Розвиток критичного мислення учнів на уроках мови і літератури icon

Розвиток критичного мислення учнів на уроках мови і літературиНазваРозвиток критичного мислення учнів на уроках мови і літератури
Дата конвертації29.06.2013
Розмір164.56 Kb.
ТипДокументи
скачать >>>
Розвиток критичного мислення учнів на уроках мови і літератури

з 2008 – 2010 рр.


Репрезентація власного досвіду

Федоревської Наталі Григорівни,

вчителя української мови і літератури

Миколаївського морського ліцею ім. проф. М. Александрова

Перший етап моєї роботи – з’ясувати рівень сформованості критичного мислення.

Я скористалася схемою, запропонованою американським мовознавцем, але дещо допрацьованою:

 • Уміння висловлювати думку і обгрунтовувати її

 • Виражати активно свою позицію

 • Знаходити важливу інформацію, щоб зробити висновок

 • Репрезентація проекту

 • Уміння виконувати творчі завдання
 • Репрезентація проекту

 • Рецензія відповіді учня з аргументацією

 • Уміння аналізувати і підкріплювати сказане власними думками

 • Уміння поставити мету, завдання, проблеми та шляхи їх вирішення
 • Уміння застосовувати поданий матеріал

 • Репрезентація проекту при допомозі вчителя

 • Уміння користуватися іншими джерелами
 • Уміння записувати та переписувати інформацію

 • Читання матеріалу, який треба запам’ятати

 • Усне проговорення фактів


Питання, які допоможуть виявити рівень сформованості критичного мислення учнів на уроках української мови та літератури (робота проводиться на основі теми «Народна лірика. Аналіз пісні «Віє вітер на долину»):


Початковий рівень

Визначте жанр твору «Віє вітер на долину».

Користуючись словником, дайте визначення жанру твору.

Перекажіть зміст відомих вам народних пісень.

Середній рівень

Визначте жанр поданого твору та доведіть.

Знайдіть у тексті причину розлуки різних людей. Обгрунтуйте думку.

Знайдіть рядки у тексті для характеристики брата і сестри.

Достатній рівень

Визначте тему пісні, обґрунтуйте свої міркування.

Знайдіть у пісні мовні засоби. З якою метою вони вжиті?

Назвіть і охарактеризуйте родинно-побутову пісню свого краю.

Проілюструйте її.

Високий рівень

Поєднайте зміст уроку з особистим досвідом (у вигляді таблиці заповнити своє генеалогічне древо).

Запишіть 2-3 свої висловлювання про українську пісню, які б могли стати афоризмами.

Прорецензуйте відповідь учня під час аналізу пісні.


Слід пам’ятати, що урок складається з 3 частин:


Актуалізація

Повторення вивченого і оцінка того, що учні вже знають.

Встановити мети навчання.

Зосередження уваги на темі.

Побудова знань

Пояснення нової теми.

Висновки після опрацювання теми.

Поєднання змісту уроку з особистим досвідом учнів.

Постановка запитань до вивченого на уроці матеріалу.

Консолідація

Узагальнити вивчення.

Обмінятися думками.

Виявити особистого ставлення.

Оцінювання учнів.

Поставити додаткових запитань.


Робота проводиться на основі тексту «Слово о полку Ігоревім»:


Початковий

Які події змальовані у творі? (стислий переказ тексту)

Визначте жанр твору і за допомогою словника поясніть термін.

Середній

Пояснити жанр твору і обґрунтувати свою думку.

Скласти таблицю: позитивні і негативні риси князя Ігоря. Добрати цитати. Обґрунтувати думку.

Поставити питання до вивченого матеріалу.

Достатній

Визначити проблеми літопису. Висловити власні пропозиції щодо них.

Критично висловити свою думку щодо поведінки Ігоря.

Пояснити свої міркування відносно ускладнення становища під час бою.

Обмін думками з приводу прочитаного.

Виявити особисте ставлення до поведінки героїв.

Високий

Довести чи спростувати твердження: Ігор – великий полководець.

Довести, наводячи аргументи, що цей твір – найдавніша історична пам’ятка.

На основі пошукової роботи спробувати пояснити розташування військ князя Ігоря під час бою. Чи допомогло їм розташування?

Виявити особисте ставлення до походу 1185 року.

Написати твердження, що чітко відповідає на запитання: причини поразки Ігорової дружини.

Навести переконливі аргументи, які спираються на деталі з тексту, щоб підкріпити свою відповідь щодо характеристики князів.
Підготувати індивідуальний звіт, який включає дослідження історичних фактів щодо початку походу князя Ігоря.

Якою є ваша власна точка зору щодо початку походу?


Питання для письмової роботи для виявлення рівня сформованості в учнів критичного мислення (етапи роботи):


1

Що послужило основою літопису «Слово о полку Ігоревім»?

Хто з князів вирушив у похід 1185 року.

Коротко передайте картини 1 та 2 бою князя Ігоря.

2

Укласти таблицю «позитивні і негативні риси князя Ігоря». Свою думку обґрунтуйте.

3

Визначте проблеми літопису. Висловіть власні моркування щодо них.

Виявіть особисте ставлення до князя Ігоря.

4

Довести, наводячи аргументи, що «Слово о полку Ігоревім» - найдавніша історична пам’ятка.


Методи, які використовую у 8 класі для розвитку критичного мислення:


 1. Твір-п’ятихвилинка (дається 5-10 хвилин. Використовується для того, щоб зібрати та відбити думки учнів. Можна застосувати на будь-якому етапі уроку).

 2. Читання з маркуванням тексту (читання тексту і знаходження певних фактів або подій, при цьому позначаючи їх спеціальними символами).

 3. Припущення на основі запропонованих слів (учитель бере поняття, героїв, події, записує на дошці. Учні пробують пояснити, аргументувати. Порівнюють із правильними твердженнями).

 4. Метод спільного опитування (учні ставлять питання після прочитаного тексту. Питання несуть дискусійних характер).

 5. Залиште за мною останнє слово (знайти інтригуюче місце у творі і дати пояснити бажаючим. Останнє слово за учнем, який зачитає уривок).

 6. Критика оповідних текстів.

 7. Критика мислення (учні висловлюють свої думки).

 8. Драматична роль (розіграти уривок і дати коментар про ту чи іншу роль. Для чого автор вводить її у тексті).

 9. Дошка запитань (на перерві діти пишуть питання, на які хотіли б отримати відповіді).

 10. Репрезентація (представлення письменника, героя, вміння порівняти, протиставити).

 11. Робота за ролями (домашні групи. Відповідати на цитати, пошук важливих слів, відповіді за героїв, за пошук зв’язків із навколишнім світом).


Методи, які використовуються у 9 класі:


 1. Карта персонажів (записати риси героїв для порівняння та протиставлення).

 2. Критичне мислення.

 3. Навчальна дискусія (дає змогу обговорити спірні питання).

 4. Оцінювання.

 5. Павутинка дискусії (продумати таке завдання, на яке може бути 2 відповіді. Учні висловлюють власні думки і наводять аргументи. Знаходять собі пари і четвірки, об’єднуються і роблять висновок).

 6. Я досліджую (створення інтерв’ю, анкетування, пошук інформації. Виразити ставлення до зображеного).

 7. Критика оповідних текстів.

 8. Припущення на основі запропонованих слів.

 9. Репрезентації (представити героя, порівняти, протиставити репрезентація письменника).


Оцінювання учнів:


 1. При оцінюванні використовую «метод спільного опитування»

 2. Опитування «методом по колу»

 3. Оцінювання за поданою таблицею:
Незначною мірою

Посередньо

Значною мірою

Чи охоче учень бере участь?


Чи дає учень глибоку ґрунтовну відповідь?


Чи може учень підкреслити свою відповідь доказами з тексту?


Чи достатній обсяг роботи?


Чи добре організована робота?


Чи чітко в роботі висловлюється суть справи та чи дотримується теми?


Чи точно та зрозуміло застосовуються в роботі слова?^ Другим етапом моєї роботи з проблемної теми «Розвиток критичного мислення в учнів на уроках мови та літератури» є ро6ота з текстом (за Говардом Мулдом).


Мета:

- мо6ілізація попередніх знань

- визначення мети та виро6лення навичок


Усвідомлення:

- учні ви6удовують знання у відповідності до тексту


3начення:

- самооцінка учнів, розвиток теми

- критичний аналіз тексту

- оцінка стратегії


3авдання вчителя на уроці з критичного мислення не в тому, що6 оцінити знання учнем тексту. Це не має великого значення. Ми повинні навчити їх розуміти цей текст, ро6ити власні висновки. Для цього ми маємо сприяти тому, що6 у них при читанні виникали свої запитання, на які немає однозначних відповідей, на які тре6а і можна шукати відповіді у інших джерелах. Учитель повинен розвивати інтелектуальну зацікавленість учнів. На уроці ми дуже рідко виділяємо спеціальний час для міркування, оскільки термін заняття о6межений. Обсяг шкільних програм насичений. Проте при навчанні критичного читання ми повинні робити менше, але на6агато краще, 6ільш глибинно досліджувати джерела інформації, розвивати в учнів готовність і вміння міркувати над прочитаним. Вчитель може стимулювати це запитаннями:

- На які питання ми не знайшли відповіді?

- 3 якими висловами автора ви не погоджуєтесь? Чому?

- Чи не застаріла інформація, яку дає автор?


Аля мені, як учителю, важливо навчити учнів працювати з текстом. У роботі я використовую метод «Читання тексту з позначками». В основу покладено читання тексту з одночасним маркуванням окремих його частин спеціальними позначками на полях і заповнення та6лиці.


Ця стратегія дає можливість:

- навчитися читати вдумливо

- виділяти ключові поняття

- класифікувати отриману інформацію

- формулювати своїми словами думки автора

- оцінювати інформацію

- побачити, що кожний сприймає одну й ту ж інформацію по-різному


«Читання з маркуванням тексту»

Цей метод є розвитком попереднього. Він перед6ачає читання тексту з метою знаходження певної інформації і позначення на полях кожного типу інформації спеціальними символами.


Такий метод дає можливість учителям:

- допомагати учням навчитися цілеспрямовано і самостійно працювати з джерелами інформації


А учням дає можливість:

- знайти потрі6ну інформацію

- бути здатним використовувати потрі6ну інформацію в подальшому.


Щоб організувати діяльність, я даю завдання, яку інформацію учні повинні знайти.

Кожному типу інформації придумати певний символ. Чітко пояснюю учням, що вони повинні будуть знайти у тексті. Діти читають і заповнюють та6личку. (Приклади: робота над текстом поеми «Слово о полку Ігоревім», І. Вишенський «Послання до єпископів»)

1. Ігор – умілий полководець

2. Причини поразки князя Ігоря

3. Характеристика князів


«Спрямоване читання»

Цей метод дає можливість учителю:

- спрямувати читання учнів за допомогою запитань;

- заохотити учнів до формування своїх точок зору;

- сприяти проведенню дискусії.


Учням же він дає змогу:

- розум1ти текст

- виділяти аргументацію до своїх висновків

- формувати спільні результати

- відповідати на запитання високого рівня;

- міркувати над прочитаним


3астосовувала такий метод при аналізі поеми «3олотий гомін» П.Тичини та Миколи Хвильового «Я (романтика)».

^ Третій етап моєї роботи з проблемної теми «Розвиток критичного мислення в учнів на уроках літератури» є робота з текстом та робота зі ЗМІ.


Мета:

 • мобілізація попередніх знань

 • показати, як важливо для формування громадської думки вміти критично оцінювати її досягнення, навчитися відрізняти її від коментарів, швидко знаходити приховану незрозумілу інформацію.


Дуже важливо, щоб учні навчилися критично оцінювати джерела інформації. Задача вчителя – дати поняття про те, що інформація, яку ми отримуємо через ЗМІ, буває необ’єктивною чи неповною, а іноді – неправильною. Показати, як важливо для формування громадської думки вміти критично оцінювати її достовірність, відрізняти факти від коментарів, швидко знаходити так звану приховану, неясно представлену інформацію. Для цього я використовую такі методи.

Учням слід дати чітке поняття, що є факт, а що – аргумент. Факти можна перевірити, а аргументи перевірити не можна. Їх можна довести, або спростувати.

Після читання учні повинні оцінити об’єктивність чи необ’єктивність інформації, наданої в тексті, відповівши на наступні запитання:


«М – схема»

Стратегія передбачає читання джерела інформації із заповненням таблиці.

Стратегія дає можливість учителю:

 • за допомогою таблиці навчити учнів уникати маніпуляцій з боку авторів

Учням дає можливість:

 • оцінювати мову

 • розрізняти терміни та їх значення

 • виявляти ставлення автора до подій та персонажів

 • виховувати в собі інтелектуальну незалежність


Щоб організувати діяльність, треба:

 1. учителю на дошці подати таблицю М – схеми.

Позитивні Нейтральні Негативні

 1. читаючи текст, запропонувати учням обирати ключові терміни, якими автор описав своє ставлення до проблеми, і вписувати їх у відповідну колонку.

 2. обговорити з учнями результати заповнення таблиці, відповідаючи на запитання. Як ця таблиця допомогла прояснити позицію автора?


«Дерево рішень»

Стратегія передбачає розгляд усіх можливих варіантів розв’язання проблеми та її наслідків.

Такий аналіз ситуації і прийняття рішення здійснюються за допомогою схеми.

Стратегія дає можливість учителю:

 • організувати роботу учнів більш раціонально

 • допомогти учням досягти певного розуміння причин, які обумовили прийняття того чи іншого рішення

 • більш точно в цікавій формі оцінити рівень базових знань і підготовки учнів

Учням дає можливість:

 • краще зрозуміти технологію прийняття складних рішень

 • проаналізувати всі можливі варіанти рішень, їх переваги та недоліки

 • визначити проблеми, які можуть виникнути у зв’язку з цим чи іншим рішенням


Щоб організувати діяльність, треба:

  1. поставити перед учнями проблему, яка не має однозначного рішення, не має однієї відповіді.

  2. перед початком роботи обговорити базову інформацію з проблем, якщо її недостатньо, вчитель повинен надати її.

  3. об’єднати учнів у групи і запропонувати кожній групі заповнити «дерево рішень», тобто схему:

Проблема

Переваги Недоліки

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Учні обговорюють проблему, заповнюють таблицю і приймають рішення.

  1. після закінчення діти говорять результати.

  2. у кінці обговорення можна запитати клас: «Яке рішення ви вважаєте більш оптимальним і чому?»


Вивчаючи творчість Т.Шевченко, можна запропонувати проблему і рішення за твором «Катерина».


«Рішення проблем»

Стратегія передбачає навчання учнів вирішення невиявлених навчальних проблем.

Учителю вона дає можливість:

 • допомогти учням зрозуміти процес рішення проблем

 • створити модель процесу вирішення проблем

Учням:

 • навчитися знаходити проблеми

 • навчитися визначенню шляхів рішення проблеми

 • навчитися визначати перешкоди і шляхи їх подолання.

____________________

Завдання, які розвивають критичне мислення (для учнів 10 класів)


До творчості І.Я.Франка


 1. Користуючись таблицею «Мозаїка особистості І.Франка», розкрити характер поета.

 2. Скласти сенкан до теми «І.Франко».

І.Франко

Геніальний, неповторний

Страждав, боровся, писав

Вічний революціонер, українській Мойсей

Поет.


 1. Рольова гра.

 2. Якими були б мотиви вашої лірики, якщо б доля подарувала вам риси вдачі І.Франка?

 3. На основі аналізу віршів вказати, які відносяться до громадянської та патріотичної лірики, скласти «Діаграму Вена».


До творчості Лесі Українки

Метод «Спрямоване читання» та «Читання з обдумуванням»


І. Питання до твору «Бояриня»

 1. У якій сім’ї виросла Оксана, якою виховали її батьки?

 2. Що найбільше тішило Оксану на чужині і що викликало найболючіші розчарування?

 3. Чи тільки від ностальгії гине бояриня-українка?

 4. Чи можна назвати Степана зрадником? Якщо так, то кого він зрадив?

 5. Чому, на вашу думку, він не протестує проти наруги над собою?

 6. Чий образ сильніший Степана чи Оксани?


ІІ. Напишіть творче завдання «Лист Оксани на Україну»


ІІІ. У чому трагедія Оксани.

У чому трагедія Степана.


До творчості Ольги Кобилянської


 1. Укладаючи опорну схему, доведіть, що Олена Ляуфлер сильна, вольова особистість чи духовний самогубець, зламана життям беззахисна істота?

 2. Які риси характеру і людські якості виявляє Олена під час життєвих випробувань?

 3. Користуючись текстом заповніть таблицю: життєві шукання героїні і несумісність їх з пріоритетами оточення.


Самореалізація


Вища освіта


Шлюб за коханням


Рівноправність жінки і чоловіка


Спільність їх поглядів

О

Л

Е

Н

А

О

Т

О

Ч

Е

Н

Н

Я

Домашнє господарство


Початкова освіта


Шлюб – ділова угода


Кохання – майже химера


Необмеженість влади чоловіка 1. «Критичне письмо»

 1. У чому полягає головна драма життя героїні?

 2. Чи відстояла Олена власний ідеал людини в собі?


До творчості М.Коцюбинського


І. При аналізі новели «Інтермецо» можна запропонувати метод «Спрямоване читання», «Читання з обдумуванням»

 1. На які частини можна умовно поділити новелу? Чому?

 2. Які кольори переважають у І частині?

 3. З чим у вас асоціюються ці кольори?

 4. Які емоції описані у творі?

 5. У чому емоційна криза героя?

 6. Як змінюється колір страху і безнадії? На який? Чому?

 7. Герой «почув тишу». Що це означає? Чи ви чули коли-небудь тишу?

 8. Чи бувають моменти, коли немає ніяких звуків? Як ви розумієте вислів «почути тишу»?

 9. Простежте, як змінюється настрій героя, складіть схему змін настрою. Який момент слід вважати переломним, кульмінаційним?


До творчості В.Стефаника


 1. Інтерактивна вправа «Дерево рішень».

Новела В.Стефаника «Новина»

Проблема:

Яке рішення міг би прийняти Г.Летючий, коли б залишився з дітьми?


Рішення 1

Рішення 2

Рішення 3

Пішов працювати

Віддав би дітей у найми

Попросив би підтримки у односельчан
 1. Складіть «М-схему» до новели «Новина». Як автор ставиться до Гриня Летючого та до скоєного ним злочину?

 2. Знайдіть художню деталь і поясніть її роль у новелі «Новина».

 3. Які почуття будить новела? Метод «Критичне письмо».

 4. Знайдіть у новелі «Камінний хрест» образи-символи і розкрийте їх.

 5. Змоделюйте основну проблему твору «Камінний хрест».

 6. Розкрийте внутрішній стан Г.Летючого та І.Дідуха.

 7. Намалюйте титульну сторінку новели «Камінний хрест».

 8. Створіть асоціативний кущ – Іван Дідух.


До творчості Т.Г.Шевченка


 1. Інтерактивна вправа «Дерево рішень».

Проблема:

Яке рішення могла б прийняти Катерина, коли залишилася з дитиною?


Рішення 1

Рішення 2

Рішення 3

Випросила прощення у батьків

Підкинула дитину бездітним заможним людям

Пішла б у найми у місто

позитивне

негативне

позитивне

негативне

позитивне

негативне

Залишилася б із дитиною, допомагала б батькам

Чула б докори з боку односельців та батьків, з дитини глузували б

Залишилася б і сама жива, і дитина

Позбулася б материнства

Виростила б свого сина сама

Позбулася б батьків, переживала б великі труднощі


Метод «Спрямоване читання».

 1. Як побудована поема «Катерина»?

 2. До кого звертається у своїх відступах автор?

 3. Як ви ставитесь до Катерини?

 4. Які емоції виникають у вас, коли ви думаєте про вчинок і батьків Катерини?

 5. Чому те, що офіцер не дотримався свого слова стосовно сільської дівчини не осуджувалось?

 6. Запишіть ланцюжок почуттів, що виникли протягом читання твору.Схожі:

Розвиток критичного мислення учнів на уроках мови і літератури iconРозвиток критичного мислення учнів на уроках української мови та літератури
Саме таке навчання й буде вважатися якісним сьогодні. Здатність до співпраці є найважливішою умовою критичного мислення, оскільки...
Розвиток критичного мислення учнів на уроках мови і літератури iconПідсумкова робота розвиток критичного мислення на уроках
Только живой ум и может делать нас работниками жизни [11; 6]. Безумовно, вчений говорить про аналітичне мислення, яке робить з людини...
Розвиток критичного мислення учнів на уроках мови і літератури iconПідготувала Вчитель української мови та літератури
Методи: ілюстративний, проблемно-пошуковий, словесний, критичного мислення, самостійної роботи, практичний
Розвиток критичного мислення учнів на уроках мови і літератури iconВикористання регіонального компоненту на уроках іноземної мови
Сенс викладання іноземної мови на сучасному етапі введення учнів у світ рідної та іншомовної культур, розвиток мислення дітей засобами...
Розвиток критичного мислення учнів на уроках мови і літератури icon«Розвиток творчих здібностей учнів на уроках і в позаурочний час» Допомагаючи іншому піднятися на гору
Опис досвіду роботи вчителя української мови та літератури Сердюк Лариси Василівни за темою
Розвиток критичного мислення учнів на уроках мови і літератури iconІнтелектуальна гра «Слабка ланка»
Мета: повторити, узагальнити знання учнів з мови і літератури; розвивати логічне мислення, пам’ять, увагу; збагачувати словниковий...
Розвиток критичного мислення учнів на уроках мови і літератури iconРозвиток логічного мислення на уроках математики Ю. С. Халавчук– викладач математики днз «впу №11 м. Хмельницького»
Однак, як це робити, викладач не завжди знає. Нерідко це приводить до того, що розвиток логічного мислення значною мірою йде стихійно,...
Розвиток критичного мислення учнів на уроках мови і літератури iconФормування креативності учнів у процесі виконання ними навчальних завдань на уроках української мови та літератури
...
Розвиток критичного мислення учнів на уроках мови і літератури iconПро досвід роботи вчителя української мови і літератури Попільнянської гімназії №1 Шуляр Олени Іванівни Тема досвіду
Тема досвіду. Формування комунікативної компетентності учнів на уроках української мови і літератури
Розвиток критичного мислення учнів на уроках мови і літератури iconУрок для формування навичок критичного мислення, структура уроку у технології формування критичного мислення
Матеріал можуть використовувати викладачі психології птнз, навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, класні керівники
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib2.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов