Програма виховної роботи з ліцеїстами І курсу icon

Програма виховної роботи з ліцеїстами І курсуНазваПрограма виховної роботи з ліцеїстами І курсу
Дата конвертації24.06.2013
Розмір146.39 Kb.
ТипПрограма
скачать >>>

Перлини духовності

Авторська програма виховної роботи з ліцеїстами І курсу


Людмила Шипелюк,

вихователь Київського обласного ліцею-інтернату

фізичної культури і спорту


В океані рідного народу відкрий духовні острови.

В. Симоненко

Пояснювальна записка

Питання розвитку духовності особистості для сучасної соціальної думки є одним із найбільш актуальних. Сучасний цивілізований світ все більше переконується, що без вирішення цього питання стає неможливим подальший суспільний розвиток. У наш час багато говорять про підняття рівня національної свідомості людини, виховання справжнього громадянина. Поштовхом і основою цього процесу є, в першу чергу, виховання духовної основи кожної особистості. Неможливо реалізувати виховні завдання без знання духовних скарбів нашого народу, адже українці – одна з найдавніших націй на землі й має багаті народні традиції. В той час, коли відбувається духовне відродження і становлення нашої держави, процес виховання свідомого патріоту своєї країни повинен будуватися на принципах гуманізму і демократизму, зорієнтованих на національні та загальнолюдські цінності й культурні традиції. Адже від ставлення сучасної молодої людини до надбань історії й культури залежить нині духовне оновлення нашого суспільства, зміст його ціннісних орієнтацій і майбутнє держави.

Програма виховної роботи з ліцеїстами «Перлини духовності» розроблена відповідно до Конституції України, Законів України: «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Конвенцією ООН про права дитини, Національною програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» та передбачає комплексний підхід до виховання молодої людини, спрямований на забезпечення гармонійного та цілісного розвитку особистості, збагачення на основі її здібностей та обдарувань інтелектуального потенціалу народу, його духовності, культури; виховання громадянина, здатного до самостійного мислення, суспільного вибору і діяльності, спрямованої на процвітання України.

Програма ґрунтується на принципах єдності загальнолюдського та національного, природовідповідності, єдності виховання і навчання й розрахована на організацію виховної діяльності з ліцеїстами І курсу (8 клас) протягом одного навчального року.

^ Метою програми виховної роботи є всебічний розвиток, духовне збагачення, сприяння активному становленню й самореалізації кожного вихованця.

Завдання програми:

 • створити умови для формування духовно багатої, гармонійно розвиненої та творчої особистості вихованця;

 • розвивати у ліцеїстів пізнавальні та комунікативні здібності, прагнення бути свідомим громадянином, патріотом України;

 • виховувати почуття національної гідності, відповідальне ставлення до власного здоров’я, природи рідного краю.

^ Змістом програми передбачено використання таких форм роботи з ліцеїстами:

бесіди;

інтелектуальні та рольові ігри;

тренінгові заняття;

диспути;

години спілкування;

проекти;

«круглі столи»;

усні журнали;

конференції;

акції;

засідання творчих майстерень;

екскурсії;

свята, вистави;

колективні творчі справи.

Очікувані результати:

 • духовне та інтелектуальне зростання кожного вихованця;

 • сформованість чіткого уявлення ліцеїстів про загальнолюдські та національні цінності;

 • удосконалення пізнавальних та комунікативних здібностей дитини;

 • реалізація творчих здібностей вихованців.


^ Етапи реалізації програми

Розділ І. Перлина здоров’я та гармонійних колективних стосунків

Головним скарбом життя є здоров’я,

і щоб його зберегти, потрібно багато що знати.

Авіцена

Завдання:

 • розвивати комунікативні здібності, навички зміцнення та збереження здоров’я;

 • формувати культуру здорового способу життя, морально-етичні якості особистості ліцеїста;

 • виховувати відповідальне ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточуючих.

^ Орієнтовна тематика, форми проведення та зміст виховних справ

Усний журнал «Твоє здоров’я у твоїх руках»

Орієнтовний зміст: 1 сторінка – поняття «здоров’я»; 2 сторінка – причини порушення здоров’я; 3 сторінка – вислови видатних людей про життя і здоров’я; 4 сторінка – фотоколаж «Я і моє здоров’я».

Година спілкування з елементами тренінгу «Мій режим дня»

^ Орієнтовний зміст: поняття «режим дня», важливість режиму для здорового розвитку; як дотримуватися режиму дня; вправа «Мій день»; підсумки.

Вікторина «Яскраві барви здоров’я»

^ Орієнтовний зміст: об’єднання в команди; обрання журі; питання про фізичне, психічне, духовне здоров’я, природні та соціальні умови здоров’я;оголошення результатів гри; відзначення учасників та нагородження переможців.

Година спілкування «Традиції української народної кухні, їх вплив на здоров’я людини»

^ Орієнтовний зміст: значення раціонального харчування в системі здорового способу життя; компоненти етноздоров’я населення України.

Екскурсія до дендропарку «Олександрія»: «Лікарські рослини нашої місцевості»

^ Орієнтовний зміст: планування екскурсії; поняття «лікарські рослини»; значення лікарських рослин для зміцнення здоров’я людини, профілактики хвороб.

Родинне свято «Гармонійні родинні стосунки – невід’ємна складова здоров’я людини»

^ Орієнтовний зміст: вплив родини на розвиток особистості дитини; роль наслідування в родинному вихованні; концертна програма, конкурси, сценки з сімейного життя.

Бесіда «Я і колектив»

^ Орієнтовний зміст: поняття «колектив»; місце кожної людини в колективі; поведінка людей в колективі; співпраця з психологом: діагностика темпераменту за методикою Айзенка, вплив темпераменту на поведінку людини.

Рольова гра «Ми за здоровий спосіб життя»

^ Орієнтовний зміст: поняття «здоровий спосіб життя»; інформаційні повідомлення про загрозу здоров’ю через шкідливі звички; розігрування ситуацій.

Диспут «У чому сенс життя»

^ Орієнтовний зміст: питання для обговорення: мета життя, життєві пріоритети; підсумки.

Брейн-ринг «Життєві цінності людини»

Орієнтовний зміст: поняття «брейн-ринг»; визначення найголовніших цінностей у житті кожної людини; правила гри; план проведення гри; об’єднання в команди; обрання журі; запитання творчого та проблемного характеру; оголошення результатів гри; відзначення учасників та нагородження переможців.

Тренінгове заняття «Щастя творити добро»

^ Орієнтовний зміст: вступ, вправа на знайомство, очікування, правила роботи групи, вправи на формування в ліцеїстів ціннісних орієнтирів, підсумки заняття.


Розділ ІІ. Перлина родинності

З родини йде життя людини.

Народна мудрість

Завдання:

 • розвивати усвідомлене сприйняття духовних надбань рідного народу, прагнення зберігати родинні традиції, реліквії;

 • формувати моральні цінності та етичні норми родинно-сімейних відносин;

 • виховувати почуття поваги і любові до своїх батьків, родини.

^ Орієнтовна тематика, форми проведення та зміст виховних справ

Поетична година спілкування «Моя сім’я, моя родина в житті та долі України»

Орієнтовний зміст: вивчення та декламування віршів, пісень, легенд, притч про батька, матір, сім’ю, Україну.

Усний журнал «Криниця маминого серця»

Орієнтовний зміст: 1 сторінка – «Культ матері в українській традиції»; 2 сторінка – «Зовнішня краса жінки-матері»; 3 сторінка – «Основні риси характеру жінки-матері»; 4 сторінка – «Краса материнської любові, вірності».

КТС «Дорога в отчий дім»

^ Орієнтовний зміст: поняття «родинна реліквія», пошукова робота по збору родинних реліквій; оформлення експозицій народної світлиці; розробка плану екскурсії до української світлиці ліцею; підготовка екскурсоводів серед ліцеїстів групи; організація екскурсії для ліцеїстів.

Година спілкування «Мій родовід»

^ Орієнтовний зміст: поняття «сім’я», «родина»; добрі родинні стосунки; сімейні реліквії; дерево роду.

«Круглий стіл» для батьків та дітей «Тепло отчого дому. Рід і родина»

^ Орієнтовний зміст: анкетування «Ми і наші діти»; стилі родинного виховання та їх вплив на розвиток вихованців.

Родинне свято «Берегиня роду людського»

^ Орієнтовний зміст: вплив матері на виховання дітей; значення материнської любові; збереження родинних стосунків; святковий концерт.

Розділ ІІІ. Перлина працьовитості та одвічних духовних цінностей

Ми мусимо зберегти духовний набуток для наступних поколінь,

які мають знати, чиїх батьків вони діти.

В. Скуратівський

Завдання:

 • формувати національну та духовну свідомість підростаючого покоління;

 • розвивати інтерес ліцеїстів до культурної спадщини рідного народу;

 • виховувати відчуття потреби у праці та самовдосконаленні через пізнання духовних скарбів українців.

^ Орієнтовна тематика, форми проведення та зміст виховних справ

Година спілкування «Духовна криниця – отчий край»

Орієнтовний зміст: поняття «духовність», «людяність»; любов до отчого краю; джерело надії.

Дослідницько-пошуковий проект «Пісня – колиска українського народу»

^ Орієнтовний зміст: визначення проблеми та мети проекту; етапи реалізації проекту – перлини духовної творчості; пісенні традиції рідного краю; сила української пісні; пошук та обробка інформації з даної теми, систематизація та оформлення отриманого матеріалу, презентація результатів.

Засідання творчої майстерні «Народна творчість – духовне надбання українського народу»

^ Орієнтовний зміст: поняття «народна творчість», «приказки», «прислів’я»; світоглядні суспільні позиції українського народу на різних етапах історичного життя.

Вистава «За двома зайцями»

^ Орієнтовний зміст: опрацювання твору Михайла Старицького «За двома зайцями»; обговорення та розподіл ролей; репетиції; демонстрація.

Свято «Невичерпне джерельце народної мудрості»

^ Орієнтовний зміст: святковий монтаж про складові народної культури українців; ставлення українців до обрядів та звичаїв; духовний світ народу.

Вікторина «Шануймо святиню – хліб»

^ Орієнтовний зміст: об’єднання в команди; обрання журі; питання про хліб, як символ людського добробуту й трудової доблесті; народна мудрість про вирощування хліба; шанобливе ставлення до хліба.

Усний журнал «Національні символи – обереги українського народу»

^ Орієнтовний зміст: 1 сторінка – «Національні символи України»; 2 сторінка – «Народна символіка»; 3 сторінка – «Образи – символи України».

Родинне свято «Своя хата – своя правда, своя стріха – своя втіха»

^ Орієнтовний зміст: рідна домівка – святиня людського духу; традиції української родини; рід як сув’язь поколінь; вірші, пісні, сценки.

Вистава «Сватання на Гончарівці»

^ Орієнтовний зміст: опрацювання твору Григорія Квітки-Основ’яненка «Сватання на Гончарівці»; обговорення особливостей відображення народних обрядів і звичаїв; розподіл ролей; репетиції; демонстрація.

Акція «Чиста кімната – чистий навчальний кабінет – чистий двір»

^ Орієнтовний зміст: інструктаж про правила поведінки під час прибирання; об’єднання у трудові загони; розподіл територій для прибирання і наведення порядку; підведення підсумків.

^ Розділ ІV. Перлина екологічної культури

Любіть, шануйте, бережіть природу –

вічне джерело нашого життя і нашої твердості.

М. Рильський

Завдання:

 • формувати навички свідомого природокористування;

 • залучати ліцеїстів до активної екологічної діяльності;

 • виховувати відповідальне ставлення до природи та навколишнього середовища.

^ Орієнтовна тематика, форми проведення та зміст виховних справ

Усний журнал «Екологічна культура людини»

Орієнтовний зміст: 1 сторінка – «Поняття «екологія»; актуальність збереження природи»; 2 сторінка – «Взаємозв’язок людини і природи»; 3 сторінка – «Глобальні зміни кліматичних умов»; 4 сторінка – «Відеофільм про проблеми захисту навколишнього середовища».

Екологічний брейн-ринг «Неповторний та чудовий світ природи»

^ Орієнтовний зміст: правила гри; план проведення; об’єднання в команди; обрання журі; запитання творчого та проблемного характеру з екології; підсумки; нагородження переможців.

Година спілкування «Гармонія взаємин людини з природою»

^ Орієнтовний зміст: багатство природи України; цілющі властивості рослин; історичний зв’язок з природою; захоплення людини красою природи рідного краю; представлення стінних газет з екологічного виховання; анкетування «Я і довкілля».

Тренінгове заняття «Здорова планета – здорова людина»

^ Орієнтовний зміст: поняття «здоровий спосіб життя»; визначення взаємозв’язку між збереженням здоров’я кожної людини та оздоровленням екології планети.

Виступ агітбригади «Молодь за чисте довкілля»

^ Орієнтовний зміст: висвітлення актуальних питань вплив шкідливих викидів на екологію; загроза людству; місце та роль молодого покоління у збереженні навколишнього середовища.

Конференція «Земля – наш спільний дім»

^ Орієнтовний зміст: планування; добір матеріалу; заслуховування повідомлень; представлення проектів «Людини та природа як одне ціле»; природа – світ прекрасного; бережливе ставлення до природи.

Екологічна акція «Посади дерево»

^ Орієнтовний зміст: придбання посадкового матеріалу; проведення акції ліцеїстами разом з вихованцями дитячого будинку «Волошка».

Трудовий десант «Збережи природу рідного краю»

^ Орієнтовний зміст: план проведення десанту; проведення десанту; підсумки.

Розділ V. Перлина патріотизму

Ніхто не збудує держави, коли ми самі її собі не збудуємо,

і ніхто з нас не зробить нації,

коли ми самі нацією не схочемо бути.

В. Липинський

Завдання:

 • поглибити знання вихованців з історії розвитку української держави;

 • формувати патріотизм, національну свідомість;

 • виховувати любов до рідного краю, його народу, гордість за свій народ.

^ Орієнтовна тематика, форми проведення та зміст виховних справ

Бесіда «Україно моя! Я для тебе на світі живу»

Орієнтовний зміст: історія України, її сьогодення і майбутнє; історичні відомості про рідний край; видатні люди України; обговорення віршів та цитат про Батьківщину.

Усний журнал «Стежки в минуле українського народу»

^ Орієнтовний зміст: 1 сторінка – «Історія нашої країни»; 2 сторінка – «Державні та народні символи України»; 3 сторінка – презентація малюнків «Моя Україна».

Вікторина «Я – українець, і я цим горджуся»

^ Орієнтовний зміст: об’єднання в команди; обрання журі; питання з історії, літератури та культури українського народу; підсумки.

Екскурсія в краєзнавчий музей «Історія рідного краю»

^ Орієнтовний зміст: планування екскурсії; огляд та обговорення експозицій музею; висновки.

Вистава театрального гуртка «Театральними стежками України» – «Традиції роду».

^ Орієнтовний зміст: поняття «традиції»; відтворення духовної культури; перегляд вистави; обговорення; підсумки.

Година спілкування «Мова – наймудріша наша Берегиня»

^ Орієнтовний зміст: великий скарб народу України – рідна мова; краса та велич української мови; дотримання мовних традицій; роль Т.Г. Шевченка у відродженні української мови.

Інтелектуальна гра «Мої права – мої обов’язки»

^ Орієнтовний зміст: поняття «право», «обов’язок»; права та обов’язки громадянина України; права українських дітей; підсумки.

Свято «Україно! Мій духмяний дивоцвіт»

^ Орієнтовний зміст: велич і краса нашої Вітчизни; інсценівка театрального дійства за Г. Квіткою-Основ’яненком «Сватання на Гончарівці»; конкурс мультимедійних презентацій про Україну.

Екскурсія «Визначними місцями України»

^ Орієнтовний зміст: планування екскурсії; відвідування парку «Софіївка» у м. Умань; обговорення; підсумки.


Основні поняття

Духовність – це складний психічний феномен самоусвідомлення особистості, внутрішнє сприймання, привласнення нею сфери культури.

Екологія – наука про взаємодію природних компонентів.

^ Здоровий спосіб життя – активна діяльність людей, спрямована на збереження і покращення здоров’я, як умови і передумови здійснення і розвитку ін. сфер і аспектів способу життя, на подолання «факторів ризику», виникнення і розвитку захворювань, на оптимальне використання в інтересах охорони і покращення здоров’я соціальних і природних умов та факторів способу життя.

Колектив – відносно компактна соціальна група людей, об’єднаних одним видом суспільної діяльності, спільністю інтересів, ціннісних орієнтацій, установок і норм поведінки, відносинами співпраці, взаємною відповідальністю і допомогою один одному.

Особистість – суспільне, індивідуальне, біологічне «я».

^ Право – здійснювана державою форма законодавства, залежна від соціального устрою країни.

Самовиховання – свідома діяльність людини, спрямована на вдосконалення самої себе.

Сім’я – мала соціальна група, що складається з поєднаних шлюбом чоловіка і жінки, їх дітей (власних чи усиновлених), інших осіб, пов’язаних родинними зв’язками з подружжям, кровних родичів.

Традиція – досвід, звичай, погляди, смаки, норми поведінки, що історично склалися й передаються з покоління в покоління.

^ Шкідливі звички – небажані форми поведінки, що виникають внаслідок закріплення психофізіологічних механізмів – динамічних стереотипів; розрізняються за ступенем негативного впливу на загальний розвиток особистості, на її здоров’я.


Література

 1. Бесіди на етичні теми зі старшокласниками / упоряд.: Л. Шелестова, Н.Чиренко. – К. : Вид. дім «Шкіл. Світ», 2009. – 128с. (Бібліотека вчителя).

 2. Ващенко Г. Виховання волі і характеру : підручник для педагогів. – К. : Школяр, 1999. – 185с.

 3. Виховні бесіди : 5-8 класи / упоряд. Л.Шелестова, Ю.Царенко. – К. : Ред. Загальнопед. Газет, 2004. – 84с.

 4. Виховні технології / упоряд. В.Варава, В.Зоц. – К. : Ред. Загальнопед. Газет, 2004. – 98с.

 5. Години спілкування в 9-11 класах / упоряд. Л.Шелестова, Н.Чиренко. – К. : Вид. дім «Шкіл. Світ», 2006. – 128с.

 6. Журба К.О. Виховання духовної культури у підлітків : методичні рекомендації. – К. : ТОВ «Інфодрук», 2004. – 101с.

 7. Зростаємо в любові : збірник методичних матеріалів для організації позакласної роботи з учнями школи ІІ-ІІІ ступенів / автори-укладачі : Н.В. Яременко, О.І. Боярчук, Л.В. Микитюк, Ю.П. Устич; за ред.. Н.В. Яременко. – Біла Церква : КОІПОПК, 2009. – Частина ІІ. – 288 с. (Бібліотека вчителя).

 8. Народ скаже – як зав’яже : українські народні прислів’я, приказки, загадки, скоромовки. – К. : Веселка, 1985. – 114с.

 9. Основні орієнтири виховання учнів 1-12-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України. Програма. – Тернопіль : Навчальна книга. – Богдан, 2008. – 80 с.

 10. Оржеховська В.М. Збереження репродуктивного здоров’я неповнолітніх : навч.-метод. посіб. / В.М. Оржеховська, Л.І. Габора – К. : Тов. «ХІХ», 2004. – 124с.

 11. Оржеховська В.М. Духовність – це здоров’я молодого покоління : навч.-метод. посібник. / В.М. Оржеховська, Т.В. Тарасова – вид. 2-е, доп. – Тернопіль, 2005. – 216 с.

 12. Піньковська Е.А. Духовне материнство. – Фастів : Поліфаст, 2006. – 56с.

 13. Свята у школі : сценарії // Шкільний світ. – 2004.– №29-32. – 95с.

Схожі:

Програма виховної роботи з ліцеїстами І курсу iconВимоги до письмового оформлення програми виховної роботи Програма виховної роботи
Програма виховання розробляється на весь період виховної роботи з учнями з урахуванням їхніх вікових, індивідуальних та психолого-педагогічних...
Програма виховної роботи з ліцеїстами І курсу iconПрограма виховної роботи з учнями 1 4 класів «Зростаймо справжніми людьми»
Тому я вирішила створити програму виховної роботи «Зростаймо справжніми людьми», призначену для роботи з учнями школи І ступеня І...
Програма виховної роботи з ліцеїстами І курсу iconПрограма елективного курсу з економіки для 10, 11 класів
Програма елективного курсу з економіки для профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах
Програма виховної роботи з ліцеїстами І курсу iconЗразок в иховнаробот а
Планування заходів по місячниках виховної роботи (витяг з річного плану виховної роботи)
Програма виховної роботи з ліцеїстами І курсу iconПрограма Курсу пізнайко
Експериментально – дослідницька програма "Пізнайко" призначена для дітей 5 років, які не відвідують дошкільний заклад
Програма виховної роботи з ліцеїстами І курсу iconІнформація про унвк «зош І-ІІІ ступенів №7-колегіум». 2 Концепція виховної роботи унвк «зош І-ІІІ ступенів №7-колегіум». 4 3
Програма реалізації Концепції виховної роботи унвк «зош І-ІІІ ступенів №7-колегіум»
Програма виховної роботи з ліцеїстами І курсу iconПрограма факультативного курсу
...
Програма виховної роботи з ліцеїстами І курсу iconСтворення проектів в системі виховної роботи
Учнівський парламент «Борисфен» разом з педагогом- організатором вже не один рік в своїй діяльності застосовють проектну технологію...
Програма виховної роботи з ліцеїстами І курсу iconНаказ №43 Про організацію роботи із зверненням громадян
Котенко І. В. у 2011 році було визначено понеділок та середу з 14-00 до 17-00, заступника директора з навчально-виховної роботи Фурман...
Програма виховної роботи з ліцеїстами І курсу iconУрок основна форма навчально-виховної роботи в школі
Мета: Ознайомити з основними завданнями уроку, розкрити значення уроку як основної форми навчально-виховної роботи в школі;виховувати...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib2.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов