Шевченківська спеціалізована школа-інтернат з поглибленим вивченням предметів гуманітарно-естетичного профілю Черкаської обласної ради Отдатчикова Л. М. Оновлення змісту, форм і методів роботи по відродженню національної культури icon

Шевченківська спеціалізована школа-інтернат з поглибленим вивченням предметів гуманітарно-естетичного профілю Черкаської обласної ради Отдатчикова Л. М. Оновлення змісту, форм і методів роботи по відродженню національної культуриНазваШевченківська спеціалізована школа-інтернат з поглибленим вивченням предметів гуманітарно-естетичного профілю Черкаської обласної ради Отдатчикова Л. М. Оновлення змісту, форм і методів роботи по відродженню національної культури
Сторінка1/3
Отдатчикова Людмила Миколаївна
Дата конвертації25.06.2013
Розмір0.55 Mb.
ТипДокументи
скачать >>>
  1   2   3


Шевченківська спеціалізована школа-інтернат з поглибленим вивченням предметів гуманітарно-естетичного профілю

Черкаської обласної ради


Отдатчикова Л.М.


Оновлення змісту, форм і методів роботи

по відродженню національної культури

2011


Відомості про автора:Отдатчикова Людмила Миколаївна

учитель математики Шевченківської спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим вивченням предметів гуманітарно-естетичного профілю Черкаської обласної ради

Закінчила Київський державний педагогічний інститут ім.М.Горького в 1978 році за спеціальністю «математика»

Спеціаліст вищої категорії


Анотація

Рідна народна і професійна культура, наука, духовність та кращі здобутки культур інших народів становлять основний національний та загальнолюдський зміст освіти і виховання підростаючих поколінь.

У процесі формування української національної самосвідомості одночасно виховується і справжня любов до інших народів, повага до їхніх культур. Істинними поборниками дружби між народами, як свідчить світова історія, є люди, що палко люблять свій народ: адже творити добро для інших народів може лише той, хто, навчився творити його для рідного народу.

Між національно-культурним відродженням і національним відродженням у цілому існує безпосередній взаємозв'язок, оскільки останнє включає в себе невід'ємну складову — духовне відродження.

Культура українського народу розвивалася не ізольовано від культур інших народів, а перебувала, закономірно, в контексті світового культурологічного процесу. Українці віками творили власну самобутню культуру, успадковуючи культурні цінності своїх предків, переймаючи і творчо осмислюючи надбання інших народів. Цим самим вони розвивали не лише національну культуру, але й зробили вагомий внесок у скарбницю світової. Характерною особливістю української культури є її відкритість і стабільність, здатність сприймати й українізовувати різні культурологічні впливи. Завдяки цьому українська культура протягом своєї історії двічі змогла відродитись і зберегти духовний генофонд нації в умовах колоніального гніту.


Зміст


 1. Вступ

 2. Негативні зміни культурних пріоритетів в суспільстві

 3. Основи позитивних змін в освоєнні здобутків української культури

 4. Основні напрями роботи шкіл національного відродження

 5. Особливості формування інтелектуальної культури

засобами навчання математики

 1. Внесок українських вчен у розвиток математики ( вступ до пошукової роботи)

 2. Українська мова – основа культури українського народу.

 3. Виховання любові до інших народів поваги до їхніх культур.

 4. Узагальнюючий урок з теми «Віднощення і пропорції»

Вчитель Отдатчикова Л.М.

 1. Етнопедагогічна культура

 2. Вечір математики «Спочатку було слово»

Вчитель ОтдатчиковаЛ.М.

 1. Виховний захід « Гайдамацькими шляхами рідного краю»

Вихователі Отдатчикова Л.М., Дяченко Н.В.

 1. Виховний захід «Не тільки зброя, ох, не тільки зброя, а в козаків і музика була»

Вихователі Отдатчикова Л.М., Дяченко Н.В.

 1. ВисновокВступ


Рідна народна і професійна культура, наука, духовність та кращі здобутки культур інших народів становлять основний національний та загальнолюдський зміст освіти і виховання підростаючих поколінь.

У процесі формування української національної самосвідомості одночасно виховується і справжня любов до інших народів, повага до їхніх культур. Істинними поборниками дружби між народами, як свідчить світова історія, є люди, що палко люблять свій народ: адже творити добро для інших народів може лише той, хто, навчився творити його для рідного народу.

Між національно-культурним відродженням і національним відродженням у цілому існує безпосередній взаємозв'язок, оскільки останнє включає в себе невід'ємну складову — духовне відродження.


Культура українського народу розвивалася не ізольовано від культур інших народів, а перебувала, закономірно, в контексті світового культурологічного процесу. Українці віками творили власну самобутню культуру, успадковуючи культурні цінності своїх предків, переймаючи і творчо осмислюючи надбання інших народів. Цим самим вони розвивали не лише національну культуру, але й зробили вагомий внесок у скарбницю світової. Характерною особливістю української культури є її відкритість і стабільність, здатність сприймати й українізовувати різні культурологічні впливи. Завдяки цьому українська культура протягом своєї історії двічі змогла відродитись і зберегти духовний генофонд нації в умовах колоніального гніту.

Українська культура століттями розвивалась в лоні литовської, польської, російської. Тому вона оцінювалась окремими дослідниками як похідна та "провінційна". На розвиток української культури негативно впливала відсутність власної державності, єдиної національної політики в галузі культури. В умовах колоніальної залежності сковувався творчий дух і самобутність нації, гальмувались або ставали неможливими культурні процеси.
У суспільстві дедалі більше усвідомлюється загальна потреба в культурі як підоймі, що здатна вплинути на поступ суспільства в цілому. Культура все ґрунтовніше починає розумітись як найважливіший здобуток нації, її достоїнство і сутність, бо культура— це те, що зберігає й утверджує не тільки особистісне, а й національне існування.

Перспективність розвитку української культури залежить від готовності її представників до культурної активності, яка в значній мірі залежить від стану їхнього менталітету. У ньому як характерну рису українця багато дослідників називають комплекс меншовартості, утрату національної гідності.

Однак за даними дослідження Міністерства культури, яке відображає структуру населення дев'яти основних регіонів України, українським громадянам (за їх самооцінками) притаманний досить значний рівень самоповаги (3,8 бала за п'ятибальною шкалою), що свідчить про потенціал не розтраченої сум'яттям перебільшеної самокритики української особистості.
Певний стриманий оптимізм відносно перспектив розвитку національно-культурної активності громадян України викликав той факт, що вони мають досить високе бажання, прагнення підвищувати рівень власної культури.

Основою всіх змін у культурі є стан духовних потреб громадян. Тому важливо підкреслити, що більшість громадян України (77,5 %) визначились у своїй потребі знань щодо культури власної нації. Водночас потребу «в знаннях з історії та національних особливостей української культури», які становлять «ядро», основу культури, мають майже три чверті громадян, а одна четверта — «загальною мірою», бо стала приділяти їй в останні роки більше часу.

Передумовою розвитку української культури є зростання в багатьох її сферах національної культурної самосвідомості, реального освоєння культури.


^ Негативні зміни культурних пріоритетів в суспільстві


Багаторічні заборони пропаганди культури Заходу на пострадянському просторі спричинили інтерес до неї. Коли ця культура прийшла до нас, ейфорія вседозволеності "змела" моральні кордони. В Україну широким потоком полилося все ницісне, що поробив "вільний" світ. Змінилася культурна домінанта, економічний чинник почав переважати над етичним, "дешева" інформація почала витісняти високе мистецтво, активізувалася психологічна обробка молоді через засоби маскультури. Практично нанівець звівся логічний зміст пісні; начебто на рівні епатажу мусується теза про ницість молодого покоління. Чи може артист, який поважає себе, взяти псевдонім "Дурко", а співачка волати на всю державу: "мамо, я дурна". Адже твір мистецтва — це завжди узагальнення, що стосується явища, народу чи нації.

Зростаюча з часів «перебудови» відкритість функціонування і розвитку української культури за своїм змістом є формою входження у світовий культурно-інформаційний простір і разом з тим оприлюдненням тих здобутків культури, які протистояли офіційним нормативам соціалістичного реалізму або не були визнані. Цей процес супроводжувався інтенсивним проникненням на терени нашої країни продукції інших культур, особливо західної, а також нового потоку творів російської культури. Якщо кращі здобутки західної класики й елітарної культури були досить відомі в Україні й раніше, у часи «перебудови», то предметом інтересу наших сучасників стала раніше у нас стримувана масова культура і, насамперед, в жанрах відеофільмів — еротики, трилерів, «мильних опер», «бестселерів» багаторічної давності, значна частина яких суворо заборонена цензурою західних країн. Американізація, вестернізація, наступ «кітчевої» масової культури призвели до майже повної «окупації» вітчизняного кінопрокату, в значній мірі телебачення, до спотворення образу американської і європейської культури в сприйнятті нашого сучасника та поглинання того інтересу до національної культури, який тільки-но пробудився. Навальна, агресивна пропаганда західних цінностей у їх не кращих зразках певною мірою деформує ще не усталену систему національних цінностей, робить привабливим для молоді «героїв» західного світу, часто чужих нашій моралі і нашому менталітету, що викликає протест громадськості, особливо інтелігенції.


^ Основи позитивних змін в освоєнні здобутків української культури


У зв'язку з підвищеною конкурентністю західної і російської культури та значним зниженням показників освоєння і продукування культури української в суспільстві починає усвідомлюватись необхідність протекціонізму щодо неї з наданням їй певних пільг і переваг, особливо у виданні україномовної літератури, кіновиробництва та кінопрокату.
У зв'язку з ускладненням проблеми вибору духовних цінностей посилюється потреба в новому просвітництві, розвитку альтернативних форм освіти, в оновленні всієї системи виховання, які мають відповідати потребам оновлення суспільства. Сьогодні основним засобом в освоєнні здобутків української культури є засоби масової комунікації (радіо, телебачення, преса, кіно), позитивний вплив яких відзначає три чверті громадян. Більшість громадян важливим здобутком національної культури останніх років уважає насамперед «зрушення в оволодінні громадянами державною мовою», яке закладає основи подальших позитивних змін.

Важливою традицією розвитку української культури був і є її високий фольклоризм, порівняно з високорозвиненими країнами. Більшість опитаних зауважує, що за останні роки відбулись позитивні зміни в опануванні населенням фольклору, звичаїв, народного мистецтва. Результати опитування разом з тим свідчать, що народ не просто підтримує етнографічну культуру як таку (бо в її масових осучаснених формах немало «шароварщини»), а ставить на одне з головних місць у її опануванні якісний рівень («відродження української культури в її кращих класичних зразках»). У системі багатьох складових національної культури є такі, які в свідомості народу посідають особливе місце як найважливіші, бо з ними громадяни пов'язують образ своєї культури. У її якісне «ядро» більшість опитаних громадян дев'яти регіонів України включили мистецтво, історію та мову. Насамперед мистецтво уособлює у свідомості народу живу душу його культури (виділяється музика, пісня, література).

Образ своєї культури громадяни також пов'язують з тією її складовою, питома вага якої в умовах науково-технічного прогресу та урбанізації щодалі зменшується — національні звичаї, побут, предметне середовище, спосіб життя.


^ Основні напрями роботи шкіл національного відродження:

- збереження і примноження культурних цінностей;

- збереження історичних пам’яток, природних заповідників;

-   гідне усвідомлення звання “ українець ”, досконале знання української мови ;

-  вивчення історії культури і мистецтва свого народу, його звичаїв, обрядів і традицій;

-  виховання почуття родинного і національного обов’язку;

-   виховання поваги до людей похилого віку, жінок і дітей;

-   виховання порядності і чесності у стосунках;

-   виховання цілеспрямованості і наполегливості у навчанні, роботі;

-   знання і дотримання обов’язків та прав громадянина України;

-   вивчення і впровадження традиційного досвіду фізичного виховання;

-   готовність власними досягненнями примножити славу України.


Особливості формування інтелектуальної культури

засобами навчання математики


Сучасний етап розвитку незалежної України значно загострив проблему формування інтелектуальної культури, яка посідає значне місце в структурі духовної культури особистості. Інтелектуальна культура нації є гарантом економічної стабільності держави, її духовності, авторитету на міжнародній арені. Вона органічно пов'язана з професійною компетентністю, яка є необхідною предумовою економічного, політичного і соціального розвитку будь-якого цивілізованого суспільства. Процес формування інтелектуальної культури особистості довготривалий. Він охоплює весь життєвий період, але найбільш плідним і грунтовним стає в шкільному віці. Інтелектуальна культура є результатом інтелектуального виховання та розвитку особистості школяра. Інтелектуальна культура є своєрідною характеристикою особистості, в якій проглядається широка загальна ерудиція, міцна система знань у певній галузі науки, гнучкість і оперативність розумових дій, високий рівень творчого мислення, навички пізнавальної активності.

Важливе місце у проблемі формування інтелектуальної особистості посідає математика. У пояснювальній записці до програми з математики зазначається, що даний курс суттєво розширює кругозір учнів, знайомить їх з такими видами розумової діяльності, як індукція та дедукція, узагальнення та конкретизація, аналіз і синтез, класифікація й систематизація, абстрагування й аналогія. Отже, формування інтелектуальної культури засобами математики - це вимога програми. Головними напрямками формування інтелектуальної культури учнів засобами математики є розвиток їх логічного мислення, опора на закони і правила логіки, реалізація ідеї дедуктивної побудови математичних знань.

Ефективним засобом формування інтелектуальної культури старшокласників є математика, як навчальний предмет. Саме уроки з математики сприяють розвитку у школярів абстрактного і логічного мислення, інтелектуальних якостей особистості, аргументації доказу суджень, відточують гнучкість розумових здібностей.

На уроках математики є чимало можливостей зацікавити учня. Та основною метою уроку - є формування в учнів певного комплексу знань, умінь та навичок. В ході вивчення обов’язкового матеріалу діти розвивають свої здібності, але учитель не може обмежитись лише програмовим матеріалом. Крім традиційних уроків, ми використовуємо нетрадиційні урочні форми навчання з метою розвитку здібностей учнів, поступового і систематичного включення їх у самостійну пізнавальну діяльність, з метою забезпечення співпраці між учнем та вчителем. Нетрадиційний урок дає змогу учням побачити можливості застосування своїх знань, виявити свій рівень, порівняти себе з іншими учнями, розкритись. У зв’язку із збільшенням розумового навантаження на уроках практикуються такі прийоми і методи, що підтримують у школярів інтерес до навчання, бажання займатись математикою, стимулюють їх активність протягом уроку.

На допомогу приходять уроки-семінари, уроки-практикуми, уроки-заліки, уроки-конференції тощо. Поряд із серйозними уроками можуть проводитись і уроки-казки, уроки-подорожі, уроки-ділові ігри та використовуватись елементи гри в ході уроку.

Прикладом такого уроку-казки може бути фрагмент уроку в 6 класі, який проводився на закріплення понять простих і складених чисел.


«…Одиниця пояснила (а вона головна в нас, як ви вже знаєте), що число, сума дільників якого дорівнює йому самому, називається досконалим. Число 28 поцікавилось, що означає - «досконале». Тоді Одиниця запропонувала звернутись до тлумачного словника. Числа прочитали (читаємо у «Великому тлумачному словнику сучасної української мови»):

«Досконалий – який має потрійний ступінь довершеності, який визначається повнотою позитивних якостей, довершений, повний, абсолютний».


Число 28 загордилось. Ось яке я, неперевершене. Та Одиниця сказала, що досконалі числа ще є, хоч і зустрічаються дуже рідко. Серед трицифрових чисел є тільки одне - 496 і тільки одне одноцифрове. Що число 496 досконале перевіримо на наступному уроці, коли вивчимо тему, як знайти всі дільники багатоцифрового числа. Одноцифрове досконале пропоную знайти зараз. Правильно, це число 6 =1+2+3.

Число 28 запросило до себе в гості і число 6. Стали поряд. Щоб сфотографуватись. Між ними непомітно втиснулись Нуль і всюдисуща Точка, щоб потрапити в кадр з такими знаменитостями. На фотознімку виявилось ось що «28.06». Всі помітили, що це схоже на якусь дату. А хто з вас прочитає цю дату і пригадає, що з нею пов’язано?

Так, це 28 червня День Конституції України – Основного Закону нашої держави.

Конституція України прийнята на 5 сесії Верховної Ради України 28 Червня 1996 року. З цим Законом і окремими його положеннями ви будете знайомитись на уроках історії, правознавства. Прочитаємо лише дві статті з цього закону:

Стаття 52. Діти рівні у своїх правах незалежно від походження.

^ Стаття 53. Кожен має право на освіту.

…Як бачимо. Числа не такі вже й безликі, сірі та скучні. Серед них як ви вже помітили, є прості і складені, парні і непарні, числа-сусіди, числа-близнята, досконалі числа. Ще багато нових відкриттів нас чекає попереду. Удосконалюймо свої знання в математиці. У досконалості немає меж.».

Гра – це творчість і, одночасно, гра – це праця. В процесі гри у дітей виробляються навички зосередження, самостійного мислення, розвивається увага, дисципліна. Діти практично застосовують знання. Інтегровані уроки дають можливість показати зв’язок математики з життям, з іншими галузями. Включення в урок ігор чи ігрових моментів робить процес навчання цікавішим, створює у дітей бадьорий настрій, полегшує подолання труднощів у засвоєнні навчального матеріалу, дає можливість розкрити себе, як особистість.

Щоб розширити кругозір учнів щодо математики, показати її різностороннє застосування, занурити в світ цікавих фактів, загадок, головоломок. недостатньо урочного часу. Додаткові можливості для розвитку здібностей учнів дають різноманітні позакласні форми роботи. Гурткова робота, олімпіади, конкурси, факультативи – ось поле діяльності для сильних, талановитих учнів.

А що робити не надто талановитим але здібним до математики учням? А як зацікавити зовсім далекого від неї учня? На ці питання може дати відповідь участь таких учнів у математичних тижнях, іграх, змаганнях, вікторинах, тощо. До участі в них можна залучити учнів, які пасивно ведуть себе на уроках. Можливо, це буде їх першим кроком до зацікавленості предметом математики. Позакласна робота дає можливість навчити учня працювати самостійно, готуючись до виступів, підбираючи матеріал до стіннівок. Вона виховує наполегливість, комунікативність, розвиває організаторські здібності.

В умовах гуманітарної школи є декілька перешкод для ведення позакласної роботи з математики. Це і невелика кількість зацікавлених математикою учнів, які бажають нею займатись додатково. Це і відсутність паралельних класів, і дефіцит вільного часу в силу того, що діти в позаурочний час відвідують мистецькі заняття, які їм більш до душі. Та все ж, можливо, з ними проводити таку роботу.

Щорічно в нашій школі традиційними стали тижні, присвячені точним наукам. Математика, фізика та інформатика тісно пов’язані між собою, тому такі тижні більш цікаві, ніж ті, які були б присвячені лише одній математиці. В ході проведення тижнів до роботи залучаються учні з їх художніми, артистичними, музичними здібностями. Художники змагаються в оформленні стіннівок, готують емблеми до змагань, беруть участь у оформленні залу до вечорів. Акторські, музичні та вокальні таланти гармонійно оживляють світ сухих цифр, фактів. Але, звичайно, основою всіх заходів є математика, фізика та інформатика. Вечори, конкурси, змагання, вікторини дають можливість проявити себе з різних сторін, проявити своє інше „я” і одночасно дають можливість пізнавати щось нове, вчитись працювати колективно, співпереживати. Та найголовніше це те, що така робота дає заряд позитивних емоцій, відчуття радості перемоги, перемоги над своєю нерішучістю, невпевненістю.

Відчуття, уявлення, пам’ять, увага, мовлення, мислення, інтелект, емоції, воля, темперамент, характер, знання, вміння, навички, ерудиція, інтуїція, здогадливість, ініціатива і спортивний азарт – ось далеко неповний перелік того, що виявляє і дає гра, в ході якої учень проявляє себе як особистість.

Емоційні математика, фізика та інформатика і Свято інтелекту – це наші предметні тижні.

Світ - загадковий. Та, можливо, під час такої роботи учні зрозуміють, що він збагненний, його під силу пізнати, але для цього потрібні знання і зусилля.

За роки існування школи тижні точних наук мали різноманітну тематику: „Математика і природа”, „Світ Фізмат”, „ Геометрія навколо нас”, „ Чого немає в підручнику” і тому подібні.

Крім предметних тижнів учні нашої школи щорічно, починаючи з 2001 року, беруть участь у міжнародному математичному конкурсі “Кенгуру”, координатором якого в Україні є Львівський національний університет. Цей конкурс став популярним у нашій школі. В цьому році нашим «кенгурятам» виповнилось 10 років, і минулого літа один з учасників нагороджений путівкою до табору відпочинку учасників гри у місті Яремчі.

Позакласна робота з математики в гуманітарній школі, як і в кожній сільській школі, необхідна для різностороннього розвитку дитини. Помічено, що учні, які займаються образотворчим мистецтвом, мають кращі успіхи в геометрії. Музиканти мають непогані знання з алгебри, вони краще справляються з завданнями. В музиці логічне мислення потрібне, як і в математиці. Тому поєднання загальноосвітньої школи з мистецькою має свій позитив. Учні, які закінчують нашу школу, мають більшу гнучкість розумових здібностей, уміють швидше переключатись з одного виду діяльності на інший, пристосовуватись до різних умов.

Найближчою до реалізації творчих можливостей з окремого предмета є гурткова робота.

Мета гурткової роботи в школі – це розширити знання учнів про можливості математики, навчити працювати дітей активно, захоплено, розвивати у них допитливість, пізнавальний інтерес, підвищення математичної культури.

На базі гуртка ми проводили вечори для старшокласників, які показують зв'язок математики з іншими навчальними предметми і іншими сферами життя, розширюють знання про можливості застосування математичних знань, розвивають загальнолюдську культуру: «Математика і музика», «Математика і поезія – два крила натхнення», «Спочатку було слово» (про походження математичної термінології). «Чому на небі появляється веселка», «Цариця наук на службі в природи», «Усе впорядковується відповідно до чисел».

Пошуково-дослідницька робота, яка проводилась випускницею нашої школи, «Математика і мистецтво» показала, що створення твору мистецтва – це творчий і важкий шлях митця. Для того, щоб цей шлях пройти, потрібно багато знань, праці, душевної напруги і часу. В житті зустрічається багато ремісничих підробок під справжнє мистецтво, але ці підробки зникають. Залишається справжнє, істинне мистецтво. Воно залишається вічно живим і хвилюючим, як свідоцтво людського генія, праці, любові до життя. Всі геніальні твори мистецтва, що пройшли сотні років і досі радують наший погляд, побудовані на науковій основі, на математичних розрахунках, на знанні геометрії, механіки, анатомії.

Час змінює фарби. Кожне століття, кожна епоха володіє якимсь своїм полем діяльності для високоталановитої людини. Піфагор був математиком, лікарем, політиком, музикантом, моралістом. Від Піфагора до Канта майже усі філософи були математиками. Різнобічною особистістю був філософ Декарт, що займався музикою, фехтуванням, астрономією, фізикою, математикою. Гаусс постійно перебував у пошуках між математикою і філологією. Леонардо да Вінчі здавалося, що таємниця і глибина світу можуть бути відтворенні тільки в живописі, у XVІІІ столітті вважали, що тільки в музиці, у XIX – тільки в літературі, у XX – тільки в науці. Однак є універсальні люди, здатні проявити свій талант відразу в декількох видах діяльності. Талановита людина – талановита в усьому. І наша мета знайти цей талант. Знайти Божу іскру в дитині, розпалити, розвинути її.


^ Внесок українських вчених у розвиток математики

(вступ до пошукової роботи, яку проводили учні на базі гуртка)

Творчий характер науки, шлях до відкриттів найкраще прослідковується під час знайомства з життям і творчістю видатних її представників. Вивчення творчості великих людей за­хоплює: воно звеличує душу і спонукає до діяльності.

Вивчення життя і творчості видат­них математиків є актуальним, оскіль­ки удосконалює загальну культуру мислення, дисциплінує її, виховує об'єктивність, інтелектуальну чесність і, таким чином, сприяє формуванню наукового світогляду.

Математика, що висвітлюється в історичному плані, засвоюється наба­гато краще, глибше і легше.

По­говоримо про українських вчених, яких раніше називали російськими ма­тематиками.

Навіть Михайла Остроградського раніше називали російським математи­ком, хоч він народився і похований на Полтавщині, був українським патріотом. А коли і розмовляв російсь­кою, то з дуже виразним українським акцентом. А математиком у Російській імперії він був найвідомішим - пер­шим після Л. Ейлера.


^ Талантами багата Україна!

Хай навіть, відбиваючись від орд,

Долаючи неволю і руїни,

Все ж геніїв народжує народ.

Один із них -

Михайло Острогорадський –

Великий тілом, розумом і духом,

Найперший вчений у краю козацькім,

Властитель теорем і аксіом.

Нью-Йоркський академік

і туринський,

Паризький, римський —

між усіх широт

Відомий математик український,

Славетний український патріот.

(Г.П. Бевз)

Добре відомий також у всьому світі український математик Георгій Феодосійович Вороний - творець геомет­ричної теорії чисел та інших нових напрямів. Побудовані ним математичні об'єкти виявилися дуже зручними для моделювання важливих задач з багать­ох галузей знань: кристалографії, фізики, астрономії, електротехніки, хімії, мікробіології тощо. Учені всього світу все частіше використовують по­няття: алгоритм Вороного, многокут­ники Вороного, розбиття Вороного.

Однією а яскравих зірок України на терені математики є академік Михайло Кравчук, який народився на Волині в с. Човниці. Учений-математик став ле­гендарною постаттю в історії нашої держави. Поет німого числа, лицар ма­тематики, творець музики чисел, ти­тан математичної думки, гордість ук­раїнської математики — це неповний перелік епітетів, якими нагороджують науковці, письменники, журналісти видатного математика XX ст. Михайла Кравчука.

^ Михайла Кравчука нема.

Людину мудру і святу

Жорстокість дика і німа

Звалила в вічну мерзлоту.

Таких ~ один на сотню літ

І на мільйони душ - один,

Його ж ви .за колючий дріт

До голих нар і баланди.


(Г.П. Бевз)


Українська мова – основа культури українського народу.


Говорити про розвиток культури народу і нічого не сказати про розвиток мови — це все одно, що будувати хату і забути про її фундамент. На жаль так склалося в Україні, що багато хто навіть з українців ігнорував рідну мову. Хіба що ніжні мелодії пісні пестили її своїм звучанням, підкреслюючи її чарівність, неповторність і щирість. Мовознавець Олексій Пінчук підкреслює: наша мова — не лише засіб спілкування, а й знаряддя, інструмент духовної діяльності людини і водночас — продукт цієї діяльності (кожен з нас — мовотворець). То ж чи варто дивуватися нашій «докапіталістичності» в усьому — від рівня державності та забезпеченості прав людини до рівня духовності та виробництва і споживання. Вслухайтесь: як ми говоримо? — Отак і живемо.

Мова — не стільки інструмент відтворення, моделювання дійсності, скільки інструмент творення, моделювання неіснуючої, потенційної дійсності. Завдяки мові людина мисляча — це насамперед людина фантазуюча. Мова — це неоціненний скарб народу, найголовніший літопис його життя. У глибинах мови — філософський розум, витончений естетичний смак, справді поетичне чуття, праця зосередженої думки, надзвичайна чутливість до найтонших переливів у явищах природи, сувора логіка, високі духовні злети. І щоб оволодіти цим скарбом, людина мусить постійно докладати зусилля, усвідомлюючи, що існує складна наука рідної мови. Українська мова є невіддільною ознакою самої нації, одним із найістотніших чинників її самовиявлення і світосприйняття, важливим показником її життєдіяльності й духовності. Ось чому в неї стільки друзів і стільки запеклих ворогів. Наші недруги із самого зародження української мови докладали найогидніших зусиль, аби знищити українську мову або хоча б применшити її роль, її значення, багатство і красу.


Вечір математики «Спочатку було слово»

«Єдина справжня розкіш – це

розкіш людського спілкування»

Екзюпері

Математика – одна з древніх наук, основа всіх наук. Адже це і логіка, і вміння доводити істину, і аналіз, і синтез. За допомогою математики можна дослідити і пояснити явища в природі. Недарма її називають царицею наук.

До чого ж тут «слово» запитаєте ви. А тому, що воно було першим. Воно основа пояснення будь-чого. Математики з часом навчились стисло висловлювати свою думку. Красиво і лаконічно. А спочатку пояснення були досить громіздкими. Та потім довгі пояснення помістились в ємкі слова. Знаючи їх значення, зміст, походження можна розуміти мову математики.

Хочеться, щоб ви для себе відкрили з іншого боку цю древню науку. Запрошуємо до відкриття. Радійте кожній удачі, кожному маленькому відкриттю. Нехай його до вас уже відкрили, але ж сьогодні це ви зробите для себе. Навчіться знаходити втіху від маленьких перемог над собою і великі успіхи вам забезпечені. Удачі вам!

Напередодні

була оголошена заочна вікторина та пропонувався кросворд. Сьогодні ми розкриємо правильні відповіді і назвемо переможців.


Вікторина

« Чи знаєш ти свій підручник?»


1. Як називається мистецтво розв’язувати рівняння?

(Алгебра)

2. Як записати сучасною мовою алгебри вираз часів Франсуа Вієта1С – 8Q + 16N aequ 40 ?

( x3 – 8x2 + 16x = 40 )

3. Що з латинської означає слово «функція»?

(Виконання, звершення)

4. Яка формула скороченого множення звучала в ІІІ ст. до н.е. так: «Якщо пряма лінія як небудь розсічена, то квадрат на всій прямій дорівнює квадратам на відрізках разом з удвічі взятими прямокутником, що міститься між відрізками» ?

( (a + b)2 = a2 +2ab + b2 )

5. Хто ввів терміни «абсциса, ордината, координати» ?

( Лейбніц )

6. Як в сучасній мові звучить грецький вираз «рахунок камінцями» ?

( Калькулятор )

7. У стародавньому Китаї – «суан-чан», в Японії – «сора бан» а в Росії – «.?.»

(Рахівниця)

8. Як латинською мовою звучить «рух вперед» ?

(Прогресія)

9. В 9річному віці майбутній математик Гаусс помітив закономірність, яка властва арифметичній прогресії, коли розв’язував приклад. Що це за приклад?

( 1+2+3+...+98+99+100)

10. Перекладіть на грецьку мову «вимірювання трикутників».

( Тригонометрія)

11. Назвіть три значення слова «дріб».

( Дріб, як число. Барабанний дріб. Дріб для рушниці.)

12. Що в перекладі з грецької означає слово «математика»?

( Наука )

13. Що означає префікс «діа» в словах діагональ, діаметр?

( Через )

Завдання для гри, яка проводится у формі брейн-рингу

 1. Хто був автором першого підручника з арифметики на Русі? Ломоносов назвав цей підручник «воротами своєї вченості»?

( Магницький )

 1. Сформулюйте твердження протилежне до такого : « Всі прості числа – непарні».

( Деякі прості числа – парні)

 1. Що спільног між геометрією і Шерлоком Холмсом?

( Логічний ланцюжок доведення істини)

 1. Чим відрізняється зображення кута в геометрії від зображення куба на художньому рисунку?

( В геометрії паралельні ребра зображаються паралельними відрізками. А на рисунку художника деякі ребра в уявному продовженні повинні зійтися в одній точці )

 1. Встановіть зв’язок між числом «пі» і словами «Кто и шутя и скоро пожелает пи число узнать тот уж знает».

( кількість букв у словах відповідають першим цифрам числа «пі» 3,14158256325...)

 1. Що спільного між цирком і кресленням?

( Цирк, циркуль – коло)

 1. Символом якого числа була квітка лотоса у стародавньому Єгипті і Китаї?

( 1000 )

 1. Яке число пов’язує музику і живопис ?

( Сім основних кольорів, сім основних нот )

 1. Який квадрат називають круглим?

( Ринг має форму квадрата, але в перекладі це слово означає круг)

 1. Відомо, що 5 в квадраті 25, 10 в квадраті 100. Чому дорівнює кут в квадраті?

( 90 градусів)

 1. Єгиптяни наділяли сторонам прямокутного трикутника властивості чоловіка, дружини і дітей. Яка сторона кому відповідає на вашу думку? Плутарх писав, що єгиптяни порівнювали природу Всесвіту з трикутником.

 2. Замініть речення математичним терміном

 • Частина січної всередині кола (Хорда)

 • Многокутник з найменшою кількістю сторін (Трикутник)

 • Хорда, яка приходить через центр кола ( Діаметр)

 • Рівнобедрений трикутник, у якого бічна сторона дорівнює основі. (Рівносторонній трикутник )

 • Два кола нерівних радіусів зі спільним центром (Концентричні кола)

 1. Я задумала число від 1 до 1000. Спробуйте з десяти запитань, на які треба відповідати «так» чи «ні», відгадати задумане число.

 2. Є 8 монет однієї вартості. Серед них одна – фальшива – легша за решту. Є терези без гирьок. За двома зважуваннями виявити фальшиву монету.


В кінці гри кожній команді дають набір слів розрізаних крилатих висловів і їх авторів. Скласти ці вислови. Бал команді, яка зробить це першою.

Вислови

 1. У людей, які засвоїли великі принципи математики , одним органом чуття більше.

Ч. Дарвін

2. Хто не знайомий із законом руху, той не може пізнати природу.

Г.Галілей


^ Виховання любові до інших народів

поваги до їхніх культур

У процесі формування української національної самосвідомості одночасно виховується і справжня любов до інших народів, повага до їхніх культур. Істинними поборниками дружби між народами, як свідчить світова історія, є люди, що палко люблять свій народ: адже творити добро для інших народів може лише той, хто, навчився творити його для рідного народу.


^ Узагальнюючий урок з теми

«Віднощення і пропорції»

в 6 класі


  1   2   3Схожі:

Шевченківська спеціалізована школа-інтернат з поглибленим вивченням предметів гуманітарно-естетичного профілю Черкаської обласної ради Отдатчикова Л. М. Оновлення змісту, форм і методів роботи по відродженню національної культури iconПлан роботи кабінету англійськоїмов и на навчальний рік
Шевченківська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат з поглибленим вивченням предметів гуманітарно-естетичного профілю
Шевченківська спеціалізована школа-інтернат з поглибленим вивченням предметів гуманітарно-естетичного профілю Черкаської обласної ради Отдатчикова Л. М. Оновлення змісту, форм і методів роботи по відродженню національної культури iconШевченківська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат з поглибленим вивченням предметів гуманітарно-естетичного профілю Черкаської обласної ради Виховний захід
Мета: Ознайомити учнів із народними засобами та нетрадиційними методами зміцнення власного здоров’я, вчити самостійно дбати про здоровий...
Шевченківська спеціалізована школа-інтернат з поглибленим вивченням предметів гуманітарно-естетичного профілю Черкаської обласної ради Отдатчикова Л. М. Оновлення змісту, форм і методів роботи по відродженню національної культури iconПротокол ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
Богуславська спеціалізована школа №1 загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів
Шевченківська спеціалізована школа-інтернат з поглибленим вивченням предметів гуманітарно-естетичного профілю Черкаської обласної ради Отдатчикова Л. М. Оновлення змісту, форм і методів роботи по відродженню національної культури iconПротокол ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
Богуславська спеціалізована школа №1 загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів
Шевченківська спеціалізована школа-інтернат з поглибленим вивченням предметів гуманітарно-естетичного профілю Черкаської обласної ради Отдатчикова Л. М. Оновлення змісту, форм і методів роботи по відродженню національної культури iconВисновок методичної ради Артемівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №24 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів про стан І результативність роботи з обдарованими дітьми
України, її світовий авторитет – під таким девізом працює педагогічний колектив Артемівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів...
Шевченківська спеціалізована школа-інтернат з поглибленим вивченням предметів гуманітарно-естетичного профілю Черкаської обласної ради Отдатчикова Л. М. Оновлення змісту, форм і методів роботи по відродженню національної культури iconКонспект уроку з англійської мови з мультимедійним супроводом на тему
...
Шевченківська спеціалізована школа-інтернат з поглибленим вивченням предметів гуманітарно-естетичного профілю Черкаської обласної ради Отдатчикова Л. М. Оновлення змісту, форм і методів роботи по відродженню національної культури iconПротокол ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
Морозівський навчально-виховний комплекс «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів...
Шевченківська спеціалізована школа-інтернат з поглибленим вивченням предметів гуманітарно-естетичного профілю Черкаської обласної ради Отдатчикова Л. М. Оновлення змісту, форм і методів роботи по відродженню національної культури icon2010-2011 н р. Дата проведення – 19. 02. 2011 Відділення «Хімії та біології» Секція «Зоологія, ботаніка»
...
Шевченківська спеціалізована школа-інтернат з поглибленим вивченням предметів гуманітарно-естетичного профілю Черкаської обласної ради Отдатчикова Л. М. Оновлення змісту, форм і методів роботи по відродженню національної культури iconПротокол оцінювання робіт учнів, учасників ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з інформатики
...
Шевченківська спеціалізована школа-інтернат з поглибленим вивченням предметів гуманітарно-естетичного профілю Черкаської обласної ради Отдатчикова Л. М. Оновлення змісту, форм і методів роботи по відродженню національної культури iconПротокол ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Київського територіального відділення ман україни 2010-2011 н р
Бородянська спеціалізована школа – загальноосвітній заклад І-ІІІ ступенів №2 з поглибленим вивченням окремих предметів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib2.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов