-привітання…………………………………………………………...14

Мотивація навчальної діяльності………………………………………...20

Поетичні фізкультхвилинки під час уроку………………………………23

Оцінка та цінування на уроці……………………………………………...27

Кінець уроку……………………………………………………………….....29

Новаторські способи закінчення уроку…………………………………...31

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………..34

ЛІТЕРАТУРА………………………………………………………………...35


«Добре вчити дитину,

яка тягнеться до вас,

як соняшник до сонця»

О.Я.Савченко

Передмова


Підвищення якості навчання учнів, формування у школярів прийомів і способів самоосвіти, самостійного здобуття знань – найважливіші завдання сучасної школи.

На виконання саме цих завдань націлюють педагогічних працівників нормативні документи про перебудову шкільної освіти в Україні: положення Конституції України про освіту, Закон України «Про освіту», Державні Національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття), Національна програма «Діти України», Національна Доктрина розвитку освіти України в ХХІ столітті та інші.

Здійснення планів подальшого розвитку України вимагає, щоб молоде покоління отримувало найглибші та найміцніші знання. Зростання значення знань за сучасних умов визначає необхідність подальшого вдосконалення навчально-виховного процесу в школі, пошуку шляхів підвищення свідомості та активності в навчанні, підвищення якості знань учнів, збереження здоров’я дитини.

Робота вчителя початкових класів складна, і складність її полягає в тому, що дуже важко викликати в учнів інтерес до знань, навчити кожного з них вчитися, запевнити у своїх силах.

Загальновідомо, що інтерес до знань є своєрідним епіцентром активізації навчання, розвитку пізнавальної активності школярів, формування у них позитивного ставлення до процесу і результатів своєї праці.

Як активізувати пізнавальну діяльність молодших школярів? Які методи необхідно використовувати, щоб викликати інтерес до навчання, зробити його цікавим? Як допомогти розкритися багатству індивідуального світу дитини, що переступила поріг школи рік – два тому? Як організувати навчальний процес пізнання, щоб в очах не згасав вогник допитливості і навчання стало натхненною, захоплюючою працею?

Ці питання завжди хвилювали і сьогодні турбують учителів початкових класів.

З цією метою я весь час намагаюсь створити атмосферу відвертого спілкування, тактовно спрямовую діяльність дітей, невимушено підводжу їх до бажаних висновків, виділяю стрижневу лінію уроку, добираю необхідні образи, мовні художні засоби, які мають бути предметом особливої уваги. Майже на кожному уроці створюю емоційний фон: в структурі уроків використовую музичні паузи, добираю світло, оптимістичну музику.

Кожен урок, кожен етап уроку починаю з нетрадиційної організації учнів до уроку, використовуючи поетичні рядки.

Якщо вас зацікавили педагогічні знахідки, які об’єднують вас та дітей, читайте, користуйтесь цим посібником.

Творчих успіхів вам, шановні колеги!


^ Борівська Н.М., вчитель-методист СЗШ №13, керівник міського

методичного об’єднання вчителів початкових класів


Дізнайтесь та усвідомте,

що дають дітям

поетичні рядки на кожному етапі уроку.


Поетичні рядки:

 • Створюють позитивний емоційний фон уроку.

 • Створюють атмосферу відвертого спілкування.

 • Тактовно спрямовують діяльність дітей.

 • Мотивують учнів на активну діяльність.

 • Навчають ставити мету та формують уміння аналізувати, узагальнювати і робити висновки.

 • Розвивають естетичний смак, почуття прекрасного.

 • Привчають до чіткої організації навчальної діяльності.Подяки

Як би не допомога багатьох людей, які ділилися зі мною своїми думками, досвідом та мудрістю, цей посібник не був би створений.

Протягом довгого періоду часу я спілкувалася з колегами, відвідувала уроки вчителів міста, вивчала книги відомих педагогів-практиків та розробки вчителів.

За участь у створенні посібника щиро дякую В.С.Безруковій, доктору педагогічних наук, професору інституту спеціальної педагогіки та психології Санки-Петербурга; Г.Ф.Царьовій та В.О.Слапак, методистам Луганського обласного інститу післядипломної педагогічної освіти;Л.В.Гонтаренко, завідуючій Сєвєродонецьким методичним центром ; В.М.Шпаковій, методисту з початкової освіти МЦ Сєвєродонецька; О.І.Мірошник, учителю-методисту НВК «Спеціалізована школа колегіум Національного університету «Києво-Могилянська академія»; колегам із СЗШ № 13.

^ Урок – це форма організації навчально-виховного процесу в школі

Як відомо, педагогічний процес має свою чітку, вивірену часом, структуру. До нього входять такі компоненти, як педагогічна мета, принципи, зміст, методи, засоби та форми його організації.

Першочергове та головне призначення уроку – організувати пізнавальний процес дитини, стимулювати його, направляти та розвивати.

Урок – це і форма організації пізнання дійсності самим учителем, та процес організації взаємодії та взаємо зв’язку двох пізнавальних процесів – учителя та учня, такої взаємодії, при якій один процес переходить в інший при зміні ведучого. І, якщо учитель може організувати таку взаємодію на шляху просування до істини, тобто до повного пізнання предмета вивчення, то це учитель вищого пілотажу. Вся краса і правда уроку криється саме в цьому.

Урок треба уявити як педагогічний процес, який має свою структуру, динаміку, зміну стану його учасників, логічну послідовність дій. В основі будь-якого уроку лежить педагогічна структура.

Як же побудувати урок так, щоб він відповідав чіткій педагогічній структурі?

Мета уроку – це образна або понятійна модель результату взаємодії учбової діяльності учня та дидактичної діяльності учителя, це передбачення, прогнозування підсумку.

Принципи навчання – це ідеї, положення, якими вчитель керується під час підготовки та проведення уроку.

Це:

 • взаємозв’язок нового матеріалу та власного досвіду учнів та учителя;

 • системний підхід;

 • цілісний підхід;

 • прояв поваги;

 • опора на інтуїцію тощо.

Методи, прийоми та засоби навчання на уроці дозволяють визначити суб’єктивні стосунки всіх його учасників.

Методична структура уроку

Методична структура уроку – це послідовність дій учителя та учнів щодо здійснення пізнавального процесу.

Методична структура уроку включає в себе наступні основні компоненти:

 • організаційний момент;

 • актуалізація знань та формування умінь;

 • закріплення отриманих знань та умінь;

 • задавання домашнього завдання.

Методична структура може мати й більшу кількість компонентів, якщо їх поділити на менші частини.

Дуже часто в педагогічній літературі ці компоненти називають етапами.

Методичні компоненти – це лише набір дій учителя та учня, котрі при їх послідовному розташуванні стають етапами уроку.

Традиційно виділяють п’ять компонентів методичної структури уроку:

 • організаційний момент;

 • актуалізація раніше вивченого;

 • формування нових знань;

 • закріплення отриманих знань;

 • домашнє завдання.Педагогічна структура уроку

Педагогічна структура уроку має такі складові:

 • мета;

 • задачі;

 • принципи;

 • зміст;

 • методи;

 • засоби.

Крім педагогічної та методичної урок має і психологічну структуру, яка включає в себе створення таких умов діяльності учителя та учнів:

 • щирі, відкриті стосунки, доброзичливі стосунки;

 • раціональний режим психофізіологічного та інтелектуального напруження;

 • логіко-гносеологічної єдності пізнавального процесу та мотивів діяльності;

 • посильности всіх видів завдань на уроці.Проводячи та відвідуючи уроки в початковій школі, переконуємося, що на молодших школярів позитивно впливають чіткі поетичні рядки, які спонукають до організації класу, виховують чемність, охайність, мобілізують на роботу.

Привітання у віршах розвивають пам’ять, збагачують словниковий запас школярів, виховують у них елементарні навички етикету.

^ Початок уроку

Початок та кінець уроку з точки зору його якості мало вивчений. Найчастіше увага вчителя зосереджується на економії часу і, як правило, за рахунок скорочення організаційного моменту та часу на задавання домашнього завдання. Між іншим, є вчителі, які дотримуються іншої думки. Початку і кінцю відводять достойне місце. Особливо це важливо в початковій школі.

«Початок – половина цілого» – ці повчальні слова Піфагора стали афоризмом.

Початок будь-чого – це пролог, прелюдія, увертюра до опери чи балету. Це створення трампліну, від якого можна відштовхнутися в русі. Початок прокладає шлях, створює умови щодо попередньої роботи.

Як відомо в дореволюційні часи уроки починалися з читання молитов та земних поклонів. В православній педагогіці вважалося, що молитва, яка прославляє Бога, дозволяє піднятися над утилітарно-практичним характером навчання. Відомо, що Іоан Кронштадтський починав свої уроки в гімназії з такою звернення, до дітей: «Здрастуйте, люб’язні діти! Здрастуйте, дорогі, безцінні діти Отця Небесного!»

Тож, чи не використати цей досвід. Православний учитель намагається молитвою підняти думки і почуття учнів, підняти їх над своїми маленькими турботами до рівня значущого, головного. високого і навіть Вічного.^ Дитячі молитви* * *

Боже не небе, линуть до тебе

Наші простенькі дитячі слова:

Ми – твої діти, ми – твої квіти!

Ми, Україно, – надія твоя!


* * *

Пошли нам, Боже,

Маленький дітям,

Щастя, здоров’я,

На довгі літа!

Щоб виростали

Розумні й сильні,

Душею чисті

І серцем вільні.

К.Перелісна

* * *


Боже великий, єдиний,

Нам Україну храни;

Волі і світла промінням

Ти її осіни.


Світлом науки і знання

Нас, дітей, просвіти,

В чистій любові до краю

Ти нас, Боже, зрости.

О.Кониський


^ Молитва перед навчанням

Милосердний Господи,

пошли нам благодать Духа Святого,

що подає розум і зміцнює духовні сили наші,

щоб ми, уважно переймаючи науку,

виросли Тобі, Творцеві нашому, на славу,

батькам нашим на радість,

Церкві й Україні на користь.


^ Молитва після навчання

Дякуємо Тобі Боже, Творцеві нашому,

що Ти сподобив нас ласки Твоєї,

щоб розуміти навчання.

Благослови наших начальників, батьків та вчителів,

що ведуть нас до пізнання добра,

і пошли нам розум та силу

продовжувати науку наша.

Амінь.


С.Т.Шацький в 30 роках ХХ сторіччя писав: «Я впевнений, що і початок роботи, і середина, і кінець можуть бути обдумані з точки зору того, як її технічно проводити і тим самим значно підвищити продуктивність занять вчителя». Технологічний підхід до початку уроку доповнюється психологічним: «Початок занять. Учитель приходить до класу й намагається, глянувши на вираз облич своїх дітей, якимось чуттям зрозуміти, з чого треба починати роботу, і, таким чином, у нього починає проявлятися творчість… треба відчути всю групу дітей і шляхом швидкого орієнтування почати з того, що на даний момент проходить».

Треба пам’ятати, що початок уроку, стан учителя в ці хвилини впливає на якість уроку, на стан і навчання учнів та відбивається на способах їхньої роботи.

Початок уроку – це спеціальний його структурний компонент.

Без попередньої організації класу не можна починати урок, бо початок, який ми називаємо організаційним моментом або просто оргмоментом, вирішує дві важливі задачі:

 1. Забезпечення нормальних зовнішніх умов для роботи.

 2. Психологічний настрій учнів на наступне заняття.

Його рекомендації включають: обов’язкове привітання вчителем учнів як акт вихованості; вираз поваги, симпатії, як побажання добра; перевірку відсутніх, стан кабінету та робочих місць, коли це робиться неформально, дружелюбно, рівним спокійним голосом.

Щоб глибше осмислити будь-яке поняття, треба частіше звертатися до великих вчених, дослідників. Так Володимир Даль пояснює слово «начало, початок» таким чином. Начало – це те, з чого все починається (тобто, цю функцію початку на уроці все одно щось повинно виконувати), це корінь, зачин, джерело, це будівнича сила (вона визначає побудову та якість уроку), це те, звідки виміряються дії (в той час є першою частиною уроку).

Як бачимо, «начало» спроможне виконати масу функцій по відношенню до уроку в його основній частині. Якщо приєднати до теорії свою практику, то початок (начало) уроку виконує такі функції по забезпеченню його якостей:

 • адаптувати учнів до нових навчальних умов;

 • зняти напругу і страх в очікуванні контролю;

 • мобілізувати учбові можливості учнів;

 • перевести увагу учнів з одного предмету пізнання на інший;

 • представити учням проект усього уроку, його модель та залучити їх у процес проектування уроку;

 • формувати стиль уроку, сприяти створенню пізнавальної атмосфери навчальної діяльності;

 • «задати» настрій, ставлення та мотивацію навчання;

 • дисциплінувати учнів та організувати їх;

 • згуртувати учнів в розв’язанні пізнавальних задач; придати їх колективним зусиллям цілеспрямованість та цілісність.

Тож, для реалізації всіх цих задач, учитель може використовувати різноманітні поетичні рядки.

Вірші-привітання

Вчитель:

 • Доброго ранку, – мовлю за звичаєм.

Діти:

 • Доброго ранку, – кожному зичу я.

Вчитель:

 • Кому дозволено першим сісти?

Діти:

 • Дівчаткам.

Вчитель:

 • Так, спочатку – краса, а потім

Діти:

 • Сила.

Налаштування на робочий день

Доброго ранку! Доброго дня!

Хай плещуть долоньки!

Хай тупають ніжки!

Працюють голівки!

Доброго ранку! Доброго дня!

Бажаєм собі ми здоров’я й добра!


Привітання після перерви

Учитель:

 • Добрий день! В добрий час!

Рада, діти, бачить вас!

 • Ви почули всі дзвінок?

Діти:

 • Так. Він покликав на урок!

Кожен з нас приготувався,

На перерві постарався.

Вчитель:

 • Зараз сядуть всі дівчата,

А за ними і хлоп’ята.


Ритуальний початок уроку за С.М.Лисенковою:

 • Так, діти. Вісім годин. Ми починаємо урок.^ Створення емоційно-психологічного настрою


* * *

Вас покликав на урок

Голосистий наш дзвінок,

Всі зібрались в класі дружно

Почнемо урок свій мужньо.


* * *

Продзвенів дзвінок,

Починається урок.

З маминої ласки,

Із шкільної казки.

Отож, всі сідайте

Та «12» заробляйте!


* * *

Вітаю вас, мої любі

У світлій затишній оселі.

Нехай урок наш для вас буде,

Як пісня – дзвінкий та веселий.


* * *

Всі за парти ми сідаємо.

До роботи приступаємо.

Щоб помилок уникати,

Треба пильність розвивати.

* * *

Подивилися на мене,

Усміхнулися усі:

Всі готові до роботи.

Всі бадьорі. Молодці!


* * *

От і знову дзвоник лунає,

Мелодійно і срібно звучить.

Він до класу дітей закликає,

Щоб успішно діток учить.

Підросли ви всі і зміцніли,

І цікавістю очі горять.

Дай нам, Боже, здоров’я і сили,

Щоб багато нового пізнать!


Коли до класу приходить новий учень. доречні будуть такі привітання:

Здрастуй, здрастуй, новий друже!

Кожен з нас тут не байдужий.

Станем всі одна сім’я:

Будем друзі – ти і я.


Після вихідних, свят можна привітатися так:

Привіт, привіт тобі, мій друже,

Я скучив за тобою дуже.

Не бачив цілі вихідні, –

Аж два таких предовгих дні!


Перед початком будь-якого свята дітей можна привітати такими словами:

-Добрий день, малеча щира,

Хай живеться вам у мирі.

Хай лунає всюди пісня і дитячий сміх,

На свято вас запрошуємо всіх.


Привітання гостей

* * *

Діти! В народі кажуть:

Добрий гість – дому радість!

Сподіваюсь, що і ви, як і я,

Раді нашим гостям.

Тож, давайте привітаємося:

– Раді вітати вас в нашій оселі!

Зичимо щастя, здоров’я, добра!


* * *

Ми вам раді, добрі люди,

І вітаєм щиро вас,

І запрошуєм ласкаво

На урок у … клас!


* * *

Добрий день вам, добрі люди!

Хай вам щастя – доля буде,

Не на день, і не на рік,

А на довгий-довгий вік!


* * *

Гостей дорогих ми вітаємо щиро,

Стрічаємо з хлібом, любов’ю і миром.

Для людей відкрита хата наша біла,

Тільки б жодна кривда в неї не забігла.


* * *

Шановні гості!

В добрий день і в добрий час

Завітали ви до нас.

Всіх ми вас вітаємо,

Подивіться, що ми знаємо.


* * *

Ми раді всіх вітати

У нашій світлиці.

І дарувати хліб

із золота – пшениці.

Серця в нас сповнені

Любов’ю і миром

Бажаєм, щоб зустріч

була щирою!

Цікавими є привітання до календарних свят:

Свято Миколая

Усміхнімось сонечку:

Здрастуй золотаве!

Усміхнімось один одному,

Погляньмо ласкаво!

Хай сьогодні в кожне серце

Миколай додасть тепла!

А ми гостям усміхнімось,

Побажаємо добра!


Свято матері

Увага! Увага!

Шановні друзі!

Ми сьогодні зустрілись

У тісному крузі

На родинне свято.

Зійшлося чимало гостей,

Адже сьогодні –

Веселе свято – Мамин день.


^ Мотивація навчальної діяльності

Мотивація – це сукупність внутрішніх та зовнішніх рушійних сил, які спонукають людину до діяльності, визначають її межі та форми, надають діяльності направленість, орієнтовану на досягнення певних цілей.

Мотивація буває двох типів: зовнішня та внутрішня. Першу (зовнішню) інколи називають «кнут і пряник». Сюди відносяться також ігри, батьківський авторитет тощо… все, крім самого предмету.

Проблема мотивації, по суті, це проблема співвідношення свободи та примушення у вихованні. Є внутрішня мотивація – дитина вільна, немає – дитина піддається насиллю. Внутрішня мотивація залежить від предмету, який вивчається і виникає внутрішня мотивація, коли дитині цікаво.

Прикро, але наша педагогіка вирішує проблему низької навчальної мотивації за допомогою зміни видів діяльності. Всією міццю учительського авторитету в учня формується поверхнє ставлення до справи, уривчаста манера вести справу та нездатність до впрацювання.

Компенсуючи «нестійкість дитячої уваги» зміною видів діяльності, педагогіка нездатна вирішити проблему привабливості навчального процесу. Але справа не у нестійкій дитячій увазі! Коли дитині цікаво, вона годинами займається улюбленою справою і навпаки.

Привітання-запрошення та мотивація навчальної діяльності відіграють певну роль.

На урок читання:

Я вам рада, любі діти,

І вітаю щиро вас.

І запрошую ласкаво

На урок читання в клас.

На урок музики:

В цей ранковий добрий час

Музика прийшла до нас.

В нас енергію вселяє

І на працю надихає.

На урок природознавства:

З природознавства кілька уроків –

У світ незвичайний ще кілька кроків.

Світ природи пізнати маємо,

Багато цікавого ми вже знаємо.

Що таке рослини. де живуть синиці…

Хочемо дізнатися…

(Де взялась вода в криниці)

На урок мови:

Будемо навчатись мови золотої

У трави-веснянки, у гори крутої.

В потічка веселого, що постане річкою,

В пагінця зеленого, що зросте смерічкою.


Сідайте діти!

У класі ми зустрілися знову.

Про нашу мову чарівну

Ми поведемо розмову.


* * *

Зошит свій я відкриваю

Та під нахилом кладу.

Я від вас не потаю –

Ручку я ось так тримаю.

Сяду рівно, не зігнусь,

За роботу враз візьмусь!


* * *

Якщо сядемо красиво,

То напишемо на диво

Чисто, рівно і красиво.

Раз, два, три, чотири, п’ять –

Починаємо писать.

Ручку вправно поверну,

Зошит правильно кладу

І рівненько запишу…


* * *

Урок починаємо без зупинки

З каліграфічної хвилинки.


На урок математики:

Сьогодні нас вітає країна Математика!

Ігри, приклади, задачі – все для вас!

Побажаю вам кмітливості,

За роботу, в добрий час!


На урок логіки:

Сьогодні у нас незвичайний урок

У логіку зробимо ще один крок

Це час міркувань. наполегливий час,

Й завдання давно вже чекають на вас.


^ Поетичні фізкультхвилинки

Під час проведення уроку важливо пам’ятати пораду К.Д.Ушинського: «Дайте дитині трохи порухатися, і вона знову подарує вам десять хвилин уваги, а десять хвилин жвавої уваги. якщо ви зуміли їх використати, дадуть вам в результаті більше, ніж цілий тиждень напівсонних занять».

Вчитель сам повинен вчасно помічати спад інтересу, працездатності молодших школярів, але у практиці розповсюджений такий варіант: 3 хвилини після 10 – 15 хвилин уроку і 2 хвилини після 20 – 25 хвилин уроку.

Введення в структуру уроку фізкультхвилинок, що передбачають різноманітні вправи (для кистей рук, м’язів плечей, спини, очей, дихальні), є необхідною умовою для утримання високої працездатності та збереження здоров’я.

* * *

Ми писали, ми трудились,

Наші пальчики втомились.

А щоб далі нам писати,

Треба пальці розім’яти.

Руки вгору потягніть.

І до сонця підстрибніть.

Всі присіли, встали враз,

Знов чекає праця нас.


* * *

Встаньте діти, посміхніться,

Землі нашій поклоніться.

І до сонця потягніться,

Веретеном покрутиться.

Раз – присядьте, два – присядьте

І за парти тихо сядьте.
Імітаційні фізкультхвилинки


Пташки

Крильця пташки розправляють,

Їх до сонця підіймають.

Потім можна політати

І комашок поганяти.

На галявину злетілись,

Там зернят вони наїлись.

Потім знову полетіли,

У гніздечку хутко сіли.

^ Розвести руки в сторони.

Руки вгору, потягнутись.

Покрутитися, виконуючи рухи руками вгору та вниз.

Присісти.

Рухи руками вгору та вниз.

Сісти на місця.Вітерець

Навкруги вітер гуляє,

Моє деревце хитає.

Угору тягнуся,

А йому не піддаюся.

Тихше, тихше вітерець,

Вгомонився накінець.


^ Ходьба на місці.

Підняти руки вгору, нахили вправо, вліво.

Стати навшпиньки.

Потягнутися.

Повільно опустити руки.


Метелики

Ми метелики чудові,

Маєм крильця кольорові.

Над квітками літаємо,

Втоми ми не знаємо.

Пташки ми злякалися,

Під квітку заховалися.

^ Нахилити голову вліво, вправо.

Розвести руки в сторони.

Біг на місці, рухи руками вгору-вниз.


Руки покласти на голову.

Присісти.


Веселі хлоп’ята

Дружно разом піднялись,

Вліво, вправо подивились.

Потім хутко повернулись,

Всім навколо посміхнулись.

Поплескали у долоні

І побігали, як поні.

Хай лунає всюди сміх,

Ми, хлоп’ята, кращі всіх!

^ Встати з-за парт.

Нахилити голову влі­во, вправо.

Руки на пояс, повер­нутися.


Поплескати в долоні.

Біг на місці.

Вимовляти хором.Каченята

Раз, два – усі пірнають.

Три, чотири – виринають.

П’ять, шість – на воді,

Міцніють крильця молоді.

Сім, вісім – що є сили

Всі до берега припливли.

Дев’ять, десять – розгорнулись,

Обсушились, потягнулись,

І розбіглись хто куди.

Присісти.

Встати.

Рухи руками.


Руки на поясі, ходьба на місці.


Сісти за парти.


Боровик

Вийшов в поле боровик

Та й узявся в боки,

Бо він бачити не звик

Обрії широкі.

Покрутився на нозі,

Реготом залився,

Танцюристці-бабці

В пояс уклонився.

Десь за зайчиком ганявся,

Виспавсь на пісочку,

Коли вечір вже настав –

Викупавсь в струмочку.

^ Вийти з-за парт.

Руки на пояс.

Розвести руками.


Покрутитися на од­ній нозі.


Нахили вперед.


Біг на місці.


Імітувати рухи під час плавання.


Лічилочка

Раз – підняти руки вгору,

Два – нагнутися додолу,

Не згинайте, діти, ноги,

Як торкаєтесь підлоги.

Три, чотири – прямо стати,

Будем знову починати.

Хто зуміє присідати

І ногам роботу дати?

Раз – піднялись,

Два – присіли,

Хай мужніє наше тіло.

Хто втомився присідати,

Може вже відпочивати.


^ Оцінка та цінування на уроці

Кожен вчитель розуміє, яку важливу роль відіграє оцінка та цінування на уроці:.

У 1996 році було проведено дослідження (на замовлення Всесвітнього Банку та Фонду Сореса), яке показало, що найбільш впливовими факторами, які визначають якість освіти, є підручники та оцінки.

Оцінки та цінування досягнень як способи педагогічного контролю використовуються дуже широко. Спеціалісти підрахували, що за роки навчання кожному з нас виставляється понад 2000 оцінок в журналі, тобто ми контролюємося так часто, як потім ніколи в житті.

Загальновідомо, що оцінка та цінування на уроці виконують масу позитивних функцій:

 • здійснює зворотній зв’язок між учасниками педагогічного процесу;

 • є методом виховання організованості систематичності, виховання волі тощо;

 • орієнтує учнів у системі суспільних та інтелектуальних цінностей;

 • діагностує ступінь успішності навчальної діяльності учня та дидактичної діяльності учителя;

 • прогнозує майбутні успіхи.

Виходить, що оцінка та цінування впливають на особистість та діяльність в цілому.

Їхня відсутність, за твердженням дослідників, погіршує навчальну діяльність.

Але треба пам’ятати, що за кожною оцінкою, кожним цінуванням – доля, життя, жива людина і наша людське учительське сумління, доброта і борг перед кожною дитиною.

Іоан Кронштадтський, Костянтин Ціолковський, Василь Сухомлинський взагалі не ставили поганих оцінок, а якими великими учителями були! К.Е.Ціолковський вважав, що «дурные баллы уменьшают силы учащихся и вредны во всех отношениях».

* * *

Ось і пролунав дзвінок –

Закінчився наш урок.

За роботу по заслузі

Щиро дякую вам, друзі.


* * *

Всі ви, діти, молодці,

Гарно працювали!

Але дзвоник пролунав.

Він мені і вам сказав,

Що урок вже час кінчати,

Треба йти відпочивати.

* * *

Всі ми разом міркували,

Самостійно працювали,

І старанно всі писали,

Помилок не допускали,

Постарались всі – це факт,

Вийшов добрий результат


^ Кінець уроку

Кінець уроку, його завершення технологічно складається з двох частин – інваріантної та варіативної. До інваріантної як загальної та однакової належать:

 • підведення підсумків роботи на уроці;

 • задавання домашнього завдання;

 • прощання учителя з класом.

Варіативна частина закінчення сучасного уроку може складатися з:

 • рекомендації нової книги;

 • аналізу настрою;

 • виразу співчуття учням, які не досягли певних успіхів;
  виразу радості та надії на цікаву зустріч на наступному уроці;

 • побажання дітям успіхів та здоров’я;

 • передача вітань та поздоровлень батькам дітей, особливо перед святами та днем народження дитини.


* * *

Збіг урок наш, як коротка мить.

(Дуже швидко час біжить)

Але попереду у нас багато кроків,

І цікавих, і важких уроків.


* * *

Учитель: – Ось і уроку кінець!

Хто працював, той молодець!

Що сподобалось вам,

Поділіться вдома.

Що сумним було,

Пожалійтесь вдома.

Всі дружні й активні

Були увесь час

Хороші оцінки чекають

І завтра на вас.

- А чому завтра?

- Тому що домашнє завдання

Ось таке…


* * *

Чи було цікаво,

Чи було вам лінь?

Хочеш буть розумним,

Заглядай частіше

В чарівну глибінь.

Завтра вже ми іншу

Тему будемо вивчати,

Та знання здобуті

Треба пам’ятати.


* * *

Ось і скінчився урок,

І дзвенить для вас дзвінок!

Працювали добре, друзі,

Відпочиньте по заслузі!


* * *

Шановні гості!

Спасибі, що знайшли час

І прийшли на свято до нас.

Якщо буде ваша ласка,

То приходьте до нас ще,

Будь ласка!

* * *

Ось закінчилось наше свято,

Залишивши теплий світ у душі!

На все добре, батьки, хлопці й дівчата!

Хай у всьому вам

Завжди щастить!


* * *

Побажання батькам

Хай щастя оселиться в вашій родині.

Хай діти сміються у вашій хатині.

Хай голуб голубку кохає й шанує.

Повага та спокій в родині панує!


* * *

Хай біда і горе обходять ваш дім.

Доброго здоров’я зичимо усім.

Хай сонце вам сяє, а серце співає,

Хай смуток до хати дороги не знає.

Хай щастя вікує у вашому домі,

А радість хай буде завжди.

Здоров’я міцного і щедрої долі

Хай Бог посилає на довгі роки!


^ Новаторські способи закінчення уроку

Новаторські способи закінчення уроку радять автори книги «Революція в навчанні» Гордон Драйден і Джанет Вос:

по-перше

 1. записати одним реченням головну ідею вивченого;

 2. згрупувати у пари для переконання одне одного;

 3. пари переконують іншу пару

по-друге

 1. кожному учневі написати підсумок вивченого;

 2. кожен учень чіпляє свій аркуш на дошку;

 3. учасники групують аркуші до їхнього змісту й мотивують своє рішення.

Святкуйте кожну свою перемогу.

І ще декілька порад авторів книги «Революція у навчанні».

Справжній учитель намагається організувати класну кімнату так, щоб полегшити дітям навчання – поставити свіжі квіти, аби приємно пахли і додавали барв, повісити на стінах кольорові плакати і таблиці, підкреслюючи основні тези курсу словесно чи за допомогою малюнків – адже дуже правдоподібно, що більша частина навчального матеріалу засвоюється завдяки підсвідомості.

Щораз більше вчителів використовують музику на початку уроку для створення відповідного настрою, інші, окрім цього чіпляють ще й кульки та гірлянди, що майже нагадує святкову атмосферу. Загальна атмосфера не повинна лякати, а навпаки, налаштовувати позитивно.

Значення правильно скомпонованих кольорових таблиць і плакатів також годі переоцінити. Завдяки постійній присутності таблиць пам’ять засвоює їхній зміст, навіть, якщо про це не думати.

Варто пам’ятати і про роль кольорів у психології навчання. Червоний – це застережливий колір; блакитний – холодний (колір логіки); жовтий вважають кольором інтелекту; зелений і коричневий – заспокійливі. Не забувай то, що ефективні таблиці і плакати мають сильний вплив на довготривалу пам’ять, творячи в ній образи, які завжди можна відтворити в потребі, хоч цього ми й не усвідомлюємо.

Барвиста обстановка, кольорові плакати, наочність спонукати муть до роботи тих, хто має візуальний стиль навчання.

Музика стимулює учнів, які найбільше сприймають на слух.

А от фізична активність налаштує на навчання тих, хто має кінестетичний стиль.

Поєднання цих засобів додасть упевненості, що активізовано три рівні мозку, які відповідають за мислення, почуття й діяльність.

Однак існує ще одна вагома причина, що пояснює доконечність фізичних вправ.

Танцювальні вправи під музику сприяють припливові до мозку кисню – а мозок переважно працює на кисні та глюкозі.

Такі вправи під музику, як жонглювання або кількаразове підняття догори одночасно лівої ноги і правої руки, а потім навпаки – правої ноги і лівої руки – стимулюють миттєву взаємодію між правою та лівою півкулями мозку.

Виявлено, що музика вводить у спеціальний стан релаксації, коли мозок найвідкритіший для сприйняття інформації.

А сніданок, що складається з бананів, ківі, апельсинів та інших свіжих фруктів, стимулює роботу мозку.
ВИСНОВКИ

Багаторічний досвід роботи переконує в тому, що активізувати пізнавальну діяльність молодших школярів допомагають римовані рядки, які спонукають на новий вид діяльності під час уроку, фізичні паузи, які підвищують працездатність.

Римовані рядки, торкаючись вразливого дитячого серця, позитивно впливають на психоемоційну сферу молодшого школяра, створюють атмосферу відвертого спілкування, тактовно спрямовують діяльність дітей на позитивний результат, на досягнення успіху, а фізпаузи зберігають здоров’я дітей.

Даний матеріал зібраний і апробований протягом багатьох років, дає певний позитивний результат в педагогічній діяльності.


ЛІТЕРАТУРА


 1. Безрукова В.С. Все о современном уроке в школе: проблемы и решения / Библиотека журнала «Директор школы»/ № 3, 2004, М.: Сентябрь.

 2. Гордон Драй ден, Джанет Вос, Революція в навчанні. Переклад з англійської Мирослави Олійник, Літопис, Львів, 2005.

 3. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4х т. – СПб. – М., 1998.

 4. Кравченко М.П. Складання задач і віршів про школу /Початкова школа, № 11, 1996.

 5. Лупінович С.М.Навчаємося залюбки!Формування мотивації до навчальної діяльності в учнів молодших класів. Бібліотека журналу «Початкове навчання та виховання», Харків, видавнича група «Основа», 2009

 6. Острог ляд І.С. Цікава дидактика. /Початкове навчання № 2 (114). видавнича група «Основа», 2007.
Схожі:

Навчальний посібник містить цікавий матеріал стосовно уроку як форми організації навчально-виховного процесу iconПояснювальна записка до робочого навчального плану Жовтневого навчально-виховного комплексу
Робочий навчальний план Жовтневого навчально-виховного комплексу (загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад...
Навчальний посібник містить цікавий матеріал стосовно уроку як форми організації навчально-виховного процесу iconПідготувала: вчитель початкових класів : Тарасенко Г. Г. Тема : „Свято Миколая у родині”
Обладнання: ілюстративний матеріал, образ Святого Миколая, кошик з подарунками, тематична виставка книг, навчальний посібник з українознавства...
Навчальний посібник містить цікавий матеріал стосовно уроку як форми організації навчально-виховного процесу iconПроблеми „Шляхи оптимізації навчально-виховного процесу на уроках інформатики”
Саме цей пошук і став причиною того, що в своїй роботі я працюю над вирішенням проблеми „Шляхи оптимізації навчально-виховного процесу...
Навчальний посібник містить цікавий матеріал стосовно уроку як форми організації навчально-виховного процесу iconЦентр практичної психології навчально-виховного комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» методична розробка
Автор : практичний психолог Костянтинівського Навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний...
Навчальний посібник містить цікавий матеріал стосовно уроку як форми організації навчально-виховного процесу iconМетодична розробка уроку української мови
Дана методична розробка містить цікавий фактаж про інтимну лірику В. Сосюри (маловідомі факти біографії поета, історії написання,...
Навчальний посібник містить цікавий матеріал стосовно уроку як форми організації навчально-виховного процесу iconДодаток 3 до розділу IV графік оздоровлення у санаторії-профілакторії коіпопк педагогічних працівників під час проходження авторських та проблемно-тематичних курсів у 2010/2011 н р
«Сучасні підходи до організації навчально-виховного процесу в різновікових групах дошкільних навчальних закладів»
Навчальний посібник містить цікавий матеріал стосовно уроку як форми організації навчально-виховного процесу iconОдеське вище професійне училище торгівлі та технологій харчування
Використання інформаційних технологій відкриває додаткові резерви підвищення ефективності навчання та вносить зміни в усі елементи...
Навчальний посібник містить цікавий матеріал стосовно уроку як форми організації навчально-виховного процесу iconІ-ііі ступенів Роль шефської організації у державно-громадському управлінні сільською школою
Анотація. У статті зроблено спробу розкрити роль шефської організації у державно-громадському управлінні сільською школою, роль шефства...
Навчальний посібник містить цікавий матеріал стосовно уроку як форми організації навчально-виховного процесу iconУкладачі: Cвітлана Миколаївна Ганич Наталія Василівна Олійник заступник директора педагог – організатор, з виховної роботи вчитель хореографії Уманського навчально – виховного комплексу
Збірка містить сценарії для позакласної роботи з школярами та має на меті допомогти в організації шкільних заходів. Добірка сценаріїв...
Навчальний посібник містить цікавий матеріал стосовно уроку як форми організації навчально-виховного процесу iconПедагогічна рада: технологія підготовки і проведення
Сучасний світ не стоїть на місці, і першими будуть ті, хто володіє знаннями. Жодна реформа не зможе змінити будь-що в системі освіти,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib2.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов