Урок 21. Хімічні рівняння icon

Урок 21. Хімічні рівнянняНазваУрок 21. Хімічні рівняння
Дата конвертації24.01.2013
Розмір62.66 Kb.
ТипУрок
скачать >>>

ТЕМА: Урок 21. Хімічні рівняння


Мета: Поглибити та розширити знання учнів про хімічні реакції; продовжити формування поняття про хімічне рівняння як умовне зображення хімічної реакції; формувати уміння і навички складання рівнянь хімічної реакції; дати уявлення про класифікацію рівнянь реакцій за кількістю вихідних речовин і продуктів реакції. Розвивати інтерес до предмету і потребу в набуванні знань.

Тип уроку: засвоєння нових знань, поглиблення знань, формування вмінь і навичок.

Форми роботи: фронтальна робота, самостійна робота.

Обладнання: Періодична система хімічних елементів, презентації виконані у Microsoft Office Power Point.


^ Хід уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Перевірка домашнього завдання. (Презентація 1: Перевірка домашнього завдання, слайди 1-2)

Фронтальна бесіда.

 1. Що відбувається з речовинами під час перебігу хімічної реакції?

 2. Сформулюйте закон збереження маси? Ким, коли і як він був відкритий?

 3. Чому маси попелу та прокаленної міді відрізняються від мас паперу та міді до їх нагрівання? Хіба в цьому разі не проявляється закон збереження маси речовин?

 • Задача №111 (стр.92, Попель, Крикля)- перевірка:

 • Дано:

 • m(крейда)=25г

 • m(CO2)=11г

 • m(CaO)=?

CaCO3 = CaO + CO2

25г ?г 11г

 1. 25-11=14(г)-маса CaO.

Ответ: 14г.


ІІІ. Актуалізація знань. (Презентація 2: Хімічні рівняння , слайд 2)

Визначити поняття, пояснiть записи:

 • Атом.
  Молекула. 4Н
  Хiмiчний элемент. Н2
  Коефiцiєнт. 3Н2
  Iндекс. 5Н2О
  Хiмiчне явище (хімічна реакція).
  Значення хімічних реакцій.


ІV. Пояснення нового матеріалу. (Презентація 2: Хімічні рівняння , слайди 3 – 8; Презентація 3: Реакції, слайди всі)

^ Презентація 2: Хімічні рівняння

(слайд 3):

 • На основі закону збереження маси можна складати рівняння хімічних реакцій.
  Хімічне рівняння — це умовний запис реакції за допомогою хімічних формул і математичних знаків.
  Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2

Реагенти Продукти реакції

2Н2 + О2 = 2Н2О

(слайд 4):

Алгоритм:

 • Спочатку запиши формули речовин, які реагують між собою, тобто водню Н2 і кисню О2. Далi у правій частині після знака «дорівнює» запиши формулу добутого продукту.

 • Дістанеш:
  2Н2 + О2 = 2Н2О

 • Підбираючи коефіцієнти в рівнянні хімічної реакції, треба пам'ятати, що
  сума атомів кожного елемента до реакції повинна дорівнювати сумі атомів кожного елемента після реакції.

(слайд 5):

У написаннi хімічних рівнянь не можна:

 • а) ставити коефiцiєнти в середину формули:

 • Н2 + О2 = Н22О;

 • б) мiняти iндекси у формулi :

 • Н2 + О2 = Н2О2;

 • в) ставити коефiцiєнти в декiлько раз бiльше:

 • 4Н2 + 2О2 = 4Н2О.

(слайд 6 ):

Алгоритм розстановки коефiцiєнтiв у хімічних рівняннях :

 • 1. Починай з бiльшого:

 • Zn + O2 = ZnO; Mq + O2 = MqO;

 • 2. Додавай:

 • CH4 + O2 = CO2 + H2O;

 • 3. Знайди спiльне кратне:

 • Fe + Cl2 = FeCl3; Al + Cl2 =AlCl3;

 • 4. З непарного – парное:

 • CO + O2 = CO2;

 • 5. Збiльшивай вдвiчi:

 • C2H2 + O2 = CO2 + H2O;

 • 6. Рiвняй групами атомiв:

 • NaOH + Al2(SO4)3 = Al(OH)3 +Na2SO4.

(слайд 7):

Наприклад:

 • 2Al + S = Al2S3;

 • 2Mg + O2 = MgO;

 • 3Fe + O2 = Fe3O4;

 • 2Al + 6HCl = 2AlCl3 + H2.

(слайд 8):

Перевiрка за допомогою закона:

2Н2+ О2 = 2Н2О

4Н + 2О = 4Н + 2О

m1 + m2 m3

4*1 + 2*16 = 4*1 + 2*16

36 = 36

Презентація 3: Реакції (типи)

(слайд 1):

Реакції сполучення (iз двох i бiльше речовин утворюється один продукт реакції )
А + В = АВ.

Показуєтся вiдеофрагмент презентації спалювання сiрки і утворення сульфур(IV)оксиду (по щелчку).(слайд 2):

Показуєтся вiдеофрагмент презентації спалювання железа і утворення железної окаліни (по щелчку).
(слайд 3):

^ Реакції розкладу ( з однієї складної речовини утворюється два i бiльше продуктiв реакції)
АВ = А + В

Показуєтся вiдеофрагмент презентації розкладу калій перманганату і утворення кисню (по щелчку).
(слайд 4):

^ Реакції замiщення (одна проста речовина замiщає атоми iншого елемента в складнiй речовинi) :
АВ + С = АС + В

Показуєтся вiдеофрагмент презентації взаємодiї металевого натрiю з водою та утворення розчину лугу (по щелчку).(слайд 5):

Показуєтся вiдеофрагмент презентації взаємодiї металевого кальцiю з водою та утворення розчину лугу (по щелчку).(слайд 6):

^ Реакції oбмiну (складнi речовини обмiнюються своїми складовими):
АВ + СД = АД + СВ

Показуєтся вiдеофрагмент презентації взаємодiї хлоридної кислоти та натрiй карбонату та утворення карбон(IV)оксиду, утворення осаду барій сульфату (по щелчку).
V. Закріплення нового матеріалу. (Презентація 2: Хімічні рівняння , слайди 9 – 11)

(слайд 9):

По приведенним схемам закiнчите рiвняння реакції:

 • Al + S = Al2S3;

 • Al + O2 = Al2O3;

 • SO2 + O2 = SO3;

 • NO + O2 = NO2;

 • Fe + CuCl2 = FeCl2 + Cu;

 • Na2O + H2O = NaOH.

(слайд 10):

Продовження завдань з слайда №9:

 • KClO3 = KCl + O2;

 • KI + Br2 = KBr + I2;

 • FeCl2 + Cl2 = FeCl3;

 • Fe3О4 + H2 = Fe + H2O;

 • Al2(SO4)3 + BaCl2 = BaSO4 + AlCl3;

 • Ca3(PO4)2+H2SO4=CaSO4+H3PO4

(слайд 11):

Закiнчення завдань з слайда №9:

 • P + O2 = P2O5;

 • CaCO3 = CaO + CO2;

 • Fe + HCl = FeCl2 + H2;

 • Na + H2O = NaOH + H2;

 • C4H10 + O2 = CO2 + H2O;

 • Al + Cl2 = AlCl3.


^ VI. Формування навичок практичного використання. Шпаргалка. (Презентація 2, слайд 12)

(слайд 12):

Шпаргалка. Встановите втраченну лiву частку хімічного рівняння :

 • O + H2 = Cu + H2O;

 • Zn + O2 = 2ZnO;

 • Cl + Zn = ZnCl2 + H2;

 • Br + Cl2 = 2KCl + Br2;

 • S + 2HCl = 2NaCl + H2S.


VII. Додаткові елементи (кросворд, гра, тощо). Знайди помилку. (Презентація 2, слайд 13)

(cлайд 13):

Знайдить помилку:

 • 2KOH + 2CO2 = K2CO3 + H2O;

 • 2C2H2 = C6H6;

 • 2Fe(OH)3 = Fe2O3 + 2H2O;

 • 4Na + 4H2O = 4NaOH + 2H2;

 • Ca + O2 = Ca2O;

 • 2Fe + 2Cl2 = 2FeCl3;

 • CaCO3 = CaO + 2CO2;

 • Cu(OH)2 = CuO + H2O.


VІIІ. Домашнє завдання.

Пiдручник 7 клас (Попель, Крикля) параграф №14, пит.106, 108, 109, 111.


Використані джерела

 1. http://www.koncpekt.org.ua/articles.php?article_id=10

 2. http://www.internet-school.ru/notfound/

 3. http://www.alhimik.ru/

 4. http://www.osvita.org.ua/

 5. http://cheacher.ru/454-urok-22-tema.-fizichni-vlastivosti-osnov..html

 6. http://forum.xumuk.ru/index.php?showtopic=102704

 7. http://chemistry-chemists.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=980

Схожі:

Урок 21. Хімічні рівняння iconУрок 1 Тема. Рівняння. Рівносильні рівняння
Мета : освітня : активізувати загальні відомості учнів про рівняння, корені рівняння, вміння розв'язувати нескладні рівняння на основі...
Урок 21. Хімічні рівняння iconУрок №2. Тема: Неповні квадратні рівняння та їх розв’язування
Запишіть зведене квадратне рівняння, другий коефіцієнт якого і вільний член дорівнюють
Урок 21. Хімічні рівняння iconХімічні волокна походження натуральних волокон
Сировина деревна целюлоза (ялинова тріска, тирса) і хімічні речовини. Властивості
Урок 21. Хімічні рівняння iconТема: Квадратні рівняння Мета: Навчальна: узагальнити і систематизувати знання учнів з теми «Квадратні рівняння»
Навчальна: узагальнити і систематизувати знання учнів з теми «Квадратні рівняння», закріпити вміння та навички учнів розв’язувати...
Урок 21. Хімічні рівняння iconТема: Рівняння Тип уроку: вивчення й первинного
Очікувані результати: після уроку учні зможуть Обладнання: таблиці «Рівняння», таблиця-ключ
Урок 21. Хімічні рівняння iconКриворізький національний університет Індустріальний технікум Відкрите заняття з предмету "Фізична хімія" на тему "Розчини фізико-хімічні системи" (Лекція)
Засвоїти способи вираження концентрацій розчинів для подальшого примінення набутих знань при вивченні предметів спеціального циклу:...
Урок 21. Хімічні рівняння iconУрок з математики з використанням інтерактивних методів навчання на тему: Логарифмічні рівняння. І курс, 113 гр., (16. 12. 2010)

Урок 21. Хімічні рівняння iconУрок узагальнення і систематизація знань з теми: «Початкові хімічні поняття»
Прислухайтесь до своїх почуттів. Виберіть малюнок,я кий відповідає вашому настрою
Урок 21. Хімічні рівняння iconУрок закріплення знань та умінь
Тема. Знаходження значень виразів на сумісні дії з багатоцифровими числами. Розв’язування задач на різні випадки арифметичних дій....
Урок 21. Хімічні рівняння iconУрок до нас у клас. ІІ. Оголошення теми І мети уроку
Мета. Повторити і систематизувати знання учнів про дію додавання і віднімання багатоцифрових чисел; закріплювати навички усних та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©lib2.znaimo.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи

Разработка сайта — Веб студия Адаманов