Образ наталки icon

Образ наталкиНазваОбраз наталки
Дата конвертації28.06.2013
Розмір181.82 Kb.
ТипДокументи
скачать >>>


ОБРАЗ НАТАЛКИ


Петре! Петре! Де ти тепер? Може, де скитаєшся в нуждi i горi i проклинаєш свою долю; проклинаєш Наталку, що через неї утеряв пристанище; а може (плачет), забув, що я живу i на свiтi. Ти був бiдним, любив мене - i за те потерпiв i мусив мене оставити; я тебе любила i тепер люблю. Ми тепер рiвня з тобою: i я стала така бiдна, як i ти. Вернися до мого серця! Нехай глянуть очi мої на тебе iще раз i навiки закриються...


Грiх вам над бiдною дiвкою глумитися; чи я вам рiвня? Ви пан, а я сирота; ви багатий, а я бiдна; ви возний, а я простого роду; та й по всьому я вам не пiд пару.


У вас єсть пословиця: "Знайся кiнь з конем, а вiл з волом"; шукайте собi, добродiю, в городi панночки; чи там трохи єсть суддiвен, писарiвен i гарних попiвен? Любую вибирайте... Ось пiдiть лиш в недiлю або в празник по Полтавi, то побачите таких гарних, що i розказати не можна.


Не багата я i проста, но чесного роду,

Не стиджуся прясти, шити i носити воду.

Ти в жупанах i письменний, i рiвня з панами,

Як же можеш ти дружиться з простими дiвками?

Єсть багацько городянок, вибирай любую;

Ти пан возний - тобi треба не мене, сiльськую.


Так, добродiю, пане возний! Перестаньте жартовати надо мною, безпомощною сиротою. Моє все багатство єсть моє добре iм'я; через вас люди начнуть шептати про мене, а для дiвки, коли об нiй люди зашепчуть...


В ы б о р н ы й. Золото - не дiвка! Наградив бог Терпилиху дочкою. Кромi того, що красива, розумна, моторна i до всякого дiла дотепна, - яке у неї добре серце, як вона поважає матiр свою; шанує всiх старших себе; яка трудяща, яка рукодiльниця; себе i матiр свою на свiтi держить.


В о з н ы й. Однако ж я чув, що Наталцi траплялись женихи, i восьма пристойнiї, наприклад, тахтауловський дячок, чоловiк знаменитий басом своїм, iзучен ярмолоя i дуже знаєть печерсько-лаврський напiв; другий волосний - теє-то як його - писар iз Восьмачок, молодець не убогий i продолжающий службу свою безпорочно скоро год; третiй - пiдканцелярист iз суда по iменi Скоробреха i многiї другiї, но Наталка...


В о з н ы й. Она iзлагаєть нерезоннiї - теє-то як його - причини; она приводить в довод знакомство вола з волом, коня з конем; нарицаєть себе сиротою, а мене паном; себе бiдною, а мене багатим; себе простою - теє-то як його - а мене возним; i рiшительний приговор учинила - що я їй, а она мнi не рiвня - теє-то як його.


Т е р п и л и х а. Аякже? Скiлько хороших людей сватались за тебе - розумних, зажиточних i чесних, а ти всiм одказала; скажи, в яку надежду?

Н а т а л к а. В надежду на бога. Лучче посiдiю дiвкою, як пiду замуж за таких женихiв, як на менi сватались. Уже нiчого сказать - хорошi люди!


Н а т а л к а. Не плачте, мамо! Я покоряюсь вашiй волi i для вас за первого жениха, вам угодного, пiду замуж; перенесу своє горе, забуду Петра i не буду нiколи плакати.


Н а т а л к а. Бога бiйтесь, пане виборний! Менi страшно i подумати, щоб такий пан - письменний, розумний i поважний - хотiв на менi женитись. Скажiте менi перше, для чого люди женяться?


Н а т а л к а. Менi здається, для того, щоб завести хазяйство i сiмейство; жити люб'язно i дружно; бути вiрними до смертi i помагати одно другому. А пан, которий жениться на простiй дiвцi, чи буде її вiрно любити? Чи буде їй щирим другом до смертi? Йому в головi i буде все роїтися, що вiн її виручив iз бiдностi, вивiв в люди i що вона йому не рiвня; буде на неї дивитися з презирством i обходитися з неповагою, i у пана така жiнка буде гiрше наймички... буде крепачкою.


….а я сама не хочу за пана возного: до сього силою нiхто мене не принудить. I коли на те iде, так знайте, що я вiчно одрiкаюсь од Петра i за возним нiколи не буду.


^ ОБРАЗ ГОРПИНИ ТЕРПИЛИХИ


Т е р п и л и х а. Що ж робить? Три роки уже, як ми по убожеству своєму продали дворик свiй на Мазурiвцi, покинули Полтаву i перейшли сюди жити; покойний твiй батько довiв нас до сього.


Т е р п и л и х а. Лучче б була я умерла: не терпiла б такої бiди, а бiльше через твою непокорность.


Т е р п и л и х а. А чому й нi? Дяк тахтауловський чом не чоловiк? Вiн i письменний, розумний i не без копiйки. А волосний писар i пiдканцелярист Скоробрешенко - чому не люди? Кого ж ти думаєш -може, пана якого або губерського панича? Лучче б всього, якби вийшла за дяка, - мала б вiчний хлiб; була б перше дячихою, а послi i попадею.


Т е р п и л и х а. Ти не забула, як покiйний твiй батько напослiдок не злюбив Петра i, умираючи, не дав свого благословенiя на твоє з ним замужество; так i мого нiколи не буде.


Т е р п и л и х а (с чувством). Наталко, схаменись! Ти у мене одна, ти кров моя: чи захочу я тебе погубити? Убожество моє, старость силують мене швидше замуж тебе оддати. Не плач, дочко! Я тобi не ворог. Правда, Петро добрий парубок, та де ж вiн? Нехай же прийде, нехай вернеться до нас; вiн не лежень, трудящий, з ним обiднiти до злиднiв не можна. Але що ж! Хто вiдає - може, де запропастився, а може, i одружився де, може, забув i тебе. Тепер так буває, що одну нiбито любить, а о другiй думає.


Чи я тобi, дочко, не добра желаю,

Коли кого зятем собi вибираю?


Ой дочко, дочко! що ж мнi начати?

Де ж люб'язного зятя достати?


Петро десь блукає, може, оженився,

Може, за тобою не довго журився.


Ой дочко, дочко! що ж мнi начати,

Де ж люб'язного зятя достати?


По старостi моїй живу через силу,

Не дождавшись Петра, пiду i в могилу.


Ой дочко, дочко...


Тебе ж без приюту, молоду дитину,

На кого оставлю, бiдну сиротину?

Ти на те ведеш, щоб я не дождала бачити тебе замужем, щоб через твоє упрямство не дожила я вiку: бiдность, сльози i перебори твої положать мене в домовину.


Т е р п и л и х а. Говори, говори! А на старостi гiрко терпiти нужду i во всiм недостаток. (К выборному). Хоть i не годиться своєї дочки вихваляти, та скажу вам, що вона добра у мене дитина; вона обiщала для мого покою за першого жениха, аби б добрий, вийти замуж.


Т е р п и л и х а. Я так привикла к своєму безталанню, що боюся i вiрити, щоб була сьому правда.


Т е р п и л и х а. Дочко моя! Голубко моя! Пригорнись до мого серця, покорность твоя жизнi i здоров'я менi придаєть. За твою повагу i любов до мене бог тебе не оставить, моє дитятко!


Т е р п и л и х а (со страхом). Батечки мої, умилосердiтесь! Я не одступаю од свого слова. Що хочете робiте з Петром, а Наталку, про мене, зв'яжiте i до вiнця ведiте.


Т е р п и л и х а. Бог з'єднаєть вас чудом, нехай вас i благословить своєю благостiю..


^ ОБРАЗ ВОЗНОГО


Не в состоянiї поставить на вид тобi сили любвi моей. Когда би я iмiл - теє-то як його - столько язиков, сколько артикулов в Статутi iлi сколько зап'ятих в Магдебурзьком правi, то i сих не довлiло би навосхваленiє лiпоти твоєй! Єй-єй, люблю тебе до безконечностi.


В о з н ы й. Лукавиш - теє-то як його - моя галочко! i добре все розумiєш. Ну, коли так, я тобi коротенько скажу: я тебе люблю i женитись на тобi хочу.


В о з н ы й. Iзложенниї в отвiтних рiчах твоїх резони суть - теє-то як його - для любовi ничтожнi. Уязвленное частореченною любовiю серце, по всiм божеським i чоловiчеським законам, не взираєть нi на породу, нi на лiта, нi на состоянiє. Оная любов все - теє-то як його - ровняєть. Рци одно слово: "Люблю вас, пане возний!" - i аз, вишеупом'янутий, виконаю присягу о вiрном i вiчном союзi з тобою.


В о з н ы й. Бачив я многих - i лiпообразних, i багатих, но серце моє не iмiєть - теє-то як його - к ним поползновенiя. Ти одна заложила ему позов на вiчнiї роки, i душа моя єжечасно волаєть тебе i послi нишпорной даже години.


В о з н ы й. Не вiриш? Так знай же, що я тебе давно уже - теє-то як його - полюбив, як тiлько ви перейшли жити в нашеє село. Моїх дiл околичностi, возникающiї iз неудобних обстоятельств, удерживали содiлати признанiє пред тобою; тепер же, читая - теє-то як його - благость в очах твоїх, до формального опредiленiя о моєй участi, открой мнi, хотя в термiнi, партикулярно, резолюцiю: могу лi - теє-то як його - без отсрочок, волокити, проторов i убитков получити во вiчноє i потомственноє владiнiє тебе - движимоє i недвижимоє iмiнiє для душi моєй - з правом владiти тобою спокойно, безпрекословно i по своєй волi - теє-то як його - розпоряджать? Скажи, говори, отвiчай, отвiтствуй, могу лi бить - теє-то як його - мужем пристойним i угодним душi твоєй i тiлу?


В о з н ы й. Для чего же неписьменного? Наука - теє-то як його - в лiс не йде; письменство не єсть преткновенiє iлi помiха ко вступленiю в законний брак. Я скажу за себе: правда, я - теє-то як його - письменний, но по благостi всевишнього єсмь чоловiк, а по милостi дворян - возний, i живу хоть не так, як люди, а хоть побiля людей; копiйка волочиться i про чорний день iмiється. Признаюсь тобi, як приятелю, буде чим i жiнку - теє-то як його - i другого кого годовати i зодiгати.


В о з н ы й (в сторону). Признаюсь йому в моєй любвi к Наталцi. Послухай, пане виборний! Нiгде - теє-то як його - правди дiвати, я люблю Наталку всею душею, всею мислiю i всiм серцем моїм, не могу без неї жити, так її образ - теє-то як його - за мною i слiдить. Як ти думаєш? Як совiтуєш в таковом моєм припадцi?


В о з н ы й. Я їй пояснил, що любов все равняєть.


В о з н ы й. Сердечний приятелю! Вiзьмися у Наталки i матерi хожденiе iмiти по моєму сердечному дiлу. Єжелi виiграєш - теє-то як його - любов ко мнi Наталки i убiдиш її доводами сильними довести її до брачного моєго ложа на законном основанiї, то не пожалiю - теє-то як його - нiчого для тебе. Вiр - без данi, без пошлини, кому хочеш, позов заложу i контроверсiї сочиню, - божусь в том - єже-єй! єй!


В о з н ы й. Осмiлься! Ти умiєш увернутись - теє-то як його - хитро, мудро, недорогим коштом; коли ж що, то можна i брехнути для обману, приязнi ради.


В о з н ы й (к Терпилихе). Не прогнiвайся, стара. Дочка твоя - теє-то як його - нарушаеть узаконенний порядок. А понеже рушники i шовковая хустка суть доказательства добровольного i непринужденного єя согласiя бить моєю сожительницею, то в таковом припадкi станете пред суд, заплатите пеню i посидите на вежi.


В о з н ы й (вышед вперед на сцену). Размишлял я предовольно, i нашел, что великодушной поступок всякiї страстi в нас пересиливаєть. Я - возний i признаюсь, что от рожденiя моєго расположен к добрим дiлам; но, за недосужностiю по должностi i за другими клопотами, доселi нi одного не здiлал. Поступок Петра, толiко усердний i без примiсу ухищренiя, подвигаєть мене на нижеслiдующеє... (К Терпилихе). Ветхая деньми! благословиши лi на благоє дiло?


В о з н ы й. Добрий Петре i бойкая Наталко! Приступiте до мене! (Берет их за руки, подводит к матери и говорит). Благослови дiтей своїх щастям i здоров'ям. Я одказуюсь од Наталки i уступаю Петру во вiчноє i потомственноє владiнiє з тим, щоб зробив її благополучною. (К зрителям). Поєлiку же я - возний, то по привiлегiї, Статутом мнi наданой, заповiдаю всiм: "Где два б'ються - третiй не мiшайсь!" i твердо пам'ятовать, що насильно милим не будеш.


^ Сім’я через призму поглядів Наталки


Взаємне кохання


Повага між чоловіком та жінкою


Рівність за соціальним статусом


Повага дітей до батьків


Довіра


Взаємопідтримка


Вірність


^ Сім’я через призму поглядів Горпини Терпилихи


Достаток, заможність


Чоловік вищий за статусом од жінки


Покірність


Повага дітей до батьків


Спільний побут


Піклування чоловіка про дружину та сім’ю


^ Сім’я через призму поглядів Возного


Красуня дружина


Спільний побут


Багатство


Покірність дружини чоловікові


Любов без взаємності


Повна влада над дружиною


Інформація про вибір нареченого

чи нареченої за доби козаччини


Це було звичайно у часи Козаччини, коли дівчатам надавалися права вибирати собі нареченого, а ось хлопцеві навіть не дозволялося відкидати вибір дівчини.

“Ще декілька століть тому українські дівчата сватали хлопців. Цікавий звичай, притаманний саме українцям. “Прийміть мене, мамо, я ваша невістка”, - такими словами, як не дивно, дівчина починала сватання. Згідно з існуючими звичаями, вона мала на це право, як і хлопець.

Але вже за середньовіччя цей звичай почав сприйматися як небажана форма сватання. Виняток становили українці. У їхньому середовищі він зажив новим життям. Цьому сприяло те, що через постійні війни чоловіки на- довго йшли з рідної домівки, а сім’ю очолювали жінки. З огляду на це зростали їхні права у родині, у тому числі пріоритет у сватанні. Недарма тоді побутував вислів: “взяти заміж” – замість пізнішого “піти заміж”.

Дівчина пропонувала хлопцеві руку, не заручаючись його згодою. І їй дуже рідко відмовляли, бо це могло накликати нещастя. Про силу цієї традиції свідчить звичай, що доіснував у козаків до вісімнадцятого століття: злочинця, засудженого до страти, могли помилувати, якщо котрась із дівчат висловлювала бажання взяти його за чоловіка. У міру того, як зростала роль чоловіків у суспільній сфері, такі звичаї поступово забуваються. Вже у дев’ятнадцятому столітті ініціатива у сватанні цілком перейшла до парубків, а роль дівчини звелася до сором’язливого колупання печі та подавання рушників чи гарбуза”.


Реаліті – шоу «Хто хоче заміж за мого сина?»


Прем’єра реаліті – шоу «Хто хоче заміж за мого сина?» відбулася 22 жовтня

2011 року. Герої шоу – чоловіки, яким більше, ніж 25 років. Вони неодружені. І за велінням долі живуть з батьками. Але їхні матері вирішили взяти все у свої руки і підшукати їм найкращу пару. Ця передача, як стверджують засновники, про пошук справжнього кохання. Чоловікам необхідно пройти декілька випробувань, щоб вибрати собі найкращу супутницю. Але їхні мрії не поодинокі, бо матері відіграють важливу роль.

Як на мій погляд, то справжнє кохання та справжнє бажання одружитися не може стати темою шоу. Погляд на сім’ю у сучасному світі трансформувався , хоч принципи вибору дружини залишились: вона повинна бути доброю, простою, вправною, гарною господаркою, матір’ю своїм майбутнім дітям.


Реаліті – шоу «Міняю жінку»


Шоу «Міняю жінку» - це реалістичне шоу, в якому ми бачимо сім’ї, що обмінюються жінками на тиждень. Основна інтрига шоу – це те, що при обміні героям не кажуть, куди вони потраплять: це може бути як інше місто, село, так й інша країна, культура, звичаї.

Як поведе себе жінка у незвичній атмосфері, чи виконає усі домашні обов’язки, чи покаже свій справжній характер – ось чого чекають глядачі!

Я вважаю, що в дечому ця передача має сенс, бо справжня жінка, дружина, мати повинна у будь – якій ситуації поводити себе достойно, дотримуючись усіх вимог народної моралі, адже вона є представницею своєї сім’ї, охоронницею домашнього вогнища.


Реаліті – шоу «Тиждень без жінок»


"Тиждень без жінок" - проект для чоловіків, які вважають, що заробляти гроші набагато складніше, ніж бути домогосподаркою.

Тому впродовж тижня чоловікові буде надана унікальна можливість займатися домашнім господарством, і показати, що це не привід для втоми. А в цей час жінки будуть прекрасно відпочивати на загородньому курорті .

Я переконана, що цей проект надає можливість чоловікам замислитись над значенням жінки у сім’ї, її цінністю. Чоловіки мають змогу на власній, як то кажуть, шкурі відчути усю так звану легкість хатньої роботи.

Мені цей проект подобається, бо навчає цінувати обидві половинки сім’ї, примушує замислитись над її цінністю та єдністю.


Складання сенкану із теми «Сім’я»( змінні трійки).


Сенкан — це вірш, що складається з п’яти рядків.
Слово ”сенкан” походить від французького слова ”п’ять” і позначає вірш у п’ять рядків.
1. П
ерший рядок має містити слово, яке позначає тему (звичайно, це іменник)
2. Другий рядок – це опис теми, який складається з двох слів (два прикметника)
3. Третій рядок називає дію, пов’язану з темою, і складається з трьох слів (звичайно це дієслова).
4. Четвертий рядок є фразою, яка складається з чотирьох слів і висловлює ставлення до теми, почуття з приводу обговорюваного.
5. Останній рядок складається з одного слова — синоніма до першого слова, в ньому висловлюється сутність теми, ніби робиться підсумок.


Наприклад:


Сім’я

Щаслива, повна,

Навчає, виховує, забезпечує,

Сім’я – основа майбутнього дитини,

Родина.


Складання сенкану із теми «Сім’я»( змінні трійки).


Сенкан — це вірш, що складається з п’яти рядків.
Слово ”сенкан” походить від французького слова ”п’ять” і позначає вірш у п’ять рядків.
1. П
ерший рядок має містити слово, яке позначає тему (звичайно, це іменник)
2. Другий рядок – це опис теми, який складається з двох слів (два прикметника)
3. Третій рядок називає дію, пов’язану з темою, і складається з трьох слів (звичайно це дієслова).
4. Четвертий рядок є фразою, яка складається з чотирьох слів і висловлює ставлення до теми, почуття з приводу обговорюваного.
5. Останній рядок складається з одного слова — синоніма до першого слова, в ньому висловлюється сутність теми, ніби робиться підсумок.


Наприклад:


Сім’я

Щаслива, повна,

Навчає, виховує, забезпечує,

Сім’я – основа майбутнього дитини,

Родина.


Сім’я


Критерій оцінювання

Самостійний вибір партнера

Взаємоповага

Любов

Довіра

Розуміння

Спільний побут

Діти

Щастя

Погляд з минулого

«Наталка Полтавка»

Сучасний поглядСім’я


Критерій оцінювання

Самостійний вибір партнера

Взаємоповага

Любов

Довіра

Розуміння

Спільний побут

Діти

Щастя

Погляд з минулого

«Наталка Полтавка»

Сучасний поглядСім’я


Критерій оцінювання

Самостійний вибір партнера

Взаємоповага

Любов

Довіра

Розуміння

Спільний побут

Діти

Щастя

Погляд з минулого

«Наталка Полтавка»

Сучасний погляд^ Картка активності

Прізвище, ім’я__________________________________ Клас_____________________


Види робіт

Передбачення

Гронування «Сім’я»

Робота за рядами

Змінні трійки

Заповнення таблиці «Сім’я»

Сенкан

Відкритий мікрофон

Самооцінка

Оцінка вчителя

Варіанти активності

+

+-

-


^ Картка активності

Прізвище, ім’я__________________________________ Клас_____________________


Види робіт

Передбачення

Гронування «Сім’я»

Робота за рядами

Змінні трійки

Заповнення таблиці «Сім’я»

Сенкан

Відкритий мікрофон

Самооцінка

Оцінка вчителя

Варіанти активності

+

+-

-


^ Домашнє завдання.

Повторити зміст п’єси «Наталка Полтавка» , скласти синквейн з теми «Наталка та її майбутня сім’я» ( інструктаж додається).

Синквейн ( «Смислова піраміда»)

Іменник

Прикметник, прикметник

Дієслово, дієслово, дієслово

РеченняЗразок:

Джерело

Живе, дзвінке

Люблю, насолоджуюсь, милуюсь

Джерело – символ святого й вічного народу.


^ Домашнє завдання.

Повторити зміст п’єси «Наталка Полтавка» , скласти синквейн з теми «Наталка та її майбутня сім’я» ( інструктаж додається).

Синквейн ( «Смислова піраміда»)

Іменник

Прикметник, прикметник

Дієслово, дієслово, дієслово

РеченняЗразок:

Джерело

Живе, дзвінке

Люблю, насолоджуюсь, милуюсь

Джерело – символ святого й вічного народу.


Домашнє завдання.

Повторити зміст п’єси «Наталка Полтавка» , скласти синквейн з теми «Наталка та її майбутня сім’я» ( інструктаж додається).

Синквейн ( «Смислова піраміда»)

Іменник

Прикметник, прикметник

Дієслово, дієслово, дієслово

РеченняЗразок:

Джерело

Живе, дзвінке

Люблю, насолоджуюсь, милуюсь

Джерело – символ святого й вічного народу.

Сім’я через призму поглядів ВозногоСхожі:

Образ наталки iconОбраз наталки
Ти був бiдним, любив мене i за те потерпiв i мусив мене оставити; я тебе любила i тепер люблю. Ми тепер рiвня з тобою: i я стала...
Образ наталки iconОрієнтовна тематика творчих робіт та проектів для вчителів художньої культури Поліхудожній та полікультурний образ світу як домінуюча складова вивчення інтегрованого курсу «Художня культура»
Поліхудожній та полікультурний образ світу як домінуюча складова вивчення інтегрованого курсу «Художня культура» в загальноосвітній...
Образ наталки iconТема: Образ рідної землі в поезії Г.І. Душнюк (За збіркою поезій „Пізня дитина )
Тема: Образ рідної землі в поезії Г.І. Душнюк (За збіркою поезій „Пізня дитина”). Девіз уроку
Образ наталки iconКонспект уроку Ліна Костенко. Історичний роман у віршах «Маруся Чурай». Проблематика твору. Образ Марусі Чурай
Тема уроку. Ліна Костенко. Історичний роман у віршах «Маруся Чурай». Центральні проблеми твору. Образ Марусі Чурай
Образ наталки icon4031 Образ сучасного вчителя очима учнів

Образ наталки iconУрок української літератури та історії у 6 класі Тема: Т. Г. Шевченко. "Тарасова ніч". Образ народного співця, його роль у житті українців часів Т. Г. Шевченка
Тема: Т. Г. Шевченко. "Тарасова ніч". Образ народного співця, його роль у житті українців часів Т. Г. Шевченка
Образ наталки icon1777 Тема Образ матери в разных видах искусства 2

Образ наталки iconДорогие ребята! Здоровый образ жизни – это не только зарядка, закаливание, занятия спортом, а ещё питание, потому что «мы – это то, что мы едим»
Здоровый образ жизни – это не только зарядка, закаливание, занятия спортом, а ещё питание, потому что «мы – это то, что мы едим»....
Образ наталки iconТема: Г. Тютюнник «Климко». Воєнне дитинство в повісті. Образ Климка, його автобіографічність

Образ наталки iconТема. Архітектурний образ. Види архітектури за призначенням. «Культова архітектура селища»(колаж)

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib2.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов