Тема: Однорідні члени речення із сполучниковим, безсполучниковим І змішаним зв’язком icon

Тема: Однорідні члени речення із сполучниковим, безсполучниковим І змішаним зв’язкомНазваТема: Однорідні члени речення із сполучниковим, безсполучниковим І змішаним зв’язком
Дата конвертації28.06.2013
Розмір117.81 Kb.
ТипУрок
скачать >>>Розробки уроків

з української мови

для 8 класу

«ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ»


Урок №1

ТЕМА: Однорідні члени речення із сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком.

МЕТА: поглибити знання восьмикласників про однорідні члени речення; сформувати загальнопізнавальні вміння знаходити однорідні члени речення та визначати їх вид, аналізувати зв'язок між ними, а також смислові відношення, правильно розставляти розділові знаки та інтонувати речення з однорідними членами; розвивати творчі вміння складати речення з однорідними членами та використовувати їх в усному та писемному мовленні, навчити моделювати схеми речень з однорідними членами; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти естетичному розвиткові особистості восьмикласників засобами краси природних надбань , виховувати любов і повагу до народних надбань.

^ ТИП УРОКУ: урок засвоєння нових знань

Очікувані результати : вміти знаходити однорідні члени , аналізувати зв ’язок між ними , правильно розставляти розділові знаки у реченнях з однорідними членами,моделювати схеми речень.

ОБЛАДНАННЯ: підручник О. В. Заболотний «Українська мова» 8 клас, таблиця, мультимедійний проектор, презентація.

^ Епіграф : Любіть красу своєі мови,

Звучання слів і запах слів:

Це квітка ніжна і чудова,

Кохання батьківських степів.

Т. Масенко.

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ.Актуалізация мотиваційних резервів учнів

1. Орфографічна розминка

Словниковий диктант

Мимоволі, пліч-о-пліч,надвоє , з року в рік, щоранку, щовесни, тільки що, ніжно-пурпурові, з’являються, промінчик, білосніжний, вічнозелені, ледве-ледве, по-новому, по твоєму обличчю, взимку,нашвидкуруч, конферансьє, ад’ютант,портьєри,Червона книга, кінець кінцем, чин чином, аніскільки, навперейми, аніскільки.

2. Творча робота

Використовуючи слова, скласти речення так, щоб у ньому були коми

3. Робота з аудіотекстом

Прочитати текст. Дібрати заголовок у вигляді словосполучення. Визначити основну думку і тип мовлення. Аргументувати свою відповідь. Поміркувати, що мав на меті автор, змальовуючи цю картину. Усно доповнити власними реченнями про красу осінньої природи

Усе пішло у повторний цвіт. Тільки цвіт цей не весняний,а осінній. Кольори багряні ,жовті, вишневі ,пурпурові, червоні, оранжеві.Полумям цих кольорів позаймались дерева, кущі, буряни, бадилля.

Мене все життя ваблять і хвилюють зорі – їхня довершена і завжди нова краса, таємнича мінливість і дивовижні розповіді про них. Та й перші спогади мого дитинства починаються з зірок.

Тепер, проживши піввіку, я згадую далеке вечірнє стависько, потемнілі в жалобі трави, що завтра стануть снігом, велетенські шоломи копиць, останній срібний дзвін коси і перший скрип деркача, і соняшник вогнища під косарським таганком, і пофоркування невидимих коней, що зайшли в туман, і тонкий посвист дрібних чирят, що струшують зі своїх крилець росу, і дитячий схлип річки, у яку на все літо повходила м’ята, павині вічка, дикі півники, що не журяться, а цвітуть собі (За М. Стельмахом).

ІІІ. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу

1. Робота з підручником

Опрацювати матеріал на с. 102-103, дати відповідь на питання, пояснити на прикладі речень з тексту .

2. Демонстрація презентації за темою

3.Стратегія « Два -чотири - всі разом»

-Що називається однорідними членами речення?

- Які члени речення можуть бути однорідними?

- Які ознаки мають однорідні члени?

- Що таке сполучниковий, безсполучниковий і змішаний зв'язок?

- Які однорідні члени речення називаються поширеними, які непоширеними?.

ІV. Процесуально- діяльнісний етап

1.Ситуативне завдання.

Поставити розділові знаки в схемах, розповісти правила вживання ком у реченнях з однорідними членами.(За потреби зверніться до таблиці на с.102)

    і   і  і  і  і   і 

За якої умови між двома однорідними, з’єднаними одиничним сполучником, стоятиме кома (  а  )

Поясніть різницю , але   або

Які схеми відповідають реченням тексту?

^ Коментар учителя

Ставимо крапку з комою Іноді між однорідними членами речення , особливо коли вони поширені та в їхньому складі є свої розділові знаки, або далекі за змістом. Наприклад: А над самою водою верба похилилась; аж по воді розіслала зеленії віти (Т. Шевченко). Говорили ті книжки про право кожного й про волю те право добувати; судили про звіра й про чоловіка; про світ і йог закони довічні (Панас Мирний).

« Проблемне питання.»Парна робота з інформаційною карткою.

Поясніть , чому в наведених реченнях в одних випадках перед сполучниками , що повторюються, ставиться кома , а в інших не ставиться.

1. Пролітають села, і сади , і міста, і шахти, і заводи.( В. Сосюра).

2.Гнів і жаль, огонь і холод, несамовита радість і гірка туга охопили Петрове серце. ( Панас Мирний ).

^ Пунктуаційний практикум.(речення спроектовано через проектор)

Спишіть речення, розставляючи розділові знаки. З'ясуйте, які з речень є простими, а які - складними. Чим ще, крім однорідних членів речення, вони ускладнені?

1 .Дорога то збігала на гору то стрім ко спадала вниз пірнала під віття слалась через гребельки. (Ю.Мушкетик). 2. Він подумав не зовсім так але відчув, що його думка останнім часом мовби кудись посувається набирає інших обмірів і обмірює вже не тільки тонни збіжжя і гектари посівів а й ще щось (Ю. Мушкетик). 3. Село гойдалося поміж ніччю і днем то поринало в чорну імлу то підводилося з неї підбадьорювало себе скрипом журавлів цоканням сокир неголосними перемовками (Ю. Мушкетик). 4. Ой гірка моя калина! Візьму ягоду я в губи від простуди від огуди від нудьги від переляку. (П. Перебийніс).

Прочитайте речення з правильною інтонацією.

ВИСНОВКИ

1. Між однорідними членами речення можуть ставитися коми, іноді - крапка з комою.

2. Слід розмежовувати з'єднані одиничним сполучником однорідні члени речення, між якими не ставиться кома, і складне речення, між частинами якого ставиться кома.

V. Осмислення знань у процесі практичної роботи

^ Дослідження- зіставлення

Виконання вправ з підручника 189,194 (усно)

Робота в групах( Два-чотири- разом»)

Виконання вправ 190(письмово), 193(усно). Порядок виконання діти обирають самостійно.

^ Творча робота(диференційовано в групах)

Прочитайте завдання. Співставте запропоновані варіанти зі схемами. Складіть і запишіть речення 1група із запропонованими варіантами; ІІ група із запропонованими варіантами, при цьому перетворивши їх на поширені; ІІІ група на ці ж правила вживання розділових знаків, але повністю власні речення

^ Технологія «Акваріум» . Перевірка виконання.

Усі слухають речення груп і готують коментар за таким початком: «Найбільше мені сподобалось речення…, бо…» або «Я вважаю невдалим речення…, тому що…»

« У майстерню до поета». Творче завдання.

Відновіть вірш, уставивши пропущені однорідні члени речення, охарактеризуйте їх, поясніть розділові знаки. Текст звірте з поезією О. Олеся «Україна в старовину».

Ліс густий,

Споконвічний ліс росте,

Не проб’ється навіть сонце

Крізь гілля його густе.

Велетенські граби, __________,

_______, _______, __________,

Раз в століття полягають

Після віку боротьби…

По річках,---------, -----------,

Вічний галас, вічний спів,

Крик гусей,--------- і ----------,

Зойк чайок і ------------.

Лебедині білі зграї

В небі хмарами летять,

Навкруги орлині крила

Гучно -.-.-.-.-. лопотять.

Над струмком спинився олень,

Прислухається ,==============,

Десь почув непевний шелест

І зникає через мить.

То ведмідь ішов напитись,

Остудитися в воді.

То збирають під дубами.

Чорні вепрі жолуді.

По лісах блукали кози,

___________,_________,__________,

__________,__________,__________,

__________,__________,борсуки.

По лісах дрімучих, темних,

З луком пращур наш ішов,

З рисем ,--------- і ---------,

Він боровся і боров.

^ Експрес - опитування

- Назвіть слова з м’якими приголосними .

- У яких словах є пом’якшені приголосні?

- Назвіть слова, у яких кількість букв не відповідає кількості звуків.

- Назвіть складні речення.

- Назвіть речення поширене означеннями.

- Назвіть художні засоби.

^ Самостійна робота

- Виконати повний синтаксичний розбір третього речення.

VI. Підсумок уроку

Поверніться до питань, над якими ви працювали на початку уроку. Постав товаришеві те питання, на яке ти не знаєш відповіді. Звернись за допомогою до будь-кого в класі.

^ VII. Домашнє завдання

Опрацювати матеріал на сторінці 102-103, виконати вправу197. (Коментар вправи)

Записати п’ять прислів’їв із однорідними членами речення.


Урок №2

ТЕМА: Речення з кількома рядами однорідних членів

МЕТА: ознайомити учнів з поняттям про речення з кількома рядами однорідних членів, сформувати вміння знаходити однорідні члени, різні ряди однорідних, правильно розставляти розділові знаки та інтонувати речення з однорідними членами; розвивати творчі вміння складати речення з однорідними членами та використовувати їх в усному та писемному мовленні, навчити моделювати схеми речень з однорідними членами; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу сприяти естетичному розвиткові особистості восьмикласників засобами краси природних надбань.

^ ТИП УРОКУ: комбінований

Очікувані результати: навчити учнів знаходити речення з кількома рядами однорідних членів, правильно розставляти розділові знаки , моделювати схеми речень з однорідними членами.

ОБЛАДНАННЯ: підручник О.В. Заболотний«Українська мова» 8 клас, таблиця, проектор

^ Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Лексична розминка. Коректорська правка.

- Виправ помилки в реченні.

Лист написаний синіми чорнилами. Скрізь була розставлена мебель. Хиляться до лану золоті колосся.

Від духмяних пахощів сіна у мене, сидячи на вулиці, розболілась голова. Через різку біль він схилив голову.

«Запрошують художні засоби». Стратегія «Мікрофон».

- Працюємо з останнім реченням. У кого і від чого може боліти голова. Спробуйте поринути у світ казки. Використайте однорідні члени , поясніть розділові знаки, необхідні у ваших реченнях.

ІІІ. Актуалізація опорних знань і мотиваційних резервів.

Бліцопитування .

-Які члени речення називають однорідними?

- Які однорідні члени речення називають поширеними? Непоширеними?

- Які є типи зв’язку між однорідними членами?

^ Гра «Хто швидше». Робота в парах.

ПОЗМАГАЙТЕСЯ! (Завдання проектуєтьс я на дошку). Хто швидше «збере» слова в речення з однорідними членами і правильно розставить відповідні розділові знаки? Починайте зі слів, які записано першими.

1. Вечір , небеса, і, золотом, і, гаптував, янтарем, і, сріблом.( В. Сосюра).

2. Спасибі Вам, тепло, ночі, і довгі, мамо, за Ваше, недоспані (За Д. Луценком).

^ Рефлексія у вигляді суджень.

Вправа з ключем. (Завдання проектується на моніторі комп’ютера ) Випишіть спочатку ті сполучення, у яких між однорідними не треба ставити коми, потім ті, у яких треба.

І сміливі й боязкі, як батьки так і діти, охлялий чи хворий, чи сто чи двісті, добре або погано, і ми і ви, очі та вуха, не тільки свої а й чужі, і поле і ліс, один а не два, чесно й відверто, то сніг то дощ, і дивно і лячно, і сміх і гріх, мороз чи відлига, ні охоти ні бажання.

Підкресліть другу букву у кожному першому однорідному членові. З цих букв прочитаєте закінчення мудрої поради американського соціолога Дейла Карнегі: «Даруймо людям те, що…»

Побудувати усне висловлювання – трактування поради Карнегі.

Чи погоджуєтеся ви з цією думкою,аргументуйте свою точку зору.

^ IV. Повідомлення теми і мети уроку

V.Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу

Самостійна робота з підручником. Прочитати матеріал с. 117-118.

Колективна робота над вправою 224

^ VI. Спостереження над мовним матеріалом.

Виконати на дошці синтаксичний розбір речення

Уже й місяць підбився височенько, вийшов із-за дерев у ярку, став посеред неба, висвітлив дівочі намиста, сережки, скляні приколки ( Г. Тютюнник)

- Назвіть, чим ускладнене речення. Назвіть однорідні члени речення. Скільки груп однорідних членів є в цьому реченні? Групи однорідних називають рядами.

VII. Осмислення знань у процесі практичної роботи

Робота в парах. Виконання вправи 218

Перевірка. Назвати кількість рядів однорідних. Обгрунтувати вживання розділових знаків

Графічний самодиктант . Пунктуаційний аналіз.

(Демонстрація речень на моніторі компютера.)

Використовуючи тільки умовні позначки членів речення, запишіть речення, ставлячи пропущені розділові знаки. Усно поясніть орфограми, укажіть речення з кількома рядами однорідних членів.Доповніть речення з одним рядом однорідних іншими.

1. Хай звільняється серце чуле од туману брехні і пут. Любов і ласка ненависть і гнів спалахують в рядах як блискавиці. ( В. Симоненко.)). 2. А літа пливуть за ними пливуть собі стиха забирають за собою і добро і лихо (Т. Шевченко). 3. Чорнобиль та м'ята барвінок та рута калина верба над водою в(е,и)шневий садок над ставочком солом(')яні стріхи та чорна пухкая рі(л,лл)я все сниться щоночі шпакові (Дніпрова Чайка). 4. Ті пісні мене найперше вчили поважати труд людський і піт шанувать Вітчизну мою милу, бо вона одна на цілий світ (В. Симоненко).5. Люблю я осінні квіти прощальну красу вечорів і сині оголені віти і вітру холодного спів (В. Сосюра). 6. Шумить і хвилюється Київ і сонце сміється з висот (В. Сосюра). 7. На синіх долонях вечора темним смутком горбатився старий вітряк і в благанні простягав змерзлі руки чи до неба чи до людей (М. Стельмах). 8. Сяють камінням книги коштовні мармури сиві мури церковні .(В.Осадчий.)

Рольова гра «Я –учитель»

Робота в групах.

Опрацювати правило на с.117, виконати усно вправи 220,213. (учні працюють у групах, по черзі виконуючи роль учителя)

^ Лінгвістична гра «Хто швидше». Змагання команд..

Скласти речення з кількома рядами однорідних, учні виконують завдання у вигляді естафети, передаючи аркуш; кожен учень самостійно обирає одну із запропонованих схем, указує її номер, повторяти схеми не можна; наголосити, що враховується результат роботи усієї команди)

1 О,О,О…та О, та О, та О

2 О, О, О…О, О, О

3 О і О, О і О…О, О.

4 О, О, О … О, О і О.

5 ні О ні О… у О, у О, у О

VIII. Підбиття підсумків.

(Перевіряє виконання вчитель, зачитує кращі речення)

IX. Домашнє завдання.

Вивчити матеріал 25, виконати впр. 226

Скласти тренувальний диктант на вивчені правила.Схожі:

Тема: Однорідні члени речення із сполучниковим, безсполучниковим І змішаним зв’язком iconУрок 1 Тема
Однорідні члени речення (із сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком)
Тема: Однорідні члени речення із сполучниковим, безсполучниковим І змішаним зв’язком iconЗміст програмового матеріалу
Однорідні члени речення (із сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком)
Тема: Однорідні члени речення із сполучниковим, безсполучниковим І змішаним зв’язком iconКонспект уроку з української мови в 8 класі Перервинцівського нвк «зош і-іііст днз.» Вчитель: Л.І. Слободян 2012
Тема: Однорідні члени речення(зі сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком). Кома між однорідними членами речення
Тема: Однорідні члени речення із сполучниковим, безсполучниковим І змішаним зв’язком iconСистема уроків у 8 класі Підготувала Ігнатьєва Наталія Анатоліївна учитель-методист вищої категорії учитель української мови та літератури загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів№2
Тема. Однорідні члени речення із сполучниковим, безсполучниковим І змішаним зв’язком
Тема: Однорідні члени речення із сполучниковим, безсполучниковим І змішаним зв’язком iconУрок № Тема : Складні речення зі сполучниковим та безсполучниковим зв’язком. Кома між частинами складного речення
Тема: Складні речення зі сполучниковим та безсполучниковим зв’язком. Кома між частинами складного речення
Тема: Однорідні члени речення із сполучниковим, безсполучниковим І змішаним зв’язком iconСкладні речення зі сполучниковим та безсполучниковим зв“язком. Кома між частинами складного речення. Тренувальні вправи. Мета уроку
Складні речення зі сполучниковим та безсполучниковим зв язком. Кома між частинами складного речення. Тренувальні вправи
Тема: Однорідні члени речення із сполучниковим, безсполучниковим І змішаним зв’язком iconТема. Складні речення із сполучниковим і безсполучниковим зв’язком Мета
Прочитати текст. Визначити темуі основну думку. Дібрати заголовок. Визначити складні речення й види зв'язкув них
Тема: Однорідні члени речення із сполучниковим, безсполучниковим І змішаним зв’язком iconТема: Складні речення із сполучниковим і безсполучниковим зв’язком. Мета
Прочитайте текст,визначте основну думку, стиль, тип. Обґрунтуйте. Що ви знаєте про звичаї, пов’язані з цим святом
Тема: Однорідні члени речення із сполучниковим, безсполучниковим І змішаним зв’язком iconУрок підготувала учитель української мови та літератури Нехворощанської зош І-ІІІ ступенів Грицай Тетяна Леонідівна
Тренувальні вправи. Складнi речення зi сполучниковим та безсполучниковим зв'язком. Кома мiж частинами складного речения
Тема: Однорідні члени речення із сполучниковим, безсполучниковим І змішаним зв’язком iconТема: Повторення вивченого за І семестр
Мета: поновити знання про текст, речення, орфограми в корені, однорідні члени речення, відмінювання іменників
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib2.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов