Г. О. Усик Посібник Сладнопідрядне речення Конспект icon

Г. О. Усик Посібник Сладнопідрядне речення КонспектНазваГ. О. Усик Посібник Сладнопідрядне речення Конспект
>Г.О.Усик<><> <> <><><><> <><> <><>Посібник<><> <><><><><> <><>С
Дата конвертації26.06.2013
Розмір156.49 Kb.
ТипКонспект
скачать >>>


Вивчаємо українську мову

Г.О.Усик


Посібник
Сладнопідрядне речення

Конспекти уроків

9 класЗ використанням презентації

«Складнопідрядне речення»


учит 4


с.Рози Люксембург


Г.О.Усик

Посібник містить розробки уроків з української мови «Скдаднопідрядне речення « та презентацію до цієї теми . Орієнтованийна шкільну програму з української мови для дев»ятих класів.

Завдання посібника – допомогти вчителям-словесникам у проведенні уроків української мови, як під час пояснення нового матеріалу так і під час закріплення. Він містить текстовий матеріал та тематичні різнорівневі та різнопланові завдання, різні форми роботи на уроці.

Пропонується вчителям 9 класів середніх загальноосвітніх шкіл.


Передмова

Конспекти уроків відповідають вимогам програми та 12-бальної системи оцінювання. Проведення уроків з використанням презентації робить їх доступними для широкого впровадження в педагогічній практиці. Посібник може бути використаний у старшій школі для вивчення нового матеріалу, підготовки до ДПА та ЗНО. Презентація дозволяє не тільки допомогти у засвоєнні нових знань з теми «Складне речення», але й спонукає школярів на творчі завдання, логічне міркування, усне і писемне мовлення. Різноманітні інтерактивні форми і методи допомагають зробити уроки цікавими, емоційними, творчими. Уроки несуть народознавче, культурологічне, духовне, моральне та екологічне спрямування. Міжпредметні зв»язки посилюють виховний вплив на особистість, а також розвивають інтелектуальні здібності та світосприйняття дев»ятикласників. Посібник в системі сучасної освіти з рідної мови допоможе вчителю організувати ефективну роботи на уроці, глибшого вивчення української мови в старших класах .


Зміст

Розділ І

Конспекти уроків»Складнопідрядне речення» з української мови для учнів 9класу

  1. Складнопідрядне речення, його будова і засоби зв»язку в ньому.

  2. Основні види підрядних речень. Означальні, з»ясувальні, обставинні речення.

  3. Тема: Основні види складнопідрядних речень з обставинними підрядними частинами (місця,часу,способу дії і ступеня, порівняльні)

  4. Основні види складнопідрядних речень з обставинними підрядними частинами (причини, мети, умови, наслідкові,допустові) Тренувальні вправи.

  5. Складнопідрядне речення з кількома підрядними частинами. Правопис. Розділові знаки у складнопідрядному реченні з кількома підрядними частинами.

Розділ ІІ

  1. Презентація «Складнопідряднеречення».^ Тема №1: Складнопідрядне речення, його будова і засоби зв»язку в ньому. Мета: дати поняття про складнопідрядне речення, пояснити, якими сполучниками пов»язуються його частини; поглиблювати вміння впізнавати складнопідрядні речення, визначати їхні граматичні основи,розряди сполучників сурядності, якими з»єднаються частини складносурядного речення; виховувати любов до природи; формувати пунктуаційну грамотність, удосконалювати вміння вміння працювати з таблицею, розвивати увагу, логічне й образне мислення, усне й писнете мовлення, емоційну сферу.

^ Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу

Обладнання: підручник, мультимедійний проектор,

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання.

а/ Робота на карточках. Записати сполучники сурядності. Ввести один у речення і записати.

б/ Робота біля дошки. Зробити синтаксичний розбір речення. Дати характеристику.

в/ Записати речення, накреслити його схему. Дати визначення складносурядному реченню.

ІІ. Підготовка до сприйняття нового матеріалу.

Робота біля дошки.

Записати речення. Підкреслити в ньому граматичну основу. Чи є в ньому прості речення, що входять до складного, рівноправними за змістом?Від якого речення можна поставити запитання до іншого?Як пов»язані між собою частини складного речення?

Книга вчить, як на світі жить .(Нар.тв.) Хочеться в дитинство повернутись,щоб з криниці неба зачерпнути (Є.Гуцало)

ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчання.
ІУ. Вивчення нового матеріалу.

^ Робота з підручником Опрацювання теоретичного матеріалу і таблиці (с.35)

Розглянути мультимедійну презентацію «Складнопідрідне речення» Робота у зошиті. Записати речення з презентації.Пояснити.

У.Виконання вправ на закріплення.

Записати схематичне позначення складнопідрядних речень.

І І , (бо ).

^ Пояснювальний диктант. У кожному з речень підкреслити граматичну основу, поставити питання від головної частини до підрядної. Накреслити схеми речень.

Де панують мир і любов, там не ллється кров.

Впізнай світу, поки молоді йдуть літа.

Убрався в жупані дума, що він пан.

Я працювати мушу, щоб не соромитись хліба.

Скласти два складнопідрядних речення за картиною М.Яблонської «Українське весілля»

(картина у презентації)
^ УІ. Підведення підсумків уроку.


Підготовка до ЗНО.

Вказати рядок, де названі розряди сполучників сурядності.

а/ Розділові, питальні,протиставні.

б/ Єднальні, протиставні, розділові.

в/ Протиставні,заперечні, єднальні.


^ Вказати відповідність речень.

1 просте Річка широка та глибока, а вода синя та чиста…

(М.Вороний)

2 складнопідрядне У природі ніч існує для того,щоб у тиші росло

усяке зілля і відпочивала людина.(М.Стельмах)

3 складносурядне У морі трав сную я серця спів.(В.Сосюра)

Дати усні відповіді.

Складнопідрядне речення це - …

Чи потрібні складнопідрядні речення укр.мові?

Де їх можна використовувати?

Оцінювання знань учнів на уроці. Мотивація.

УІІ. Домашнє завдання.

Параграф «Складнопідрядні речення.

Пригадати й записати п»ять-вісім українських прислів»їв чи приказок – складнопідрядних речень. Накреслити схеми трьох речень.

Повторити звуки мови, вживання і невживання апострофа в українській мові.


Тема№2: Основні види підрядних речень. Означальні, з»ясувальні, обставинні речення. Мета: ознайомити з основними видами підрядних речень,формувати вміння розрізняти з»ясу вальні, означальні та обставинні підрядні частини, ставити до них питання від головних частин, з»ясовувати місце підрядної частини щодо головної, креслити схеми складнопідрядних речень; виховувати повагу до фольклору, до роду й сім»ї; вчити інтонувати складнопідрядні речення; удосконалювати пунктуаційну грамотність, навички роботи з підручником , таблицею,мультимедійною презентацією, розвивати увагу,логічне мислення, пам»ять. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу Обладнання: підручник, мультимедійний проектор.

^ Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання.

1.Робота біля дошки.

а/Прочитати речення. Виписати виділене слово і зробити його фонетичний аналіз.

Ніколи не тішся людською бідою, бо й твоя біда прийде за тобою.

б/ Записати речення . Зробити його синтаксичний розбір.

Не буде роду переводу, бо вічно житиме любов.(Ю Кравченко)

в/ Пояснювальний диктант.

Солов»ї, цвях, зів»янути, торф»яний, пюре, мавпячий, м»яч, буряк, п»ють,свято.

^ 2.Бесіда. Запитання для бесіди.

Запитання для бесіди.

Яке речення називається складнопідрядним?

Як встановлюється смисловий зв»язок між головним і підрядним реченням?

Якими сполучниками поєднуються частини складнопідрядного речення?

Які розділові знаки ставляться між частинами складнопідрядних речень?

ІІ. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчання.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

Робота з підручником. Опрацювати таблицю на ст.71. Виконання вправи 118(усно).

ІУ. Виконання вправ на закріплення.

Користуючись щойно опрацьованою таблицею, прочитати текст , визначити види підрядних речень у складнопідрядних, назвавши означальні, з»ясувальні та обставинні.

Народна мудрість стверджує , що в людини є три друга: батько, мати й вірна дружина.(з»ясувальне) Найдорожча пісня, з якою мати колисала. (означальне) Коли батько рибалка, то й діти у воду дивляться.(означальне) Який вдався татко, таке буде дитятко.(з»ясувальне) Кожному треба знати,що дочка схожа на мати. (з»ясу вальне)(Нар.тв.) Горжуся,що батькові руки святі мене зігрівають і гріють в житті.(з»ясу вальне)(В.Ковалівський)

^ У. Вивчення нового матеріалу.

Робота з підручником.

Самостійно опрацювати теоретичний матеріал (с.67 – інтонування та стилістичні особливості складнопідрядних речень)

^ Пахнуть хлібом слова, що мене їх навчила мати.(Д.Павличко). Виразно прочитати речення.

УІ. Виконання вправ на закріплення.

Диктант з коментуванням.

У кожному реченні підкреслити граматичні основи, поставити питання від головної частини до підрядної. Накреслити схеми виділених речень. Записані речення прочитати, правильно їх інтонувати.

Хіба не бачите, що небо голубіє?Я не зазнав тих ніжних ласк і слів, що гай мені ласкаво шелестів. Я прийшов на берег моря, щоб журбу свою втопить. Скажи, в яких лісах ти заблудив.

^ УІІ. Підведення підсумків уроку.

За запропонованими схемами скласти речення про свою родину. Вправа 110.(усно)

Оцінювання активності та засвоєння матеріалу учнів на уроці.

^ УІІІ. Домашнє завдання.

Параграф 14(таблиця). Вправа 125(1,2) Повторити вживання м»якого знака в українській мові.


Тема№3: Основні види складнопідрядних речень з обставинними підрядними частинами (місця,часу,способу дії і ступеня, порівняльні)

Мета: дати поняття про складнопідрядні речення з обставинними підряд -ними частинами (місця,часу,способу дії і ступеня, порівняльні, причини); формувати вміння впізнавати такі речення , визначати в них граматичні основи, а також частини головну й підрядну; виховувати повагу до фольклору, до таланту митців художнього слова; удосконалювати пунктуаційну грамотність, розвивати мовлення,увалу, мислення, а саме навички виконання таких мисленнєвих дій, як аналіз,порівняння тощо.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник, карточки, мультимедійний проектор.


^ ХІД УРОКУ

І. Оргмомент. ІІ. Повторення домашнього завдання.

Пояснити значення фразеологізмів за тлумачним словником.(вправа 125,І)

Зачитати складені речення, куди введені фразеологізми. Пояснити речення.(вправа 125,ІІ)

Записати на дошці слова з орфограмами на вживання м»якого знака у словах.

Записати складносурядне речення ,зробити синтаксичний розбір його.

Без Вкраїни мені не являється Світ, а без Світу для мене немає Вкраїни.(І.Гончар)

ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчання.

Робота з підручником.

Опрацювати матеріал підручника на сторінці 81 – 89 та пояснити за підтримки мультимедійного проектору.

ІУ. Виконання вправ на закріплення.


а\.Робота в парах.

Скласти складнопідрядні речення з підрядним місця і часу за кратинками.

Пояснити індивідуально методом «Мікрофон»

б\. Виконання вправи 148 (письмово)

Самостійна робота.

Прочитати правило на сторінці 87 та 89 і записати на дошці у короткій формі.

Творче завдання.

Знайти у вірша українських письменників складнопідрядні речення з підрядними час, місця, способу дії і ступеня і підрядними порівняльними.

/Хрестоматія з української літератури «Джерела пружно б»ють» для 9 класу Ст.346 «До Шевченка», 227»Причинна», 231 »Катерина»/

У. Підведення підсумків уроку.

а\.Скласти складнопідрядні речення за накресленими схемами

І І, (що ). ( Після того як ), І І . І І,(де ). І І,(хто ).

б\ Оцінювання роботи учнів під час уроку.

^ УІ. Домашнє завдання.

Скласти віршовий або прозовий твір- мініатюру із використання у ньому складнопідрядних речень. (5-8 речень).

У реченнях визначити граматичну основу, пояснити пунктуацію.Дати характеристику реченням.

Вивчити параграфи16,17.

Повторити правопис слів з ненаголошеними голосними е та и у коренях слів. (Робота за картками біля дошки.)


^ Тема№4: Основні види складнопідрядних речень з обставинними підрядними частинами (причини, мети, умови, наслідкові,допустові) Тренувальні вправи.

Мета: дати поняття про складнопідрядні речення з обставинними підряд -ними частинами (причини, мети, умови, наслідкові,допустові) ; формувати вміння впізнавати такі речення , визначати в них граматичні основи, а також частини головну й підрядну; виховувати духовність, працелюбність, гідність, мудрість, як найвищі життєві цінності; удосконалювати пунктуаційну грамотність, розвивати мовлення,увалу, мислення, а саме навички виконання таких мисленнєвих дій, як аналіз,порівняння тощо.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник, мультимедійний проектор, карточки.

^ ХІД УРОКУ

І. Оргмомент. ІІ. Повторення домашнього завдання.

Зачитування творчих робіт учнів з поясненням.

Робота за картками біля дошки. На правопис слів з ненаголошеними голосними е та и у коренях слів .

ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчання.

ІУ. Вивчення нового матеріалу.

Пояснення матеріалу за презентацією на мультимедійному проекті.

Робота з підручником.

Вправа 185 ст.100.(два речення - усно,інші - письмово)

Робота у групах.

Кожній групі скласти складнопідрядне речення за схемою, визначити тип черення і пояснити.

І І, (аби ). І І, (бо ).

У. Виконання вправ на закріплення.

Виконання вправи 172 (І, ІІ), ст. 94-95.


^ УІ. Підведення підсумків уроку.

Диктант із коментуванням.

а/ .(Користуюся додатковими матеріалами:Ст.105 О.П.Глазова «Рідна мова» 9 клас, плани-конспекти.)

Вчитель читає тексти речень, учнів коментують характеристику кожного речення, креслять схему.

Інтонування складнопідрядних речень.(розставити розділові знаки у реченні і дати йому характеритику )

Люблю людей землі своєї, бо й я землі своєї син (В Сосюра)

б/.Оцінювання роботи учнів під час уроку.

^ УІІ. Домашнє завдання

Написати домашній твір на тему «Що я можу зробити для України», використавши у тексті складнопідрядні речення.

Параграф 18,19. Повторити №12-17


^ Тема№5: Складнопідрядне речення з кількома підрядними частинами. Правопис. Розділові знаки у складнопідрядному реченні з кількома підрядними частинами.

Мета: пояснити характер взаємозв»язку головного й підрядного речень у складнопідрядних реченнях з кількома підрядними,дати поняття про послідовність, однорідну й неоднорідну підрядність; формувати вміння визначати вид підрядності; виховувати повагу до неорди- нарності людського мислення , неповторності особистості; розвивати логічне мислення, увагу,удосконалювати навички синтаксичного розбору складнопідрядних речень, креслення схем речень; збагачувати уяву, емоційну сферу.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник, мультимедійний проектор.

^ ХІД УРОКУ

І. Оргмомент.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

Учні зачитують свої твори і виокремлюють складнопідрядні речення та пояснюють їхню структуру.

ІІІ. Підготовка до сприйняття нового матеріалу.

Робота біля дошки.

Записати речення. Підкреслити в кожному граматичну основу. Скільки підрядних части містить у кожному реченні. Накреслити схеми речень,за допомогою стрілок показати зв»язок між їхніми частинами.

Залишу я синові у спадок батьківське терпіння і хоробрість, щоб збагнув із вдячністю нащадок, як життя плекалося і добрість. (Д.Луценко) (Послідовна підрядність)

І І, (щоб ), (як ).

Коли б ти знала, де я був, що я губив і що здобув, який безмежний бачив світ! (П.Воронько)

І І , (де ), (що ), (який )!


ІУ. Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчання.

У. Вивчення нового матеріалу.

Опрацювати теоретичний матеріал за презентацією та підручника с.101-102.

Таблиця «Порівняйте»

Підрядні частини одного або різних видів стосуються різних слів у головній частині.

Коли в тебе віра у працю згасає, поглянь на ту річку, що скелі зриває.(Ю.Гойда)

( коли ), І І, (що ).

Одна підрядна частина стосується всього змісту головної частини, а друга – якогось слова в головній частині.

Ті, що знаходять підкову, ніколи не думають про того, хто загубив її. (В Симоненко)

І, (що ), І , (хто )

Підрядні частини різного виду стосуються одного слова в головній частині.

У складнопідрядному реченні з послідовною підрядністю перша підрядна частина залежить від головної частини, друга – від першої підрядної, третя – від другої і т.д.

Епохо, дай мені завзяття на кожен день, на кожну мить , щоб міг нащадкам розказати я про те, як ми навчились жить (П.Сингаївський).

І І, (щоб ), (як )

Хоча ніхто тне знав, чи доведеться тут ночувати, робота вже закипіла (О.Гончар)

( хоча ), (чи ), І І

^ УІ. Виконання вправ на закріплення.

Робота біля дошки.

Записати речення. Підкреслити граматичні основи, накреслити схему.

Я допускаю, що в мене живе душа коня, бо на зелені трави мене весною тягне, хоч під осінь люблю я в білім золоті вівса купатися (Д.Павличко).

І І ,(що ), (бо ), (хоч ).

^ Робота в зошитах.

Скласти речення за схемами. (користуючись картинками)

І І , (що ) і (що ).


І І, (як ), (як ).


І , (щоб ), І.

Робота з підручником.

Виконати вправу 171.

Творча робота

Вправа 176. Робота в групах.

^ УІІ. Підведення підсумків уроку.

Самостійна творча робота.

Скласти зв»язний текст із 5-7речень на тему «Екскурсія рідним селом». Використати складнопідрядні речення.

( Один учень на дошці креслить схему села за розповіддю товариша.)

Оцінювання роботи учнів під час уроку.

УІІІ. Домашнє завдання.

Параграф 20, повторити параграфи 13-19.

Виписати 5-8 складнопідрядних речень різних видів, підкреслити граматичні основи, накреслити схеми речень та пояснити їх. (Користуватися підручниками для 9 класу з обраних предметів.)Схожі:

Г. О. Усик Посібник Сладнопідрядне речення Конспект iconКонспект уроку з української мови в 8 класі Перервинцівського нвк «зош і-іііст днз.» Вчитель: Л.І. Слободян 2012
Тема: Однорідні члени речення(зі сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком). Кома між однорідними членами речення
Г. О. Усик Посібник Сладнопідрядне речення Конспект iconТема. Складне речення. Кома між частинами складного речення
Мета: ознайомити учнів з поняттям про складне речення; обґрунтувати вживання розділових знаків; формувати вміння розпізнавати складне...
Г. О. Усик Посібник Сладнопідрядне речення Конспект iconМіні підручник
Міні підручник для 8 класу з теми «Просте речення. Двоскладне речення. Головні і другорядні члени речення»
Г. О. Усик Посібник Сладнопідрядне речення Конспект iconПідготувала: вчитель початкових класів : Тарасенко Г. Г. Тема : „Свято Миколая у родині”
Обладнання: ілюстративний матеріал, образ Святого Миколая, кошик з подарунками, тематична виставка книг, навчальний посібник з українознавства...
Г. О. Усик Посібник Сладнопідрядне речення Конспект iconАктуалізація опорних знань
Мета: сформувати вміння відрізняти просте речення від складного, виявляти сполучникові та безсполучникові речення, ставити розділові...
Г. О. Усик Посібник Сладнопідрядне речення Конспект iconТема: Складнопідрядне речення з підрядним означальним. Займенниково-означальне речення Мета
Оловну і підрядну частини; розвивати творчі вміння моделювати складнопідрядні речення відповідно до мети й обставин спілкування та...
Г. О. Усик Посібник Сладнопідрядне речення Конспект iconТема. Прості і складні речення Мета. Розширити і поглибити знання учнів про просте і складне речення, формувати уміння і навички розрізняти прості і складні речення;
Літечко ворота зачинило й осені ключа від них дало, повагом за хмарку зачепилось і у теплий ірій попливло
Г. О. Усик Посібник Сладнопідрядне речення Конспект iconКонспект уроку Сходинки до інформатики
Пам'ять комп'ютера. Комп'ютерна підтримка навчальних предметів. Українська мова. Закріплення вивченого про текст, речення, слово
Г. О. Усик Посібник Сладнопідрядне речення Конспект iconУзагальнення й систематизація знань з теми «Другорядні члени речення» у 8 класі Мета: узагальнити й систематизувати знання восьмикласників з розділу «Другорядні члени речення»
Розшукується група втікачів «Другорядні члени речення». Знавці беруться до розслідування. Для актуалізації архівних даних клас об'єднується...
Г. О. Усик Посібник Сладнопідрядне речення Конспект iconКонтрольна робота Складне сполучникове речення І варіант
В частини складносурядного речення пов’язані сурядним зв’язком за допомогою сполучників
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib2.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов