Урок 1 Тема icon

Урок 1 ТемаНазваУрок 1 Тема
Дата конвертації29.06.2013
Розмір269.72 Kb.
ТипУрок
скачать >>>Цикл тематичних уроків

з української мови на тему

«Однорідні члени речення»

у 8 класі

/ Рідна мова: Підруч. для 8 кл./ М.І.Пентилюк,

І.В. Гайдаєнко,А.І Ляшкевич, С.А. Омельчук - К.:Освіта,2008.-271с./


Білятинська Ольга Іванівна,

учитель української мови

і літератури

Первомайської гімназії

Миколаївської області

Зміст


Урок 1

Однорідні члени речення (із сполучниковим, безсполучниковим і змішаним зв’язком).


Урок 2

Кома при однорідних членах речення.


Урок 3

Однорідні і неоднорідні означення. Кома між ними.


Урок 4

^ Узагальнюючі слова в реченнях з однорідними членами.


Урок 5

Повторювально-узагальнюючий урок з теми „Однорідні члени речення”.


Урок 6

^ Тематичний контроль „Однорідні члени речення”


Урок 1

Тема: Однорідні члени речення (із сполучниковим, безсполучниковим і

змішаним зв’язком).


Мета: дати поняття про однорідні члени речення як такі, що поєднуються між собою сурядним зв’язком, формувати вміння визначати їх у реченнях, ставити до них питання, визначати слово, до якого вони відносяться, розставляти коми в реченнях з однорідними членами, правильно інтонувати речення, ускладнені однорідними членами;

розвивати логічне мислення, увагу, пам’ять, зв’язне мовлення;

виховувати любов до України, національну гордість за свою державу, любов та шанобливе ставлення до української мови.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Форма уроку: інтегрований тематичний урок (укр.. мова, укр.. літ, інформатика) з елементами ділової гри.

Методи й прийоми: бесіда, розповідь, ділова гра, робота на

комп’ютері, методи „ПРЕС”, „Точка зору”

Обладнання: опорно-інформаційна схема, пюпітр з написом „Точка зору” комп’ютери, підручник, вислови про мову, Конституція України, посібник „Символи України”.


Епіграф уроку: Мова – це пісня душі, покладена на слова.

Д.Білоус


Хід уроку


І Організація класу (привітання, дошка, присутні).

ІІ Повідомлення теми, мети і завдань уроку.

 1. Бесіда

 • Над якими розділами мовознавства працюємо?

 • Що вивчають ці розділи? Чому ми їх вивчаємо разом?

 1. Учитель повідомляє про те, робота над якою темою з розділів „Синтаксис і пунктуація” розпочинається на цьому уроці, скільки годин на її вивчення відводиться, а також вказує дату проведення тематичного контролю та його вид.

 • З якою метою, на вашу думку, ми вивчаємо цю тему?

 • Які конкретні знання і вміння ви здобудете після її опрацювання?

 • Давайте звіримо ваші висновки з опорно-інформаційною схемою:Знати,

які члени речення називаються однорідними

яким зв’язком поєднуються ОЧР

які розділові знаки ставляться в реченнях з ОЧР

які є види ОЧР

яка інтонація речень з ОЧР

вміти

Визначати ОЧР у реченнях, ставити до них питання

Визначати слово, до якого вони відносяться

Розставляти коми в реченнях з ОЧР

Правильно інтонувати речення, ускладнені ОЧР


цінувати

Свою Батьківщину, що зветься Україною


Рідну мову як найбільшу цінність українського народу

ІІІ Новий матеріал.

 1. Орфографічна розминка.

 • Уроки вивчення речень з однорідними членами будуть тематичними, а їх тему підкаже вам орфографічна розминка „Впізнай орфограму”(біля дошки пише один учень, решта - у зошитах):

Верховна Рада України, Президент України, Маріїнський палац, Великий Кобзар, журнал „Основа”, Державний Гімн України, День незалежності України, товариство „Просвіта”, Золоті ворота, Галичина. (перевірка диктанту).

- Назвати орфограму.

 1. Бесіда.

 • Чи здогадалися ви, якою темою будуть пов’язані уроки?

 • Який державний символ України згадується в диктанті?

 • Які ще ви знаєте державні символи України?

 • А національні?

 1. Слово вчителя.

Національним символом України є також її мова – прекрасний дар природи, глибинне і пружне слово. Мова, за влучним висловом Д. Білоуса, - це пісня душі, покладена на слова. Забути рідну мову – означає згубити свою душу, а людина без душі – моральна потвора. Тож проблемним питанням сьогоднішнього уроку є : У чому краса і багатство рідної мови?


 1. Репродуктивна бесіда.

 • Пригадайте , які члени речення називаються однорідними?

 • Яким зв’язком поєднуються ОЧР?

 • Як вимовляються однорідні члени речення?
 1. Вивчення нового матеріалу шляхом самостійної роботи над § 20.

 • Ви вже обізнані з технологією роботи в малих групах, отже, ваше завдання:

І група „Юні педагоги”: скласти питання для фронтального опитування з теми: „Однорідні члени”.

ІІ група „Юні філологи”: скласти план § 20.

ІІІ група „Юні лінгвісти”: скласти опорний конспект (ОК) за матеріалом

§ 20.

 1. Перевірка виконання завдання малими групами.
 1. Хвилинка ерудита. Мікродослідження (за випереджальним завданням)

 • Як і з якою метою в художній літературі використовуються ОЧР?

(Відповіді учнів)


ІV Закріплення матеріалу.

 1. Робота в парах . (На екрані комп’ютера записані речення):

^ Усі ми любимо нашу співучу та дзвінку українську мову.

Мова – це великий дар природи, безцінний скарб народу.

Шевченко й Франко стали для нас духовними ліриками.

Буду я навчатись мови золотої у трави-веснянки, у гори крутої, в потічка веселого, що постане річкою, в пагінця зеленого, що зросте смерічкою.

^ Українська мова живе в серцях і душах людей.

 • Поглянути на монітори комп’ютерів і дати відповідь на запитання: перед

вами текст чи окремі речення? Довести свою думку.

 • Розташувати речення в такому порядку:

 • однорідні підмети;

 • однорідні присудки;

 • однорідні додатки;

 • однорідні означення;

 • однорідні обставини.

(Перевірка роботи : діти читають речення в заданій послідовності, правильно їх інтонуючи, коментують розділові знаки).

 • Вказати вид зв’язку в поданих реченнях.
 1. Синтаксичний розбір останнього речення (Один учень виконує розбір на дошці, решта – у зошитах).
 1. Стилістичний експеримент:

 • Якими сполучниками поєднані однорідні члени речення? (Єднальними).

 • Замінити їх розділовими сполучниками. Чи змінився відтінок висловлювання?

 • Обґрунтувати авторський вибір.
 1. Стилістична розминка „Як правильно?”

Говорити (писати) українською мовою – говорити по-українськи –

говорити по-українському.

5.Лінгвістична гра „Редактор”

 • Відредагувати речення, записане на дошці.

Більш за все я люблю і захоплююсь українською мовою.


6.Робота над розвитком зв’язного монологічного мовлення учнів. Користуючись опорною схемою методу ПРЕС, діти складають відповідь (до 1 хв.) на проблемне питання уроку „У чому краса й багатство рідної мови?”


^ 7.Метод „Точка зору”(2-3 відповіді учнів)


V Підсумок уроку.

- Яку тему вивчали на уроці?

- Що нового дізналися про ОЧР?

- Що вас найбільше зацікавило?

- Які форми роботи ви хотіли б застосувати на наступному уроці?

Оцінювання роботи учнів на уроці.


^ Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання.

 1. Усне завдання. Скласти усну зв’язну розповідь на тему

„Однорідні члени речення”, вміти записати на дошці план,

навести приклади, провести фронтальне опитування.

 1. Письмове завдання ( диференційоване).


Д.р.: впр.208 – виконати всі завдання, які вказані у вправі.

В.р.: Скласти твір-мініатюру „Буду я навчатись мови золотої...”


Урок 2


Тема: Розділові знаки між однорідними членами речення.

Мета: закріпити знання учнів про однорідні члени речення, вміння

визначати їх у реченнях, ставити до них питання, визначати слово до якого вони відносяться, ставити коми між однорідними членами речення; розвивати логічне мислення, вміння виконувати різні мисленнєві дії (аналіз, порівняння);

виховувати повагу до загальнолюдських моральних цінностей.

Тип уроку: комбінований урок з елементами ділової гри.

Методи й прийоми: фронтальне опитування, мовне спостереження,

робота в парах, „Хвилинка ерудита”, самостійна

робота учнів, рольова гра, метод „Точка зору”.

Обладнання: опорні схеми, кодоскоп, підручник.

Епіграф уроку: А які знаєш ти прислів’я? Які знаєш ти приказки?

Позбувайся багатослів’я. Наведи влучних слів зразки.

Д.Білоус


Хід уроку

І Організація класу (привітання, дошка, присутні).

ІІ Перевірка домашнього завдання.

 1. Учень з високим рівнем знань проводить фронтальне опитування з теми „Однорідні члени речення”.

 2. Зв’язна розповідь учня про однорідні члени речення за опорною схемою (ОС).1) , ,
2) а) , ,
б) , і , і

в) , і

3) й , і

4) : , ,
5) , ,

, , -

: , ,


3.Твір-мініатюра „Рідна мова – найбільше багатство ” (прокоментувати речення з однорідними членами).


ІІІ Повідомлення теми, мети і завдань уроку, проблемного питання.

Чому вчать нас малі жанри усної народної творчості?


ІV Новий матеріал.

 1. Спостереження над мовним матеріалом. (На екрані кодоскопа записані речення).

Сонце, земля, вода – найперші годувальники.

Не одяг прикрашає людину, а добрі діла.

Час, терпіння, праця й сумління прибирають з дороги каміння.

І граб, і дуб від малої сокири падають.

Земля потребує гарної погоди, доброго насіння та працьовитого господаря.

Чи їв, чи не їв, а працювати треба.

 • Визначити в кожному реченні однорідні члени.

 • Якими сполучниками вони з’єднані?

 1. Робота з підручником (с.143-144)

 • Опрацювати теоретичний матеріал, скласти за ним діалог (робота в парах)

 • Розіграти діалог (2-3 пари), використовуючи опорну схему:Кома при однорідних членах речення ставиться


1) Якщо вони з’єднані інтонацією, без сполучників

2) Якщо при них стоять:

в) парні сполучники

не тільки ,

а й

1) Якщо вони з’єднані інтонацією, без сполучників
 1. Якщо вони з’єднані інтонацією, без сполучників

 2. , ,


б) повторювальні єднальні або розділові сполучники

і , і , і


та ,


та


чи , чи


а) протиставні

сполучники,
V Закріплення матеріалу.

^ 1. Пояснювальний диктант.

Назвати вивчені орфограми, підкреслити однорідні члени речення, пояснити розділові знаки.

Кує не молот, а коваль. Вийшли женці в поле жати, та забули молот взяти. Когось учи і сам учись. Пшениця і вдячність родять лише на доброму ґрунті. Жито любить не тільки воду, а й гарну погоду.

^ 2. Хвилинка ерудита.

- Продовжити прислів’я, однорідні члени речення підкреслити.

Розум не хитрий, а ... Розум приходить не тільки з роками, а й з ... Розум розуму не завада, а...

Довідка : відрада, мудрий, шипами.

 • Як ви розумієте зміст останнього прислів’я?

 • Які ще прислів’я та приказки про розум ви знаєте?

 1. Майстер слова”. Самостійна творча робота учнів.

 • Скласти власні прислів’я та приказки за схемами, зробити повний синтаксичний розбір останнього речення.


, , але .
Ні , ні .

Або , або .


ІV Підсумок уроку.

 1. Узагальнююча бесіда.

 • Над якою темою працювали сьогодні на уроці?

 • Розкажіть за опорною схемою про вживання коми при однорідних членах речення.

 1. Метод „Точка зору”.

 • Чому вчать нас малі жанри усної народної творчості?


V Домашнє завдання.

1. § 20 – вивчити, підготуватися до лінгвістичного диктанту.

^ 2. Впр. 209 – письмово.

3.Завдання підвищеної складності:

Скласти мініатюру-роздум за прислів’ям або приказкою


Урок 3

Тема: Однорідні і неоднорідні означення. Кома між ними.

Мета: пояснити відмінність між однорідними і неоднорідними означеннями, формувати вміння розрізняти їх у реченнях, розставляти розділові знаки в реченнях з однорідними означеннями; розвивати увагу, уяву, логічне й образне мислення, пам’ять;виховувати любов до української природи, бережливе ставлення до неї.

Тип уроку: комбінований.

Форма проведення уроку: моделювання мислення учнів.

Обладнання: таблиця-схема „Кома при однорідних означеннях”,

алгоритм, підручник.

Методи й прийоми: спостереження над мовним матеріалом, робота з підручником, складання алгоритму,теоретична, лексична п’ятихвилинки, самостійна робота учнів, різновиди диктантів(творчий, лінгвістичний)

Гасло уроку: Ми захисники природи нашої Вітчизни.


Хід уроку

І Організація класу (привітання, дошка, присутні).

ІІ Перевірка домашнього завдання.

 1. Теоретична п’ятихвилинка.

Середній рівень

Лінгвістичний диктант

 • Однорідними можуть бути... (головні і другорядні члени речення)

 • Між собою однорідні члени речення за змістом ...(рівноправні)

 • Види зв’язку між однорідними членами речення...(сполучниковий сурядний, безсполучниковий, змішаний)

 • За будовою однорідні члени речення можуть бути...(поширені, непоширені)

 • Не є однорідними членами речення...(повторювані слова, фразеологізми)

 • Розділові знаки, які ставляться між однорідними членами речення...(кома, крапка з комою)

Вид перевірки – взаємоперевірка.

Достатній рівень

 • Скласти таблицю-схему „Кома при однорідних членах речення”

^ Високий рівень

- Скласти усну зв’язну розповідь „Кома при однорідних членах речення”.

 1. Мініатюра-роздум за прислів’ям або приказкою (прокоментувати речення з однорідними членами)

ІІІ Повідомлення теми, мети, гасла уроку, постановка проблемного

питання.

За якими ознаками слід розрізняти однорідні і неоднорідні означення ?

ІV Новий матеріал

 1. Матеріал для спостереження (записано на дошці):

Сумними довгими ключами летять у вирій журавлі. І на злість недобрій, темній силі журавлі кричать на небосхилі.

 1. Лексична розминка

 • Дібрати синоніми й антоніми до слова „сумний”.

 • Дібрати синоніми до слова „небосхил”.

 • Пояснити: слово „ключ” – це багатозначне слово чи омонім?

 1. Бесіда.

 • Як означення характеризують предмети в поданих реченнях?

 • Чим вони виражені?

 • Назвіть художні означення (епітети).

 • Яка інтонація й розділові знаки в наведених реченнях?

 1. Опрацювання теоретичного матеріалу § 21.

 • Прочитати матеріал параграфа; доповнивши свої знання про однорідні й неоднорідні означення, створити алгоритм.

Визначення однорідного й неоднорідного означення.

Алгоритм


Характеризує предмет за однією і тією самою ознакою
ТАК (однорідне) НІ (неоднорідне)


Стоїть після означуваного слова
ТАК (однорідне) НІ (неоднорідне)


Наступне означення конкретизує, підсилює попереднє


ТАК (однорідне) НІ (неоднорідне)


Вимовляється з перелічувальною інтонацією


ТАК (однорідне) НІ (неоднорідне)


ІV Закріплення матеріалу.

 1. Вправа №217- коментовано

 2. Творчий диктант

 • Подані речення поширити неоднорідними означеннями.

Сонячний промінь постукав у ... ... вікно.

Сонце дивилося з ... ... неба.

Навколо нависали ... ... хмари.

Трава блищала ... ... росою.

Душа сповнилася ... ... настроєм.

 1. Диференційовані завдання.

Середній рівень

Самостійна робота.

 • Переписати, розставляючи розділові знаки, у такій послідовності: речення з однорідними означеннями; речення з неоднорідними означеннями. Однорідні члени речення, орфограми підкреслити.

Степ дихнув в обличчя міцним рівним вітром сухим запахом колосся та полину. Суха порепана дорога повзе як спраглий крокодил. Тече Дніпро між кручами уперто розбурханий нестримний та рвучкий. Під вечір на тихе блакитне море налетіли білі вітрила. Гострими синюватими крижинками горіли осінні зорі.

Достатній рівень

Вправа 217.

Високий рівень.

Скласти твір-опис зимового ранку, вживаючи однорідні та неоднорідні означення. Підкреслити вивчені орфограми.

V Підсумок уроку.

- Над якою темою працювали на уроці?

- Дати відповідь на проблемне питання уроку.

Домашнє завдання.

 1. Вивчити теоретичний матеріал § 21.

 2. Вправа 219

 3. Виписати з художніх творів три речення з однорідними означеннями і три речення з неоднорідними.Урок 4


Тема: Узагальнюючі слова в реченнях з однорідними членами.

Мета: пояснити правила вживання розділових знаків у реченнях з узагальнюючими словами при однорідних членах; формувати

вміння вирізняти в реченнях узагальнюючі слова при однорідних членах, правильно розставляти розділові знаки в таких реченнях, правильно інтонувати такі речення; розвивати увагу, логічне мислення, емоційну сферу; виховувати любов до української пісні.

Тип уроку: комбінований.

Форма проведення уроку: осмислювально - концентрований урок.

Обладнання: підручник, індивідуальні картки, пюпітр з написом

„Точка зору”, магнітофон, аудіо запис.

Методи та прийоми: фронтальне та індивідуальне опитування, індивідуальні завдання, метод вправ, аналіз мовного матеріалу, самостійна робота, словникова, орфографічна робота, графічний диктант, метод „Точка зору”.

Епіграф уроку: Тут мамина пісня лунає і нині,

її підхопили поля і гаї,

її вечорами по всій Україні

співають в садах солов’ї.

О. Московенко

Хід уроку

І Організація класу (привітання, дошка, присутні)


ІІ Перевірка домашнього завдання.

 1. Фронтальне опитування

 • Які члени речення називаються однорідними?

 • Від чого залежить однорідність або неоднорідність означень?

 • Які означення є однорідними?

 • Що вам відомо про неоднорідні означення?

 1. Індивідуальне опитування.

Усне зв’язне висловлювання на тему „Однорідні і неоднорідні означення”

 1. Виконання індивідуальних завдань трьома учнями ( робота на картках).


ІІІ Підготовка до сприймання

Звучить повільна музика, на дошці епіграф уроку.

 • Українська пісня. Хто не був зачарований нею, хто не згадує її, як своє чисте, прозоре дитинство, свою горду юність, своє бажання бути красивим і ніжним, сильним і хоробрим.

Українська пісня – це бездонна душа українського народу, його слава. Сьогодні на уроці ми спробуємо відчути красу української пісні. Наприкінці уроку маємо з’ясувати, у чому секрет її популярності, за допомогою методу „Точка зору”. Отже, наш сьогоднішній урок присвячений чарівній і неповторній українській пісні. А тема уроку ...


ІV Повідомлення теми , мети і завдань уроку, ознайомлення з планом уроку.

План

 1. Узагальнюючі слова в реченнях з однорідними членами.

 2. Синтаксична функція узагальнюючих слів.

 3. Місце узагальнюючих слів щодо однорідних членів і розділові знаки при них.

 4. Способи вираження узагальнюючих слів.


V Актуалізація опорних знань.

- Прочитати групи слів, визначивши в кожній слово або

словосполучення, що є узагальнюючим ( родовим) поняттям:

М.Лисенко, М.Рибчинський, В.Івасюк, композитори, М. Мозговий;

Т.Шевченко, А.Малишко, поети, І.Франко;

„ Мамина вишня”, „Рушник”, пісні, „Рідна мати моя”

- Що вам уже відомо про узагальнюючі слова?

^ Сприймання і засвоєння нового матеріалу.

І етап. Практичний

1. Матеріал для аналізу ( записаний на дошці)

Найдорожчій у світі людині присвячені чудові пісні: „ Мамина вишня”, „Рушник”, „Рідна мати моя”.

^ М.Лисенко, М.Рибчинський, В.Івасюк, М. Мозковий – ці композитори відомі далеко за межами України.

Українські поети Т.Шевченко, А.Малишко, І.Франко – відкривають перед нами високе мистецтво володіння словом.

Словниково-етимологічна робота: композитор


 1. Робота біля дошки.

 • Прокоментувати орфограму, підкреслити члени речення, визначити стилістичну функцію узагальнюючих слів, побудувати схеми:

: , , .
і , і -
: , та .


 • Сформулювати висновок про розділові знаки в реченнях з узагальнюючими

словами при однорідних членах речення.

 • Пригадати з раніше вивченого матеріалу 1(5) класи, які частини мови вживаються в ролі узагальнюючих слів.

ІІ етап . Самозаглиблення.

 1. Організаційний момент. Повідомлення мети, регламенту самостійної роботи.

 2. Самостійна робота.

 • Поглибити знання про засоби вираження узагальнюючих слів, опрацювавши параграф 22. Скласти схеми „Розділові знаки при однорідних членах у реченнях з узагальнюючими словами.”

 • Скласти і записати речення зі словами як-от, а саме, наприклад, що стоять після узагальнюючих слів перед однорідними членами.

 1. Підсумок етапу самозаглиблення. Оцінювання. З’ясування незрозумілого.

Закріплення вивченого.

ІІІ етап. Практичний.

 1. Записати на дошці речення, розставити розділові знаки, обґрунтувавши постановку їх, прокоментувати орфограми, побудувати схему.

^ Нехай катраном розцвітає доля, в якій усе і мова і земля і пісня.

Кладу слова у пісню найповніші братерство материнство і любов.Словникова робота: катран

Пароніми: братерство, братство

Орфографічна пильність: розцвітає, братерство
 1. Диференційовані завдання.


Середній рівень.

 • Скласти речення про українську пісню за схемами:
і , і - .
: , і - - ... .


Достатній і високий рівні.

 • Написати твір-мініатюру, використавши речення з однорідними членами та узагальнюючими словами, на тему „Пісня в моєму житті”

 1. ^ Графічний диктант за інсценівкою української легенди про пісню.

Група „Юні актори” виконує інсценівку легенди, один учень на дошці , а решта – в зошитах записують графічне зображення речень з однорідними членами в тій послідовності, у якій вони зустрічаються в легенді.

VІІ Підсумок уроку.

 • Над якою темою працювали протягом уроку?

 • Яке місце узагальнюючого слова стосовно ОЧР?

 • Відповісти на проблемне питання уроку „У чому секрет популярності української пісні?”

VІІІ Оцінювання .

ІХ Домашнє завдання.

 1. § 22 – вивчити

 2. Вправа 227 усно

 3. Вправа 228 (І, ІІ)письмово

Завдання підвищеної складності

 • Скласти план усного висловлювання на тему „Розділові знаки при однорідних членах речення”.Урок 5


Тема: Повторювально-узагальнюючий урок з теми

„Однорідні члени речення”.

Мета: закріпити знання учнів про вживання розділових знаків у реченнях з однорідними членами, вміння вирізняти узагальнюючі слова, правильно розставляти розділові знаки в таких реченнях, правильно інтонувати такі речення; розвивати увагу, пам’ять, логічне мислення, збагачувати й уточнювати словниковий запас учнів; виховувати патріотичні почуття.

Тип уроку: урок повторення та узагальнення вивченого.

Форма проведення уроку: огляд знань.

Обладнання : узагальнююча таблиця „Типові порушення норми у використанні ОЧР”, роздаткові картки, телевізор, відеомагнітофон, аудіо -магнітофон, відеофільм „Мальовнича Україна”, аудіозапис І.Бобула «На Україну повернусь» .

Методи й прийоми: узагальнююча бесіда, метод вправ, робота з таблицями, метод „Народна платформа”, теоретична, лексико-стилістична п’ятихвилинки, дослідницька робота, випереджальне завдання, самостійна робота учнів.


Гасло уроку: Свою Україну любіть,

За неї господа моліть.

Т.Шевченко


Хід уроку

І Організація класу (привітання, дошка, присутні)

ІІ Повідомлення теми, мети, епіграфа уроку.

 1. Підготовка до сприймання.

Відеозапис „Мальовнича Україна”, звучить повільна музика.

 • Україно! Земле Шевченкова, земле Франкова, ниво, засіяна щастям – добром, вічна твоя соловейкова мова, вічна розмова Дністра із Дніпром.

І справді, не треба нам більшого щастя, щоб лиш Україна розвивалася, зміцнювалася. Тому наприкінці уроку ми маємо з’ясувати ваше бачення поняття „любити Україну” за допомогою методу „Народна платформа”.


ІІІ Повторення та узагальнення вивченого.

1. Слово вчителя з елементами бесіди.

- Діти, над якими розділами ми зараз працюємо?

- Що вивчають ці розділи? Чому ми їх вивчаємо разом?

- Яку тему ми опрацьовували на попередніх уроках?

- Отже, сьогодні ми повинні повторити та узагальнити все вивчене про однорідні члени речення, таким чином, ми готуємося до тематичного контролю на тему „Однорідні члени речення”. Форма проведення – тестування.

^ 2. Теоретична п’ятихвилинка.

Середній рівень.

 • Використавши опрацьовані вдома запитання за змістом теоретичного матеріалу (с.162 підручника), побудувати і попарно відтворити діалоги на тему „Однорідні члени речення”.

Достатній рівень.

 • Скласти план відповіді на тему „Однорідні члени речення”.

Високий рівень.

 • Скласти усне зв’язне висловлювання на тему „Однорідні члени речення”.

^ 3.Дослідницька робота.

Вибірковий диктант.

 • Виписати з тексту однорідні члени речення і з’ясувати їхню функцію, зачитати однорідні члени речення, правильно інтонуючи їх.

 • Визначити стиль і тип тексту, обґрунтувати свою думку.^ Слово рідної мови — могутній засіб передачі від покоління до

покоління історичного, культурно­го, морального, естетичного,

побутового досвіду на­роду. Рідне слово — то невичерпне,

животворне і не­вмируще джерело, з якого дитина черпає

уявлення про навколишній світ, про свою родину, про своє село і

місто, про весь свій край.

У слові народ втілив красу і багатство навко­лишнього світу,свої думки, почуття, переживан­ня, любов і ласку, ніжність і великодушність, гнів і ненависть. Любов до Батьківщини неможлива без любові до рідного слова. Людина, яка не любить мови рідної матері, якій нічого не промовляє рідне слово, — це людина без роду і племені (В. Сухомлинський).Лексико-орфографічна хвилинка

Батьківщина – батьківщина
^ 4. Випереджальне завдання.

Повідомлення учня про особливості вживання сполучників і (й), та в реченнях з однорідними членами, ілюстрування прикладами (тема „Україна”) з творів улюбленого письменника (приклади записує на дошці, коментує орфограми, пунктограми, решта учнів записує у зошити).

^ 5.Лінгвістична гра „Редактор”.

 • Користуючись узагальнюючою таблицею „Типові порушення норми у використанні однорідних членів речення”, пояснити допущені в реченнях порушення норми, виправити мовностилістичні огріхи.

Золоті ворота видатний пам’ятник історії Київської Русі, символ її мужності і незалежності. Ярослав Мудрий збудував кілька церкв і обвів місто валом і ровами. Він в свій час провів великі роботи по розширенню і укріпленню Києва. За Золотими воротами красувалися три церкви Георгіївська, Іринівська і невідомої назви.


^ 6. Лексико-стилістична п’ятихвилинка.

Розглянути подані моделі. З’ясувати за допомогою словника лексичне значення слів , вибрати правильні варіанти слововживання.
Типові порушення норми у використанні однорідних членів речення


 1. Логічна неоднорідність.
 1. Змішування родових і видових понять.
 1. Побудова ряду однорідних членів з різних частин мови.
 1. Поєднання в ролі однорідних членів речення під­рядного речення і звороту.
 1. Поєднання однорідних членів речення в пари за си­нонімією, антонімією в один ряд.


Модель 1 (лексична)дипломати

У багатьох країнах світу працюють українські дипломанти

дипломники


Модель 2 (лексична)

положення

Україна займає вигідне географічне

становище


Модель 3 (граматико-стилістична)


Добиватися / досягати


Прав успіхів врожаю розвитку


ІV Підсумок уроку.

 1. Метод „Народна платформа”.

 • Кожен із вас, мабуть, бачив на телеканалі „Інтер” передачу „Народна платформа”. Тож запрошую вас до відкритого мікрофона висловити власну думку „Що значить любити Україну?”.

 1. Узагальнююча бесіда.

 • Над якою темою ми працювали протягом уроку?

 • Які члени речення називаються однорідними?

 • Яким зв’язком поєднуються однорідні члени речення?

 • Які засоби зв’язку однорідних членів речення?

 • Які розділові знаки при них ставляться?

 • Розкажіть про узагальнюючі слова при однорідних членах речення.


V Домашнє завдання.

1. Повторити тему „Однорідні члени речення”, підготуватися до тематичного контролю знань.

2. Вправа 237-виконати рівневі завдання за варіантами

Завдання підвищеної складності.

 1. Скласти усну зв’язну відповідь на тему „Однорідні члени речення”.

 2. Твір-мініатюра за словами Т.Шевченка: „Свою Україну любіть, за неї Господа моліть ”.


Урок 6

Тема: Тематичний контроль „Однорідні члени речення”.

Мета: з’ясувати рівень здобутих учнями знань і сформованості вмінь з теми „Речення з однорідними членами”, а також рівень сформованості комунікативних умінь, зокрема вміння склати зв’язне висловлювання; розвивати логічне мислення, пам’ять, уміння використовувати здобуті знання на практиці; виховувати самостійність, відповідальність.

Тип уроку: урок контролю рівня навчальних досягнень учнів.

Форма роботи: тестування.

Обладнання: тести для тематичного контролю.

Методи й прийоми: індивідуальна робота учнів.


Хід уроку

І Організація класу (привітання, дошка, присутні).

ІІ Оголошення теми й мети уроку.

ІІІ Тематичний контроль.

 1. Ознайомлення з методикою проведення роботи.

Тестові завдання складаються з трьох рівнів.

І рівень – 1 бал за кожне виконане завдання

ІІ рівень – 2 бали за кожне виконане завдання

ІІІ рівень – 3 бали за виконане завдання


 1. ^ Тестові завдання.

І варіант

І рівень

Укажіть правильні твердження:

а) однорідні члени речення відповідають на одне й те саме питання, але є різними членами речення;

б) однорідні члени речення й узагальнюючі слова є різними членами речення;

в) узагальнююче слово може знаходитися перед однорідними членами речення й після них.

2. Укажіть речення з однорідними означеннями (розділові знаки пропущені), поставте розділові знаки:

а) На цьому стовбурі велична крона схожа на сильну суверенну Україну.

б) Розбудили мене буйні бравурні звуки маршу на площі Незалежності.

в) Тече Дніпро між кручами уперто розбурханий нестримний і рвучкий.

3. Укажіть речення, у яких після однорідних членів перед узагальнюючим словом ставиться тире (розділові знаки пропущені), поставте розділові знаки:

а) Земля України небо і люди усе мені рідне.

б) У Київській Русі з’являються зовнішні атрибути української державності гривня як грошова одиниця і тризуб як державний знак.

в) Забудова Хрещатика гідроелектростанції на Дніпрі українське садівництво народна медицина за все переживав Довженко.

ІІ рівень

 1. Побудуйте два речення із заданим початком, щоб в одному випадку це було просте речення з однорідними присудками, а в іншому – складносурядне речення, поставте розділові знаки:

а) Дивлюсь на Дніпро і ...

б) Дивлюсь на Дніпро і ...

Наведіть власний приклад простого речення з однорідними членами.

 1. Знайдіть помилку і запишіть речення правильно, наведіть власний приклад речення з таким самим сполучником.

Сільськогосподарська продукція не тільки забезпечує нашу область, а й інші регіони України.

 1. Складіть речення за схемою, зробіть його повний синтаксичний розбір.
: , і , і , і .


ІІІ рівень.

Мініатюра-роздум „Яким я уявляю майбутнє України” (використати речення з однорідними членами)

ІІ варіант

І рівень

1. Укажіть правильні твердження:

а) однорідні члени речення відповідають на одне й те саме питання і відносяться до різних слів у реченні;

б) узагальнюючі слова й однорідні члени речення виражаються різними членами речення;

в) однорідні члени речення поєднуються між собою сурядним і безсполучниковим зв’язком.

2. Укажіть речення у якому однорідні члени поєднуються протиставними сполучниками, поставте розділові знаки:

а) ^ Воля й освіта рівність і братерство збудять Україну.

б) А Бог же вчить терпіти не ярмо а лиш одвічні труднощі дороги.

В) Так доки будем людом ми безгласим перед чужинцем гнутись і німіти ні поринать ні плавати не вміти?

3. Укажіть речення, у якому після узагальнюючого слова ставиться двокрапка, поставте розділові знаки.

а) А цій землі нічого не забракло ні рік ні моря ні озер ні трав.

б) Гарячий український степовий вітрець подихнув і обдав нас польовими пахощами зігрітої трави чебрецю материнки.

в) Сам Бог велів любити Україну на зло усім і лживим патріотам і ворогам.

ІІ рівень

 1. Побудуйте два речення із заданим початком, щоб в одному випадку це було просте речення з однорідними присудками, а в іншому – складносурядне речення, поставте розділові знаки:

а) Січ дала видатних полководців і ...

б) Січ дала видатних полководців і ...

Наведіть власний приклад простого речення з однорідними членами.

 1. Доповніть речення, використавши однорідні члени.

В..................... нам хвилі гомонять Дніпрові, ........ понад Дніпром.

Наведіть власний приклад речення з кількома рядами однорідних членів.

 1. Складіть речення за схемою і зробіть його повний синтаксичний розбір:

__

та , та

ІІІ рівень

Мініатюра-роздум „Моя громадянська позиція”(використати однорідні члени речення)

ІV Підсумок уроку.


Література до циклу уроків


1. Збірник диктантів. Тематичні тексти за навчальною програмою з української мови для учнів 5-11 кл. Посібник . / Уклад. К.І. Приходченко – Д.: Сталкер,

1999-215с.

2. Олійник О. Українська мова. Підручник для 10-11 кл. – К.: Альфа, 1995. – 383 с.

3. Падалка та ін. Педагогічні технології. Навчальний посібник для ВНЗ.– К.: Українська енциклопедія, 1995. – 253 с.

4. Паламар Н.М., Кацавець Г.Н. Мова ділових паперів. Навчальний посібник.- К.: Либідь, 1993.- 192 с.

5. Пентилюк М.І., Гайдаєнко І.В., Ляшкевич А.І ., Омельчук С.А.Рідна мова. Підруч. для 8 кл.- К.:Освіта,2008.-271с.


5. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Науково-методичний посібник. – К.: АСК, 2003. – 192 с.

6. Тихончук Л. Осмислювально-концентроване навчання // Дивослово 2002 №1.- с. 18-21; № 2 . – с. 52-57.

8. Чуйкіна В.Ф., Почтаренко О.М., Почтаренко Г.С. Український правопис у таблицях, схемах, коментарях. Довідкове видання – К.: Логос, 1998.- 143с.Схожі:

Урок 1 Тема iconПравила техніки безпеки під час роботи в комп’ютерному класі. Урок №2 Тема: Інформатика і інформація Урок №3 Тема: Носії інформації Урок №4 Тема: Кодування інформації
Урок №11 Тема: Практична робота № «Початок і закінчення роботи на комп’ютері. Робота на клавіатурному тренажері»
Урок 1 Тема iconСамоанализ урока по теме «Предложения с обращениями» в 5 классе учитель Прохасько Н. С
Урок соответствует тематическому планированию. Тип урока: урок усвоения новых знаний и их закрепления. Тема рассчитана на 1 урок
Урок 1 Тема iconУрок української літератури в 10 класі
Тема. І. Франко. Поетична збірка Зів’яле листя”. Любовна тема у творчості поета, автобіографічність (урок української літератури...
Урок 1 Тема iconУрок Урок -гра (7 клас) Тема: Хто найкращий спортсмен нашого класу?

Урок 1 Тема iconУрок математики 1 клас Урок 9 Тема : Читання й запис чисел
Тема: Читання й запис чисел від 1 до 100. Порівняння чисел. Одноцифрові й двоцифрові числа. Попереднє і наступне число до даного....
Урок 1 Тема iconПитання, що розглядаються
Проблема: Застосування мультимедійних та проектних технологій на уроках хореографії Нетрадиційний урок. Урок концерт із застосуванням...
Урок 1 Тема iconУрок №22 розділ 5: статути Збройних Сил України. Тема 1: військовослужбовці та відносини між ними
Прізвище та ім’я учня Клас: 10 Дата: 30. 03. 2011 р. Урок №22
Урок 1 Тема iconУрок української мови Тема: Правопис префіксів
Отже, дійсно до нас завітала зима. Тож давайте проведемо урок в зимовому настрої
Урок 1 Тема iconУрок №22 розділ 5: статути Збройних Сил України. Тема 1: військовослужбовці та відносини між ними
Прізвище та ім’я учня Клас: 10 Дата: 30. 03. 2011 р. Урок №22
Урок 1 Тема iconУрок української мови (3 клас) Тема: Питальні речення. Побудова питальних речень
Отже, починаємо наш урок. Приготувалися до експрес-опитування. Використовуємо «світлофорики»
Урок 1 Тема iconУрок № Дата Клас 7 Тема: La maison. L’appartement
Тип уроку: урок удосконалення мовленнєвих умінь та навичок під час впровадження ігрових технологій навчання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib2.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов