Програма гуртка для 6-7 класів загальноосвітніх навчальних закладів icon

Програма гуртка для 6-7 класів загальноосвітніх навчальних закладівНазваПрограма гуртка для 6-7 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Дата конвертації28.06.2013
Розмір72.53 Kb.
ТипПрограма
скачать >>>


Виразне читання

Програма гуртка

для 6-7 класів

загальноосвітніх навчальних закладів


Пояснювальна записка

Українська література несе в собі потуж­ний заряд позитивної духовної енергетики, вона здатна формувати й передавати загаль­нолюдські й національні цінності від по­коління до покоління, культивувати їх у людських душах. Вивчення української літе­ратури сприяє розвитку творчих і комуніка­тивних здібностей учнів, їхнього самостійно­го й критичного мислення, культури по­леміки, вміння формулювати й аргументова­но доводити власну думку.

Пробудити в серцях учнів любов до рідного сло­ва, розуміння його краси неможливо без застосування таких прийомів, як виразне читання, виразне мовлен­ня. Як вони володіють цими вміннями, відчувається під час читання у класі чи зі сцени поезій та прозових уривків, під час виступів на учнівських наукових кон­ференціях, на літературних студіях чи гуртках. Нерідко через невиразність читання хороші твори юних літера­торів не звучать зі сцени чи у великій аудиторії. Не сприй­мають слухачі і твір, читання якого виконується або надто тихо, або на одній ноті, або неприємним голо­совим тембром.

Б.Буяльський у своїй книзі "Поезія усного слова" зазначає: "Робота з виразного читання - це творчий процес, що включає елементи... пошуків, знахідок, відкриттів...".

Тому основна мета гуртка - навчити виразно читати твори; захопити, зворушити слухачів, змусити їх і емоційно, і естетично пережити прочитане.

^ Завдання гуртка:

- розвиток у виконавців таких рито­ричних якостей, як творче бачення різних варіантів і відтінків одного й того ж тексту;

  • творча позиція (ставлення читця до когось чи чогось); творча поза (перевтілення творчою уявою в героя твору);

  • відчуття музичності по­етичної мови та мовних звуків і вміння відтво­рити їхню музичність;

  • відчуття установки по­ета на звук чи окремі звуки, відчуття краси ху­дожнього засобу; творчий намір читця (роз­криття підтексту);

- уміння живописати інто­нацією (технічно грамотно, логічно правиль­но, зримо та емоційно насичено відтворювати ідейний зміст читаного, збуджуючи уяву слу­хача ).

Заняття гуртка «Виразного читання» складаються з таких розділів:

1.Засоби логічної виразності. Поняття про логіч­ний наголос, паузу, її види (логічна, граматична, логіко-граматична, ритмічна та психологічна), темпи мов­лення. Логічна мелодія.

2.Засоби емоційно-образної виразності. Влас­не бачення як сукупність образних уявлень, що грунтуються на текстовому матеріалі. Вправи, що сти­мулюють образне бачення під час читання тексту (створення власних "кінострічок").

Ставлення виконавця до описуваного автором. Ін­тонація, міміка, жести як засоби виявлення цього ставлення. Читання й переказування текстів з пере­дачею через інтонацію, міміку, жести свого ставлен­ня до описуваних автором подій та явищ.

Поняття підтексту. Підтекст як головна ідея тво­ру. Підтекст і визначення "надзавдання" твору. Ви­значення підтексту конкретних творів.

3. Підготовка до виконання художнього твору. Ви­значення виконавчого завдання з урахуванням ідей­ного змісту твору. Визначення ставлення. Формування надзавдання. Розставлення логічних наголосів, пауз. Створення власної "кінострічки".

4. Постановка голосу. Визначення оптимального навантаження на голосові зв’язки в процесі мовлення. Використання знань про акустичні закони приміщення. Залежність звучання голосу від вольових зусиль людини.

5. Робота над виразним читанням проаналізовано­го твору.

Гурток «Виразне читання» розрахований на вивчення у 6-ому ( 7-ому ) класі протягом навчального року ( 35 год, одне заняття на тиждень).

Календарно-тематичне планування занять гуртка

6 клас

35 год, 1 год на тиждень

№ з\п

Зміст заняття

К-сть год

Дата

1.

Вступ (1 год) Що означає виразно прочитати текст?Основні вимоги до виразного читання.

1
2.

Засоби логічної виразності (5 год )

Поняття про логічний наголос.

1
3.

Пауза, її види (логічна, граматична, логіко – граматична, ритмічна та психологічна ).

1
4.

Темпи мовлення.

1
5- 6.

Логічна мелодія. Тон читання.

2
7.

Засоби емоційно – образної виразності (18 год )

Власне бачення як сукупність образних уявлень,що грунтуються на текстовому матеріалі.

1
8.

Закон бачення.

1
9.

Закон перевтілення.

1
10.

Створення власних «кінострічок».

1
11.

Ставлення виконавця до описуваного автором.

1
12.

Інтонація, міміка, жести як засоби виявлення свого ставлення.

1
13.

Майстерність міміки, жестів, пози.

1
14.

«Мова» жестів.

1
15.

«Мова» пози.

1
16.

Уміння готуватися до спілкування.

1
17.

Уміння швидко встановлювати контакт зі слухачами.

1
18.

Особливості завершення спілкування з аудиторією.

1
19.

Способи швидкого реагування на екстремальну ситуацію.

1
20 - 21.

Читання й переказування текстів з передачею через інтонацію, міміку, жести свого ставлення до описуваного автором подій та явищ.

2
22.

Поняття підтексту. Підтекст як головна ідея твору.

1
23.

Підтекст і визначення «надзавдання» твору.

1
24.

Визначення підтексту конкретних творів.

1
25.

Підготовка до виконання художнього твору (6 год )

Ви­значення виконавчого завдання з урахуванням ідей­ного змісту твору.

1
26.

Визначення ставлення.

1
27.

Формування надзавдання.

1
28.

Розставлення логічних наголосів, пауз.

1
29 – 30.

Створення власної "кінострічки".


2
31.

Постановка голосу (3 год) Визначення оптимального навантаження на голосові зв’язки в процесі мовлення.

1
32.

Використання знань про акустичні закони приміщення.

1
33.

Залежність звучання голосу від вольових зусиль людини.

1
34- 35.

Робота над виразним читанням проаналізовано­го твору.

2

Програма гуртка складена учителем української мови та літератури СЗШ № 14

І-ІІІ ступенів м. Умані Черкаської області Кузьменко Оленою Миколаївною


Схожі:

Програма гуртка для 6-7 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconКурс за вибором для учнів 8 9-х класів ( 35 год, з них 1 год резервні) Автори: Ковалюк В. Г., Бондарюк О
Програма є адаптованою для учнів 8-9-х класів. За основу взято програму гуртка юних лісівників-дендрологів, яка рекомендована Міністерством...
Програма гуртка для 6-7 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний, спортивний напрями
Зарубіжна література. 5–12 кла­си. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Автори Ю.І. Ковбасенко, Г. М. Гребницький,...
Програма гуртка для 6-7 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для 8-9 кл загальноосвітніх навчальних закладів
Програма. Ділова активність. Програма для 8-9 кл загальноосвітніх навчальних закладів
Програма гуртка для 6-7 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Основи здоров’я. 5 9 класи
Вивчення предмета «Основи здоров’я» у 2012 2013 навчальному році здійснюватиметься за навчальною програмою: Програма для загальноосвітніх...
Програма гуртка для 6-7 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів
Навчальна програма з трудового навчання для 5 – 9 класів підготовлена робочою групою у складі
Програма гуртка для 6-7 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова
Міністерством освіти і науки для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською...
Програма гуртка для 6-7 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних...
Програма гуртка для 6-7 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-11 класи. К.: Ірпінь: Перун, 2005
У 2012-2013 навчальному році навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Програма гуртка для 6-7 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів: Природознавство 5 6 клас. К.; Ірпінь: Перун, 2005
У 2012-2013 навчальному році вивчення біології, екології, природознавства у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься...
Програма гуртка для 6-7 класів загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика. Астрономія. 7-11 класи. К.: Ірпінь: Перун, 2005
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib2.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов