Програми самореалізації особистості icon

Програми самореалізації особистостіНазваПрограми самореалізації особистості
Дата конвертації11.07.2013
Розмір90.51 Kb.
ТипПрограма
скачать >>>

Ірина Маєвська,учитель російської мови та світової літератури ГНВК «ЗОШ 1-3 ступенів №12-багатопрофільний ліцей».

м.Горлівка,  Донецької обл. Програма самореалізації особистості за творами для текстуального вивчення.

«Основна мета літературної освіти – виховання творчого читача із самостійним критичним мисленням, формування гуманістичного світогляду, загальної культури, естетичних смаків особистості»,- так зазначено у Концепції літературної освіти.

Однак ні прискорений розвиток, ні тренінгові програми не зможуть вирішити весь комплекс проблем навчання й розвитку особистості.  Це питання може бути вирішене лише в межах освітньо-розвивальних програм (програм самореалізації), які відкривають можливості здійснення цілісного підходу до навчання й розвитку.

При вивченні світової літератури дуже мало часу відводиться на знайомство з творами російських письменників, і як раз тут на допомогу прийде розробка та впровадження в педагогічний процес моделей  програм самореалізації. Учні отримують завдання на картках або в  електронному варіанті, що  є одним з найбільш перспективних напрямків в освітньому просторі. Стимулюється самостійна пошукова діяльність при вивченні нової навчальної теми учнів конкретного класу.


Програми самореалізації особистості з російської мови і літератури, світової літератури відповідають принципам, які пред’являють до змісту навчання сучасних школярів:

– гнучкі змістові рамки, що забезпечують можливість для вивчення тих чи інших тематичних розділів;

– укрупнені змістові одиниці – вивчення широких (глобальних) основних тем і проблем;

– міждисциплінарний підхід до вивчення змісту, який відповідає  світоглядному завданню щодо розвитку цілісної картини світу;

– інтеграція тем і проблем для вивчення, що відносяться до однієї або різних галузей знань, шляхом встановлення внутрішнього взаємозв’язку змістового характеру;

– насиченість змісту навчання;

– проблемний характер вивчення змісту.


Програми самореалізації учнів з російської мови і літератури, світової літератури:

– розвивають комунікативну та літературну компетенції, різні види пам’яті, мисленнєві операції (упізнавання, розуміння, застосування, аналіз, синтез, оцінка), відтворюючу уяву, асоціативне мислення, творчі здібності;

– дають можливість виконувати завдання від простого до складного: репродуктивного, конструкторського, конструкторсько-творчого та творчого типів;

– надає можливість для поглибленого вивчення тем з російської мови і літератури, світової літератури, які обирає учень;

– забезпечують самостійність в учінні, тобто навчанні, що керується самим школярем;

– розвивають методи та навички дослідницької роботи;

– формують надпредметі вміння та навички (надпредметну компетентність);

– мотивують отримання «фонових» знань;

– розвивають творче, критичне, абстрактно-логічне мислення;

– дозволяють проводити порівняльний аналіз літературних творів, які  написано українською, російською, англійською, німецькою, французькою, італійською, польською та ін. мовами;

– заохочують та стимулюють висівання нових ідей, моделей, проектів;

– мотивують написання різножанрових робіт на основі алгоритму (або за зразком), а також нового творчого продукту;

– сприяють розвитку самопізнання та саморозуміння, розумінню власного рівня навчальних досягнень зросійської мови і літератури, світової літератури та індивідуальних особливостей;

– навчають дітей самостійно оцінювати результати роботи за допомогою різноманітних критеріїв.

Учням пропонуються різноманітні вправи:

-респонсивні (питання – відповідь);

-  ситуативні;

- репродуктивні (переказ художнього тексту або відеоряду);

- дискутивні (дискусивні);

- композиційні (усний виступ за запропонованою темою;

- імпровізація, (драматизація);

- ініціативні, ігрові.

^ Структура програми може бути різною; я пропонуємо продуктивну модель: навчальна тема, мета, звернення до учнів , мотивації, блок контрольно-рефлексивних завдань.

Мотивація (зразок):

(«Ти можеш працювати з програмою самостійно, можеш звернутися за допомогою до вчителя, який викладає цей курс у вашій школі, можеш виконувати вправи разом зі шкільними товаришами або найкращим другом. Це твій вибір! Читай уважно вступ-звернення, що розміщений на початку  програми самореалізації, – і ти зрозумієш, які кроки треба зробити, щоб упевнено опанувати наданий матеріал та правильно виконати запропоновані завдання. Кожна програма має підзаголовок. Це певний епіграф або ключ до розуміння самої теми. Прочитай його уважно. Ретельно розглянь таблицю, де подано загальну лоцію тих завдань, які чекають на тебе під час опрацювання певного розділу програми, та позначки, що надано на сторінці. Заповни спеціальні лакуни (прогалини). Пам’ятай, що наприкінці програми ти можеш перевірити свої знання. Виконуючи завдання, ти навчишся або удосконалиш певні уміння та навички, станеш більш компетентним щодо створення узагальненої характеристики образів художнього твору, порівняння художніх явищ або героїв, знаходження художніх засобів, пояснення задуму автора, відстоювання своєї точки зору, філософського осмислення історичних та суспільних явищ, знаходження зв’язків між видами мистецтва, технології роботи з художнім текстом тощо. Бажаємо тобі успіхів і тільки позитивних емоцій!»)


Запропонована модель програми самореалізації особистості з російської мови і літератури, світової літератури навчить учнів продемонструвати свої творчі здібності та можливості, майстерність щодо конструювання та створення творчого продукту за наданим алгоритмом або самостійно.

Творчо працюючий вчитель співвідносить любі рекомендації зі своїм досвідом, з власною «шкалою цінності», методичних прийомів. Педагог добре знає можливості своїх учнів – і це завжди головний критерій відбору запропонованої методичної «моделі», технології або конкретного  дидактичного матеріалу


^ Програма самореалізації особистості

«Бережи честь змолоду».

(комплексна система завдань за повістю О.С.Пушкіна

«Капітанська дочка»)

Той, хто вміє читати, має ключі до великих справ,

до безмежних можливостей, до осяйно чудового життя,

повного сенсу і щастя.

^ Джозеф Мерфі

Юний друже!

Чи є в тебе бажання стати успішною особистістю? Чи хочеш ти самостійно творити свою долю, не бути рабом обставин?

Якщо ти маєш нестримне бажання творити самого себе, то для тебе ця програма.

О.Пушкін у повісті зважує на теренах історії проблему любові та ненависті, честі та безчестя, благородства та підступності й доводить, що  вибір на життєвому шляху доводиться робити кожному свій. Чим керуватися у власному виборі? Що в житті найважливіше?

То ж запрошую до співпраці і щиро бажаю успіху!


Варіант 1

з/п

Види завдань

Твоє ставлення

1.

Учимося пояснювати задум автора
2.

Учимося аргументувати
3.

Розвиваємо вміння відстоювати свою точку зору
4.

Висловлюємо власне судження
5.

Вивчаємо проблематику твору
6.

Учимося давати характеристику образам твору
7.

Учимося пояснювати задум автора
8.

Учимося філософському осмисленню історичних та суспільних явищ
9.

Заглиблюємося в психологію героя
10.

Учимося творчості
^ Умовні позначки: ! – цікаве, ? – важке, ~ – не цікаве

Завдання 1. Учимося пояснювати задум автора.

Епіграфом повісті «Капітанська дочка» є приказка «Бережи честь змолоду». Поясни такий задум автора. Підбери 2-3 власних епіграфи. Аргументуй свій вибір.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 2. Учимося аргументувати.

Існує думка, що образ Ємельяна Пугачова доволі неоднозначний.

Складиі сторичну довідку про Пугачова та підтверди або спростуй цю думку.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 3. Розвиваємо вміння відстоювати свою точку зору.

Дай оцінку дуелі Гриньова зі Швабріним з позиції героїв повісті.   Виклади власну точку зору.^ Герої повісті

Оцінка сцени дуелі^ Твоє ставлення


Завдання 4. Висловлюємо власне судження.

До кожного розділу повісті «Капітанська дочка» Олександр Пушкін добрав епіграфи. Чому, на твою думку, саме ці слова стали епіграфами?

Заповни таблицю.

Розділ

Назва розділу

Епіграф

Твій коментар

7

«Приступ»

«Головамоя,головушка, голова послуживая!»
12

«Сирота»

«Как у нашей яблоньки ни верхушки нет, ни отросточек».
14

«Суд»

«Мирская молва- морская волна».
Завдання 5. Вивчаємо проблематику твору.

Визнач основні проблеми повісті «Капітанська дочка». Досліди, чи є вони актуальними в наш час. Свою думку обгрунтуй.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 6.      Учимося давати характеристику образам твору.


Склади асоціативний круг до образу Маші Миронової. Виділи кольором рису характеру, яку ти вважаєш найголовнішою. Аргументуй свій вибір.

^ SHAPE  \* MERGEFORMATМаша

Міронова

Завдання 7. Учимося пояснювати задум автора.

Як  розкривається  Пугачов через казку про ворону та орла, яку він розповідає?  Доведи, що вона є відповіддю Пугачова на запитання «У чому сенс життя?»

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Завдання 8. Учимося філософському осмисленню історичних та суспільних явищ


Опис загального разорення після Пугачовського повстання Пушкін завершує фразою:  «Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!».       Вислови свою точку зору щодо цих епітетів, поясни, змінилася з плином часу природа бунту чи будь-який бунт, незалежно від часів, народів та обставин,- «бессмысленный и беспощаднй».

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 9. Заглиблюємося в психологію героя.

Маша Міронова, яка «в высшей степени была одарена скромностью и осторожностью», наважилася на зустріч з імператрицею. Що надало їй сміливості та беззастережності так вчинить? Поясни причини її рішучості.


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 10. Учимося творчості.


Склади даймонд за повістю О.Пушкіна «Капітанська дочка».

Даймонд-  творча робота, семирядковий вірш.

Алгоритм складання:

1-й та 7-й рядки – іменники- антоніми

2-й рядок – 2 прикметника чи дієприкметника, що відносяться до першого іменника.

3-й рядок – 3 дієслова, що відносяться також до першого іменника.

4-й рядок – 2 протилежних за змістом непоширених речення, в якості підметів виступають іменники з першого та останнього рядків.

^ Приклад  даймонда:

День

Ясний, світлий

Тішить, хвилює ,бадьорить.

День світлий. Ніч темна.

Тужить, спустошує, заколисує

Похмура, темна

Ніч

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Юний друже!

Ти закінчив виконання всіх завдань. Поздоровляю!

Сподіваюсь, що ти відкрив для себе багато нового і тобі було цікаво.

Чекаю на твої враження.Схожі:

Програми самореалізації особистості iconПсихологічні проблеми самореалізації особистості студентів із обмеженими фізичними можливостями ольга Купрєєва
Анотація. У статті розглядається одна із психологічних проблем самореалізації особистості студентів із обмеженими фізичними можливостями...
Програми самореалізації особистості iconСтворення оптимальних умов для самореалізації, саморозвитку особистості та творчої реалізації ліцеїста
Саморозвиток особистості в процесі діяльності в органах учнівського самоврядування
Програми самореалізації особистості iconПротягом 2011-2012н р
«Створення умов креативної освіти для розвитку і реалізації інноваційної особистості», школи- «Створення креативного поля для формування...
Програми самореалізації особистості icon3. виховна робота
Створення умов для формування соціальної компетентності та самореалізації особистості, розвитку духовного, інтелектуального та фізичного...
Програми самореалізації особистості iconВикористання інтерактивних методів навчання – запорука формування професійної компетентності учня
В сучасній ситуації трудова діяльність – це важлива сфера самореалізації та самовираження особистості, забезпечує розкриття потенційних...
Програми самореалізації особистості iconПрограма курсу за вибором для учнів 7-8 класів
Вирішення цього завдання вимагає розробки і наукового обґрунтування змісту і методики навчально–виховного процесу, спрямованого на...
Програми самореалізації особистості iconУ час стрімкого науково технічного прогресу, зростання потоку інформації дедалі актуальнішим стає питання про використання мультимедійних технологій в освіті
Ці технології формують соціальні, мотиваційні, естетичні, мовні, культурологічні. комунікативні компетенції учнів, сприяють розвиткові...
Програми самореалізації особистості iconВпровадження нових технологій під час викладання хімії, як засіб розвитку інноваційної особистості
Соціальні реалії життя в Україні, орієнтація на загальнолюдські цінності істотно змінюють пріоритети в галузі освіти. В умовах динамічного...
Програми самореалізації особистості iconУкраїнська мова в загальноосвітніх навчальних закладах із навчанням мовами національних меншин, російська мова та література, мови і літератури інших національних меншин
На сучасному етапі розвитку суспільства основним завданням державної освітньої політики є створення умов для розвитку особистості...
Програми самореалізації особистості iconПлан роботи методичного об’єднання класних керівників на 2011-2012 навчальний рік
«Перетворення середовища ризиків на простір можливостей для самореалізації особистості дитини, попередження негативних проявів у...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib2.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов